Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Basuppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint

En PowerPoint-presentation fungerar som ett bildspel. Det budskap eller den historia som du vill förmedla delar du upp i en rad bilder. Du kan tänka dig att varje bild är som en vit duk som du fyller med bilder och ord som för fram ditt budskap.

Välja ett tema

När du öppnar PowerPoint visas några inbyggda teman och mallar. Ett tema består av en bildformgivning som innehåller matchande färger, teckensnitt och specialeffekter som skuggor, speglingar och så vidare.

 1. Gå till fliken Arkiv i menyfliksområdet och välj Nytt. Välj sedan ett tema.

  En förhandsgranskning av temat visas i PowerPoint. Varje tema har fyra färgvarianter som du kan välja bland på den högra sidan.

 2. Klicka på Skapa. Du kan också välja en färgvariation och klicka på Skapa.

  Visar dialogrutan Skapa en ny presentation från tema i PowerPoint

Läs mer: Använda eller skapa teman i PowerPoint

Infoga en ny bild

 • Gå till fliken Start, klicka på den nedre halvan av Ny bild och välj en bildlayout.

  Visar knappen Ny bild på fliken Start i menyfliksområdet i PowerPoint

Mer information finns i Lägga till, arrangera om och ta bort bilder.

Spara en presentation

 1. Välj Spara på fliken Arkiv.

 2. Välj eller bläddra efter en mapp.

 3. I rutan Filnamn anger du ett namn på presentationen och väljer sedan Spara.

Obs!: Om du ofta sparar filer i en viss mapp kan du fästa sökvägen så att den alltid är tillgänglig (se nedan).

Spara en PowerPoint-presentation

Tips: Spara allt eftersom. Tryck på Ctrl+S ofta eller spara filen iOneDrive och låt Spara automatiskt ta hand om den åt dig. 

Läs mer: Spara en presentationsfil

Lägga till text

Markera en textplatshållare och börja skriva.

Visar hur man lägger till text i ett textfält i PowerPoint

Formatera din text

 1. Markera texten.

 2. Välj Format under Ritverktyg.

  Visar fliken Ritverktyg på menyfliksområdet i PowerPoint

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra färgen på texten väljer du Fyll text och väljer sedan en färg.

  • Om du vill ändra konturfärgen på texten väljer du Textkontur och väljer sedan färg.

  • Om du vill använda skugga, reflektion, ljussken, fasning, 3D-rotation eller omvandling väljer du Texteffekter och väljer sedan den effekt du vill ha.

Läs mer:

Lägga till bilder

Gör något av följande på fliken Infoga:

 • Om du vill infoga en bild som finns sparad på en lokal enhet eller på en intern server väljer du Bilder, bläddrar fram till bilden och väljer sedan Infoga.

 • Om du vill infoga en bild från webben väljer du Onlinebilder och använder sökrutan för att söka reda på bilden.

  Dialogrutan Infoga bilder i PowerPoint

  Välj en bild och klicka på Infoga.

Lägga till former

Du kan lägga till former om du vill illustrera bilden. 

 1. Gå till fliken Infoga och välj Figur. Välj sedan en form i menyn som visas.

 2. Klicka och dra i bildområdet för att rita formen.

 3. Välj fliken Format eller Formformat i menyfliksområdet. Öppna galleriet Figurformat om du snabbt vill lägga till en färg eller ett format (till exempel skuggning) för den markerade formen.

  Gruppen Figurformat

Lägga till stödanteckningar

Bilderna blir bäst om du inte fyller dem med för mycket information. Lägg i stället in praktiska fakta och noteringar i dina stödanteckningar, som du kan titta i under presentationens gång.

 1. Klicka på Anteckningar Knappen Anteckningar i PowerPoint längst ned i fönstret om du vill öppna rutan Anteckningar.

 2. Klicka inuti rutan Anteckningar nedanför bilden och börja skriva in dina noteringar.

  fönstret stödanteckningar i PowerPoint

Mer information finns i:

Framföra en presentation

Gör något av följande på fliken Bildspel:

Lämna bildspelsvyn

Du kan lämna bildspelsvyn när som helst genom att trycka på Esc på tangentbordet.

Viktigt!:  Office 2010 stöds inte längre. Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta på valfri enhet var du än är och fortsätta få support.

Uppgradera nu

Välja ett tema

När du startar en ny presentation kan du välja ett tema eller en mall. Ett tema består av en bildformgivning som innehåller matchande färger, teckensnitt och specialeffekter som skuggor, speglingar och så vidare.

 1. På fliken Arkiv väljer du Nytt. Under Tillgängliga mallar och teman väljer du Teman.

  När du klickar på ett tema visas en förhandsgranskning på höger sida i PowerPoint.

 2. När du hittar ett tema du vill använda klickar du på Skapa.

  Visar en förhandsgranskning av ett tema

Läs mer: Använda eller skapa teman i PowerPoint

Infoga en ny bild

 • Gå till fliken Start, klicka på den nedre halvan av Ny bild och välj en bildlayout.

  Visar knappen Ny bild på fliken Start i menyfliksområdet i PowerPoint

Mer information finns i Lägga till, arrangera om och ta bort bilder.

Spara en presentation

 1. Välj Spara på fliken Arkiv.

 2. I rutan Filnamn anger du ett namn på presentationen och väljer sedan Spara.

Tips: Spara allt eftersom. Tryck ofta på Ctrl+S.

Läs mer: Spara en presentationsfil

Lägga till text

Markera en textplatshållare och börja skriva.

Visar hur man lägger till text i ett textfält i PowerPoint

Formatera din text

 1. Markera texten.

 2. Välj Format under Ritverktyg.

  Visar fliken Ritverktyg på menyfliksområdet i PowerPoint

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra färgen på texten väljer du Fyll text och väljer sedan en färg.

  • Om du vill ändra konturfärgen på texten väljer du Textkontur och väljer sedan färg.

  • Om du vill använda skugga, reflektion, ljussken, fasning, 3D-rotation eller omvandling väljer du Texteffekter och väljer sedan den effekt du vill ha.

Läs mer:

Lägga till bilder

 1. På fliken Infoga väljer du Bild.

 2. Bläddra efter den bild du vill använda och välj sedan Infoga.

Lägga till former

Du kan lägga till former om du vill illustrera bilden. 

 1. Gå till fliken Infoga och välj Figur. Välj sedan en form i menyn som visas.

 2. Klicka och dra i bildområdet för att rita formen.

 3. Välj fliken Format under Ritverktyg i menyfliksområdet. Öppna galleriet Figurformat om du snabbt vill lägga till en färg eller ett format (till exempel skuggning) för den markerade formen.

  Gruppen Figurformat

Lägga till stödanteckningar

Bilderna blir bäst om du inte fyller dem med för mycket information. Lägg i stället in praktiska fakta och noteringar i dina stödanteckningar, som du kan titta i under presentationens gång. Rutan Anteckningar finns strax under bildens visningsfönster i vyn Normal.

 1. Gå till fliken Visa. I gruppen Presentationsvyer klickar du på Normal.

 2. Klicka inuti rutan Anteckningar nedanför bilden och börja skriva dina anteckningar.

  Visar rutan Anteckningar under bildfönstret

Framföra en presentation

Gör något av följande på fliken Bildspel:

 • Klicka på Från början i gruppen Starta bildspelet om du vill börja presentationen med den första bilden.

  Visar fliken Bildspel i menyfliksområdet i PowerPoint

 • Klicka på Från aktuell bild om du inte är på den första bilden och vill starta där du befinner dig.

 • Klicka på Sänd bildspelet om du vill konfigurera din presentation för webben, så att du kan framföra den för en publik som befinner sig på en annan plats. Mer information finns i Sända en PowerPoint-presentation för publik på distans.

Lämna bildspelsvyn

Du kan lämna bildspelsvyn när som helst genom att trycka på Esc på tangentbordet.

Tips om hur du skapar en effektfull presentation

Följande tips kan hjälpa dig att väcka publikens intresse.

Minimera antalet bilder

Framför ett tydligt budskap och fånga och håll kvar åhörarnas uppmärksamhet genom att inte ha för många bildspelsbilder i presentationen.

Välj en teckenstorlek som publiken kan läsa

Åhörarna måste kunna läsa dina bilder på avstånd. Det kan ofta vara svårt för åhörarna att se en teckenstorlek som är mindre än 30.

Skriv enkelt

Du vill att publiken ska lyssna på det du säger under presentationen, i stället för att läsa på skärmen. Använd punkter eller korta meningar, och försök se till att ingen punkt är längre än en rad.

En del projektorer beskär bildernas kanter så att långa meningar klipps av.

Använda visuella objekt som hjälp för att förmedla ditt budskap

Bilder, diagram, grafer och SmartArt-grafik hjälper dina åhörare att komma ihåg informationen. Lägg till meningsfulla bilder för att komplettera texten och det du vill säga.

Försök precis som med texten att inte lägga till för många visuella hjälpmedel i bildspelet.

Använd etiketter för diagram och grafer som är lätta att förstå

Använd bara så mycket text som behövs för att göra etikettelement i ett diagram eller i en graf förståeliga.

Använda diskreta, enhetliga bildbakgrunder

Välj en mall eller ett tema som är snyggt, konsekvent och inte för uppseendeväckande. Bakgrunden eller designen ska inte överskugga ditt budskap.

Men det är även bra att ha en kontrast mellan bakgrundsfärgen och textfärgen. I de inbyggda temana i PowerPoint skapas kontrast då mörk text används på en ljus bakgrund och ljus text används på en mörk bakgrund.

Mer information om hur du använder teman finns i Lägga till färg och format i en presentation med hjälp av ett tema.

Kontrollera stavning och grammatik

Om du vill vinna åhörarnas respekt ska du alltid kontrollera stavning och grammatik i presentationen.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×