Beskära en AutoCAD-ritning

Office 365-prenumeration, Office 2021, Office 2019, Office 2016

En AutoCAD-ritning kan vara för stor att arbeta med när den har importerats eller öppnats. I så fall kan du beskära ritningen.

 1. Zooma ut tills du ser hela AutoCAD-ritningen på skärmen.

 2. Klicka på en tom yta i diagrammet för att avmarkera sådant som eventuellt redan är markerat.

 3. Placera markören på ytterkanten av AutoCAD-ritningen tills markören ändras till den här ikonen:
  Pilmarkör med ikonen flytta

 4. Högerklicka och klicka sedan på beskärningsverktyget.

 5. Dra beskärningshandtagen Hörnhandtag för beskärning inåt för att ta bort extra delar av AutoCAD-ritningen.

 6. Slutför beskärningen genom att klicka utanför AutoCAD-ritningen.

Snabbreferens

Introduktion till att arbeta med AutoCAD-ritningar i Visio

Låsa upp en AutoCAD-ritning

Konvertera en AutoCAD-ritning

Ändra lageregenskaper för AutoCAD

 1. Om du vill beskära en AutoCAD-ritning låser du först upp den genom att göra följande:

  1. Högerklicka på AutoCAD-ritningen, peka på CAD-ritobjektoch klicka sedan på Egenskaper.

  2. Klicka på fliken Allmänt, avmarkera kryssrutan Lås storlek och placering och klicka sedan på OK.

 2. Högerklicka på AutoCAD-ritningen och klicka på Beskärningsverktyg.

 3. Dra markeringshandtagen Bild av markeringshandtag tills endast den del av ritningen, bilden eller objektet som du vill använda visas.

 4. När du är klar klickar du på verktyget Pekare Pekarknappen .

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×