Funktionen FREKVENS

Med funktionen frekvens beräknas hur ofta värden förekommer inom ett värde område och returnerar sedan en lodrät matris med tal. Du kan exempelvis använda FREKVENS för att räkna antalet testresultat som faller inom resultatmängder. Eftersom FREKVENS returnerar en matris, måste den matas in som en matrisformel.

FREKVENS(datamatris; fackmatris)

Syntaxen för funktionen FREKVENS har följande argument:

  • data_array    Obligatoriskt. Detta är en matris med eller en referens till en mängd värden som du vill beräkna frekvensen för. Om datamatris saknar värden returnerar FREKVENS en matris med nollor.

  • bins_array    Obligatoriskt. Detta är en matris med eller en referens till intervall som värdena i datamatris ska grupperas i. Om fackmatris saknar värden returnerar FREKVENS antalet element i datamatris.

Obs!: Om du har en aktuell version av Microsoft 365kan du ange formeln i det övre vänstra hörnet i Utdataområde och sedan trycka på RETUR för att bekräfta formeln som en dynamisk mat ris formel. Annars måste du ange formeln som en äldre matrisformel genom att först välja utdataområdet, ange formeln i den övre vänstra cellen i utdataområdet och sedan trycka på CTRL+SKIFT+RETUR för att bekräfta. I Excel infogas klammerparenteser i början och slutet av formeln åt dig. Mer information om matrisformler finns i Riktlinjer för och exempel på matrisformler.

  • Antalet element i den returnerade matrisen är ett fler än antalet element i fackmatris. Det extra elementet i den returnerade matrisen returnerar antalet värden över det högsta intervallet. Om du tex vill räkna tre intervall med värden i tre celler, måste du skriva FREKVENS i fyra celler för resultatet. Den extra cellen returnerar antalet värden i datamatris som är större än det tredje intervallvärdet.

  • FREKVENS ignorerar tomma celler och text.

Exempel

Ett exempel på funktionen frekvens

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×