I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av SLUTMÅNAD i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar serienumret för sista dagen i månaden som är angivet antal månader före eller efter startdatum. Använd funktionen SLUTMÅNAD för att beräkna exempelvis förfallodatum som inträffar sista dagen i månaden.

Syntax

SLUTMÅNAD(startdatum; månader)

Syntaxen för funktionen SLUTMÅNAD har följande argument:

  • Startdatum    Obligatoriskt. Detta är startdatumet. Datum anges med DATUM-funktionen eller som resultat av andra formler eller funktioner. Använd t.ex. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008. Det kan uppstå fel om datum skrivs som text.

  • Månader    Obligatoriskt. Antalet månader före eller efter startdatum. Ett positivt värde för månader ger ett framtida datum, ett negativt värde ger ett datum som redan har varit.

    Obs!: Om månader inte är ett heltal avkortas det till ett heltal.

Kommentarer

  • I Excel lagras datum som serienummer för att beräkningar ska kunna utföras på dem. 1 januari 1900 har t.ex. serienumret 1 och 1 januari 2008 har serienumret 39448 eftersom det är 39448 dagar efter 1 januari 1900.

  • Om start_date är ett giltigt datum returnerar FUNKTIONEN #NUM! felvärde.

  • Om start_date plus månader ger ett ogiltigt datum returnerar FUNKTIONEN #NUM! felvärdet #OGILTIGT!.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Datum

2011-01-01

Formel

Beskrivning

Resultat

=SLUTMÅNAD(A2;1)

Datumet för den sista dagen i månaden, en månad efter datumet i A2.

2011-02-28

=SLUTMÅNAD(A2;-3)

Datumet för den sista dagen i månaden, tre månader före datumet i A2.

2010-10-31

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×