Ibland behöver du data som lagras utanför Excel, till exempel en lokal fil eller databas. I så fall kan du ansluta till den externa datakällan först och sedan arbeta med data.

Mer information om hur du använder Power Query (kallas även Hämta & omvandla) finns i Importera data i Excel för Mac (Power Query).

 1. Öppna den Excel arbetsboken.

 2. Om du får en säkerhetsvarning om att externa dataanslutningar inaktiveras markerar du Aktivera innehåll.

 3. Om dialogrutan Bevilja filåtkomst visas väljer du Markeraoch sedan Bevilja åtkomst till mappen på den översta nivån som innehåller filerna i datakällan.

 4. Välj Data> Från text (äldre version). Dialogrutan Fvisas.

 5. Leta upp .txt eller .csv filen och välj Öppna. Textimportguiden visas.

  Tips!     Kontrollera flera gånger förhandsgranskningen av det markerade datafönstret för att bekräfta dina val.

 6. På den första sidan gör du följande:

  Filtyp    Välj Avgränsad eller Fast bredd om du vill välja typ av textfil.

  Radnummer    I Börja importera på radväljer du ett radnummer för att ange den första raden med data som ska importeras.

  Teckenuppsättning     Välj den teckenuppsättningsom används i textfilen i Fil ursprung. I de flesta fall kan du låta den här inställningen vara som standard.

 7. Gör följande på den andra sidan:

  Avgränsad

  Om du valde Avgränsade på den första sidan markerardu avgränsare under Avgränsare, eller använder kryssrutan Annan för att ange ett som inte visas.

  Markera Behandla avgränsare i följd som om dina data innehåller en avgränsare med mer än ett tecken mellan datafält eller om dina data innehåller flera anpassade avgränsare.

  I Text-kvalificerareväljer du det tecken som omsluter värden i textfilen, som oftast är citattecknet (").

  Fast bredd

  Om du valde Fast bredd på första sidan följer du anvisningarna för att skapa, ta bort eller flytta en rad i rutan Förhandsgranskning av markerade data.

 8. På den tredje sidan gör du följande:

  För varje kolumn under Förhandsgranskning av markerade datamarkerar du den och ändrar den sedan till ett annat kolumnformat om du vill. Du kan ställa in datumformatet ytterligare och välja Avancerat för att ändra numeriska datainställningar. Du kan också konvertera data efter importen.

  Välj Slutför. Dialogrutan Importera data visas.

 9. Välj var du vill att data ska läggas till: antingen på det befintliga bladet, på ett nytt blad eller i en pivottabell.

 10. Välj OK.

  För att säkerställa att anslutningen fungerar anger du några data och väljer sedan Anslutningar>Uppdatera.

 1. Välj Data > FrånSQL Server ODBC.  Dialogrutan Anslut till SQL Server ODBC-datakälla visas.

  Dialogrutan SQL Server anger server, databas och autentiseringsuppgifter

 2. Ange servern i rutan Servernamn, och om du vill kan du ange databasen i rutan Databasnamn.

  Få den här informationen från databasadministratören.

 3. Under Autentiseringväljer du en metod i listan: Användarnamn/Lösenord,Kerberoseller NTLM.

 4. Ange autentiseringsuppgifter i rutorna Användarnamnoch Lösenord.

 5. Välj Anslut. Dialogrutan Navigatör visas.

 6. I det vänstra fönstret går du till den tabell du vill använda och markerar den.

 7. Bekräfta SQL uttryck i det högra fönstret. Du kan ändra SQL satsen som du vill.

 8. Om du vill förhandsgranska data väljer du Kör.

 9. Välj Returnera data när du är klar. Dialogrutan Importera data visas. 

  Dialogrutan Importera data som används för att hitta data

 10. Välj var du vill att data ska läggas till: antingen på det befintliga bladet, på ett nytt blad eller i en pivottabell.

 11. Om du vill ange anslutningsegenskaper flikarna Användning och Definition i dialogrutan Egenskaper väljer du Egenskaper. När du har importerat data kan du också välja Data> Anslutningaroch sedan egenskaper i dialogrutan Anslutningsegenskaper.

 12. Välj OK.

 13. För att säkerställa att anslutningen fungerar anger du några data och väljer sedan Data> Uppdatera alla.

Om du vill använda en extern källa som inte är en SQL Database (till exempel FileMaker Pro) kan du använda en ODBC-drivrutin (Open Database Connectivity) installerad på din Mac. Information om drivrutiner finns på den här webbsidan. När drivrutinen för datakällan är installerad gör du så här:

 1. Välj Data> Från databas (Microsoft Query).

 2. Lägg till datakällan för databasen och välj sedan OK.

 3. När SQL Server autentiseringsuppgifter anger du autentiseringsmetod, användarnamn och lösenord.

  alternativtext

 4. Till vänster väljer du pilen bredvid servern för att visa databaserna.

 5. Välj pilen bredvid den databas du vill använda.

 6. Markera den tabell du vill använda.

 7. Om du vill förhandsgranska data väljer du Kör.

 8. Välj Returnera data när du är klar.

 9. I dialogrutan Importera data väljer du var du vill att data ska placeras: antingen på det befintliga bladet, på ett nytt blad eller i en pivottabell.

 10. Välj OK.

 11. För att säkerställa att anslutningen fungerar anger du några data och väljer sedan Data> Uppdatera alla.

Om dina behörigheter inte fungerar kanske du inte rensar dem först och loggar sedan in.

 1. Välj Data > Anslutningar. Dialogrutan Arbetsboksanslutningar visas.

 2. Välj den anslutning du vill använda i listan och välj sedan Radera behörigheter.

  Ta bort sparade autentiseringsuppgifter för en dataanslutning på Mac

Se även

ODBC-drivrutiner som är kompatibla med Excel för Mac

Skapa en pivottabell för att analysera kalkylbladsdata

Om du vill importera data från en databas, till exempel Microsoft SQL Server, måste du ha en ODBC-drivrutin som är kompatibel med Microsoft Query installerad på datorn. Kompatibla ODBC-drivrutiner är tillgängliga från tredjepartsleverantörer. Mer information finns i ODBC-drivrutiner som är kompatibla med Excel för Mac. Mer information om hur du installerar ODBC-drivrutiner finns i Hjälpen för Microsoft Query.

 1. På menyn Data pekar du på Hämta externa dataoch klickar sedan på Ny databasfråga.

 2. Använd Microsoft Query för att ansluta till en datakälla och skapa en fråga. När du är klar klickar du på Returnera data för att importera data till Excel.

  Mer information om hur du ansluter till en datakälla och använder Microsoft Query finns i Hjälpen för Microsoft Query.

 3. I dialogrutan Returnera externa data Microsoft Excel datakällor gör du något av följande:

Om du vill

Gör du så här

Välj frågedefinition, uppdateringskontroll och alternativ för datalayout

Klicka på Egenskaper.

Ändra inställningarna för en parameterfråga

Klicka på Parametrar.

Returnera externa data till det aktiva bladet

Klicka på Befintligt blad. Klicka på den cell i bladet där du vill placera det övre vänstra hörnet av det externa dataområdet och klicka sedan på OK.

Returnera externa data till ett nytt blad

Klicka på Nyttblad och sedan på OK.

Excel lägger till ett nytt blad i arbetsboken och klistrar automatiskt in det externa dataområdet i det övre vänstra hörnet i det nya bladet.

Skapa en pivottabell med hjälp av externa data

Klicka på Pivottabelloch sedan på OK.

Meddelanden: 

 • Excel 2011 för Mac kan inte importera data från OLE DB- eller OLAP-datakällor.

 • Som standard Excel för Mac tabeller för att importera data. Om du vill inaktivera tabeller vid import av data går du till dialogrutan Returnera externa data Microsoft Excel datakällor, klickar på Egenskaper och avmarkerar sedan kryssrutan Använd tabell.

 • Om den externa datakälla som du vill komma åt inte finns på din lokala dator kan du behöva kontakta administratören för databasen för att få lösenord, användarbehörighet eller annan anslutningsinformation.

Se även

Importera data från en CSV-, HTML- eller textfil

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×