Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs hur du felsöker problem som kan uppstå när du startar eller använder Microsoft Word. Använd följande metoder i den ordning som de presenteras. Om du försöker med någon av de här metoderna men det inte hjälper går du vidare till nästa metod.

Lösning

Verifiera eller installera de senaste uppdateringarna

Du kanske måste ange att Windows att automatiskt ladda ned och installera rekommenderade uppdateringar. Installation av viktiga rekommendationer och valfria uppdateringar kan ofta lösa problemen, eftersom datera filer ersätts och svagheter åtgärdas. Om du vill installera Microsoft Office senaste uppdateringarna går du till Uppdatera Office datorn med Microsoft Update.

En lista över de senaste Office finns i Office Uppdateringar. Om problemet inte är löst när du har installerat de senaste uppdateringarna Windows Office uppdateringar går du till metod 2.

Det kan vara bra att kontrollera att datorn har de senaste uppdateringarna installerade för Windows. Uppdateringar löser ofta programvaruproblem. Innan du använder någon av följande metoder, prova först med att installera uppdateringar. När du har installerat uppdateringarna startar du om datorn och startar sedan Word.

Felsöka problem som uppstår när du startar Word

VIKTIGT!Följ stegen i det här avsnittet noggrant. Om du ändrar registret på fel sätt kan det orsaka allvarliga problem. Innan du ändrar det bör du backa upp registret om det finns problem, och du måste återställa det senare.

Metod 1: Infoga dokumentet i en annan fil

Det sista stycketecknet i ett Word-dokument innehåller information om dokumentet. Om dokumentet är skadat kan du eventuellt hämta texten i dokumentet om du kan utelämna detta sista stycketecken.

Gör så här om du vill öppna ett dokument men lämna det sista stycketecknet kvar:

 1. Klicka på > nytt > tomt dokument.

 2. På fliken Infoga klickar du på Objektoch sedan på Text från fil.

 3. Markera den fil du vill öppna och infoga och klicka sedan på Infoga.

Metod 2: Starta Word med växeln /a

Växeln/en är ett felsökningsverktyg som används för att avgöra var ett problem kan uppstå i Word. Växeln/en förhindrar att tillägg och globala mallar läses in automatiskt. Växeln /a låser även inställningsfilerna för att förhindra att de läses eller ändras. Om du vill starta Word med växeln /a gör du så här:

 1. Klicka på > Sökoch skriv sedan "Kör" och tryck på Retur.

 2. I popup-fönstret Kör skriver du "winword /a" och trycker på Retur.

Mer information omväxeln /a finns i Beskrivning av "/a"-startväxeln i Word.


Om problemet inte uppstår när du startar Word med växeln /a provar du nästa metod för att hitta källan till problemet.
 

Metod 3: Ta bort registerundernyckeln för Word-data

De flesta vanliga alternativ i Word lagras i registerundernyckeln Word Data. Ett vanligt felsökningssteg är att ta bort registerundernyckeln för Word Data. När du startar om Word återskapar programmet Word Data-registernyckeln med standardinställningarna.

OBS! När du tar bort registerundernyckeln för Word Data återställs flera alternativ till standardinställningarna i Word. Word återställer till exempel listan "senast använda filer" på Arkiv-menyn. Dessutom återställs många inställningar som du anpassar i popup-fönstret Alternativ i Word.

VIKTIGT! Följ stegen i det här avsnittet noggrant. Om du ändrar registret på fel sätt kan det orsaka allvarliga problem. Innan du ändrar det bör du backa upp registret om det finns problem, och du måste återställa det senare.

Så här tar du bort registerundernyckeln för Word-data:

 1. Avsluta alla Office program.

 2. Skriv "regedit" i rutan Sök och tryck sedan på Retur.

 3. Leta upp följande registerundernyckel, enligt vad som är lämpligt för den version av Word som du använder:

  Word 2016: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Word\Data
  Word 2013: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Data
  Word 2010: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Data
  Word 2007: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Data
  Word 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Data

 4. Klicka på Dataoch sedan på Arkiv > Exportera.

 5. Namnge filen "Wddata.reg" och spara sedan filen på skrivbordet.

 6. Klicka på > Ta bortoch sedan på Ja.

 7. Avsluta Registereditorn och starta Word.

Om Word startar och fungerar som det ska har du löst problemet (en skadad registernyckel för Word Data). Nu kan du behöva ändra flera inställningar för att återställa dina favoritalternativ i Word.

Om problemet kvarstår återställer du den ursprungliga registerundernyckeln för Word Data och provar sedan nästa metod nedan.
 

Återställa den ursprungliga registernyckeln för Word-data

Om du vill återställa den ursprungliga registerundernyckeln för Word-data gör du så här:

 1. Avsluta alla Office program.

 2. Dubbelklicka på wddata.reg-ikonen på skrivbordet.

 3. Klicka Ja och sedan på OK.

Om det inte går att återställa registerundernyckeln Word Data går du till nästa procedur.
 

Metod 4: Ta bort registernyckeln i Word Options

Registernyckeln Word Options lagrar alternativ som du kan ange i Word. Dessa inställningar är indelade i standardgrupper och valfria grupper. Standardinställningarna skapas under programkonfigurationen. Valfria inställningar skapas inte under installationen. Du kan ändra både standardinställningarna och de valfria inställningarna i Word.

Så här tar du bort registernyckeln Word Options:
 

 1. Avsluta alla Office program.

 2. Skriv regedit i sökrutan (i Windows 10, Windows 8.1 eller Windows 8) eller i rutan Starta sökning på Start-menyn (i tidigare versioner av Windows) och tryck sedan på Retur.

 3. Leta reda på följande registerundernyckel, enligt vad som är lämpligt för den version av Word som du kör:

  Word 2016: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Word\Options
  Word 2013: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Options
  Word 2010: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options
  Word 2007: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
  Word 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options

 4. Klicka Alternativ och sedan på Arkiv > Exportera.

 5. Namnge filen "Wddata.reg" och spara sedan filen på skrivbordet.

 6. Klicka på > Ta bortoch sedan på Ja.

 7. Avsluta Registereditorn och starta Word.

Om Word startar och fungerar som det ska har du löst problemet (en skadad registernyckel för Word Options). Nu kan du behöva ändra flera inställningar för att återställa dina favoritalternativ i Word.

Om problemet kvarstår återställer du den ursprungliga registernyckeln i Word Options och provar sedan nästa metod.
 

Återställa den ursprungliga registernyckeln i Word-alternativ

Om du vill återställa den ursprungliga registerundernyckeln i Word-alternativ gör du så här:

 1. Avsluta alla Office program.

 2. Dubbelklicka på wdoptn.reg-ikonen på skrivbordet.

 3. Klicka Ja och sedan på OK.

Metod 5: Ersätt den globala mallfilen Normal.dot eller Normal.dotm

Du kan förhindra att formatering, autotext och makron som lagras i den globala mallfilen påverkar beteendet i Word och dokument som du öppnar. Det gör du genom att ersätta den globala mallfilen.

VIKTIGT! Den här metoden omfattar att byta namn på den globala mallfilen så att Word inte hittar den som förväntat när den startas om. Det här tvingar Word att skapa den globala mallfilen på nytt. När du gör det sparar du den ursprungliga filen om du måste återställa den. När du byter namn på den globala mallfilen återställs flera inställningar till standardinställningarna, inklusive anpassade formatmallar, anpassade verktygsfält, makron och autotextposter. Därför rekommenderar vi att du sparar den globala mallfilen och inte tar bort den.

YTTERLIGARE OBS! I vissa situationer kan du ha flera globala mallfiler. Det här kan till exempel inträffa om flera versioner av Word körs på samma dator eller om flera arbetsstationsinstallationer finns på samma dator. I sådana fall bör du kontrollera att du byter namn på varje global mallfil så att den tydligt återspeglar rätt Word-installation.

Så här byter du namn på den globala mallfilen:

 1. Avsluta alla Office program.

 2. Klicka på > sök, skriv "cmd" och tryck sedan på Retur.

 3. I kommandotolken skriver du det kommando som motsvarar din version av Word:

  Word 2016, Word 2013, Word 2010 eller Word 2007: "ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm OldNormal.dotm"

  Word 2003: "ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dot OldNormal.dot"

 4. Tryck på Retur.

 5. I kommandotolken skriver du "exit" och trycker på Retur.

 6. Starta Word.

Om Word startar korrekt har du löst problemet. I det här fallet är problemet en skadad global mallfil. Nu kan du behöva ändra flera inställningar för att återställa dina favoritalternativ.

OBS! Den gamla globala mallfilen kan innehålla anpassningar som inte enkelt kan skapas igen. Anpassningarna kan omfatta formatmallar, makron och autotextposter. I så fall kan du kopiera anpassningarna från den gamla globala mallfilen till den nya globala mallfilen med hjälp av Mallhanteraren. Om du vill ha mer information om hur du använder Ordna om du vill kopiera makron och formatmallar trycker du på F1 i Word för att öppna Microsoft Word-hjälpen, skriver "byt namn på makron" i sökfältet och klickar sedan på Sök för att visa ämnet.

Om problemet kvarstår återställer du den ursprungliga globala mallfilen och går sedan till nästa avsnitt.
 

Återställa den ursprungliga globala mallfilen

Så här återställer du den ursprungliga globala mallfilen:

 1. Avsluta alla Office program.

 2. Klicka på > sök, skriv "cmd" och tryck sedan på Retur.

 3. I kommandotolken skriver du det kommando som motsvarar din version av Word:

  Word 2016, Word 2013, Word 2010 eller Word 2007: "ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm OldNormal.dotm"

  Word 2003: "ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dot OldNormal.dot"

 4. Tryck på Retur.

 5. I kommandotolken skriver du "exit" och trycker på Retur.

 6. Starta Word.

Metod 6: Inaktivera tillägg för startmappar

När du startar Word läses mallar och tillägg automatiskt in i startmapparna. Konflikter eller problem som påverkar ett tillägg kan orsaka problem i Word. För att ta reda på om ett objekt i en startmapp orsakar problemet inaktiverar du tillfälligt registerinställningen som pekar på dessa tillägg.

Gör så här:

 1. Avsluta alla Office program.

 2. Starta Windows, skriv "windows ex" i sökfältet och tryck sedan på Retur.

 3. I kommandotolken skriver du det kommando som motsvarar din version av Word:

  Word 2016, 64-bitars C2R-installation: "%programfiles%\Microsoft Office\root\office16\Startup\"
  Word 2016, 32-bitars C2R-installation: "%programfiles% (x86)\Microsoft Office\root\office16\Startup\"
  Word 2016, 64-bitars MSI-installation: "%programfiles%\Microsoft Office\office16\Startup\"
  Word 2016, 32-bitars MSI-installation: "%programfiles% (x86)\Microsoft Office\office16\Startup\"
  Word 2013, 64-bitars C2R-installation: "%programfiles%\Microsoft Office\root\office15\Startup\"
  Word 2013, 32-bitars C2R-installation: "%programfiles% (x86)\Microsoft Office\root\office15\Startup\"
  Word 2013, 64-bitars MSI-installation: "%programfiles%\Microsoft Office\office15\Startup\"
  Word 2013, 32-bitars MSI-installation: " %programfiles% (x86)\Microsoft Office\office15\Startup\"
  Word 2010: "%programfiles%\Microsoft Office\Office14\Startup\"
  Word 2007: "%programfiles%\Microsoft Office\Office12\Startup\"
  Word 2003: "%programfiles%\Microsoft\Office\Office11\Startup\"

 4. Tryck på Retur.

 5. Högerklicka på en av filerna som finns i mappen och klicka sedan på Byt namn.

 6. Efter filnamnet skriver du .old och trycker sedan på Retur.

  VIKTIGT! Viktigt Anteckna det ursprungliga filnamnet så att du kan återställa filen om det behövs.

 7. Starta Word.

 8. Om du inte längre kan återskapa problemet har du hittat det specifika tillägg som orsakar problemet. Om du måste ha tillgång till de funktioner som ingår i tillägget kontaktar du leverantören av tillägget för uppdatering.

  Om problemet kvarstår byter du namn på tillägget med det ursprungliga namnet och upprepar sedan steg 3 till 6 för varje fil i startmappen.

 9. Om du fortfarande kan återskapa problemet skriver du följande sökväg i adressfältet i Windows Utforskaren och klickar sedan på OK.

  Windows 10, 8.1, 8 eller 7: "%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup"
  Windows XP: "%userprofile%\Application Data\Microsoft\Word\Startup"

 10. Upprepa steg 3 till 6 för varje fil i den här startmappen.

Om problemet kvarstår när du har inaktiverat tilläggen för startmappar går du till nästa metod.
 

Metod 7: Ta bort COM-tilläggs registernycklarna

Du kan installera COM-tillägg på valfri plats. Program som interagerar med Word installerar COM-tillägg. Ta reda på om ett COM-tillägg orsakar problemet genom att tillfälligt inaktivera COM-tilläggen genom att ta bort registernycklarna för COM-tilläggen.

Så här tar du bort COM-tilläggens registernycklar:

 1. Avsluta alla Office program.

 2. Klicka på < Sök, skriv "regedit" och tryck sedan på Retur.

 3. Leta reda på registerundernyckeln: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins.

 4. Klicka på Tillägg ochsedan på Arkiv eller > Exportera.

 5. Namnge filen "WdaddinHKCU.reg" och spara sedan filen på skrivbordet.

 6. Klicka på > Ta bortoch sedan på Ja.

 7. Leta upp registerundernyckeln: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Word\Addins

 8. Klicka på Tillägg ochsedan på Arkiv eller > Exportera.

 9. Namnge filen "WdaddinHKLM.reg" och spara sedan filen på skrivbordet.

 10. Klicka på > Ta bortoch sedan på Ja.

 11. Avsluta Registereditorn och starta Word.

Om problemet är löst har du fastställt att ett COM-tilläggsprogram orsakar problemet. Därefter måste du avgöra vilket COM-tilläggsprogram som orsakar problemet.

Avgöra vilket COM-tilläggsprogram som orsakar problemet

Så här tar du reda på vilket COM-tilläggsprogram som orsakar problemet:

 1. Avsluta alla Office program.

 2. Dubbelklicka på Wdaddin.reg-ikonen på skrivbordet.

 3. Klicka på Ja och sedan på OK.

 4. Om du använder Word Word 2016, Word 2013 eller Word 2010:

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

  2. Klicka på Tillägg.

  3. Klicka på COM-tillägg i listan Hantera och sedan på .

   OBS! Om ett tillägg finns med i Add-Ins popup-fönster avmarkerar du rutan Tillägg. Om fler än ett tillägg visas avmarkerar du bara en tilläggsruta i taget. Den här proceduren hjälper till att avgöra vilket tillägg som orsakar problemet.

  4. Klicka på OK för att stänga Add-Ins popup-fönstret.

  5. Klicka på Arkiv > Stäng.

 5. Om du använder Word 2007:

  1. Klicka på Microsoft Office och sedan på Word-alternativ.

  2. Klicka på Tillägg.

  3. Klicka på COM-tillägg i listan Hantera och sedan på .


   OBS! Om ett tillägg finns med i Add-Ins popup-fönster avmarkerar du rutan Tillägg. Om fler än ett tillägg visas avmarkerar du bara en tilläggsruta i taget. Den här proceduren hjälper till att avgöra vilket tillägg som orsakar problemet.

  4. Klicka på OK för att stänga Add-Ins popup-fönstret.

  5. Klicka på Microsoft Office och sedan på Avsluta Word.

  6. Klicka på Arkiv > Stäng.

 6. Starta Word.

Om problemet löses när du startar Word har du fastställt vilket COM-tillägg som orsakar problemet. Om du måste ha tillgång till funktionerna i tillägget måste du avgöra vilket tillägg som inkluderar dessa funktioner så att du kan kontakta leverantören för en uppdatering.

Om problemet kvarstår när du startar Word upprepar du steg 4 och 5 för varje COM-tillägg som visas tills du vet vilket tillägg som orsakar problemet.

Om du vill återställa COM-tilläggen upprepar du steg 4, men markerar kryssrutan för varje COM-tillägg som du vill återställa. 

Metod 8: Ändra standardskrivare

Gör så här om du vill byta standardskrivare:

 1. Avsluta alla Office program.

 2. Klicka på < Sök, skriv "regedit" och tryck sedan på Retur.

 3. Högerklicka på Microsoft XPS-dokumentskrivareoch klicka sedan på Ange som standardskrivare.

 4. Starta Word.

Om problemet är löst efter att du startar Word har du fastställt att skrivaren orsakar problemet. Om så är fallet kontaktar du leverantören för att se om det finns en uppdatering för skrivardrivrutinen.

Microsoft Support-alternativ

Om du inte kan lösa problemet kan du använda Microsoft Support för att söka efter svar i Microsoft Knowledge Base och andra tekniska resurser. Du kan också anpassa webbplatsen för att styra din sökning. Starta sökningen genom att gå till webbplatsen för Microsoft Support.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×