Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Funktionen ANTAL.OMF tillämpar villkor på celler i flera områden och räknar antalet gånger som alla villkor uppfylls.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Det här videoklippet ingår i kursen Avancerade OM-funktioner.

Syntax

ANTAL.OMF(villkorsområde1, villkor1, [villkorsområde2, villkor2],…)

Syntaxen för funktionen ANTAL.OMF har följande argument:

  • villkorsområde1    Obligatoriskt. Det första område som de associerade villkoren ska utvärderas i.

  • villkor1    Obligatoriskt. Villkoret i form av ett tal, uttryck, cellreferens eller text som definierar vilka celler som ska räknas. Villkor kan exempelvis uttryckas som 32, ">32", B4, "äpplen" eller "32".

  • villkorsområde2; villkor2; ...    Valfritt. Ytterligare områden och associerade villkor. Upp till 127 områdes- och villkorspar tillåts.

Viktigt!: Alla områden måste ha samma antal rader och kolumner som argumentet villkorsområde1. Områdena måste inte vara placerade intill varandra.

Anmärkningar

  • Villkoren för respektive område tillämpas på en cell i taget. Om alla de första cellerna uppfyller sina associerade villkor ökar antalet med 1. Om alla de andra cellerna uppfyller sina associerade villkor ökar antalet med 1 igen, och så vidare tills alla celler har utvärderats.

  • Om villkorsargumentet är en referens till en tom cell, behandlas den tomma cellen som ett nollvärde (0) med funktionen ANTAL.OMF.

  • Du kan använda jokertecken – frågetecken (?) och asterisker (*)  – i villkor. Ett frågetecken representerar ett obestämt enskilt tecken och en asterisk representerar en obestämd teckenföljd. Om du vill söka efter ett frågetecken eller en asterisk skriver du tilde(~) före tecknet.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabeller och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Säljare

Överskriden kvot för kv. 1

Överskriden kvot för kv. 2

Överskriden kvot för kv. 3

Engström

Ja

Nej

Nej

Burke

Ja

Ja

Nej

Sandberg

Ja

Ja

Ja

Letzén

Nej

Ja

Ja

Formel

Beskrivning

Resultat

=ANTAL.OMF(B2:D2;"=Ja")

Räknar hur många gånger Engström överskred en säljkvot för perioderna Kv1, Kv2 och Kv3 (endast i Kv1).

1

=ANTAL.OMF(B2:B5;"=Ja";C2:C5;"=Ja")

Räknar hur många säljare som överskred sina kvoter både under Kv1 och Kv2 (Burke och Sandberg).

2

=ANTAL.OMF(B5:D5;"=Ja";B3:D3;"=Ja")

Räknar hur många gånger Letzén och Burke överskred samma kvot för perioderna Kv1, Kv2 och Kv3 (endast i Kv2).

1

Exempel 2

Data

 

1

2011-05-01

2

2011-05-02

3

2011-05-03

4

2011-05-04

5

2011-05-05

6

2011-05-06

Formel

Beskrivning

Resultat

=ANTAL.OMF(A2:A7;"<6";A2:A7;">1")

Räknar antalet tal mellan 1 och 6 (1 och 6 tas inte med i beräkningen) i cell A2 till och med cell A7.

4

=ANTAL.OMF(A2:A7; "<5";B2:B7;"<2011-05-03")

Räknar hur många rader som innehåller tal som är mindre än 5 i cell A2 till och med cell A7 och som innehåller datum som infaller före 03.05.11 i cell B2 till och med cell B7.

2

=ANTAL.OMF(A2:A7; "<" & A6;B2:B7;"<" & B4)

Samma beskrivning som i föregående exempel, förutom att cellreferenser används i stället för konstanter i villkoren.

2

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Mer information finns i

Använd funktionen ANTALV om du vill räkna celler som inte är tomma

Använd funktionen ANTAL.OM om du vill räkna celler med ett enda villkor

Med funktionen SUMMA.OM lägger du endast till värden som uppfyller ett enda villkor

Med funktionen SUMMA.OMF lägger du endast till värden som uppfyller flera villkor

Funktionen IFS (Microsoft 365, Excel 2016 och senare)

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Upptäck fel i formler

Statistikfunktioner

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×