Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Med funktionen AKTIEHISTORIK kan du hämta historiska data om ett finansiellt instrument och läsa in det som en matris som kommer att spilla om det är det slutliga resultatet av en formel. Det innebär att Excel dynamiskt kommer att skapa rätt storlek på matrisområdet när du trycker på RETUR.

Viktigt!: Funktionen STOCKHISTORY kräver en Microsoft 365 Personal-, Microsoft 365 Family-, Microsoft 365 Business Standard- eller Microsoft 365 Business Premium -prenumeration.

Teknisk information

Syntax

=AKTIEHISTORIK (aktie, startdatum, [slutdatum], [intervall], [sidhuvuden], [egenskap0], [egenskap1], [egenskap2], [egenskap3], [egenskap4], [egenskap5])

Syntaxen för funktionen AKTIEHISTORIK har följande argument:

Argument

Beskrivning

aktie

Funktion returnerar historisk prisinformation för det ekonomiska instrumentet som motsvarar det här värdet. Ange en börssymbol med dubbla citattecken (t.ex. "MSFT") eller en referens till en cell som innehåller datatypen Aktier. Detta hämtar data från standard aktiebörs för instrumentet. Du kan också referera till en speciell aktiebörs genom att ange en identifierare för börsen enl. ISO med fyra tecken (MIC), följt av ett kolon följt av kortsymbolen (t. ex. "XNAS: MSFT"). Läs mer om våra datakällor.

start_date

Det tidigaste datum då data hämtas. Observera att om intervall inte är 0 (dagligen), kan den första datapunkten vara tidigare än det start_date som angetts. Det kommer att vara det första datumet i den begärda perioden.

end_date

Valfritt. Det senaste datum som data kommer att hämtas för. Standardvärdet är start_date.

interval

Valfritt. Anger intervallet för varje datavärde enligt följande:

0 = dagligen,
1 = veckovis,
2 = månadsvis.

Standard är 0.

rubriker

Valfritt. Anger om rubrikerna ska visas enligt följande: 

0 = inga rubriker,
1 = visa rubriker,
2 = visa instrumentidentifierare och rubriker.

Standardvärdet är 1 (d.v.s. visa rubriker). När rubriker används är rubriker rader med text som ingår i matrisen som returneras av funktionen.

property0 – property5

Valfritt. Kolumnerna som hämtas för varje aktie är följande:

0 = Datum,
1 = Stänga,
2 = Öppna,
3 = Hög,
4 = Låg
5 = Volym.

Om någon av dem förekommer, returneras bara de indikerade kolumner i den angivna ordningen. Standardvärdet är 0, 1 (d.v.s., Datum och Stänga).

Anteckningar

 • Funktionen AKTIEHISTORIK stämplar inte ett format på celler som det spiller till. Om du tar bort formeln får de celler som den har fyllt i formatet Allmänt.

 • När du anger egenskapsargumenten skriver du ett tal för varje egenskap mellan 0 och 5 i den ordning du vill att de ska visas. Värdet du anger för varje egenskap motsvarar egenskapsnumret. Om du till exempel vill ta med Datum, Öppna och Stänga skriver du 0, 2, 1. Dessa egenskaper definieras på följande sätt:

  Värde

  Egenskap

  Definition

  0

  Datum

  Om intervallet är dagligen eller veckovis, den första giltiga handelsdagen i perioden.
  Om intervallet är månadsvis, den första dagen i månaden, oavsett om det var en handelsdag.

  1

  Stäng

  Stängningspris på den sista handelsdagen i perioden 

  2

  Öppna

  Öppningspris den första handelsdagen i perioden 

  3

  High

  Högsta dagens högsta i perioden 

  4

  Låg

  Lägsta dagens lägsta i perioden 

  5

  Volym

  Antal aktier som handlas under perioden

 • Funktionen AKTIEHISTORIK tillhör funktionsfamiljen Leta upp och referens.

 • Datumargument kan vara ett datum som omges av dubbla citattecken (t. ex. "2020-01-01") eller en formel (t. ex. IDAG()) eller en cellreferens till en cell med ett datum.

 • Datum som returneras kan vara tidigare än det angivna datumet. Om t. ex. den 31 december 2019 är angivet som startdatum och intervall är månadsvis kommer den 1 december 2019 att returneras som startdatum för den begärda perioden.

 • Observera att även om vissa finansiella instrument kan vara tillgängliga som datatyper för aktier, kommer den historiska informationen inte att vara tillgänglig. Detta är till exempel fallet för de mest populära indexmedel, inklusive S&P 500.

Tips

 • Om du vill få den högsta nivån under en 3-månadsperiod är det snabbare att använda ett månadsintervall än ett dagligt eller veckovis intervall. Till exempel beräknar =MAX(STOCKHISTORY("XNAS:MSFT", "1/1/2022", "3/1/2022", 2, 0, 3)) det maximala värdet på 3 datapunkter (en för varje månad), endast data utan rubriker, för det högsta handelsvärdet för varje månad. Om formeln i stället använde ett vecko- eller dagligt intervall skulle du få samma resultat, men det skulle finnas många fler datapunkter som används i beräkningen, vilket kan leda till lägre prestanda.

 • Om du vill se 52 veckors högsta/lägsta är det ofta snabbare att använda en Aktier-datatyp, som har dessa egenskaper lättillgängliga. Konvertera till exempel "xnas:msft" till en aktiedatatyp i cell A1, och i cell B1 kan du skriva formeln =A1.[52 week high] för att hämta värdet. Du kan också konfigurera arbetsboken så att värdet uppdateras automatiskt enligt beskrivningen här.

 • STOCKHISTORY, som visar historiska data, uppdateras vanligtvis bara efter att en handelsdag har slutförts. Det innebär att du inte kan använda STOCKHISTORY för att hämta data för dagens handelsinformation förrän efter att marknaden har stängts eller efter att dagen har slutförts beroende på marknaden.

 • Om du använder STOCKHISTORY med en funktion som uppdateras automatiskt (t.ex. IDAG) och om arbetsboken har automatisk beräkning aktiverad uppdaterar STOCKHISTORY automatiskt data när du öppnar arbetsboken. Den här uppdateringen sker i bakgrunden och du kan redigera arbetsboken efter behov medan uppdateringen pågår. Om arbetsboken använder ett stort antal STOCKHISTORY-funktionsanrop fortsätter den här bakgrundsuppdateringen så länge det behövs för att uppdatera data. Du kan när som helst stänga arbetsboken under den här processen om du vill.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×