Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Funktionen SORTERAEFTER sorterar innehållet i ett område eller i en matris baserat på värdena i ett motsvarande område eller en motsvarande matris.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

I det här exemplet sorterar vi en lista med namn efter personernas ålder i stigande ordning.

Sortera ett område med SORTERAEFTER. I det här fallet använde vi =SORTERAEFTER(D2:E9,E2:E9) för att sortera en lista med namn efter personernas ålder i stigande ordning.

=SORTERAEFTER(matris, by_array1, [sort_order1], [by_array2, sort_order2],…) 

Argument

Beskrivning

matris

Krävs

Matrisen eller området som ska sorteras

efter_matris1

Krävs

Matrisen eller området som funktionen ska sortera efter

[sorteringsordning1]

Valfritt

Ordningen som ska användas för sorteringen. 1 för stigande, -1 för fallande. Standardvärdet är stigande.

[efter_matris2]

Valfritt

Matrisen eller området som funktionen ska sortera efter

[sorteringsordning2]

Valfritt

Ordningen som ska användas för sorteringen. 1 för stigande, -1 för fallande. Standardvärdet är stigande.

Meddelanden: 

  • En matris kan ses som en rad med värden, som en kolumn med värden eller som en kombination av rader och kolumner med värden. I exemplet ovan är matrisen för vår SORTERAEFTER-formel området D2:E9.

  • SORTERAEFTER-funktionen returnerar en matris som kommer att spilla om det är det slutliga resultatet av en formel. Det innebär att Excel dynamiskt kommer att skapa rätt storlek på matrisområdet när du trycker på RETUR. Om dina understödjande data finns i en Excel-tabell ändras storleken på matrisen automatiskt när du lägger till eller tar bort data från matrisområdet om du använder strukturerade referenser. Mer information finns i den här artikeln om beteenden för matriser och spill.

  • Excel har begränsat stöd för dynamiska matriser mellan arbetsböcker och detta scenario stöds endast när båda arbetsböckerna är öppna. Om du stänger källarbetsboken får du ett #REF!-felmeddelande för länkade dynamiska matrisformler när de uppdateras.

Exempel

Sortera en tabell efter region i stigande ordning och sedan efter varje persons ålder i fallande ordning.

Sortera en tabell efter region i stigande ordning och sedan efter varje persons ålder i fallande ordning.

Använd SORTERAEFTER med SLUMPMATRIS och ANTALV för att få en slumpmässigt ordnad lista med värden. I det här fallet refererar E2# till det dynamiska matrisområdet som börjar i cell E2 eftersom det fylldes i med =SEKVENS(10). Tecknet # kallas för en intervalloperator för spill.

Använd SORTERAEFTER med SLUMPMATRIS och ANTALV. I det här fallet refererar E2# till hela området som börjar i cell E2 eftersom det fylldes i med =SEKVENS(10). Tecknet # kallas för en intervalloperator för spill.

Sortera en tabell med temperatur- och nederbördsvärden efter hög temperatur genom att använda SORTERAEFTER.

Sortera en tabell med temperatur- och nederbördsvärden efter hög temperatur genom att använda SORTERAEFTER.

Feltillstånd

  • Argumenten efter_matris måste vara antingen en rad höga eller en kolumn breda.

  • Alla argument måste ha samma storlek.

  • Formeln resulterar i ett #VÄRDEFEL! om argumentet för sorteringsordning inte är -1 eller 1. Om du utelämnar argumentet sorteringsordning kommer Excel som standard att vara i stigande ordning.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Se även

Funktionen FILTER

Funktionen SLUMPMATRIS

Funktionen SEKVENS

Funktionen SORTERA

Funktionen UNIK

Felet #SPILL! i Excel

Dynamiska matriser och beteenden för matriser och spill

Implicit skärningspunktsoperator: @

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×