Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Anta att du vill avrunda ett tal till närmaste heltal eftersom du inte bryr dig om decimalvärdena. Eller så kanske du vill avrunda ett tal till närmaste tiotal så att det blir enklare att uppskatta summor. Du kan avrunda tal på flera olika sätt.

Ändra antalet decimaler som visas utan att ändra talet

I ett kalkylblad

 1. Markera de celler som du vill formatera.

 2. Om du vill visa fler eller färre decimaler efter kommatecknet klickar du på Öka decimal Knappbild eller Minska decimal Knappbild i gruppen Tal på fliken Start.

I ett inbyggt talformat

 1. Klicka på pilen bredvid listan över talformat i gruppen Tal på fliken Start och sedan på Fler talformat.

  Listan Talformat i gruppen Tal på fliken Start

 2. Beroende på vilken datatyp talen har klickar du på Valuta, Redovisning, Procent eller Vetenskapligt i listan Kategori.

 3. Ange antalet decimaler som ska visas i rutan Decimaler.

Avrunda tal uppåt

Använd funktionen AVRUNDA.UPPÅT. I en del fall kanske du vill använda funktionerna JÄMN och UDDA om du vill avrunda uppåt till närmaste jämna eller udda tal.

Avrunda tal nedåt

Använd funktionen AVRUNDA.NEDÅT.

Avrunda ett tal till närmaste heltal

Använd funktionen AVRUNDA.

Avrunda ett tal till ett bråktal i närheten

Använd funktionen AVRUNDA.

Avrunda ett tal till en signifikant siffra

Signifikanta siffror är siffror som bidrar till hur exakt ett tal är.

I exemplen i det här avsnittet används funktionerna AVRUNDA, AVRUNDA.UPPÅT och AVRUNDA.NEDÅT. De täcker in avrundningsmetoderna för positiva tal, negativa tal, heltal och decimaltal, men exemplen som ges representerar endast en mycket liten del av de möjliga scenarierna.

Följande lista innehåller några tumregler att tänka på när du avrundar tal till signifikanta siffror. Du kan experimentera med avrundningsfunktionerna och använda egna tal och parametrar för att returnera det önskade antalet signifikanta siffror.

 • När ett negativt tal avrundas konverteras det talet först till dess absolutvärde (värdet utan det negativa tecknet). Sedan utförs avrundningen och det negativa tecknet tillämpas på nytt. Även om detta kan verka ologiskt, är det så här avrundning fungerar. Om du till exempel använder funktionen AVRUNDA.NEDÅT för att avrunda -889 till två signifikanta siffror, blir resultatet -880. Först konverteras -889 till absolutvärdet 889. Därefter avrundas det nedåt till två signifikanta siffror (880). Slutligen tillämpas det negativa tecknet på nytt och resultatet blir -880.

 • Om funktionen AVRUNDA.NEDÅT används för ett positivt tal, avrundas talet alltid nedåt. Om AVRUNDA.UPPÅT används, avrundas talet alltid uppåt.

 • Med funktionen AVRUNDA avrundas ett tal som innehåller decimaler enligt följande: Om decimaldelen är 0,5 eller större, avrundas talet uppåt. Om decimaldelen är mindre än 0,5, avrundas talet nedåt.

 • Med funktionen AVRUNDA avrundas ett heltal uppåt eller nedåt enligt en regel som liknar den för decimaltal, där 0,5 har ersatts med multipler av 5.

 • När du avrundar ett tal som saknar decimaldel (ett heltal), subtraherar du som en tumregel längden från det antal signifikanta siffror som du vill avrunda till. Om du till exempel vill avrunda 2345678 nedåt till 3 signifikanta siffror, använder du funktionen AVRUNDA.NEDÅT med parametern -4, enligt följande: = AVRUNDA.NEDÅT(2345678;-4). Detta avrundar talet nedåt till 2340000, med delen "234" som signifikanta siffror.

Avrunda ett tal till en viss multipel

Det kan finnas tillfällen när du vill avrunda till en multipel av ett tal som du anger. Anta exempelvis att ditt företag levererar en produkt i lådor om 18 artiklar. Du kan använda funktionen MAVRUNDA om du vill ta reda på hur många lådor som krävs för att leverera 204 artiklar. I det här fallet är svaret 12, eftersom 204 dividerat med 18 är 11,333, och du kommer därför att behöva avrunda uppåt. Den 12:e lådan kommer endast att innehålla 6 artiklar.

Det kan också finnas tillfällen när du behöver avrunda ett negativt tal till en negativ multipel eller ett tal som innehåller decimaler till en multipel som innehåller decimaler. Du kan även använda funktionen MAVRUNDA i de här fallen.

AVRUNDA

MAVRUNDA

AVRUNDA.UPPÅT

AVRUNDA.NEDÅT

JÄMN

UDDA

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×