Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Exportera eller säkerhetskopiera e-post, kontakter och kalender till en Outlook-fil (.pst)

När ett Outlook-program installeras på datorn kan du använda det för att flytta e-post, kontakter och kalenderobjekt från ett e-postkonto till ett annat.

Anta till exempel att du har en Microsoft 365-postlåda och ett Gmail-konto. Du kan lägga till båda i Outlook. Du kan sedan använda Outlook för att exportera objekt från ditt Gmail-konto och importera dem till din Microsoft 365-postlåda.

Exportera objekt genom att skapa en PST-fil. Denna Outlook-datafil innehåller dina meddelanden och andra Outlook-objekt och sparas på datorn. Läs mer om hur du importerar objekt när du exporterat dem i Importera e-post, kontakter och kalender från en PST-fil i Outlook.

Exportera e-post, kontakter och kalenderobjekt från Outlook till en PST-fil

Välj i följande lista med exportanvisningar.

Lägg till ditt Microsoft 365-e-postkonto i ett Outlook-program, till exempel Outlook eller Microsoft 365, Outlook 2016 eller 2013. Du kan sedan använda Outlook för att flytta e-post, kontakter och kalenderobjekt till Microsoft 365-postlådan. 

 1. Lägg till ditt käll-e-postkonto i Outlook. Du kan t.ex. lägga till ditt Gmail-konto i Outlook 2016. Vänta en stund tills alla dina e-postmeddelanden och kontakter visas.

 2. Lägg till ditt Microsoft 365-e-postkonto i Outlook. När du har gjort det synkroniseras Outlook automatiskt med Microsoft 365. Du ser då innehållet i Microsoft 365-postlådan i Outlook.

 3. I exportanvisningarna väljer du att exportera din e-post från källkontot till en PST-fil.

  Om du till exempel har Outlook 2016 väljer du Outlook 2013 och Outlook 2016: Exportera Outlook-objekt från en PST-fil.

 4. Om du till exempel har Outlook 2010 väljer du Outlook 2010: Exportera Outlook-objekt till en PST-fil.

När du exporterat alla e-postdata till en PST-fil kan du ta med dem dit du vill. Du kan importera dem till andra e-postkonton. Om du vill göra det med hjälp av Outlook läser du Importera e-post, kontakter och kalender från en .pst-fil för Outlook.

 1. Välj Arkiv längst upp i menyfliksområdet i Outlook.

  Om alternativet Arkiv inte finns längst upp till vänster i menyfliksområdet läser du Vilken version av Outlook har jag? för att ta reda på vilken version av Outlook du har och hitta rätt exportanvisningar.

  Så här ser menyfliksområdet ut i Outlook 2016.
 2. Välj Öppna och exportera > Importera/exportera.

  Välj Öppna och exportera och välj sedan Importera/exportera.

 3. Välj Exportera till en fil.

  Välj Exportera till en fil.

 4. Klicka på Outlook-datafil (.pst) > Nästa.

 5. Markera namnet på det e-postkonto du vill exportera, som i bilden nedan. Du kan bara exportera information för ett konto i taget.

  Kontrollera att kryssrutan Inkludera undermappar är markerad. Det ser till att allt i kontot exporteras: kalender, kontakter och inkorgen. Välj Nästa.

  Välj det e-postkonto som du vill exportera.

 6. Klicka på Bläddra och välj var du vill spara Outlook-datafil (.pst). Ange ett filnamn och välj OK för att fortsätta.

  Obs!: Om du har exporterat tidigare visas den förra mappsökvägen och filnamnet. Skriv in ett annat filnamn innan du väljer OK.

 7. Om du exporterar till en befintlig Outlook-datafil (.pst) anger du vad du vill göra under Alternativ när du exporterar objekt som redan finns i filen.

 8. Välj Slutför.

 9. Outlook påbörjar exporten direkt om inte en ny Outlook-datafil (.pst) skapas eller en lösenordskyddad fil används.

  • Om du skapar en Outlook-datafil (.pst) kan du skydda filen med ett lösenord. När dialogrutan Skapa Outlook-datafil visas anger du lösenordet i rutorna Lösenord och Bekräfta lösenord och väljer OK. I dialogrutan Lösenord för Outlook-datafil anger du lösenordet och väljer OK.

  • Om du exporterar till en befintlig Outlook-datafil (.pst) som är lösenordskyddad skriver du lösenordet i dialogrutan Lösenord för Outlook-datafil och väljer sedan OK.

Nu när du har alla Outlook-data i en PST-fil kan du ta med dem dit du vill. Du kan spara PST-filen i OneDrive och sedan ladda ned den till en ny dator. Du kan också spara till en bärbar enhet och sedan importera din e-post, kontakter och kalender till Outlook.

 1. Välj fliken Arkiv längst upp i menyfliksområdet i Outlook.

  Om alternativet Arkiv inte finns längst upp till vänster i menyfliksområdet läser du Vilken version av Outlook har jag? för att ta reda på vilken version av Outlook du har och hitta rätt exportanvisningar.

  Klicka på fliken Arkiv i Outlook 2010.

 2. Välj Alternativ.

  Välj Alternativ.

 3. I rutan med Outlook-alternativ väljer du Avancerat.

  Välj Avancerat.

 4. Under avsnittet Exportera väljer du Exportera.

  På sidan Avancerat väljer du Exportera

 5. Välj Exportera till en fil och sedan Nästa.

 6. Välj Outlook-datafil (.pst) och sedan Nästa.

 7. Markera namnet på det e-postkonto du vill exportera, som i bilden nedan. Du kan bara exportera information för ett konto i taget.

  Kontrollera att kryssrutan Inkludera undermappar är markerad. Det ser till att allt exporteras: kalender, kontakter och inkorgen. Välj Nästa.

  Välj det e-postkonto som du vill exportera.

 8. Välj Bläddra och välj var du ska spara Outlook-datafilen (.pst). Ange också ett filnamn. Välj OK för att fortsätta.

  Obs!: Om du har använt exportfunktionen tidigare visas mappen och filnamnet du använde den gången. Tänk på att ändra filnamnet om du vill skapa en ny fil istället för att använda den befintliga filen.

 9. Om du exporterar till en befintlig Outlook-datafil (.pst) anger du vad du vill göra under Alternativ när du exporterar objekt som redan finns i filen.

 10. Välj Slutför.

 11. Exporten börjar direkt om inte en ny Outlook-datafil (.pst) skapas eller om exporten görs till en befintlig fil som är lösenordsskyddad.

  • Om du skapar en ny Outlook-datafil (.pst) kan du skydda filen med ett lösenord. När dialogrutan Skapa Outlook-datafil visas anger du lösenordet i rutorna Lösenord och Bekräfta lösenord och väljer sedan OK. I dialogrutan Lösenord för Outlook-datafil anger du lösenordet och väljer sedan OK.

  • Om du exporterar till en befintlig Outlook-datafil (.pst) som är lösenordsskyddad anger du lösenordet i dialogrutan Lösenord för Outlook-datafil och väljer sedan OK.

Nu när du har alla Outlook-data i en PST-fil kan du ta med dem dit du vill. Spara PST-filen i OneDrive och ladda sedan ned den till en ny dator. Spara den till en bärbar enhet så att du kan ta med den var du vill, och importera din e-post, kontakter och kalender till Outlook.

 1. Välj Arkiv längst upp i menyfliksområdet i Outlook 2007.

  Om alternativet Arkiv inte finns längst upp till vänster i menyfliksområdet läser du Vilken version av Outlook har jag? för att ta reda på vilken version av Outlook du har och hitta rätt exportanvisningar.

  Välj fliken Arkiv i Outlook 2007.

 2. Välj Importera och exportera.

  Välj Importera och exportera.

 3. Välj Exportera till en fil och välj sedan Nästa.

  Klicka på Exportera till en fil och välj sedan Nästa.

 4. Klicka på Personlig filmapp (.pst) > Nästa.

 5. Markera namnet på det e-postkonto du vill exportera, som i bilden nedan. Du kan bara exportera information för ett konto i taget.

  Kontrollera att kryssrutan Inkludera undermappar är markerad. Det ser till att allt i kontot exporteras: kalender, kontakter och inkorgen. Välj Nästa.

  Välj det e-postkonto som du vill exportera.

 6. Välj Bläddra och välj var du ska spara Outlook-datafilen (.pst). Ange också ett filnamn. Välj OK för att fortsätta.

  Obs!: Om du har använt exportfunktionen tidigare visas mappen och filnamnet du använde den gången. Tänk på att ändra filnamnet om du vill skapa en ny fil istället för att använda den befintliga filen.

 7. Om du exporterar till en befintlig Outlook-datafil (.pst) anger du vad du vill göra under Alternativ när du exporterar objekt som redan finns i filen.

 8. Klicka på Slutför.

 9. Exporten börjar direkt såvida du inte skapar en ny Outlook-datafil (.pst) eller exporterar till en befintlig PST-fil som är lösenordsskyddad. I så fall visas den här dialogrutan:

  Välj OK om du inte vill lösenordsskydda PST-filen.

  Välj OK om du inte vill lösenordsskydda filen. Annars:

  • Om du vill lösenordsskydda PST-filen anger du lösenordet i rutorna Lösenord och Bekräfta lösenord och väljer OK. I dialogrutan Lösenord för Outlook-datafil anger du lösenordet och väljer OK.

  • Om du exporterar till en befintlig personlig filmapp (.pst) som är lösenordsskyddad anger du lösenordet i dialogrutan Lösenord för Outlook-datafil och väljer sedan OK.

Nu när du har alla Outlook-data i en PST-fil kan du ta med dem dit du vill. Spara PST-filen i OneDrive och ladda sedan ned den till en ny dator. Spara den till en bärbar enhet så att du kan ta med den var du vill, och importera din e-post, kontakter och kalender till Outlook.

Vilka data exporteras?

 • När information för e-post, kontakter och kalender exporteras till en PST-fil i Outlook skapas en kopia av informationen. Ingenting tas bort från Outlook. Du ser och kommer fortfarande åt din e-post, dina kontakter och din kalender i Outlook.

 • När e-post exporteras från Outlook medföljer alla eventuella filer som bifogats till e-postmeddelandena.

 • Outlook exporterar inte metadata som meddelanderegler, spärrade avsändare och mappegenskaper (vyer, behörigheter och inställningar för automatisk arkivering).

Viktigt!: Om du använder cachelagrat Exchange-läge exporteras bara de objekt som finns i det nuvarande cacheminnet. Som standard innehåller cacheminnet objekt från den senaste 12 månaderna. Om du vill exportera mer än dina data för de senaste 12 månaderna inaktiverar du först cachelagrat Exchange-läge. Mer information finns i Aktivera cachelagrat Exchange-läge.

När bör jag exportera (säkerhetskopiera)/importera en PST-fil?

 • Du vill flytta e-post från ett e-postkonto till ett annat e-postkonto:

  Vi säger till exempel att du har ett gammalt Yahoo-e-postkonto, jakobsol77@yahoo.com, och nu vill du flytta din e-post till ett nytt Microsoft 365-e-postkonto, jakobsol78@contoso.com.

  Med Outlook på skrivbordet lägger du till båda kontona i Outlook. Vänta tills alla e-postmeddelanden visas (om du har många så kan det dröja ett tag). Använd sedan Outlook till att exportera e-post från Yahoo-kontot till en PST-fil. Slutligen, Importera PST-filen till ditt Office 365-konto.

 • Du byter från en dator till en annan: Du flyttar din e-post från en dator med Outlook till en annan dator med Outlook. Anta till exempel att Outlook 2007 är installerat på den gamla datorn och du just har fått en ny dator med Outlook 2016. Exportera dina e-postdata från Outlook 2007 (enligt anvisningarna i den här artikeln) och importera dem till Outlook 2016.

 • Du byter från PC till Mac: Överför e-post från Outlook på en PC genom att importera till Outlook 2016 på en Mac.

 • Du vill ha återkommande säkerhetskopior: Du vill säkerhetskopiera all e-post, alla kontakter och hela kalendern till ett säkert ställe med jämna mellanrum. När du har skapat PST-filen, kopierar du den till en säker plats: ett USB-minne, en annan hårddisk eller till molnlagring som OneDrive eller Dropbox.

  Det finns inget sätt att automatiskt och återkommande säkerhetskopiera allt (gammalt och nytt). Med automatisk arkivering säkerhetskopieras bara gamla objekt. Dessutom flyttas de istället för att det skapas en kopia.

 • Om du bara vill säkerhetskopiera dina kontakter läser du Exportera kontakter från Outlook för att kopiera kontakter till en CSV-fil.

Se även

Importera och exportera e-post, kontakter och kalender till och från Outlook

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×