Funktionen PERCENTIL

Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område. Du kan använda denna funktion för att skapa ett tröskelvärde för acceptans. Du kan exempelvis bestämma att du endast vill granska sökande med resultat över den 90:e percentilen.

Viktigt!: 

  • Den här funktionen har ersatts med minst en ny funktion som erbjuder förbättrad precision och vars namn bättre speglar deras användning. Även om funktionen är bakåtkompatibel bör du överväga att använda de nya funktionerna hädanefter eftersom det inte är säkert att den här funktionen är tillgänglig i framtida versioner av Excel. 

  • Mer information om de nya funktionerna finns i Funktionen PERCENTIL.EXK och Funktionen PERCENTIL.INK.

Syntax

PERCENTIL(matris;n)

Syntaxen för funktionen PERCENTIL har följande argument:

  • matris     Obligatoriskt. Den matris eller det dataområde som definierar relativ position

  • k  Obligatoriskt. Percentilvärdet i intervallet 0 till 1.

Kommentarer

  • Om n inte är numeriskt returnerar PERCENT #VALUE IL felvärde.

  • Om k är < 0 eller om k > 1 returnerar PERCENTIL #NUM! felvärde.

  • Om n inte är en multipel av 1/(m - 1) interpolerar PERCENTIL för att bestämma värdet vid den n:te percentilen.

Exempel

I det här exemplet hittar vi den 30:e percentilen av listan i cellerna E2:E5.

Funktionen PERCENTIL i Excel returnerar den 30:e percentilen av ett givet område med =PERCENTIL(E2:E5;0,3).

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×