Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Du kan använda funktionen FÄLTVÄRDE för att hämta fältdata från länkade datatyper som Aktier eller Geografi. Det finns enklare metoder för att skriva formler som refererar till datatyper, så funktionen FÄLTVÄRDE bör i huvudsak användas för att skapa villkorsstyrda beräkningar baserade på länkade datatyper.

Obs!: 28 mars 2019: Datatyper har släppts till alla Windows Microsoft 365-prenumeranter. Om du har en Microsoft 365-prenumeration bör du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

Teknisk information

Syntax

=FÄLTVÄRDE(value, field_name)

Syntaxen för funktionen FÄLTVÄRDE har följande argument:

argument

Beskrivning

värde

Funktionen returnerar alla matchande fält från den länkade datatypen som anges i värdeargumentet.

field_name

Namnet eller namnen på de fält som du vill extrahera från den länkade datatypen.

Beskrivning

Exempel

I följande grundläggande exempel extraherar formeln =FÄLTVÄRDE(A2;"Pris") fältet Pris från aktiedatatypen för JM Smucker Co.

fält värde funktion skärmbild ett version två

Nästa exempel är ett mer typiskt exempel för funktionen FÄLTVÄRDE. Här använder vi funktionen OMFEL för att söka efter fel. Om det inte finns något företagsnamn i cell A2, returnerar formeln FÄLTVÄRDE ett fel, och i så fall vill vi visa ingenting (””). Men om det finns ett företagsnamn vill vi hämta priset från datatypen i A2 med =OMFEL(FÄLTVÄRDE($A2;B$1);"").

fält värde funktion skärmbild två version två

Observera att du med funktionen FÄLTVÄRDE kan referera till kalkylbladsceller för argumentet field_name, så ovanstående formel refererar till cell B1 för priset i stället för att du manuellt anger ”Pris” i formeln.  

Kommentarer

Om du försöker hämta data från ett datatypsfält som inte finns returnerar funktionen FÄLTVÄRDEfelet #FÄLT!.. Du kanske till exempel har angett ”Priser” när datatypsfältet i egentligen heter ”Pris”. Kontrollera formeln noga så du använder ett giltigt fältnamn. Om du vill visa en lista med fältnamn för en post markerar du cellen för posten och trycker på Alt+Skift+F10.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Se även

Datatyperna Aktier och Geografi

Så här skriver du formler som refererar till datatyper

Felet #FÄLT! fel

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×