Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Använda en skärmläsare med Fästisar

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Microsofts Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Använd Fästisar med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att snabbt utföra alla viktiga grundläggande uppgifter, till exempel skapa och ta bort en fästis, använda anteckningslistor eller flytta mellan fästisar.

Meddelanden: 

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon för Fästisar.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Öppna Fästisar

Fästisar finns kvar på skärmen även efter att du startat om datorn.

 1. Tryck på Windows tangenten, skriv Fästisaroch tryck sedan på Retur. Fästisar öppnas. Om det inte finns befintliga fästisar skapas en åt dig.

 2. Skriv in text i fästisen.

Skapa en ny fästis

Du kan ha flera Fästisar.

 1. Öppna Fästisar och tryck på Ctrl+N. En ny fästis skapas.

 2. Skriv in text i fästisen.

Navigera mellan fästisar

Du kan navigera mellan flera fästisar.

 • Tryck på Ctrl+Tabb för att gå till nästa fästis. Om anteckningslistan är aktiv ingår den i loopen när du navigerar från en anteckning till nästa.

 • Om du vill gå till föregående fästis trycker du på Ctrl+Skift+Tabb.

Använda anteckningslistan

I anteckningslistan kan du dölja anteckningar från skärmen utan att ta bort dem. Du kan också söka i anteckningslistan för att hitta någon av dina anteckningar, stängd eller öppen.

 • Öppna anteckningslistan genom att göra något av följande:

  • På menyn Fästisar Aktivitetsfältet väljer du Alla anteckningar och trycker på Retur.

  • Tryck på Ctrl+H från en fästis.

 • Du förflyttar dig i anteckningslistan genom att trycka på upp- eller nedpilen tills du hör den anteckning som du vill använda och sedan på Retur för att flytta fokus till den. Om anteckningen är stängd öppnas den också.

 • Stäng anteckningslistan genom att trycka på Tabb tills du hör "Stäng fönster" och tryck sedan på Retur.

Söka i Fästisar

 1. Flytta fokus till sökfältet genom att trycka på Ctrl+F i anteckningslistan. Du hör: "Börja skriva och tryck på Retur för att söka".

 2. Skriv sökordet och tryck sedan på Retur för att flytta fokus till anteckningslistan. Anteckningslistan filtreras automatiskt utifrån sökordet.

 3. Du förflyttar dig i anteckningslistan genom att trycka på upp- eller nedpilen tills du hör den anteckning som du vill använda och sedan på Retur för att flytta fokus till den. Om anteckningen är stängd öppnas den också.

 4. Om du vill sluta filtrera anteckningslistan trycker du på Ctrl+F för att gå tillbaka till sökfältet och ta bort sökordet.

Formatera en fästis

Gör något av följande om du vill formatera texten i dina fästisar:

 • Använd kortkommandon:

  • Tryck på Ctrl+B om du vill använda fetstil.

  • Tryck på Ctrl+I för att kursivera text.

  • Tryck på Ctrl+du om du vill stryka under text.

  • Tryck på Ctrl+T för att genomstruken text.

  • Tryck på Ctrl+Skift+L om du vill växla punkter för den aktuella raden.

 • Tryck på Tabb tills du hör namnet på det formateringskommando du vill använda och tryck på Retur.

Stänga en fästis

När du stänger en anteckning döljs den från skrivbordet, men den tas inte bort. Stängda anteckningar kan öppnas igen från anteckningslistan. Om du vill stänga en anteckning trycker du på Ctrl+W.

Ta bort en Fästis

Du kan ta bort en fästis från listan genom att gå till den anteckning du vill ha och trycka på Delete. Så här tar du bort en anteckning som är öppen:

 1. Tryck på Ctrl+D i en öppen anteckning. Du hör: "Knappen Ta bort".

 2. Tryck på RETUR. Fästisen tas bort. Fokus flyttas till nästa fästis.

Logga in för att synkronisera fästisar mellan olika enheter

 1. Tryck på Tabb i anteckningslistan tills du hör "Inställningar" och tryck sedan på Retur.

 2. Om du är ut inloggad hör du: "Logga in för att synkronisera dina anteckningar med molnet". Tryck på Retur för att logga in.

 3. Välj dina inloggningsuppgifter genom att trycka på nedåtpilen tills du hör den du vill använda och tryck sedan på Retur. Om du vill logga in med det valda kontot trycker du på Tabb tills du hör "Fortsätt" och trycker på Retur. Om du loggar in med ett konto som inte är inloggad på enheten eller lägger till ett nytt konto uppmanas du att ange ytterligare information, till exempel din e-postadress eller ditt lösenord.

Avsluta Fästisar

Om du vill förhindra att dina öppna fästisar visas på skärmen efter att du har startat om datorn stänger du Fästisar.

 1. Tryck Fästisar Alt+F4 i #x0.

Se även

Kortkommandon för Fästisar

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×