Formler i dynamisk matris jämfört med äldre CSE-mat ris formler

I september 2018 släppte vi dynamiska mat ris formler för Excel för Microsoft 365. Skillnaderna mellan dynamiska matriser och äldre CTRL + SKIFT + RETUR-formler beskrivs nedan.

Obs!: Det här är en funktion som bara är tillgänglig för en del av Office Insiders just nu. Vi fortsätter att optimera de här funktionerna under de kommande månaderna. När de är klara kommer vi att släppa dem till alla Office Insiders och Microsoft 365-prenumeranter.

Dynamiska mat ris formler:

  • Kan "spill" utanför de cell gränser där formeln anges. I följande exempel visas funktionen slump mat ris i D1, som spiller över D1: F5 eller fem rader gånger 3 kolumner. Den dynamiska mat ris formeln är tekniskt synlig i cell D1, med en äldre CSE-formel måste formeln anges i hela området.

    SLUMP mat ris-funktion angiven i cell D1, med spill från D1 till F5.

  • Ändrar automatiskt storleken när data läggs till eller tas bort från käll området. CSE mat ris formler Avkortar retur området om det är för litet eller returnerar #N/A om det är för stort.

  • Beräkna i en 1x1-kontext. Funktionen slump returnerar alltså ett resultat, så om du vill att flera slumptal ska returneras till rutnätet kan du använda funktionen slump mat ris. Rad -och kolumn funktionerna returnerar käll cellens rad och kolumn. Sekvens(rad ()) kan användas för att replikera det gamla beteendet för en rad i en äldre mat ris formel.

  • Alla nya formler som returnerar mer än 1 resultat spill automatiskt. Du behöver inte trycka på CTRL + SKIFT + RETUR.

  • CSE mat ris formler bevaras av kompatibilitetsproblem. Framåt, Använd dynamiska matriser i stället.

  • När celler i en tidigare CSE-mat ris-formel är beroende av varandra försöker Excel att beräkna var och en i stället för som en matris. Det här beteendet kallas "CSE Breakup" och under vissa omständigheter kan formler som beräknas på det här sättet leda till inkonsekventa resultat. För att undvika potential för inkonsekventa resultat rekommenderar vi att du använder separata formler i stället för att förlita dig på CSE Breakup. Dynamiska mat ris formler kommer inte Breakup. I stället rapporterar de cirkel referensen så att du kan adressera den.

  • Kan ändras enkelt genom att ändra käll cellen, medan CSE mat ris formler kräver att hela området redige ras samtidigt.

  • Kolumn-och rad infogning/borttagning tillåts inte i ett aktivt CSE mat ris formel område. Du måste först ta bort befintliga mat ris formler som är på väg.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Se även

Funktionen FILTER

Funktionen SLUMPMATRIS

Funktionen SEKVENS

Funktionen SORTERA

Funktionen SORTERAEFTER

Funktionen UNIK

Felet #SPILL! i Excel

Dynamiska matriser och beteenden för matriser och spill

Implicit skärnings operator: @

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×