Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Obs!: Logga in i Outlook på webben med ditt arbets- eller skolkonto. 

I Outlook på webben använder du sidan Personer för att skapa, visa och redigera kontakter, kontaktlistor och grupper. 

Obs!: Om anvisningarna inte överensstämmer med vad du ser kanske du använder en äldre version av Outlook på webben. Läs Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook på webben.

Om du vill gå till sidan Personer loggar du in på Outlook på webben och väljer ikonen Personer Kontakter längst ned på sidan.

Bild som visar Outlooks startsida med ikonen Personer markerad i navigeringsfältet till vänster.

 • Använd sökrutan för att söka efter en person eller en kontaktlista.

 • Verktygsfältet innehåller menyer och kommandon för att skapa och ändra kontakter, kontaktlistor och grupper beroende på sammanhanget.

 • Personer du har lagt till när favoriter visas i Favoriter

 • Alla sparade kontakter och kontaktlistor från alla mappar visas i Dina kontakter.

 • Lista över alla dina kontakter visas i Dina kontaktlistor.   

 • Taggar: Ordna dina kontakter genom att lägga till kategorier i dem. Klicka på en kategori i det vänstra navigeringsfältet för att visa alla kontakter som är kopplade till den kategorin.

 • Standardmappen Kontakter innehåller kontakter och kontaktlistor.  

 • Grupper: Medlemmar visar de grupper du tillhör och Ägare visar grupperna du äger.

 • I mittenfönstret visas favoriter, kontakter, kontaktlistor eller grupper beroende på vad du har valt i navigeringsfönstret. Använd filtermenyn för att sortera och välja hur kontaktnamn ska visas. 

 • I det högra fönstret visas detaljerad information om de kontakter, kontaktlistor eller grupper som är markerade i mittenfönstret.

 • Du kommer inte att kunna komma åt gemensamma mappar från Outlook Web App. Gå till Skrivbordsversionen av Outlook för att visa och hantera gemensamma mappar.

Kontakter kan ordnas med hjälp av taggar. Du kan skapa egna kontakttaggar för att behålla vissa kontakter och hitta dem lättare. Du kan gruppera kontakter under en tagg genom att klicka på taggen i det vänstra navigeringsfältet. 

Om du vill lägga till en ny kategori väljer du Lägg till kategorier på fliken Kontakter i det högra fönstret.  

Om du vill ta bort alla kategorier från en kontakt väljer du Rensa alla kategorier.

Alla kontakter som skapas med organisationens katalog håller sig alltid uppdaterade med alla uppdateringar eller ändringar i organisationskatalogen automatiskt. 

Du kan välja om du vill spara organisationens uppdatering eller personliga redigering med hjälp av den nya kontaktredigeraren för att säkerställa att användarnas val prioriteras.  test

Skapa, visa och redigera kontakter

En ny kontakt sparas automatiskt i mappen Kontakter och du kan också se den under Dina kontakter.  Om du vill spara den nya kontakten i en annan mapp väljer du mappen innan du skapar kontakten. 

 1. Logga in i Outlook på webben.

 2. Välj ikonen Personer Kontakter längst ned i navigeringsfönstret.

 3. Välj Ny kontakt i verktygsfältet på sidan Personer.

  En skärmbild av knappen Ny kontakt

 4. Ange information om kontakten. Om du vill lägga till mer information för en kontakt, till exempel adress och födelsedag, väljer du Lägg till mer

 5. Välj Skapa.

När du klickar på någons namn eller bild i Outlook eller andra Office-program och -tjänster visas deras profilkort med information om dem. Från profilkortet kan du spara dem i dina egna kontakter, till exempel om du vill lägga till anteckningar eller annan information.

Så här lägger du till en kontakt från ett e-postmeddelande:

 1. Öppna ett e-postmeddelande i läsfönstret i E-post och välj sedan namnet på den avsändare eller mottagare som du vill lägga till i dina kontakter.

 2. På profilkortet som öppnas väljer du Fler alternativ > Lägg till i kontakter.

  Välj de tre punkterna och välj sedan Lägg till i kontakter

 3. Lägg till mer information om du vill. Om du vill lägga till mer information för en kontakt, till exempel adress och födelsedag, väljer du Lägg till mer

 4. Välj Skapa.

Obs!: Kontakten sparas i standardmappen Kontakter på Personer sidan.

Om ditt företag har konfigurerat en katalog kan du se information om dina kollegor utan att spara dem som kontakter. Du kan söka efter dem eller välja namnet eller bilden i ett e-postmeddelande. Profilkortet visar information som samlas in från andra system (katalog). Om du vill lägga till annan information, till exempel anteckningar, kan du spara dina kollegor i dina egna kontakter. Den nya kontakten länkas automatiskt till den befintliga katalogkontakten. Det är bara du som ser den information du lägger till.

De nya kontakterna uppdateras automatiskt.  

Om du vill lägga till någon i dina favoriter markerar du kontakten och väljer sedan Lägg till i Favoriter i verktygsfältet.

Tips: Favoritkontakter med en e-postadress visas också i navigeringsfönstret i E-post för att se alla deras e-postmeddelanden på ett och samma ställe.

På sidan Personer väljer du en kontakt i mittenrutan för att visa eller redigera information om dem. Du visar en version av profilkortet. Avsnitt och flikar kan skilja sig åt.  

 • Filer: De senaste filerna som kontakten har delat med dig.

 • Konversationer: Senaste e-postmeddelanden, e-postbilagor och Teams-chattar mellan dig och kontakten. 

 • LinkedIn: Om kontakten har en offentlig LinkedIn-profil med samma e-postadress som du har sparat för kontakten visas LinkedIn-information här.

 • Organisation: Om kontakten hör till din organisation kan du också se organisationsschemat. 

Om du vill redigera en kontakt väljer du Redigera kontakt bredvid Kontaktinformation eller Redigera i verktygsfältet.

Skärmbild av knappen Redigera kontakta

 1. Gå till sidan Kontakter och markera en kontakt.

 2. Välj kameraikonen.

  Välj kameraikonen för att lägga till ett foto
 3. Välj Ladda upp ett nytt foto, välj den fil du vill använda och välj sedan Öppna för att ladda upp.

 4. Om du vill flytta bilden klickar du i cirkeln och drar pekaren. Du kan zooma in eller ut med reglaget under bilden.

  Justera fotot och välj Använd
 5. Välj Använd>klar.

Om du vill ändra hur kontaktnamn visas väljer du Inställningar och sedan Visa kontakter efter > Förnamn eller Efternamn.

Om du vill sortera kontakterna använder du sorteringsmenyn högst upp i listan. Välj till exempel Sortera efter > Efternamn. 

 1. Markera en eller flera kontakter och välj sedan Ta bort.

 2. Välj Ta bort för att bekräfta.

En kontaktlista är en samling e-postadresser och är användbar när du vill skicka e-post till en grupp personer. Kontaktlistor kallas ibland distributionslistor.

Skapa till exempel en kontaktlista med namnet Min bokklubb och lägg till alla medlemmar i din bokklubb i den. När du vill skicka ett e-postmeddelande till alla i klubben skriver du "Min bokklubb" på raden Till i e-postmeddelandet.

Obs!: Som standard skapas kontaktlistor i standardmappen Kontakter och du kan också se dem under Dina kontaktlistor. Om du vill spara kontaktlistan i en annan mapp väljer du mappen innan du väljer Ny kontaktlista. Kontaktlistor kan inte flyttas från en mapp till en annan när de har skapats. 

 1. Välj symbolen ˅ bredvid Ny kontakt i verktygsfältet på sidan Personer och välj Ny kontaktlista

  En skärmbild av menyn Ny kontakt med Ny kontaktlista markerad

 2. Ange ett namn för listan och lägg sedan till namn eller e-postadresser.

 3. Välj Skapa.

 1. På sidan Personer väljer du Dina kontaktlistor i navigeringsfönstret eller söker efter namnet på kontaktlistan.

 2. Markera kontaktlistan och välj sedan Redigera.

 3. Ange namn eller e-postadresser.

 4. Välj Spara.

 1. På sidan Personer väljer du Dina kontaktlistor i navigeringsfönstret eller söker efter namnet på kontaktlistan.

 2. Markera kontaktlistan och sedan Redigera.

 3. Välj x för namnet eller e-postadressen som du vill ta bort.

 4. Välj Spara.
   

Obs!: Funktioner och information i den här guiden gäller för Outlook på webben som är tillgängliga via Microsoft 365.

Se även

Importera kontakter till Outlook

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×