Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Funktionen HÄMTA.PIVOTDATA returnerar synliga data från en pivottabell.

I det här exemplet returnerar =HÄMTA.PIVOTDATA("Sales",A3) det totala försäljningsbeloppet från en pivottabell:

Exempel på hur du använder funktionen HÄMTA.PIVOTDATA för att hämta data från en pivottabell.

Syntax

HÄMTA.PIVOTDATA(datafält; pivottabell; [fält1; objekt1; fält2; objekt2]; ...)

Syntaxen för funktionen HÄMTA.PIVOTDATA har följande argument:

Argument

Beskrivning

datafält

Obligatoriskt

Namnet på det pivottabellfält som innehåller de data som du vill hämta. Detta måste vara inom citattecken.

pivottabell

Obligatoriskt

En referens till en cell, ett cellområde eller ett namngivet cellområde i en pivottabell. Den här informationen används för att ange vilken pivottabell som innehåller de data som du vill hämta.

fält1, objekt1, fält2, objekt2 ...

Valfri

1 till 126 par med fält- och objektnamn som beskriver de data du vill använda. Dessa par kan vara i godtycklig ordning. Fältnamn och namn på objekt som inte består av datum eller siffror måste omges av citattecken.

I OLAP-pivottabeller kan ett objekt innehålla både källnamnet för dimensionen och för objektet. Ett fält och objekt-par för en OLAP-pivottabell kan se ut så här:

"[Produkt]";"[Produkt].[Alla produkter].[Livsmedel].[Bröd]"

Meddelanden: 

  • Du kan snabbt ange en enkel HÄMTA.PIVOTDATA-formel genom att skriva = (likamedtecken) i den cell du vill returnera värdet till och därefter klicka på den cell i pivottabellen som innehåller de data som du vill returnera.

  • Du kan inaktivera den här funktionen genom att markera en cell i en befintlig pivottabell och sedan gå till fliken Analysera pivottabell > Pivottabell > Alternativ > Avmarkera alternativet Generera HÄMTA.PIVOTDATA.

  • Beräknade fält eller poster och anpassade beräkningar kan inkluderas i HÄMTA.PIVOTDATA-beräkningar.

  • Om argumentet pivottabell är ett område som innehåller två eller flera pivottabeller hämtas data från den pivottabell som skapades senast.

  • Om fält- och objektargumenten anger en enstaka cell returneras värdet för den cellen oavsett om det är en sträng, ett tal eller ett fel eller en tom cell.

  • Om ett objekt innehåller ett datum, måste värdet uttryckas som ett serienummer eller fyllas i med hjälp av funktionen DATUM så att värdet kan återskapas om kalkylbladet öppnas med andra språkinställningar. Ett objekt som refererar till datumet 5 mars, 1999 kan t.ex. anges som 36224 eller som DATUM(1999;3;5). Tider kan anges som decimalvärden eller med hjälp av funktionen KLOCKSLAG.

  • Om argumentet pivottabell inte är ett område där en pivottabell hittas returnerar HÄMTA.PIVOTDATA #REF!.

  • Om argumenten inte beskriver ett synligt fält eller om de innehåller ett rapportfilter där filtrerade data inte visas, returnerar HÄMTA.PIVOTDATA #REFERENS! .

Exempel

Formlerna i exemplet nedan visar olika metoder för att hämta data från en pivottabell.

Exempel på en pivottabell som används för att hämta data från med funktionen HÄMTA.PIVOTDATA.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Se även

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×