Ändra datumsystem, datumformat eller tolkningsalternativ för tvåsiffriga år

Datum är ofta en viktig del av data analyser. Du bör ofta ställa frågor som: När är en produkt som köpts, hur lång tid är en aktivitet i ett projekt eller vad är den genomsnittliga intäkten för ett skattemässigt kvartal? Att ange datum är korrekt för att ge korrekta resultat. Men att formatera datum så att de är enkla att förstå är lika viktiga för att säkerställa korrekt tolkning av dessa resultat.

Viktigt!: Eftersom de regler som styr hur datum tolkas i det här fallet är komplexa bör du vara så specifik som möjligt om datum när du anger dem. Då får dina datum beräkningar den högsta noggrannhets nivån.

I Excel lagras datum som löp nummer som kallas för serie värden. I Excel för Windows, 1900 är exempelvis serie nummer 1 och 1 januari 2008 serie numret 39448, eftersom det är 39 448 dagar efter den 1 januari 1900.

Nu lagras tid som decimaler i Excel eftersom tiden betraktas som en del av en dag. Det decimala talet är ett värde mellan 0 (noll) och 0,99999999 som representerar tiden från 0:00:00 (12:00:00 A.M.) till 23:59:59 (11:59:59 P.M.).

Eftersom datum och tid är värden kan de läggas till, subtraheras och tas med i andra beräkningar. Du kan visa ett datum som ett serie värde och ett decimal tal genom att ändra formatet på den cell som innehåller datum eller tid till allmänt format.

Både Excel för Mac och Excel för Windows har stöd för 1900-och 1904-datum. Standard datum systemet för Excel för Windows är 1900; och standard datum system för Excel för Mac är 1904.

Ursprungligen var Excel för Windows baserat på 1900-datum systemet, eftersom det är aktiverat bättre kompatibilitet med andra kalkyl blads program som är avsedda att köras under MS-DOS och Microsoft Windows, och därför blev det standard datum systemet. Ursprungligen baserades Excel för Mac på 1904-datumsystemet, eftersom det är aktiverat bättre kompatibilitet med tidiga Macintosh-datorer som inte hade stöd för datum före den 2 januari 1904 och därför blev det standard datum systemet.

I följande tabell visas det första datumet och det sista datumet för varje datum system samt det serie värde som är kopplat till varje datum.

Datumsystem

Första datum

Sista datum

1900

Den 1 januari 1900
(serie värde 1)

Den 31 december 9999
(serie värde 2958465)

1904

Den 2 januari 1904
(serie värde 1)

Den 31 december 9999
(serie värde 2957003)

Eftersom de två datum systemen använder olika start dagar representeras samma datum av olika serie värden i varje datum system. Till exempel kan 2007 ha två olika serie värden beroende på vilket datum system som används.

Datumsystem

Serie värde den 5 juli 2007

1900

37806

1904

39268

Skillnaden mellan de två datum systemen är 1 462 dagar; det seriella värdet för ett datum i 1900-datumsystemet är alltid 1 462 dagar större än det seriella värdet för samma datum i 1904 datum system. Det seriella värdet för ett datum i 1904-datumsystemet är alltid 1 462 dagar mindre än det seriella värdet för samma datum i 1900-datum systemet. 1 462 dagar är lika med fyra år och en dag (inklusive ett skottår).

Viktigt!: Om du vill att årtal ska tolkas som du tänkt skriver du in Year-värden som fyra siffror (till exempel 2001, inte 01). Om du anger fyrsiffriga årtal tolkas inte Century för dig.

Om du anger ett datum med ett tvåsiffrigt årtal i en formaterad cell eller som ett text argument i en funktion, till exempel = år ("1/31"), tolkas året så här:

 • 00 till 29     tolkas som år 2000 till 2029. Om du till exempel skriver datumet 5/28/19antas det vara den 28 maj 2019.

 • 30 till 99     tolkas som år 1930 till 1999. Om du till exempel skriver datumet 5/28/98antas det vara den 28 maj 1998.

I Microsoft Windows kan du ändra hur tvåsiffriga årtal tolkas för alla Windows-program som du har installerat.

Windows 10

 1. Skriv kontroll paneleni sökrutan i aktivitets fältet och välj sedan kontroll panelen.

 2. Under klocka, språk och nationellainställningar klickar du på ändra datum-, tids-eller tal format

 3. Klicka på nationella inställningar och språk.

 4. I dialog rutan region klickar du på ytterligare inställningar.

 5. Klicka på fliken datum .

 6. I rutan när ett årtal med två siffror anges kan du tolka det som ett år mellan , ändra den övre gränsen för Century.

  När du ändrar det övre gräns värdet ändras årets årtal automatiskt.

 7. Klicka på OK.

Windows 8

 1. Svep in från skärmens högra kant, tryck på Sök (eller om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet på skärmen, flyttar mus pekaren nedåt och klickar sedan på Sök), anger kontroll panelen i sökrutan och trycker eller klickar sedan på kontroll panelen.

 2. Under klocka, språk och nationellainställningar klickar du på ändra datum-, tids-eller siffer format.

 3. I dialog rutan region klickar du på ytterligare inställningar.

 4. Klicka på fliken datum .

 5. I rutan när ett årtal med två siffror anges kan du tolka det som ett år mellan , ändra den övre gränsen för Century.

  När du ändrar det övre gräns värdet ändras årets årtal automatiskt.

 6. Klicka på OK.

Windows 7

 1. Klicka på Start-knappen och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Klicka på region och språk.

 3. I dialog rutan region klickar du på ytterligare inställningar.

 4. Klicka på fliken datum .

 5. I rutan när ett årtal med två siffror anges kan du tolka det som ett år mellan , ändra den övre gränsen för Century.

  När du ändrar det övre gräns värdet ändras årets årtal automatiskt.

 6. Klicka på OK.

När du anger datum i en arbets bok formateras datum som standard för att Visa tvåsiffriga årtal. När du ändrar standardformatet för datum till ett annat format med hjälp av den här proceduren ändras visningen av datum som tidigare angavs i arbets boken till det nya formatet så länge datumen inte har formaterats i dialog rutan Formatera celler (klicka på dialog Rute ikoneni gruppen tal på fliken Start ).

Windows 10

 1. Skriv kontroll paneleni sökrutan i aktivitets fältet och välj sedan kontroll panelen.

 2. Under klocka, språk och nationellainställningar klickar du på ändra datum-, tids-eller tal format

 3. Klicka på nationella inställningar och språk.

 4. I dialog rutan region klickar du på ytterligare inställningar.

 5. Klicka på fliken datum .

 6. I listan kort datum format klickar du på ett format som använder fyra siffror för året ("åååå").

 7. Klicka på OK.

Windows 8

 1. Svep in från skärmens högra kant, tryck på Sök (eller om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet på skärmen, flyttar mus pekaren nedåt och klickar sedan på Sök), anger kontroll panelen i sökrutan och trycker eller klickar sedan på kontroll panelen.

 2. Under klocka, språk och nationellainställningar klickar du på ändra datum-, tids-eller siffer format.

 3. I dialog rutan region klickar du på ytterligare inställningar.

 4. Klicka på fliken datum .

 5. I listan kort datum format klickar du på ett format som använder fyra siffror för året ("åååå").

 6. Klicka på OK.

Windows 7

 1. Klicka på Start-knappen och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Klicka på region och språk.

 3. I dialog rutan region klickar du på ytterligare inställningar.

 4. Klicka på fliken datum .

 5. I listan kort datum format klickar du på ett format som använder fyra siffror för året ("åååå").

 6. Klicka på OK.

Datum systemet ändras automatiskt när du öppnar ett dokument från en annan plattform. Om du arbetar i Excel och sedan öppnar ett dokument som har skapats i Excel för Mac markeras kryss rutan 1904- datum system automatiskt.

Du kan ändra datum systemet genom att göra följande:

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat.

 2. Under avsnittet vid beräkning av den här arbets boken väljer du önskad arbets bok och markerar eller avmarkerar kryss rutan Använd 1904 datum system .

Du kan stöta på problem när du kopierar och klistrar in datum eller när du skapar externa referenser mellan arbets böcker baserat på de två olika datum systemen. Datum kan vara fyra år och en dag tidigare eller senare än det datum som du förväntar dig. Du kan stöta på problem oavsett om du använder Excel för Windows, Excel för Mac eller båda.

Om du till exempel kopierar det datum från den 5 juli 2007 från en arbets bok som använder 1900 datum system och sedan klistrar in datumet i en arbets bok med datum systemet 1904, visas datumet som den 6 juli 2011, vilket är 1 462 dagar senare. Om du kopierar datumet den 5 juli 2007 från en arbets bok som använder 1904-datumsystemet och sedan klistrar in datumet i en arbets bok med datum systemet för 1900, visas datumet som den 4 juli 2003, vilket är 1 462 dagar tidigare. Bakgrunds information finns i datum system i Excel.

Korrigera ett problem med att kopiera och klistra in    

 1. Ange värdet 1462i en tom cell.

 2. Markera cellen och klicka på Kopierai gruppen Urklipp på fliken Start .

 3. Markera alla celler som innehåller felaktiga datum.

  Tips: Klicka på vilken cell som helst i kalkylbladet om du vill avbryta markeringen av celler. Mer information finns i Markera celler, områden, rader eller kolumner i ett kalkyl blad.

 4. Klicka på Klistrain i gruppen Urklipp på fliken Start och klicka sedan på Klistra in Special.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 5. I dialog rutan Klistra in Special under Klistra inklickar du på värdenoch gör sedan något av följande under åtgärd:

  • Om du vill ange ett datum som fyra år och en dag senare klickar du på Lägg till.

  • Om du vill ange ett datum som fyra år och en dag tidigare klickar du på subtrahera.

Korrigera ett externt referens problem    

Om du använder en extern referens till ett datum i en annan arbets bok med ett annat datum system kan du ändra den externa referensen genom att göra något av följande:

 • Om du vill ange ett datum som fyra år och en dag senare lägger du till 1 462. Till exempel:

=[Book2]Sheet1!$A$1+1462

 • Om du vill ange ett datum som fyra år och en dag tidigare subtraherar du 1 462 från det. Till exempel:

=[Book1]Sheet1!$A$1-1462

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Mer information finns i

Formatera ett datum som du vill

Visa tal som datum eller klock slag

ange data manuellt i kalkyl blads celler

exempel på vanliga formler

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×