Följande hjälp avsnitt är till för OneNote för webben, den webbaserade versionen av OneNote.


Komma igång med nya OneNote

Introduktion till OneNote

Grundläggande uppgifter i OneNote för webben

Gör saker snabbare med Berätta

Hjälpmedel i OneNote

Mer...


Använda e-post för att skicka anteckningar till OneNote-anteckningsböcker

Infoga formulär eller prov i OneNote för webben

Bädda in innehåll i OneNote

Mer...


Ändra eller ta bort det datum eller den tid då en sida skapades

Markera text

Formatera en tabell

Söka efter och ersätta text i anteckningar

Mer...


Synkronisera delade anteckningsböcker

Använda OneNote för webben för att dela anteckningar med andra

Låsa upp lösenordsskyddade avsnitt

Exportera anteckningar till PDF-format

Använda OneNote för webben för att dela anteckningar under ett möte


Skapa en ny sida

Byta namn på en anteckningsbok

Ta bort en anteckningsbok

Mer...


Aktivera tillägget om kommandot Öppna i OneNote inte fungerar

Varför fungerar inte skärmurklippsverktyget längre?

Inaktivera e-postaviseringar

Säkerhetskopiera och återställa anteckningar

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×