Med funktionen AKTIEHISTORIK kan du hämta historiska data om ett finansiellt instrument och läsa in det som en matris som kommer att spilla om det är det slutliga resultatet av en formel. Det innebär att Excel dynamiskt kommer att skapa rätt storlek på matrisområdet när du trycker på RETUR.

Viktigt!: Funktionen AKTIEHISTORIK kräver en Microsoft 365 Personal, Microsoft 365 Family, Microsoft 365 Business Standard eller Microsoft 365 Business Premium prenumeration.

Teknisk information

Syntax

=AKTIEHISTORIK(aktie, start_date,[end_date],[interval],[headers],[property0],[property1],[property2],[property3],[property4],[property5])

Syntaxen för funktionen AKTIEHISTORIK har följande argument:

Argument

Beskrivning

aktie

Funktion returnerar historisk prisinformation för det ekonomiska instrumentet som motsvarar det här värdet. Ange en kortsymbol med dubbla citattecken (t. ex. "MSFT") eller en referens till en cell som innehåller datatypen Aktier. Detta hämtar data från standard aktiebörs för instrumentet. Du kan också referera till en speciell aktiebörs genom att ange en identifierare för börsen enl. ISO med fyra tecken (MIC), följt av ett kolon följt av kortsymbolen (t. ex. "XNAS: MSFT"). Läs mer om våra datakällor.

start_date

Det tidigaste datum då data hämtas. Observera att om intervall inte är 0 (dagligen), kan den första datapunkten vara tidigare än det start_date som angetts. Det kommer att vara det första datumet i den begärda perioden.

end_date

Valfritt. Det senaste datum som data kommer att hämtas för. Standardvärdet är start_date.

interval

Valfritt. Anger intervallet för varje datavärde enligt följande: 0 = dagligen, 1 = veckovis, 2 = månadsvis. Standard är 0.

rubriker

Valfritt. Anger om rubrikerna ska visas enligt följande: 0 = inga rubriker, 1 = visa rubriker, 2 = visa instrumentidentifierare och rubriker. Standardvärdet är 1 (d.v.s. visa rubriker). När rubriker används är rubriker rader med text som ingår i matrisen som returneras av funktionen.

property0 – property5

Valfritt. Kolumnerna som hämtas för varje aktie är följande: 0 = Datum, 1 = Stänga, 2 = Öppna, 3 = Hög, 4 = Låg och 5 = Volym. Om någon av dem förekommer, returneras bara de indikerade kolumner i den angivna ordningen. Standardvärdet är 0, 1 (d.v.s., Datum och Stänga).

Anteckningar

 • Funktionen AKTIEHISTORIK stämplar inte ett format på celler som det spiller till. Om du tar bort formeln får de celler som den har fyllt i formatet Allmänt.

 • När du anger egenskapsargumenten skriver du ett tal för varje egenskap mellan 0 och 5 i den ordning du vill att de ska visas. Värdet du anger för varje egenskap motsvarar egenskapsnumret. Om du till exempel vill ta med Datum, Öppna och Stänga skriver du 0, 2, 1. Dessa egenskaper definieras på följande sätt:
   

  Egenskap

  Definition

  Datum

  Första giltiga handelsdagen i perioden 

  Stäng

  Stängningspris på den sista handelsdagen i perioden 

  Öppna

  Öppningspriset på den sista handelsdagen i perioden 

  High

  Högsta priset på den högsta dagens högsta i perioden 

  Låg

  Lägsta priset för den lägsta dagens lägsta i perioden 

  Volym

  Volymen som handlades under perioden

 • Funktionen AKTIEHISTORIK tillhör funktionsfamiljen Leta upp och referens.

 • Datumargument kan vara ett datum som omges av dubbla citattecken (t. ex. "2020-01-01") eller en formel (t. ex. IDAG()) eller en cellreferens till en cell med ett datum.

 • Datum som returneras kan vara tidigare än det angivna datumet. Om t. ex. den 31 december 2019 är angivet som startdatum och intervall är månadsvis kommer den 1 december 2019 att returneras som startdatum för den begärda perioden.

 • Vi förbättrar ständigt AKTIEHISTORIK-funktionen. Om datan är felaktiga eller saknas eller du inte kan fullgöra uppgiften... vill vi veta det! Se Hur ger jag feedback om Microsoft Office om du vill ha mer information om hur du ger feedback om funktionen AKTIEHISTORIK.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×