Funktionen KOLUMN returnerar kolumnnumret för ett givet cellreferens. Formeln =KOLUMN(D10) returnerar till exempel 4, eftersom kolumn D är den fjärde kolumnen.

Syntax

KOLUMN([ref])

Syntaxen för funktionen KOLUMN har följande argument:

 • ref    Valfritt. Den cell eller det område med celler som du vill returnera kolumnnumret för.

  • Om argumentet ref utelämnas eller refererar till ett cellområde och funktionen KOLUMN anges som en vågrät matrisformel, returnerar funktionen KOLUMN kolumnnumren för referensen som en vågrät matris.

   Meddelanden: 

   • Om du har en aktuell version av Microsoft 365 kan du helt enkelt ange formeln i den övre vänstra cellen i utdataområdet. Tryck sedan på RETUR och bekräfta formeln som en dynamisk matrisformel. Annars måste du ange formeln som en äldre matrisformel genom att först välja utdataområdet, ange formeln i den övre vänstra cellen i utdataområdet och sedan trycka på CTRL+SKIFT+RETUR för att bekräfta. I Excel infogas klammerparenteser i början och slutet av formeln åt dig. Mer information om matrisformler finns i Riktlinjer för och exempel på matrisformler.

  • Om argumentet ref är ett cellområde och funktionen KOLUMN inte anges som en vågrät matrisformel, returnerar funktionen KOLUMN numret för kolumnen längst till vänster.

  • Om argumentet ref utelämnas antas det referera till den cell där funktionen KOLUMN visas.

  • Argumentet ref kan inte referera till flera områden.

Exempel

Exempel på funktionen KOLUMN

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×