Med Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kan personer utan programmeringserfarenhet spela in, skapa och redigera makron som kan automatisera uppgifter i Office-program. I den här artikeln förklaras vi var du hittar hjälp med Visual Basic Editor i Office-programmet.

 1. Öppna fliken Skapa. I gruppen Makron och kod klickar du på Visual Basic.

 2. I Visual Basic Editor öppnar du menyn Hjälp. Klicka på Hjälp om Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Om du inte har använt Access VBA-hjälpen tidigare blir du ombedd att välja vilken webbläsare du vill visa hjälpen i.

 4. Öppna webbläsaren. I det vänstra fönstret, under Access, öppnar du Access VBA-referensen.

 5. Titta i den vänstra rutan. Bläddra tills du hittar konceptet, proceduren eller objektet som du vill ha hjälp med. Du kan också skriva in en fråga i sökrutan i det övre högra hörnet av skärmen.

 1. Öppna fliken Utvecklare. Klicka på Visual Basic.

  Om du inte ser fliken Utvecklare:

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

  2. Klicka på Anpassa menyfliksområdet. Markera sedan kryssrutan Utvecklare under Primära flikar.

  3. Klicka på OK.

 2. I Visual Basic Editor öppnar du menyn Hjälp. Klicka på Hjälp om Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Om du inte har använt Excel VBA tidigare blir du ombedd att välja vilken webbläsare du vill visa hjälpen i.

 4. Öppna webbläsaren. I det vänstra fönstret, under Excel, öppnar du Excel VBA-referensen.

 5. Titta i den vänstra rutan. Bläddra tills du hittar konceptet, proceduren eller objektet som du vill ha hjälp med. Du kan också skriva in en fråga i sökrutan i det övre högra hörnet av skärmen.

 1. Öppna fliken Utvecklare. Klicka på Visual Basic.

  Om du inte ser fliken Utvecklare:

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

  2. Klicka på Anpassa menyfliksområdet. Markera sedan kryssrutan Utvecklare under Primära flikar.

  3. Klicka på OK.

 2. I Visual Basic Editor öppnar du menyn Hjälp. Klicka på Hjälp om Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Om du inte har använt Outlook VBA-hjälpen tidigare blir du ombedd att välja vilken webbläsare du vill visa hjälpen i.

 4. Öppna webbläsaren. I det vänstra fönstret, under Outlook, öppnar du Outlook VBA-referensen.

 5. Titta i den vänstra rutan. Bläddra tills du hittar konceptet, proceduren eller objektet som du vill ha hjälp med. Du kan också skriva in en fråga i sökrutan i det övre högra hörnet av skärmen.

 1. Öppna fliken Utvecklare. Klicka på Visual Basic.

  Om du inte ser fliken Utvecklare:

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

  2. Klicka på Anpassa menyfliksområdet. Markera sedan kryssrutan Utvecklare under Primära flikar.

  3. Klicka på OK.

 2. I Visual Basic Editor öppnar du menyn Hjälp. Klicka på Hjälp om Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Om du inte har använt PowerPoint VBA-hjälpen tidigare blir du ombedd att välja vilken webbläsare du vill visa hjälpen i.

 4. Öppna webbläsaren. I det vänstra fönstret, under PowerPoint, öppnar du PowerPoint VBA-referensen.

 5. Titta i den vänstra rutan. Bläddra tills du hittar konceptet, proceduren eller objektet som du vill ha hjälp med. Du kan också skriva in en fråga i sökrutan i det övre högra hörnet av skärmen.

 1. Öppna fliken Utvecklare. Klicka på Visual Basic.

  Om du inte ser fliken Utvecklare:

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

  2. Klicka på Anpassa menyfliksområdet. Markera sedan kryssrutan Utvecklare under Primära flikar.

  3. Klicka på OK.

 2. I Visual Basic Editor öppnar du menyn Hjälp. Klicka på Hjälp om Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Om du inte har använt Visio VBA-hjälpen tidigare blir du ombedd att välja vilken webbläsare du vill visa hjälpen i.

 4. Öppna webbläsaren. I det vänstra fönstret, under Visio, öppnar du Visio VBA-referensen.

 5. Titta i den vänstra rutan. Bläddra tills du hittar konceptet, proceduren eller objektet som du vill ha hjälp med. Du kan också skriva in en fråga i sökrutan i det övre högra hörnet av skärmen.

 1. Öppna fliken Utvecklare. Klicka på Visual Basic.

  Om du inte ser fliken Utvecklare:

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

  2. Klicka på Anpassa menyfliksområdet. Markera sedan kryssrutan Utvecklare under Primära flikar.

  3. Klicka på OK.

 2. I Visual Basic Editor öppnar du menyn Hjälp. Klicka på Hjälp om Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Om du inte har använt Word VBA-hjälpen tidigare blir du ombedd att välja vilken webbläsare du vill visa hjälpen i.

 4. Öppna webbläsaren. I det vänstra fönstret, under Word, öppnar du Word VBA-referensen.

 5. Titta i den vänstra rutan. Bläddra tills du hittar konceptet, proceduren eller objektet som du vill ha hjälp med. Du kan också skriva in en fråga i sökrutan i det övre högra hörnet av skärmen.

 1. Öppna fliken Databasverktyg. I gruppen Makro klickar du på Visual Basic.

 2. I Visual Basic Editor öppnar du menyn Hjälp. Klicka på Hjälp om Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Om du inte har använt Access VBA-hjälpen tidigare blir du ombedd att välja vilken webbläsare du vill visa hjälpen i.

 4. Öppna webbläsaren. I det vänstra fönstret, under Access, öppnar du Access VBA-referensen.

 5. Titta i den vänstra rutan. Bläddra tills du hittar konceptet, proceduren eller objektet som du vill ha hjälp med. Du kan också skriva in en fråga i sökrutan i det övre högra hörnet av skärmen.

 1. Öppna fliken Utvecklare. Klicka på Visual Basic.

  Om du inte ser fliken Utvecklare:

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

  2. Klicka på Anpassa menyfliksområdet. Markera sedan kryssrutan Utvecklare under Primära flikar.

  3. Klicka på OK.

 2. I Visual Basic Editor öppnar du menyn Hjälp. Klicka på Hjälp om Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Om du inte har använt Excel VBA tidigare blir du ombedd att välja vilken webbläsare du vill visa hjälpen i.

 4. Öppna webbläsaren. I det vänstra fönstret, under Excel, öppnar du Excel VBA-referensen.

 5. Titta i den vänstra rutan. Bläddra tills du hittar konceptet, proceduren eller objektet som du vill ha hjälp med. Du kan också skriva in en fråga i sökrutan i det övre högra hörnet av skärmen.

 1. Öppna fliken Utvecklare. Klicka på Visual Basic.

  Om du inte ser fliken Utvecklare:

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

  2. Klicka på Anpassa menyfliksområdet. Markera sedan kryssrutan Utvecklare under Primära flikar.

  3. Klicka på OK.

 2. I Visual Basic Editor öppnar du menyn Hjälp. Klicka på Hjälp om Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Om du inte har använt Outlook VBA-hjälpen tidigare blir du ombedd att välja vilken webbläsare du vill visa hjälpen i.

 4. Öppna webbläsaren. I det vänstra fönstret, under Outlook, öppnar du Outlook VBA-referensen.

 5. Titta i den vänstra rutan. Bläddra tills du hittar konceptet, proceduren eller objektet som du vill ha hjälp med. Du kan också skriva in en fråga i sökrutan i det övre högra hörnet av skärmen.

 1. Öppna fliken Utvecklare. Klicka på Visual Basic.

  Om du inte ser fliken Utvecklare:

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

  2. Klicka på Anpassa menyfliksområdet. Markera sedan kryssrutan Utvecklare under Primära flikar.

  3. Klicka på OK.

 2. I Visual Basic Editor öppnar du menyn Hjälp. Klicka på Hjälp om Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Om du inte har använt PowerPoint VBA-hjälpen tidigare blir du ombedd att välja vilken webbläsare du vill visa hjälpen i.

 4. Öppna webbläsaren. I det vänstra fönstret, under PowerPoint, öppnar du PowerPoint VBA-referensen.

 5. Titta i den vänstra rutan. Bläddra tills du hittar konceptet, proceduren eller objektet som du vill ha hjälp med. Du kan också skriva in en fråga i sökrutan i det övre högra hörnet av skärmen.

 1. Öppna fliken Utvecklare. Klicka på Visual Basic.

  Om du inte ser fliken Utvecklare:

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

  2. Klicka på Anpassa menyfliksområdet. Markera sedan kryssrutan Utvecklare under Primära flikar.

  3. Klicka på OK.

 2. I Visual Basic Editor öppnar du menyn Hjälp. Klicka på Hjälp om Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Om du inte har använt Visio VBA-hjälpen tidigare blir du ombedd att välja vilken webbläsare du vill visa hjälpen i.

 4. Öppna webbläsaren. I det vänstra fönstret, under Visio, öppnar du Visio VBA-referensen.

 5. Titta i den vänstra rutan. Bläddra tills du hittar konceptet, proceduren eller objektet som du vill ha hjälp med. Du kan också skriva in en fråga i sökrutan i det övre högra hörnet av skärmen.

 1. Öppna fliken Utvecklare. Klicka på Visual Basic.

  Om du inte ser fliken Utvecklare:

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

  2. Klicka på Anpassa menyfliksområdet. Markera sedan kryssrutan Utvecklare under Primära flikar.

  3. Klicka på OK.

 2. I Visual Basic Editor öppnar du menyn Hjälp. Klicka på Hjälp om Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Om du inte har använt Word VBA-hjälpen tidigare blir du ombedd att välja vilken webbläsare du vill visa hjälpen i.

 4. Öppna webbläsaren. I det vänstra fönstret, under Word, öppnar du Word VBA-referensen.

 5. Titta i den vänstra rutan. Bläddra tills du hittar konceptet, proceduren eller objektet som du vill ha hjälp med. Du kan också skriva in en fråga i sökrutan i det övre högra hörnet av skärmen.

 1. Öppna fliken Databasverktyg. I gruppen Makro klickar du på Visual Basic.

 2. I Visual Basic Editor öppnar du menyn Hjälp. Klicka på Hjälp om Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Navigera till sökrutan. Skriv in metod, egenskap, funktion, uttryck eller objekt som du vill ha hjälp med, eller skriv en fråga.

 1. Öppna fliken Utvecklare. Klicka på Visual Basic.

  Om du inte ser fliken Utvecklare:

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

  2. Klicka på Anpassa menyfliksområdet. Markera sedan kryssrutan Utvecklare under Primära flikar.

  3. Klicka på OK.

 2. I Visual Basic Editor öppnar du menyn Hjälp. Klicka på Hjälp om Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Navigera till sökrutan. Skriv in metod, egenskap, funktion, uttryck eller objekt som du vill ha hjälp med, eller skriv en fråga.

 1. Öppna fliken Utvecklare. Klicka på Visual Basic.

  Om du inte ser fliken Utvecklare:

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

  2. Klicka på Anpassa menyfliksområdet. Markera sedan kryssrutan Utvecklare under Primära flikar.

  3. Klicka på OK.

 2. Öppna Visual Basic Editor. Navigera till menyn Hjälp. Klicka på Hjälp om Microsoft Visual Basic.

 3. Navigera till sökrutan. Skriv in metod, egenskap, funktion, uttryck eller objekt som du vill ha hjälp med, eller skriv en fråga.

 1. Öppna fliken Utvecklare. Klicka på Visual Basic.

  Om du inte ser fliken Utvecklare:

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

  2. Klicka på Anpassa menyfliksområdet. Markera sedan kryssrutan Utvecklare under Primära flikar.

  3. Klicka på OK.

 2. I Visual Basic Editor öppnar du menyn Hjälp. Klicka på Hjälp om Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Navigera till sökrutan. Skriv in metod, egenskap, funktion, uttryck eller objekt som du vill ha hjälp med, eller skriv en fråga.

 1. Öppna fliken Utvecklare. Klicka på Visual Basic.

  Om du inte ser fliken Utvecklare:

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

  2. Klicka på Anpassa menyfliksområdet. Markera sedan kryssrutan Utvecklare under Primära flikar.

  3. Klicka på OK.

 2. I Visual Basic Editor öppnar du menyn Hjälp. Klicka på Hjälp om Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Navigera till sökrutan. Skriv in metod, egenskap, funktion, uttryck eller objekt som du vill ha hjälp med, eller skriv en fråga.

 1. Öppna fliken Utvecklare. Klicka på Visual Basic.

  Om du inte ser fliken Utvecklare:

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

  2. Klicka på Anpassa menyfliksområdet. Markera sedan kryssrutan Utvecklare under Primära flikar.

  3. Klicka på OK.

 2. I Visual Basic Editor öppnar du menyn Hjälp. Klicka på Hjälp om Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Navigera till sökrutan. Skriv in metod, egenskap, funktion, uttryck eller objekt som du vill ha hjälp med, eller skriv en fråga.

 1. Öppna fliken Databasverktyg. I gruppen Makro klickar du på Visual Basic.

 2. Öppna Visual Basic Editor. Navigera till menyn Hjälp. Klicka på Hjälp om Microsoft Visual Basic.

 3. Navigera till fönstret Hjälp. Klicka på Access VBA-referens.

 4. Navigera till rutan Ange ord att söka efter. Skriv in metod, egenskap, funktion, uttryck eller objekt som du vill ha hjälp med, eller skriv en fråga.

 1. Öppna fliken Utvecklare. Klicka på Visual Basic.

  Jag ser inte fliken Utvecklare

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

  2. Klicka på Populära och markera sedan kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet.

   Obs!: Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet

 2. Navigera till menyn Hjälp. Klicka på Hjälp om Microsoft Visual Basic.

 3. Navigera till rutan Ange ord att söka efter. Skriv in metod, egenskap, funktion, uttryck eller objekt som du vill ha hjälp med, eller skriv en fråga.

 1. Öppna fliken Utvecklare. Klicka på Visual Basic.

  Jag ser inte fliken Utvecklare

  1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

  2. Klicka på Avancerade alternativ på fliken Övrigt och markera sedan kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet.

 2. Navigera till menyn Hjälp. Klicka på Hjälp om Microsoft Visual Basic.

 3. Navigera till rutan Ange ord att söka efter. Skriv in metod, egenskap, funktion, uttryck eller objekt som du vill ha hjälp med, eller skriv en fråga.

 1. Öppna fliken Utvecklare. Klicka på Visual Basic.

  Jag ser inte fliken Utvecklare

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på PowerPoint-alternativ.

  2. Klicka på Populära och markera sedan kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet.

   Obs!: Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet

 2. Navigera till menyn Hjälp. Klicka på Hjälp om Microsoft Visual Basic.

 3. Navigera till rutan Ange ord att söka efter. Skriv in metod, egenskap, funktion, uttryck eller objekt som du vill ha hjälp med, eller skriv en fråga.

 1. Öppna menyn Hjälp. Klicka på Utvecklarreferens.

  Hur kör jag i utvecklarläge?

  1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

  2. Markera kryssrutan Kör i utvecklingsläge under Avancerade alternativ på fliken Avancerat.

 2. I fönstret Hjälp klickar du på Visual Basic for Applications-språkreferens.

 3. Navigera till rutan Ange ord att söka efter. Skriv in metod, egenskap, funktion, uttryck eller objekt som du vill ha hjälp med, eller skriv en fråga.

 1. Öppna fliken Utvecklare. Klicka på Visual Basic.

  Jag ser inte fliken Utvecklare

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

  2. Klicka på Populära och markera sedan kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet.

   Obs!: Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet

 2. Navigera till menyn Hjälp. Klicka på Hjälp om Microsoft Visual Basic.

 3. Navigera till rutan Ange ord att söka efter. Skriv in metod, egenskap, funktion, uttryck eller objekt som du vill ha hjälp med, eller skriv en fråga.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×