Funktionen KOLUMN

Funktionen KOLUMN returnerar kolumnnumret för ett givet cellreferens. Formeln =KOLUMN(D10) returnerar till exempel 4, eftersom kolumn D är den fjärde kolumnen.

Syntax

KOLUMN([ref])

Syntaxen för funktionen KOLUMN har följande argument:

 • ref    Valfritt. Den cell eller det område med celler som du vill returnera kolumnnumret för.

  • Om argumentet ref utelämnas eller refererar till ett cellområde och funktionen KOLUMN anges som en vågrät matrisformel, returnerar funktionen KOLUMN kolumnnumren för referensen som en vågrät matris.

   Meddelanden: 

   • Om du har en aktuell version av Microsoft 365 kan du helt enkelt ange formeln i den övre vänstra cellen i utdataområdet. Tryck sedan på RETUR och bekräfta formeln som en dynamisk matrisformel. Annars måste du ange formeln som en äldre matrisformel genom att först välja utdataområdet, ange formeln i den övre vänstra cellen i utdataområdet och sedan trycka på CTRL+SKIFT+RETUR för att bekräfta. I Excel infogas klammerparenteser i början och slutet av formeln åt dig. Mer information om matrisformler finns i Riktlinjer för och exempel på matrisformler.

  • Om argumentet ref är ett cellområde och funktionen KOLUMN inte anges som en vågrät matrisformel, returnerar funktionen KOLUMN numret för kolumnen längst till vänster.

  • Om argumentet ref utelämnas antas det referera till den cell där funktionen KOLUMN visas.

  • Argumentet ref kan inte referera till flera områden.

Exempel

Exempel på funktionen KOLUMN

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×