Analysis ToolPak/Analysis ToolPak – VBA

Du kan använda Analysis ToolPak för komplexa, statistiska analyser, t.ex. regression, histogram, provtagning och z-tester. Det finns också speciella VBA-funktioner som kan användas med Analysis ToolPak.

Hjälp om Analysis ToolPak/Analysis ToolPak VBA

Verktyg för euro

Med Excel-tillägget Verktyg för euro kan verktygen arbeta med euron och valutor för andra EU-länder som har infört euro.

Hjälp om Verktyg för euro

Office-tilläggsprogram för Microsoft Dynamics AX

Använd det här tillägget för att importera data till Microsoft Dynamics AX eller exportera data från Microsoft Dynamics AX till en Excel-arbetsbok som är dynamiskt länkad till tabellerna i Microsoft Dynamics AX. Du kan också skapa Excel-mallar som du sedan kan dela med kollegerna.

Hjälp om Dynamics AX-tillägget

Power Map

Power Map är ett tredimensionellt datavisualiseringsverktyg (3D) som gör att du kan se information på nya sätt. Du kan upptäcka saker som du inte hittar i traditionella tvådimensionella (2D) tabeller och diagram.

Hjälp om Power Map

Power Pivot

Använd Power Pivot för att utföra kraftfull dataanalys och skapa avancerade datamodeller. Med Power Pivot kan du sammanställa stora mängder data från olika källor, snabbt analysera information och enkelt dela resultaten.

Hjälp om Power Pivot

Power Query

Du kan använda Power Query för att enkelt identifiera och ansluta till data från offentliga och företagsägda datakällor. Detta inbegriper nya sökfunktioner, samt funktioner för att enkelt omvandla och sammanfoga data från olika datakällor så att du kan fortsätta analysera dem i Excel.

Om Power Query i Excel

Power View

Power View är en interaktiv funktion för utforskning av data, visualisering och presentation som är perfekt för improviserade intuitiva rapporter.

Hjälp om Power View

QuickBooks-rapportuppdateraren

Använd det här tillägget för att uppdatera sparade QuickBooks-rapporter när du arbetar i Excel.

Hjälp om QuickBooks-rapportuppdateraren

Problemlösaren

Problemlösaren är ett Excel-tilläggsprogram som du kan använda för konsekvensanalys. Med Problemlösaren kan du hitta ett optimalt (högsta eller lägsta) värde för en formel i en cell – kallas målsättningscell – med begränsningar för värdena i andra formelceller i ett kalkylblad.

Hjälp om Problemlösaren

Kalkylbladsdiagnostik

Använd tillägget Spreadsheet Inquire för att jämföra och analysera arbetsböcker, enstaka kalkylblad, celler och mycket mer.

Hjälp om Kalkylbladsdiagnostik

Team Foundation-tillägget (TFS)

Använd Team Foundation när du vill lägga till och ändra Team Foundation-arbetselement i Excel.

Hjälp om Team Foundation-tillägget

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×