ARABISKA (Funktionen ARABISKA)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av ARABISKA i Microsoft Excel.

Beskrivning

Konverterar från romerska siffror till arabiska siffror.

Syntax

ARABISKA( text )

Syntaxen för funktionen ARABISKA har följande argument:

 • Text    Obligatoriskt. En sträng inom citattecken, en tom sträng ("") eller en referens till en cell som innehåller text..

Kommentarer

 • Om text inte är ett giltigt värde returnerar ARABISKA #VALUE! felvärde.

 • Exempel på värden som ger felvärdet #OGILTIGT! är tal, datum och text som inte består av giltiga romerska siffror.

 • Om en tom sträng ("") används som ingångsvärde returneras 0.

 • Den maximala längden på argumentet är 255 tecken. Därför är det största tal som kan returneras 255 000.

 • Textens skiftläge ignoreras. Till exempel ger "mxmvii" samma resultat (1997) som "MXMVII".

 • Även om negativa romerska siffror inte förekommer i praktiken, stöds tolkning av negativa romerska tal. Skriv ett minustecken framför det romerska talet, till exempel "-MMXI".

 • Inledande och avslutande blanksteg ignoreras.

 • Funktionen ARABISKA är omvändningen till funktionen ROMERSK. Mer information finns i avsnittet funktionen ROMERSK.

Exempel

 1. Använd funktionen ARABISKA om du vill konvertera ett värde.

  Öppna en ny Excel-arbetsbok och skriv in den här formeln i cell A1.

  =ARABISKA("LVII")

  Tryck på Retur så konverterar Excel de romerska siffrorna LVII till motsvarande arabiska, 57.

 2. Använd en cellreferens i funktionen för att konvertera värden från andra celler.

  Skriv den här formeln i cell A2.

  =ARABISKA(B1)

  Ange nu romerska siffror i cell B1.

  mcmxii

  Excel konverterar värdet i cell B1 och visar motsvarande arabiska, 1912.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×