Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område. Du kan använda denna funktion för att skapa ett tröskelvärde för acceptans. Du kan exempelvis bestämma att du endast vill granska sökande med resultat över den 90:e percentilen.

Viktigt!: 

  • Den här funktionen har ersatts med minst en ny funktion som erbjuder förbättrad precision och vars namn bättre speglar deras användning. Även om funktionen är bakåtkompatibel bör du överväga att använda de nya funktionerna hädanefter eftersom det inte är säkert att den här funktionen är tillgänglig i framtida versioner av Excel. 

  • Mer information om de nya funktionerna finns i Funktionen PERCENTIL.EXK och Funktionen PERCENTIL.INK.

Syntax

PERCENTIL(matris;n)

Syntaxen för funktionen PERCENTIL har följande argument:

  • matris     Obligatoriskt. Den matris eller det dataområde som definierar relativ position

  • k  Obligatoriskt. Percentilvärdet i intervallet 0 till 1.

Kommentarer

  • Om n inte är numeriskt returnerar PERCENT #VALUE IL felvärde.

  • Om k är < 0 eller om k > 1 returnera #NUM r PERCENTIL felvärde.

  • Om n inte är en multipel av 1/(m - 1) interpolerar PERCENTIL för att bestämma värdet vid den n:te percentilen.

Exempel

I det här exemplet hittar vi den 30:e percentilen av listan i cellerna E2:E5.

Excel Funktionen PERCENTIL för att returnera den 30:e percentilen i ett givet område med =PERCENTIL(E2:E5;0,3).

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×