Obs!: Den här artikeln har fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

När du filtrerar en lista döljer du tillfälligt en del av innehållet. Filter är ett snabbt sätt att hitta och arbeta med en delmängd av data i ett område eller en tabell.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. Klicka på Filter på fliken Data.

  Välj Filter på fliken Data

 3. Klicka på pilen Pil som visar att kolumnen är filtrerad i kolumnen som innehåller det innehåll som du vill filtrera.

 4. Klicka på Välj ett under Filter och ange sedan filtervillkoren.

  Klicka på Välj en i rutan Filter

Meddelanden: 

 • Du kan endast använda filter för ett cellområde på ett blad i taget.

 • När du använder ett filter för en kolumn är de enda filtren som är tillgängliga för övriga kolumner de värden som visas i området som för närvarande filtrerats fram.

 • Det är bara de första 10 000 unika posterna i en lista som visas i filterfönstret.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. Klicka på Filter på fliken Data.

  Välj Filter på fliken Data

 3. Klicka på pilen Pil som visar att kolumnen är filtrerad i kolumnen som innehåller det innehåll som du vill filtrera.

 4. Klicka på Välj ett under Filter och ange sedan filtervillkoren.

  Klicka på Välj en i rutan Filter

 5. I rutan bredvid popup-menyn anger du det tal som du vill använda.

 6. Beroende på vad du väljer kan du få välja ytterligare villkor:

  Välj Och eller Eller i rutan Filter för att lägga till fler kriterier

Meddelanden: 

 • Du kan endast använda filter för ett cellområde på ett blad i taget.

 • När du använder ett filter för en kolumn är de enda filtren som är tillgängliga för övriga kolumner de värden som visas i området som för närvarande filtrerats fram.

 • Det är bara de första 10 000 unika posterna i en lista som visas i filterfönstret.

 • I stället för filtrering kan du använda villkorsstyrd formatering så att de högsta eller lägsta talen visas tydligt i dina data.

Du kan snabbt filtrera data utifrån visuella villkor, t.ex. teckenfärg, cellfärg och ikonuppsättningar. Dessutom kan du filtrera oavsett om du har formaterat celler, använt cellformat eller använt villkorsstyrd formatering.

 1. I ett cellområde eller en tabellkolumn klickar du på en cell som innehåller den cellfärg, teckenfärg eller ikon som du vill filtrera efter.

 2. Klicka på Filter på fliken Data.

  Välj Filter på fliken Data

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen med det innehåll som du vill filtrera.

 4. På popup-menyn Efter färg under Filter väljer du Cellfärg, Teckenfärg eller Cellikon och klickar sedan på en färg.

Det här alternativet är endast tillgängligt om den kolumn som du vill filtrera innehåller en tom cell.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. Klicka på Filter i verktygsfältet Data.

  Välj Filter på fliken Data

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen som innehåller det innehåll som du vill filtrera.

 4. Rulla nedåt i området (Markera alla) och markera kryssrutan (Tomma).

  Meddelanden: 

  • Du kan endast använda filter för ett cellområde på ett blad i taget.

  • När du använder ett filter för en kolumn är de enda filtren som är tillgängliga för övriga kolumner de värden som visas i området som för närvarande filtrerats fram.

  • Det är bara de första 10 000 unika posterna i en lista som visas i filterfönstret.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. Klicka på Filter på fliken Data.

  Välj Filter på fliken Data

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen med det innehåll som du vill filtrera.

 4. Klicka på Välj ett under Filter och gör sedan något av följande i popup-menyn:

  Om du vill filtrera fram följande i området

  Klicka på

  Rader som innehåller specifik text

  Innehåller eller Lika med.

  Rader som inte innehåller specifik text

  Innehåller inte eller Är inte lika med.

 5. I rutan bredvid popup-menyn anger du den text som du vill använda.

 6. Beroende på vad du väljer kan du få välja ytterligare villkor:

  Välj Och eller Eller i rutan Filter för att lägga till fler kriterier

  Om du vill

  Klicka på

  Filtrera tabellkolumnen eller markeringen så att båda villkoren måste uppfyllas

  Och.

  Filtrera tabellkolumnen eller markeringen så att ett av eller båda villkoren kan uppfyllas

  Eller.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. Klicka på Filter i verktygsfältet Data.

  Välj Filter på fliken Data

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen med det innehåll som du vill filtrera.

 4. Klicka på Välj ett under Filter och gör sedan något av följande i popup-menyn:

  Om du vill filtrera efter

  Klicka på

  Början av en textrad

  Börjar med.

  Slutet av en textrad

  Slutar med.

  Celler som innehåller text men inte börjar med bokstäver

  Börjar inte med.

  Celler som innehåller text men inte slutar med bokstäver

  Slutar inte med.

 5. I rutan bredvid popup-menyn anger du den text som du vill använda.

 6. Beroende på vad du väljer kan du få välja ytterligare villkor:

  Välj Och eller Eller i rutan Filter för att lägga till fler kriterier

  Om du vill

  Klicka på

  Filtrera tabellkolumnen eller markeringen så att båda villkoren måste uppfyllas

  Och.

  Filtrera tabellkolumnen eller markeringen så att ett av eller båda villkoren kan uppfyllas

  Eller.

Jokertecken kan göra det lättare att skapa villkor.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. Klicka på Filter i verktygsfältet Data.

  Välj Filter på fliken Data

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen som innehåller det innehåll som du vill filtrera.

 4. Klicka på Välj ett under Filter och välj ett alternativ.

 5. Ange villkoret med ett jokertecken i textrutan.

  Om du till exempel vill filtrera fram orden "stol" och "stod" skriver du sto?.

 6. Gör något av följande:

  Använd

  Om du vill söka efter

  ? (frågetecken)

  Ett enstaka tecken

  b?rg hittar t.ex. "berg" och "borg"

  * (asterisk)

  Valfritt antal tecken

  *ost hittar t.ex. "nordost" och "sydost"

  ~ (tilde)

  Ett frågetecken eller en asterisk

  Där~? hittar du "där?"

Gör något av följande:

Om du vill

Gör du så här

Ta bort specifika filtervillkor för ett filter

Klicka på pilen Autofilterpil i en kolumn som innehåller ett filter och klicka sedan på Ta bort filter.

Ta bort alla filter som används för ett område eller en tabell

Markera kolumnerna i området eller tabellen där filter används och klicka sedan på Filter på fliken Data.

Ta bort filterpilar från eller använda filterpilar igen för ett område eller en tabell

Markera kolumnerna i området eller tabellen där filter används och klicka sedan på Filter på fliken Data.

När du filtrerar data visas endast de data som uppfyller villkoren. De data som inte uppfyller villkoren döljs. När du har filtrerat data kan du kopiera, hitta, redigera, formatera, diagram och skriva ut delmängden filtrerade data.

Tabell med filtret De 4 översta objekten tillämpade

Filter med de fyra högsta värdena

Filter är additiva. Det innebär att varje ytterligare filter baseras på det aktuella filtret och ytterligare minskar delmängden data. Du kan göra komplexa filter genom att filtrera på mer än ett värde, fler än ett format eller fler än ett villkor. Du kan till exempel filtrera på alla tal som är större än 5 som också är under medel. Men vissa filter (de högsta och lägsta tio, över och under genomsnittet) baseras på det ursprungliga cellområdet. När du filtrerar de tio högsta värdena visas till exempel de tio högsta värdena i hela listan, inte de tio högsta värdena i delmängden av det sista filtret.

I Excel kan du skapa tre typer av filter: värden, format eller villkor. Men var och en av de här filtertyperna är ömsesidigt uteslutande. Du kan till exempel filtrera efter cellfärg eller efter en lista med tal, men inte av båda. Du kan filtrera efter ikon eller efter ett anpassat filter, men inte av båda.

Filter döljer överflödiga data. På det här sättet kan du koncentrera dig på det du vill se. När du sorterar data ordnas data däremot om i en viss ordning. Mer information om sortering finns i Sortera en lista med data.

När du filtrerar ska du tänka på följande riktlinjer:

 • Det är bara de första 10 000 unika posterna i en lista som visas i filterfönstret.

 • Du kan filtrera efter mer än en kolumn. När du använder ett filter för en kolumn är de enda filtren som är tillgängliga för övriga kolumner de värden som visas i området som för närvarande filtrerats fram.

 • Du kan endast använda filter för ett cellområde på ett blad i taget.

Obs!: När du använder Sök för att söka efter filtrerade data söks bara de data som visas igenom. data som inte visas genomsöks inte. Rensa alla filter om du vill söka igenom alla data.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. I verktygsfältet Standard klickar du på Filtrera Knappen Filter, standardverktygsfältet.

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen med det innehåll som du vill filtrera.

 4. Klicka på Välj ett under Filter och gör sedan något av följande i popup-menyn:

  Om du vill filtrera efter

  Klicka på

  De högsta talen efter värde

  Tio i topp.

  Nedersta tal efter värde

  10 lägsta.

  De högsta talen i procent

  10 högsta, klicka påObjekt och klicka sedan på Procent på popup-menyn.

  De lägsta talen med procentsatser

  10 lägsta, klicka påObjekt och klicka sedan på Procent på popup-menyn.

Meddelanden: 

 • Du kan endast använda filter för ett cellområde på ett blad i taget.

 • När du använder ett filter för en kolumn är de enda filtren som är tillgängliga för övriga kolumner de värden som visas i området som för närvarande filtrerats fram.

 • Det är bara de första 10 000 unika posterna i en lista som visas i filterfönstret.

 • I stället för filtrering kan du använda villkorsstyrd formatering så att de högsta eller lägsta talen visas tydligt i dina data. Mer information om villkorsstyrd formatering finns i Markera datapunkter med villkorsstyrd formatering.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. I verktygsfältet Standard klickar du på Filtrera Knappen Filter, standardverktygsfältet.

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen med det innehåll som du vill filtrera.

 4. Klicka på Välj ett under Filter och gör sedan något av följande i popup-menyn:

  Om du vill filtrera efter

  Klicka på

  Tal större än eller mindre än ett visst tal

  Större än eller mindre än.

  Tal som är lika med eller inte lika med ett visst tal

  Är lika med eller Inte lika med.

 5. I rutan bredvid popup-menyn anger du det tal som du vill använda.

 6. Beroende på vad du väljer kan du få välja ytterligare villkor:

  Filtervillkor

  Om du vill

  Klicka på

  Filtrera tabellkolumnen eller markeringen så att båda villkoren måste uppfyllas

  Och.

  Filtrera tabellkolumnen eller markeringen så att ett av eller båda villkoren kan uppfyllas

  Eller.

Meddelanden: 

 • Du kan endast använda filter för ett cellområde på ett blad i taget.

 • När du använder ett filter för en kolumn är de enda filtren som är tillgängliga för övriga kolumner de värden som visas i området som för närvarande filtrerats fram.

 • Det är bara de första 10 000 unika posterna i en lista som visas i filterfönstret.

 • I stället för filtrering kan du använda villkorsstyrd formatering så att de högsta eller lägsta talen visas tydligt i dina data. Mer information om villkorsstyrd formatering finns i Markera datapunkter med villkorsstyrd formatering.

Du kan snabbt filtrera data utifrån visuella villkor, t.ex. teckenfärg, cellfärg och ikonuppsättningar. Dessutom kan du filtrera oavsett om du har formaterat celler, använt cellformat eller använt villkorsstyrd formatering.

 1. I ett cellområde eller en tabellkolumn klickar du på en cell som innehåller den cellfärg, teckenfärg eller ikon som du vill filtrera efter.

 2. I verktygsfältet Standard klickar du på Filtrera Knappen Filter, standardverktygsfältet.

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen med det innehåll som du vill filtrera.

 4. På popup-menyn Efter färg under Filter väljer du Cellfärg, Teckenfärg eller Cellikon och klickar sedan på en färg.

Det här alternativet är endast tillgängligt om den kolumn som du vill filtrera innehåller en tom cell.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. I verktygsfältet Standard klickar du på Filtrera Knappen Filter, standardverktygsfältet.

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen som innehåller det innehåll som du vill filtrera.

 4. Rulla nedåt i området (Markera alla) och markera kryssrutan (Tomma).

  Meddelanden: 

  • Du kan endast använda filter för ett cellområde på ett blad i taget.

  • När du använder ett filter för en kolumn är de enda filtren som är tillgängliga för övriga kolumner de värden som visas i området som för närvarande filtrerats fram.

  • Det är bara de första 10 000 unika posterna i en lista som visas i filterfönstret.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. I verktygsfältet Standard klickar du på Filtrera Knappen Filter, standardverktygsfältet.

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen med det innehåll som du vill filtrera.

 4. Klicka på Välj ett under Filter och gör sedan något av följande i popup-menyn:

  Om du vill filtrera fram följande i området

  Klicka på

  Rader som innehåller specifik text

  Innehåller eller Lika med.

  Rader som inte innehåller specifik text

  Innehåller inte eller Är inte lika med.

 5. I rutan bredvid popup-menyn anger du den text som du vill använda.

 6. Beroende på vad du väljer kan du få välja ytterligare villkor:

  Filtervillkor

  Om du vill

  Klicka på

  Filtrera tabellkolumnen eller markeringen så att båda villkoren måste uppfyllas

  Och.

  Filtrera tabellkolumnen eller markeringen så att ett av eller båda villkoren kan uppfyllas

  Eller.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. I verktygsfältet Standard klickar du på Filtrera Knappen Filter, standardverktygsfältet.

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen med det innehåll som du vill filtrera.

 4. Klicka på Välj ett under Filter och gör sedan något av följande i popup-menyn:

  För att filtrera f eller

  Klicka på

  Början av en textrad

  Börjar med.

  Slutet av en textrad

  Slutar med.

  Celler som innehåller text men inte börjar med bokstäver

  Börjar inte med.

  Celler som innehåller text men inte slutar med bokstäver

  Slutar inte med.

 5. I rutan bredvid popup-menyn anger du den text som du vill använda.

 6. Beroende på vad du väljer kan du få välja ytterligare villkor:

  Filtervillkor

  Om du vill

  Klicka på

  Filtrera tabellkolumnen eller markeringen så att båda villkoren måste uppfyllas

  Och.

  Filtrera tabellkolumnen eller markeringen så att ett av eller båda villkoren kan uppfyllas

  Eller.

Jokertecken kan göra det lättare att skapa villkor.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. I verktygsfältet Standard klickar du på Filtrera Knappen Filter, standardverktygsfältet.

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen som innehåller det innehåll som du vill filtrera.

 4. Klicka på Välj ett under Filter och välj ett alternativ.

 5. Ange villkoret med ett jokertecken i textrutan.

  Om du till exempel vill filtrera fram orden "stol" och "stod" skriver du sto?.

 6. Gör något av följande:

  Använd

  Om du vill söka efter

  ? (frågetecken)

  Ett enstaka tecken

  b?rg hittar t.ex. "berg" och "borg"

  * (asterisk)

  Valfritt antal tecken

  *ost hittar t.ex. "nordost" och "sydost"

  ~ (tilde)

  Ett frågetecken eller en asterisk

  Där~? hittar du "där?"

 • Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Ta bort ett filter som används för en kolumn i ett område eller en tabell

  Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen som innehåller det innehåll som du vill filtrera och klicka sedan på Ta bort filter.

  Ta bort alla filter som används i ett område

  På menyn Data klickar du på Radera filter.

  Ta bort alla filter som används i en tabell

  Markera kolumnerna i tabellen där filter används och klicka sedan på Rensa filter på menynData.

  Ta bort filterpilar från eller använda filterpilar igen för ett område eller en tabell

  I verktygsfältet Standard klickar du på Filtrera Knappen Filter, standardverktygsfältet.

När du filtrerar data visas endast de data som uppfyller villkoren. De data som inte uppfyller villkoren döljs. När du har filtrerat data kan du kopiera, hitta, redigera, formatera, diagram och skriva ut delmängden filtrerade data.

Tabell med filtret De 4 översta objekten tillämpade

Filter med de fyra högsta värdena

Filter är additiva. Det innebär att varje ytterligare filter baseras på det aktuella filtret och ytterligare minskar delmängden data. Du kan göra komplexa filter genom att filtrera på mer än ett värde, fler än ett format eller fler än ett villkor. Du kan till exempel filtrera på alla tal som är större än 5 som också är under medel. Men vissa filter (de högsta och lägsta tio, över och under genomsnittet) baseras på det ursprungliga cellområdet. När du filtrerar de tio högsta värdena visas till exempel de tio högsta värdena i hela listan, inte de tio högsta värdena i delmängden av det sista filtret.

I Excel kan du skapa tre typer av filter: värden, format eller villkor. Men var och en av de här filtertyperna är ömsesidigt uteslutande. Du kan till exempel filtrera efter cellfärg eller efter en lista med tal, men inte av båda. Du kan filtrera efter ikon eller efter ett anpassat filter, men inte av båda.

Filter döljer överflödiga data. På det här sättet kan du koncentrera dig på det du vill se. När du sorterar data ordnas data däremot om i en viss ordning. Mer information om sortering finns i Sortera en lista med data.

När du filtrerar ska du tänka på följande riktlinjer:

 • Det är bara de första 10 000 unika posterna i en lista som visas i filterfönstret.

 • Du kan filtrera efter mer än en kolumn. När du använder ett filter för en kolumn är de enda filtren som är tillgängliga för övriga kolumner de värden som visas i området som för närvarande filtrerats fram.

 • Du kan endast använda filter för ett cellområde på ett blad i taget.

Obs!: När du använder Sök för att söka efter filtrerade data söks bara de data som visas igenom. data som inte visas genomsöks inte. Rensa alla filter om du vill söka igenom alla data.

Se även

Använda utsnitt för att filtrera data

Sortera en lista med data

Markera mönster och trender med villkorsstyrd formatering

Använda datastaplar, färgskalor och ikonuppsättningar för att markera data

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×