Symptom

När du har uppdaterat till Office 2016 version 16.0.7967 eller en senare version på Windows 10 kan du få följande felmeddelande när du loggar in på OneDrive med ett arbets- eller skolkonto.

Du kunde inte logga in. 
Inloggningen avbröts eller misslyckades. Försök logga in igen. (Felkod: 0x8004deb4)

Lösningssteg

Uppdateringsregister 

Varning!: Det här avsnittet, metoden eller uppgiften innehåller steg som visar hur du ändrar registret. Men om du ändrar registret på fel sätt kan det uppstå allvarliga problem. Se därför till att du följer de här stegen noggrant. För ytterligare skydd bör du säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. Mer information om hur du ska bakåt i och återställa registret finns i Återställning och återställning av registret i Windows

Ändra grupprincip för att lägga till följande registervärde vid användarinloggning:

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive]

"EnableADAL"=dword:00000002

Obs!: När en korrigering för det här problemet har släppts bör du ta bort den här registerlösningen, annars kan autentiseringsupplevelsen bli försämrad. Registervärdet ska inte användas som en långsiktig lösning. Vi uppdaterar den här artikeln med jämna mellanrum för att ta itu med problem med korrigeringen.

  • Från och med Office version 1805 (version 9330.2078), åtgärdar en uppdaterad version av ADAL 1.2.3 vissa problem och har bättre loggningsfunktioner. Uppdatera till den här versionen för att testa om problemet fortfarande pågår och använd den här versionen eller en senare version för att samla in loggar för supportärenden.

  • I Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller Windows 10-versioner som är tidigare än 15 000 är ADAL-autentisering det enda alternativet.

  • Den Windows versionen bör vara senare än 15000 (Windows version 1703, version 15063.138, allmänt tillgänglig). Mer information finns i Windows 10 versionsinformation.

  • Den här artikeln gäller om du använder Microsoft Federation- eller icke-Microsoft Federation-lösningar.

  • Se även KB 4025962: Du kan inte logga in efter att du uppdaterat till Office 2016 version 16.0.7967eller senare Windows 10 .

Relaterade ämnen

Felkod 0x8004de40 när du loggar in på OneDrive

Läs mer om andra OneDrive felkoder.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×