Formatera en form i Visio

I Visio kan du anpassa utseendet på former genom att ändra deras text färger, teckensnitt, fyllnings färger och-mönster, linje tjock lek och format.

 1. Klicka på den figur som du vill formatera.

 2. Välj ett av format alternativen från galleriet i gruppen figur format på fliken Start .
  Figurformat i Visio

Om du vill anpassa formatet klickar du på list rutorna i gruppen figur format och väljer formateringsalternativ:

 • Fyllning – färgen eller mönstret som fyller formen. Välj eller ange färger, Ställ in toningar eller transparens.

 • Linje – formens kontur. Ange färg, linje tjock lek eller typ eller ange ingen linje.

 • Effekter – Lägg till skuggning, reflektion, ljus sken eller 3D-effekter för former.

Om du vill tillämpa formatering på hela diagrammet i stället för en markerad form väljer du ett tema från galleriet i gruppen teman på fliken design .

Temagalleri i Visio

Mer information finns i

Lägga till, redigera, flytta och rotera text i Visio

Formatera text i en Visio-ritning

Meddelanden: 

Få stor påverkan med meddelanden

Formatera text i en form

Du kan ändra teckensnittet, tecken avståndet, stycke avståndet och justeringen, placeringen av ett textblock, punkter eller nummer samt tabbstopp i text i en figur.

Snabbuppgifter

Uppgift

Åtgärd

Lägga till text i en form

Markera formen på sidan och skriv texten.

Markera texten i en figur

Dubbelklicka på formen som innehåller den text du vill formatera.

Formatera ett textblock

 1. Markera figuren med den text du vill formatera.

 2. Välj de formateringsalternativ du vill använda i gruppen teckensnitt och stycke på fliken Start .

Kopiera textformatering från en figur till en annan

 1. Markera den text du vill kopiera.

 2. Klicka på Hämta Format Hämta format i Visio 2010. i gruppen Urklipp på fliken Start .

 3. Klicka på den figur som innehåller den text du vill ändra.

Ändra bakgrunds färgen textblock

 1. Markera figuren med den text ruta som du vill ändra.

 2. Högerklicka på formen, peka på formatoch välj text.

 3. Välj enfärgadpå fliken textblock under text bakgrundi dialog rutan text .

 4. Välj den färg du vill använda i listan bredvid enfärgad .

 5. Klicka på Verkställ och sedan på OK.

Formatera symboler och interpunktion

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Under Visio klickar du på Alternativ.

 3. Klicka på alternativ för Autokorrigeringpå fliken språk kontroll i dialog rutan Visio-alternativ .

 4. Markera eller avmarkera de alternativ för automatisk formatering som du vill aktivera eller inaktivera.

 5. Klicka på OK.

Ändra en forms linje

Du kan ändra linje färg, linje tjock lek, streck typ och transparens för en forms kant linje.

Snabbuppgifter

Uppgift

Åtgärd

Ändra linje färg eller formatering

 1. Markera figuren med den kant linje som du vill formatera.

 2. Klicka på linje i gruppen figur på fliken Start och välj de formateringsalternativ du vill använda.

Ta bort linjen från en figur

 1. Markera figuren med den kant linje som du vill ta bort.

 2. Klicka på linje i gruppen figur på fliken Start och välj ingen linje.

Använda en ny fyllning på en form

I TE000130250 kan du ändra fyllnings färg, fyllnings mönster och även lägga till egna fyllnings mönster i en figur.

Snabbuppgifter

Uppgift

Åtgärd

Ändra fyllnings färg

 1. Markera formen med fyllningen som du vill ändra.

 2. Klicka på fyllning i gruppen figur på fliken Start och välj sedan önskad färg.

Kopiera formatering från en figur till en annan

 1. Markera den figur som innehåller den fyllning du vill kopiera.

 2. Klicka på Hämta Format Hämta format i Visio 2010. i gruppen Urklipp på fliken Start .

 3. Klicka på den figur som innehåller den fyllning du vill ändra.

Använda en mönster fyllning

 1. Markera formen med fyllningen som du vill ändra.

 2. Klicka på fyllning i gruppen figur på fliken Start och välj Fyllnings alternativ.

 3. Välj det mönster du vill använda i listan mönster i dialog rutan fyllning .

 4. Välj den färg du vill använda i listan mönster färg .

 5. Klicka på Verkställ och sedan på OK.

Skapa ett nytt fyllnings mönster

 1. Välj ritnings Utforskareni gruppen Visa/Dölj på fliken utvecklare .

 2. Högerklicka på Fyllnings mönsteri ritnings Utforskaren .

 3. Skriv ett namn för mönstret i dialog rutan nytt mönster under information.

 4. Under beteendeväljer du ett alternativ.

  Beteende alternativ

  • Knapp i dialogrutan Nytt mönster. skapa flera kopior av bilden för att fylla en form (placera bilden på en sida)

  • Knapp i dialogrutan Nytt mönster. ordna flera bilder längs linjen utan att förvränga dem.

  • Knapp i dialogrutan Nytt mönster. vidga en bild för att fylla formen.

 5. Om du vill justera mönstret när ritnings sidans skala ändras markerar du kryss rutan skalad .

 6. Klicka på OK.

 7. Öppna mappen med linje mönster i fönstret ritnings Utforskaren, högerklicka på det nya mönstret och klicka sedan på Redigera mönster.

 8. Skapa den eller de former som du vill ange som ett mönster. Du kan skapa former från grunden, ändra befintliga former eller infoga bitmappsbilder.

 9. Klicka på knappen Stäng fönster och klicka sedan på Ja för att uppdatera mönstret.

Obs!: Du måste ha fliken utvecklare i menyfliksområdet synlig för att göra detta.

Visa fliken utvecklare

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Under Visio klickar du på Alternativ.

 3. Välj primära flikari listan Anpassa menyfliksområdet i dialog rutan Visio-alternativ på fliken Anpassa menyfliksområdet .

 4. Välj utvecklareunder primära flikar.

 5. Klicka på OK.

Ta bort fyllningen från en figur

 1. Markera formen med fyllningen som du vill ändra.

 2. Klicka på fyllning i gruppen figur på fliken Start och välj Ingen fyllning.

Använda ett tema på dina former

När du använder ett tema i TE000130250 anger du formateringen (teckensnitt, text färger, fyllnings färger, kant linjer och skuggor) för varje form på ritnings sidan.

De inbyggda teman använder både färgformatering (tecken färg, fyllnings färg) och figur effekter (kant linje format, skuggning) för former. Du kan välja att bara ändra effekterna (kant linje, skugga, teckensnitt och kopplings format) eller bara färgerna (text, linje, koppling, fyllning och skuggning) av formerna i ritningen.

Mer information om teman finns i använda ett professionellt utseende på dina ritningar med teman.

Snabbuppgifter

Uppgift

Åtgärd

Använda ett tema på formerna i ritningen

Klicka på det tema du vill använda i gruppen tema på fliken design eller klicka på Knappen Mer för fler alternativ.

Ändra temafärgerna

Klicka på färgeri gruppen tema på fliken design och välj den färg du vill använda.

Ändra tema effekter

Klicka på effekteri gruppen tema på fliken design och välj önskade effekter.

Skapa ett eget tema

 1. Klicka på färger i gruppen teman på fliken design och välj skapa nya tema färger.

 2. I dialog rutan nya tema färger , under Allmänt, i rutan namn skriver du ett nytt namn som du vill använda för det nya temat.

 3. Välj de färger du vill använda.

 4. Klicka på Verkställ och sedan på OK.

 5. Klicka på effekter i gruppen teman och välj skapa nya tema effekter.

 6. I dialog rutan nya tema effekter , under Allmänt, i rutan namn skriver du ett nytt namn som du vill använda för det nya temat.

 7. Välj det teckensnitt, den linje, den fyllning, den skuggning och de kopplings inställningar du vill använda.

 8. Klicka på Verkställ och sedan på OK.

Ta bort ett tema från en form

Högerklicka på formen, peka på formatoch välj ta bort tema.

Formatera en eller flera former

 1. Öppna diagrammet för redigering.

 2. Markera en eller flera former.

 3. Om du vill fylla formen med en tema-eller standard färg väljer du figur > figur fyllnings Knappen figur fyllning. .

  Du kan också justera transparens eller ogenomskinlighet för att visa en form eller text bakom den.

 4. Om du vill ändra figurens kontur och färg väljer du form > kontur Knappen kontur. .

  Du kan också ändra linje, tjocklek, streck eller pilar (om du har markerat en kopplingslinje).

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Håll dig ett steg före med Microsoft 365

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×