Innehållsförteckning
×
Tabeller
Tabeller

Använda utsnitt för att filtrera data

Utsnitt tillhandahåller knappar som du kan klicka på för att filtrera tabeller eller pivottabeller. Utöver snabbfiltrering anger utsnitt också aktuell filtreringstillstånd, vilket gör det enkelt att förstå exakt vad som visas för närvarande.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Du kan använda ett utsnitt för att enkelt filtrera data i en tabell eller pivottabell.

Skapa ett utsnitt för att filtrera data

 1. Klicka någonstans i tabellen eller pivottabellen.

 2. På fliken Start går du till Infoga> utsnitt.

  Infoga utsnitt
 3. I dialogrutan Infoga utsnitt markerar du kryssrutorna för de fält du vill visa och väljer sedan OK.

 4. Ett utsnitt skapas för varje fält som du har markerat. När du klickar på någon av utsnittsknapparna används filtret automatiskt för den länkade tabellen eller pivottabellen.

  Meddelanden: 

  • Om du vill markera flera objekt håller du ned Ctrl och markerar sedan de objekt som du vill visa.

  • Om du vill rensa ett utsnitts filter väljer du Rensa Radera i utsnittet.

 5. Du kan justera utsnittsinställningarna på fliken Utsnitt (i nyare versioner av Excel) eller på fliken Design (Excel 2016 och äldre versioner) i menyfliksområdet.

  Obs!: Markera och håll ned hörnet av ett utsnitt om du vill justera eller ändra storlek på det.

 6. Om du vill ansluta ett utsnitt till mer än en pivottabell går du till Utsnitt > Rapportanslutningar > markerar de pivottabeller som ska ingå och väljer sedan OK.

  Obs!: Utsnitt kan endast anslutas till pivottabeller som har samma datakälla.

Utsnittskomponenter

I ett utsnitt visas vanligtvis följande komponenter:Element i ett pivottabellutsnitt

1. En utsnittsrubrik visar kategorin för objekt i utsnittet.

2. En filtreringsknapp som inte är markerad visar att objektet inte är inkluderat i filtret.

3. En filtreringsknapp som är markerad visar att objektet är inkluderat i filtret.

4. Med knappen Ta bort filter tas filtret bort genom att alla objekt i utsnittet markeras.

5. Med rullningslisten går det att rulla när det finns fler objekt än de som visas i utsnittet.

6. Genom att flytta kantlinjer och använda storlekskontroller kan du ändra storlek och plats för utsnittet.

 1. Klicka var som helst i den pivottabell där du vill skapa ett utsnitt.

  Fliken Analysera för pivottabell.

 2. På fliken Analysera för pivottabell klickar du på Infoga utsnitt.

 3. Markera kryssrutan för de pivottabellfält som du vill skapa ett utsnitt för i dialogrutan Infoga utsnitt.

 4. Klicka på OK.

  Ett utsnitt visas för alla fält som du har valt.

 5. I varje utsnitt klickar du på de objekt som du vill filtrera på.

  Om du vill välja fler än ett objekt, håller du ned kommandoknappen och klickar sedan på de objekt du vill filtrera på.

 1. Klicka var som helst i den tabell där du vill skapa ett utsnitt.

  Fliken Tabell visas.

 2. På fliken Tabell klickar du på Infoga utsnitt.

 3. Markera kryssrutan för de fält (kolumner) som du vill skapa ett utsnitt för i dialogrutan Infoga utsnitt.

 4. Klicka på OK.

  Ett utsnitt visas för varje fält (kolumn) som du har valt.

 5. I varje utsnitt klickar du på de objekt som du vill filtrera på.

  Om du vill välja fler än ett objekt, håller du ned kommandoknappen och klickar sedan på de objekt du vill filtrera på.

 1. Klicka på det utsnitt som du vill formatera.

  Fliken Utsnitt visas.

 2. På fliken Utsnitt klickar du på det färgade format du vill använda.

Om du redan har ett utsnitt av en pivottabell kan du använda samma utsnitt för att filtrera en annan pivottabell. Observera att det bara fungerar när de två pivottabellerna använder samma datakälla.

 1. Skapa först en pivottabell som baseras på samma datakälla som pivottabellen som redan har det utsnitt som du vill återanvända.

 2. Klicka på det utsnitt som du vill dela i en annan pivottabell.

  Fliken Utsnitt visas.

 3. På fliken Utsnitt klickar du på Rapportanslutningar.

 4. Markera kryssrutan i dialogrutan för de pivottabeller där du vill att utsnittet ska vara tillgängligt.

 1. Klicka var som helst i den pivottabell där du vill koppla från ett utsnitt.

  Fliken Analysera för pivottabell.

 2. Klicka på fliken Analysera för pivottabell och klicka sedan på Filtrera anslutningar.

 3. Avmarkera kryssrutan för alla pivottabellfält som du vill koppla från ett utsnitt för i dialogrutan.

Gör något av följande:

 • Klicka på utsnittet och tryck sedan på Delete.

 • Ctrl-klicka på utsnittet och klicka sedan på Ta bort <namn på utsnittet>.

I ett utsnitt visas vanligtvis följande komponenter:Element i ett pivottabellutsnitt

1. En utsnittsrubrik visar kategorin för objekt i utsnittet.

2. En filtreringsknapp som inte är markerad visar att objektet inte är inkluderat i filtret.

3. En filtreringsknapp som är markerad visar att objektet är inkluderat i filtret.

4. Med knappen Ta bort filter tas filtret bort genom att alla objekt i utsnittet markeras.

5. Med rullningslisten går det att rulla när det finns fler objekt än de som visas i utsnittet.

6. Genom att flytta kantlinjer och använda storlekskontroller kan du ändra storlek och plats för utsnittet.

Du kan använda ett utsnitt för att enkelt filtrera data i en tabell eller pivottabell.

Skapa ett utsnitt för att filtrera data

 1. Klicka någonstans i tabellen eller pivottabellen.

 2. På fliken Start går du till Infoga> utsnitt.

  Infoga utsnitt

 3. I dialogrutan Infoga utsnitt markerar du kryssrutorna för de fält du vill visa och väljer sedan OK.

  Infoga utsnitt 2

 4. Ett utsnitt skapas för varje fält som du har markerat. När du klickar på någon av utsnittsknapparna används filtret automatiskt för den länkade tabellen eller pivottabellen.

Gör något av följande:

 • Klicka på utsnittet och tryck sedan på Delete.

 • Ctrl-klicka på utsnittet och klicka sedan på Ta bort <namn på utsnittet>.

I ett utsnitt visas vanligtvis följande komponenter:Element i ett pivottabellutsnitt

1. En utsnittsrubrik visar kategorin för objekt i utsnittet.

2. En filtreringsknapp som inte är markerad visar att objektet inte är inkluderat i filtret.

3. En filtreringsknapp som är markerad visar att objektet är inkluderat i filtret.

4. Med knappen Ta bort filter tas filtret bort genom att alla objekt i utsnittet markeras.

5. Med rullningslisten går det att rulla när det finns fler objekt än de som visas i utsnittet.

6. Genom att flytta kantlinjer och använda storlekskontroller kan du ändra storlek och plats för utsnittet.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Se även

Filtrera data i en pivottabell

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×