Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Word 2016 har utformats för att hjälpa dig att skapa dokument av professionell kvalitet. Word kan också hjälpa dig att organisera och skriva dokument mer effektivt.

När du skapar ett dokument i Word kan du välja att börja från ett tomt dokument eller låta en mall göra mycket av arbetet åt dig. Därefter gäller samma grundläggande steg både för att skapa och dela dokument. Och Word kraftfulla redigerings- och granskningsverktyg kan hjälpa dig att arbeta tillsammans med andra för att göra dokumentet snyggt.

Tips: Mer information om nya funktioner finns i Nyheter i Word 2016.

Starta ett dokument

Oftast är det lättare att skapa ett nytt dokument med hjälp av en mall än att börja med en tom sida. Word mallar är färdiga att använda med förinställda teman och formatmallar. Allt du behöver göra är att lägga till innehåll.

Varje gång du börjar Word kan du välja en mall i galleriet, klicka på en kategori för att visa fler mallar eller söka efter fler mallar online.

Om du vill titta närmare på en mall klickar du på den för att öppna en stor förhandsgranskning.

Om du inte vill använda en mall klickar du på Tomt dokument.

Startskärmen i Word

Öppna ett dokument

Varje gång som du startar Word visas en lista över de senast använda dokumenten i den vänstra kolumnen. Om ett visst dokument inte finns med i listan klickar du på Öppna andra dokument.

En lista över de senast använda dokumenten visas.

Om du redan befinner dig i Word klickar du på Arkiv > Öppna, och bläddrar dig sedan fram till den plats där filen finns sparad.

När du öppnar ett dokument som har skapats i en tidigare version av Word visas "Kompatibilitetsläge" i dokumentfönstrets rubrikfält. Du kan arbeta med mer kompatibilitet eller uppgradera dokumentet så att det använder Word 2016. 

Spara ett dokument

Så här sparar du ett dokument för första gången:

 1. Klicka på Spara som på fliken Arkiv.

 2. Bläddra dig fram till den plats där du vill spara dokumentet.

  Obs!: Om du vill spara dokumentet på datorn väljer du en mapp under Den här datorn eller klickar på Bläddra. Om du vill spara dokumentet online väljer du en onlineplats under Spara som eller klickar på Lägg till en plats. Filer som du valt att spara online kan du dela, kommentera och arbeta på tillsammans med andra användare i realtid.

 3. Klicka på Spara.

  Obs!: I Word sparas filer automatiskt i filformatet .docx. Om du vill spara dokumentet i ett annat format än .docx klickar du i listan Filformat och väljer sedan önskat filformat.

Om du vill spara dokumentet samtidigt som du fortsätter att arbeta med det klickar du på Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Ikonen Spara visas i verktygsfältet Snabbåtkomst

Läsa dokument

Öppna dokumentet i läsläge för att dölja de flesta knappar och verktyg så att du kan bli uppslukad av läsningen utan att bli distraherad.

Läsläge

 1. Öppna det dokument som du vill läsa.

  Obs!: Vissa dokument öppnas automatiskt i läsläge, exempelvis skyddade kolumner och bilagor.

 2. Klicka på Visa > Läsläge.

 3. Gör något av följande om du vill gå från sida till sida i ett dokument:

  • Klicka på pilarna till höger och vänster på sidorna.

  • Tryck på PgDn och PgUp eller på blanksteg och backsteg på tangentbordet. Du kan också använda piltangenterna eller skrollhjulet på musen.

  • Om du använder en enhet med pekskärm drar du med fingret till vänster eller höger över sidan.

   Tips: Klicka på Visa> Redigera dokumentet om du vill redigera dokumentet igen.

Spåra ändringar

När du arbetar på ett dokument tillsammans med andra användare eller själv redigerar ett dokument kan du aktivera Spåra ändringar för att se alla ändringar. I Word markeras alla tillägg, borttagningar, flyttningar och formateringsändringar.

 1. Öppna det dokument som ska granskas.

 2. Klicka på Granska och på knappen Spåra ändringar. Välj sedan Spåra ändringar.

  När du klickar på knappen Spåra ändringar markeras de tillgängliga alternativen

Läs Spåra ändringar om du vill veta mer.

Skriva ut dokumentet

Du kan se hur dokumentet kommer att se ut i tryck, ställa in utskriftsalternativen och skriva ut filen – allt på en och samma plats.

 1. På fliken Arkiv klickar du på Skriv ut .

  Skriv ut i Backstage-vyn

 2. Gör följande:

  • Ange hur många kopior du vill ha i rutan Kopior under Skriv ut.

  • Kontrollera att rätt skrivare är vald under Skrivare.

  • Under Inställningar är standardinställningarna för utskrift redan gjorda. Om du vill ändra en inställning klickar du bara på den och anger sedan en ny inställning.

 3. Klicka på Skriv ut när du är nöjd med inställningarna.

Mer information finns i Skriva ut ett dokument.

Lite mer avancerat

Mer information om grunderna i hur du använder Word finns i Nyheter i Word 2016.

Överst på sidan

Med Word för webben kan du använda webbläsaren för att skapa, visa och redigera personliga dokument som du lagrar på OneDrive. Om din organisation eller högskola har enMicrosoft 365-plan eller SharePoint-webbplats kan du börja använda Word för webben genom att skapa eller lagra dokument i bibliotek på din webbplats. Spara ändringar

Word sparar dina ändringar automatiskt. Titta i statusfältet längst ned till vänster i Word för webben. Det visar antingen Sparad eller Sparar.

Statusfältet i Word Online

Dela dokument online

Eftersom dokumentet finns online kan du dela det med andra genom att skicka en länk till dokumentet, i stället för att bifoga det i ett e-postmeddelande. Andra kan läsa det i sin webbläsare eller på en mobil enhet.

Klicka på Arkiv > Dela > Dela med kontakter.

Knappen Dela med kontakter i Word Online

Kommentera i webbläsaren

En kommentarsbubbla visas där kommentaren har gjorts i dokumentet.

Bild av kommentarspratbubblan i Word Online

Svara på kommentarer och bocka av sådant som du har hanterat.

Trådkommentarer i Word Online

Redigera i webbläsaren

Om du försöker skriva i ett dokument utan att det händer något är du antagligen i läsvyn. Växla till redigeringsvyn: klicka på Redigera dokument > Redigera i Word för webben.

Bild på kommandot Redigera i Word Online

Skriv och formatera text, lägg till bilder, justera sidans layout och mycket mer. Om du vill använda mer avancerad redigering klickar du på Öppna i Word.

Öppna i Word från vyn Redigera i Word Online

Arbeta tillsammans på samma dokument

Om du vill arbeta tillsammans i Word för webben redigerar du ett dokument som vanligt. Om andra också redigerar den Word för webben aviseringar om deras närvaro. Du kan se alla som arbetar med dokumentet genom att klicka i menyfliksområdet.

Författare i Word Online

Om du klickar på en författares namn hamnar du på den plats där personen arbetar i dokumentet. Du ser direkt vilka ändringar som personen gör.

Lägga till ett sidhuvud eller en sidfot

Gå till Infoga > Sidhuvud och sidfot för att lägga till sidhuvud och sidfötter i dokumentet.

Bild på knappen Sidhuvud/sidfot i Word Online

Klicka på Alternativ för att ange hur du vill att de ska visas.

Alternativ för sidhuvud och sidfot i Word Online

Lägga till sidnummer

Klicka på Infoga > Sidnummer och välj sedan i galleriet var sidnumren ska visas.

Galleri för sidnummer i Word Online

Välj Inkludera sidantal som visar det aktuella sidnumret tillsammans med det totala antalet sidor (sidan X av Y).

Söka efter och ersätta text

Snabbt söka efter alla förekomster av ett visst ord eller en fras i dokumentet genom att klicka på Start > Sök (eller trycka på Ctrl+F). Resultaten visas bredvid ditt dokument så att du kan se termen i sitt sammanhang. Om du klickar på ett sökresultat hoppar du till förekomsten.

Rutan Sök i Word Online

Klicka på Ersätt (eller tryck på Ctrl+H) för att söka efter och ersätta text.

Skriva ut i Word för webben

Gå till Arkiv > Skriv ut. Word för webben skapar en PDF-förhandsgranskning av dokumentet som behåller dokumentets layout och formatering. Skicka PDF-filen till skrivaren så skrivs den ut som förväntat.

Knappen Skriv ut till PDF i Word Online

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×