Excel svarar inte, hänger upp sig, fryser eller slutar fungera

I den här artikeln beskrivs felsökningsåtgärder som kan hjälpa dig att lösa de vanligaste problemen när du får ett fel om att Excel inte svarar, Excel hänger sig eller stannar när du startar det eller öppnar en Excel-arbetsbok. Den här typen av problem kan uppstå på grund av en eller flera av anledningarna nedan.

Följ ordningen med lösningar i den här artikeln. Om du redan har provat någon av de här metoderna och det inte hjälpte kan du gå vidare till nästa lösning i listan.

Obs!: Om du har problem med att öppna Excel-filer efter en uppgradering från Windows 7 till Windows 10 kan du läsa Problem med öppning av Office-filer efter uppgradering från Windows 7 till Windows 10.

Starta Excel i felsäkert läge

Valv-läget kan du starta Excel utan att stöta på vissa startprogram. Du kan öppna Excel i felsäkert läge genom att hålla ned Ctrl medan du startar programmet eller genom att använda växeln /safe (excel.exe /safe) när du startar programmet från kommandoraden. När du kör Excel i felsäkert läge kringgås funktioner och inställningar som alternativ startplats, ändrade verktygsfält, xlstartmappen och Excel tillägg. COM-tillägg utesluts dock.

Om problemet är löst när du kör programmet Excel felsäkert läge kan du gå till: Felsöka startproblem i Excel.

Om problemet inte är löst när du startar programmet Excel felsäkert läge fortsätter du till nästa steg i listan.

Installera de senaste uppdateringarna

Du kan behöva ange att Windows att automatiskt ladda ned och installera rekommenderade uppdateringar. Installation av viktiga rekommendationer, och optimala uppdateringar kan ofta lösa problemen, eftersom datera filer ersätts och svagheter åtgärdas. Installera de senaste Office genom att följa stegen i den här artikeln: Uppdatera Office och datorn.

Om problemet inte löstes av att installera de senaste Office-uppdateringarna går du till nästa åtgärd i listan.

Kontrollera att Excel inte används av en annan process

Om Excel används av en annan process visas den här informationen i statusfältet längst ned i Excel fönster. Om du försöker att utföra andra åtgärder när Excel används kanske programmet inte svarar. Låt processen slutföras innan du försöker vidta andra åtgärder.

Om Excel inte används av en annan process fortsätter du till nästa steg i listan.

Undersöka möjliga problem med tillägg.

Tillägg kan förbättra ditt liv men de kan också störa eller Excel. Starta Excel utan några tillägg och se om problemet försvinner. 

 1. Gör något av följande:

  • Om du kör Windows 10 väljer du Start > Alla appar > Windows System > Kör > skriver Excel /safe i rutan Kör och klickar sedan på OK.

  • Om du kör ett Windows 8 klickar du på Kör i menyn Program > skriver in Excel /safe i rutan Kör och klickar sedan på OK.

  • Om du kör ett Windows 7 klickar du på Start > skriver in Excel /safe i Sök bland programoch filer och klickar sedan på OK.

 2. Om problemet har lösts klickar du på Arkiv > Alternativ > Tillägg.

 3. Välj COM-tillägg och klickaGå.

 4. Avmarkera alla kryssrutor i listan och klicka på OK.

 5. Stäng och starta om Excel.

Om du inte ser problemet när du startar Excel kan du börja aktivera ett tillägg i taget tills det fungerar. På så vis kan du ta reda på vilket tillägg det är som orsakar problemet. Glöm inte att starta om Excel varje gång du aktiverar ett tillägg.

Om det här inte löser problemet kan du gå vidare till nästa steg i listan.

Granska Excel filinformation och innehåll

Excel filer kan finnas på datorn under en lång tid. De uppgraderas från version till version och färdas ofta från en användare till en annan användare. Ofta ärver en användare Excel en fil men vet inte vad som ingår i filen. Följande kan orsaka prestanda- eller kraschproblem:

 • Formler refererar till hela kolumner.

 • Matrisformel som refererar till ett ojämnt antal element i argumenten.

 • Hundratals, eller kanske tusentals dolda objekt eller objekt med 0 höjd och bredd.

 • Överflödiga formatmallar som ofta kopieras och klistras in mellan arbetsböcker.

 • Överflödiga och ogiltiga definierade namn.

Om de här stegen inte löser problemet fortsätter du till nästa objekt i listan.

Kontrollera om filen genereras av tredje part

Ibland Excel filer genereras av ett tredjepartsprogram. I så fall kanske filerna genereras felaktigt och vissa funktioner kanske inte fungerar som de ska när du öppnar filerna i Excel. Testa i så fall funktionerna i nya filer utanför tredjepartsprogrammet. Om funktionerna fungerar som de ska bör du se till att tredje part är medvetna om problemet.

Om problemet inte är löst när du har testat det utanför tredjepartsprogrammet fortsätter du till nästa objekt i listan.

Utför en selektiv start för att avgöra om ett program, en process eller tjänst står i konflikt Excel

När du Windows startas flera program och tjänster automatiskt och körs sedan i bakgrunden. Dessa program och tjänster kan störa annan programvara på datorn. Om du utför en selektiv start (kallas även "ren uppstart") kan det hjälpa dig att identifiera problem med programkonflikter. Om du vill starta en selektiv start väljer du någon av följande länkar beroende på Windows version, och följer sedan stegen i artikeln:

Windows 10, Windows 7, Windows 8: Kör selektiv start med hjälp av SystemkonfigurationWindows Vista: Kör selektiv start med hjälp av
System ConfigurationWindows XP: Skapa och konfigurera användarkonton i
Windows XP

Selektiv start används för att identifiera den stötande process, tjänst eller program som står i konflikt Excel.

Om problemet inte är löst när du har skapat profilen igen fortsätter du till nästa objekt i listan.

Reparera Office-program

Att reparera dina Office-program kan lösa problemen med att Excel inte svarar, hänger sig eller fryser genom att fel i Office-filer repareras automatiskt. Anvisningar om hur du gör detta finns i: Reparera ett Office program.

Om det här inte löste problemet fortsätter du med nästa steg i listan.

Kontrollera att ditt antivirusprogram är uppdaterat och att det inte är i konflikt med Excel

Om din antivirusprogramvara inte är uppdaterad kanske Excel inte fungerar som det ska.

Kontrollera att din antivirusprogramvara är uppdaterad:

Leverantörer av antivirusprogram tillhandahåller regelbundet uppdateringar som du kan ladda ned från Internet för att hålla dig informerad om nya virus som skapas. Ladda ned de senaste uppdateringarna genom att besöka leverantörens webbplats.

En lista med leverantörer av antivirusprogram finns i Leverantörer av säkerhetsprogramvara för konsumenter.

Kontrollera att ditt antivirusprogram inte är i konflikt Excel:

Om ditt antivirusprogram har integrering med Excel kan du kanske upptäcka vissa prestandaproblem. I så fall kan du inaktivera all Excel-integrering i antivirusprogramvaran. Du kan också inaktivera antivirusprogramvarans tillägg som är installerade i Excel.

Viktigt!: Om du ändrar antivirusinställningarna kan din dator utsättas för attacker. Därför rekommenderar vi att du inte försöker ändra dina antivirusinställningar. Använd den här lösningen på egen risk.

Du kanske måste kontakta din antivirusleverantör för hjälp med att konfigurera programvaran så att integrering med Excel eller skanning i Excel exkluderas.

Mer information

Avancerad felsökning

Om de metoder som nämndes tidigare inte löste problemet kan problemet vara filspecifik eller miljö miljö. I följande avsnitt beskrivs hur du felsöker ytterligare problem som kan leda Excel att hänga sig eller krascha. 

Miljöfaktorer

Miljöfaktorer är lika viktiga som filinnehåll och tillägg när du felsöker kraschar. Du kan ta reda på orsaken till problemet genom att göra följande:

 • Följ de grundläggande felsökningsstegen.

 • Testa filer i renaste möjliga miljö.

I följande avsnitt beskrivs några områden som bör undersökas.

Var filen lagras

Genom att flytta filen lokalt kan du avgöra om det är något fel med filen eller med var filen sparas. Flera problem kan uppstå när du sparar Excel en fil i ett nätverk eller på en webbserver. Det är en bra idé att spara filen lokalt. Det bör du göra i följande scenarier:
 

• Omdirigerade mappen "Mina dokument" till serverplatsen

• Offlinefiler

• Öppna filer från en webbmapp eller SharePoint

• Fjärrskrivbord/Citrix

• Nätverksutrustning

• Virtualiserad miljö. Mer information om Microsoft-programvara som körs i en virtualiserad miljö finns i följande artikel: Supportpolicy för Microsoft-programvara som körs i virtualiseringsprogramvara som inte är microsoft-maskinvara.

Minne

Excel filer kan växa ganska stort när du börjar lägga till mycket formatering och former. Kontrollera att systemet har tillräckligt med RAM-minne för att köra programmet. För systemkrav för Microsoft Office paket går du till följande Microsoft-artiklar: 

Systemkrav för Office 2016

Systemkrav för Office 2013

Systemkrav för Office 2010

Systemkrav för Excel 2007


Office 2010 introducerade inbyggda 64-bitarsversioner av Office för att dra nytta av större bearbetningskapaciteter. Mer information om 64-bitarsutgåvan av Office finns i följande Microsoft-artiklar:
 

64-bitarsutgåvan av Office 2013

Förstå 64-bitars Office

Skrivare och videodrivrutiner

När du startar Excel undersöker programmet standardskrivaren och de videodrivrutiner som visar dina Excel-arbetsböcker. Excel är skrivarkrävande och tar längre tid när Excel filer sparas i vyn Förhandsgranska sidbrytningar. Om du testar en fil med hjälp av olika skrivare, till exempel skrivardrivrutinen för Microsoft XPS-dokumentskrivare eller VGA-videodrivrutinen, avgörs om problemet är med en särskild skrivare eller videodrivrutin. 

Om du fortfarande har problem med att programmet hänger sig eller kraschar i Excel efter att du har gått igenom de lösningsmetoder som nämns här, bör du kontakta Microsoft Support för guidad felsökning. 

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×