Relaterade ämnen
×
Pivottabeller
Pivottabeller

Skapa en pivottabell för att analysera kalkylbladsdata

En pivottabell är ett effektivt verktyg för att beräkna, sammanfatta och analysera data där du kan se jämförelser, mönster och trender i data. Pivottabeller fungerar lite olika beroende på vilken plattform du använder för att köra Excel.

Få svar direkt och kostnadsfritt i Excel

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

 1. Markera cellerna som du vill använda för att skapa en pivottabell.

  Obs!:  Dina data ska vara ordnade i kolumner med en rubrikrad.

 2. Välj Infoga > Pivottabell.

  Knappen Pivottabell

 3. Då skapas en pivottabell baserat på en befintlig tabell eller ett befintligt område.
  Pivottabell från område eller tabell

  Obs!: Om du väljer Lägg till dessa data i datamodellen läggs tabellen eller området som används för den här pivottabellen till arbetsbokens datamodell. Läs mer.

 4. Välj var du vill att pivottabellrapporten ska placeras. Välj Nytt kalkylblad för att placera pivottabellen i ett nytt kalkylblad eller Befintligt kalkylblad och välj var du vill att den nya pivottabellen ska visas. 

 5. Klicka på OK

Genom att klicka på nedpilen på knappen kan du välja bland andra möjliga källor för pivottabellen.  Förutom att använda en befintlig tabell eller ett befintligt område finns det tre andra källor som du kan välja mellan för att fylla i pivottabellen.

Välj Pivottabellkälla

Obs!: Beroende på organisationens IT-inställningar kan organisationens namn finnas med
på knappen. Till exempel "Från Power BI (Microsoft)"

Hämta från extern datakälla

Pivottabell från en extern källa

Hämta från datamodell

Använd det här alternativet om arbetsboken innehåller en datamodell och du vill skapa en pivottabell från flera tabeller, förbättra pivottabellen med anpassade mått eller arbeta med mycket stora datamängder. 
Pivottabell från datatabell

Hämta från Power BI

Använd det här alternativet om din organisation använder Power BI och du vill upptäcka och ansluta till godkända molndatauppsättningar som du har åtkomst till. 

Pivottabell från Power BI

 1. Om du vill lägga till ett fält i pivottabellen markerar du kryssrutan Fältnamn i fönstret Pivottabellfält.

  Obs!: Markerade fält läggs till i standardområdena: icke-numeriska fält läggs till i Rader, datum- och tidshierarkier läggs till i Kolumner och numeriska fält läggs till i Värden.

  Pivottabell

 2. Om du vill flytta ett fält från ett område till ett annat drar du fältet till målområdet.

Om du lägger till nya data i pivottabelldatakällan måste alla pivottabeller som bygger på datakällan uppdateras. Om du bara vill uppdatera en pivottabell kan du högerklicka var som helst i pivottabellområdet och sedan välja Uppdatera. Om du har flera pivottabeller markerar du först en cell i en pivottabell och går sedan till Analysera för pivottabell i menyfliksområdet > klickar på pilen under knappen Uppdatera och väljer Uppdatera alla.

Uppdatera en pivottabell

Summera värden efter

Som standard visas pivottabellfält som placeras i området Värden som en SUMMA. Om Excel tolkar dina data som text visas de som ett ANTAL. Det är därför det är så viktigt att kontrollera att du inte blandar datatyper för värdefält. Du kan ändra standardberäkningen genom att först klicka på pilen till höger om fältnamnet och sedan välja alternativet Värdefältsinställningar.

Dialogrutan Värdefältsinställningar i Excel

Ändra sedan beräkningen i avsnittet Summera värden efter. Observera att när du ändrar beräkningsmetoden lägger Excel automatiskt till den i avsnittet Eget namn, som "Summa av Fältnamn", men du kan ändra den. Om du klickar på knappen Talformat kan du ändra talformatet för hela fältet.

Tips: Eftersom en ändring av beräkningen i avsnittet Summera värden efter medför att pivottabellfältnamnet ändras är det bästa att inte byta namn på dina pivottabellfält förrän du är klar med att konfigurera pivottabellen. Ett trick är att använda Sök och ersätt (Ctrl+H) >Sök efter > "Summan av" och sedan lämna Ersätt med > tomt för att ersätta allt på en och samma gång i stället för att skriva in på nytt manuellt.

Dialogrutan Värdefältsinställningar i Excel för alternativen för Summera värden efter

Visa värden som

I stället för att använda en beräkning för att summera data kan du visa det som en procentsats. I exemplet nedan har vi ändrat våra hushållsutgiftsbelopp så att de visas som en % av totalsumman i stället för som en summa av värdena.

Exempel på pivottabell med värden visade som procent av totalsumman Exempel på pivottabell med värden visade som procent av totalsumman

När du har öppnat dialogrutan Värdefältsinställningar kan du göra dina val från fliken Visa värden som.

Visa ett värde både som en beräkning och i procent.

Dra bara in objektet i avsnittet Värden två gånger och ange sedan alternativen Summera värden efter och Visa värden som för vart och ett av dem.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

 1. Markera en tabell eller ett dataområde i bladet och välj Infoga > pivottabell för att öppna fönstret Infoga pivottabell .

 2. Du kan antingen skapa en egen pivottabell manuellt eller välja en rekommenderad pivottabell som ska skapas åt dig. Gör något av följande:

 • På kortet Skapa en egen pivottabell väljer du antingen Nytt blad eller Befintligt blad för att välja pivottabellens mål.

 • I en rekommenderad pivottabell väljer du antingen Nytt blad eller Befintligt blad för att välja pivottabellens mål.

Obs!: Rekommenderade pivottabeller är endast tillgängliga för Microsoft 365-prenumeranter.

I fönstret Infoga pivottabell kan du ange källa, mål och andra aspekter av pivottabellen.

Du kan ändra datakällanför pivottabelldata när du skapar dem.

 1. Markera textrutan under Källa i fönstret Infoga pivottabell. När du ändrar källa är korten i fönstret inte tillgängliga.

 2. Markera data i rutnätet eller ange ett område i textrutan. 

 3. Tryck på Retur på tangentbordet eller på knappen för att bekräfta ditt val. Fönstret uppdateras med nya rekommenderade pivottabeller baserat på den nya datakällan.

Fönstret Infoga pivottabell där du tillfrågas om att en tabell eller ett område ska användas som källa och att du kan ändra målet.

Hämta från Power BI

Använd det här alternativet om din organisation använder Power BI och du vill upptäcka och ansluta till godkända molndatauppsättningar som du har åtkomst till. 

Pivottabell från Power BI

Markera kryssrutan för alla fält som du vill lägga till i pivottabellen i fönstret Pivottabellfält.

Som standard läggs icke-numeriska fält till i området Rader, fält för datum och tid läggs till i området Kolumner och numeriska fält läggs till i området Värden.

Du kan också dra och släppa alla tillgängliga objekt manuellt i något av pivottabellfälten , eller om du inte längre vill ha ett objekt i pivottabellen kan du dra ut det från listan eller avmarkera det.

Pivottabellfält i Excel för webben

Summera värden efter

Som standard visas pivottabellfält i området Värden som summa. Om Excel tolkar dina data som text visas de som ett ANTAL. Det är därför det är så viktigt att kontrollera att du inte blandar datatyper för värdefält.

Ändra standardberäkningen genom att högerklicka på ett värde på raden och välja alternativet Summera värden efter.

Summera efter i Excel för webben

Visa värden som

I stället för att använda en beräkning för att summera data kan du visa det som en procentsats. I exemplet nedan har vi ändrat våra hushållsutgiftsbelopp så att de visas som en % av totalsumman i stället för som en summa av värdena.

Exempel på pivottabell med värden visade som procent av totalsumman

Högerklicka på ett värde i kolumnen som du vill visa värdet för.  Välj Visa värden som på menyn. En lista med tillgängliga värden visas.

Gör ditt val i listan.

Om du vill visa som % av överordnad summa hovra över objektet i listan och välj det överordnade fält som du vill använda som grund för beräkningen. 

Visa som

Om du lägger till nya data i pivottabelldatakällan måste alla pivottabeller som bygger på den datakällan uppdateras. Högerklicka någonstans i pivottabellområdet och välj sedan Uppdatera.

Uppdatera pivottabell

Om du har skapat en pivottabell och bestämmer dig för att du inte längre vill ha den markerar du hela pivottabellområdet och trycker på Delete. Det påverkar inte andra data, pivottabeller eller diagram runt den. Om pivottabellen finns på ett separat blad utan andra data som du vill behålla är det ett snabbt sätt att ta bort pivottabellen att ta bort bladet.

 • Dina data bör vara ordnade i tabellformat och inte ha några tomma rader eller kolumner. Helst bör du använda en Excel-tabell som i exemplet ovan.

 • Tabeller är en bra datakälla för pivottabeller, eftersom rader som läggs till i en tabell automatiskt inkluderas i pivottabellen när du uppdaterar dina data och eventuella nya kolumner inkluderas då i listan Pivottabellfält. Annars måste du antingen ändra källdata för en pivottabell eller använda en dynamisk namngiven områdesformel.

 • Datatyperna i kolumnerna bör vara samma. Du bör t.ex. inte kombinera datum och text i samma kolumn.

 • Pivottabeller arbetar med en ögonblicksbild av dina data, en så kallad cache. Det innebär att dina verkliga data inte modifieras på något sätt.

Om du har begränsad erfarenhet av pivottabeller, eller är osäker på hur du kommer igång, är en rekommenderad pivottabell ett bra val. När du använder den här funktionen fastställs en meningsfull layout i Excel genom att matcha data med de mest passande områdena i pivottabellen. Det ger dig en utgångspunkt för att experimentera ytterligare. När en rekommenderad pivottabell har skapats kan du utforska olika orienteringar och ordna om fälten för att uppnå ett visst resultat. Du kan också ladda ned vår interaktiva självstudiekurs Gör din första pivottabell.

 1. Klicka på en cell i källdata- eller tabellområdet.

 2. Gå till Infoga > Rekommenderad pivottabell.

  Gå till Infoga > Rekommenderade pivottabeller om du vill att Excel skapar en pivottabell åt dig

 3. Dina data analyseras i Excel och du får se flera olika alternativ, som i det här exemplet med hushållsutgiftsdata.

  Dialogrutan Rekommenderade pivottabeller i Excel

 4. Välj den pivottabell som du tycker passar bäst och tryck på OK. Excel skapar en pivottabell på ett nytt blad och visar fältlistan för pivottabellen

 1. Klicka på en cell i källdata- eller tabellområdet.

 2. Gå till Infoga > Pivottabell.

  Fliken Data, gruppen Analys

 3. Dialogrutan Skapa pivottabell visas med området eller tabellnamnet markerat. I det här exemplet använder vi en tabell med namnet "tbl_HouseholdExpenses".

 4. I avsnittet Välj var du vill att pivottabellrapporten ska placeras väljer du Nytt kalkylblad eller På detta kalkylblad. För På detta kalkylblad markerar du cellen där du vill placera pivottabellen.

 5. Klicka på OK. Då skapas en tom pivottabell och listan Pivottabellfält visas.

Listan Pivottabellfält

I området Fältnamn högst upp markerar du kryssrutan för alla fält du vill lägga till i pivottabellen. Som standard läggs icke-numeriska fält till i området Rad, fält för datum och tid läggs till i området Kolumn och numeriska fält läggs till i området Värden. Du kan även manuellt dra och släppa tillgängliga objekt i pivottabellfälten, och om du inte längre vill ha ett objekt i pivottabellen kan du helt enkelt dra ut det från fältlistan eller avmarkera det. Möjligheten att ordna om fältobjekt är en av pivottabellens funktioner som gör det så enkelt att snabbt ändra dess utseende.

Listan Pivottabellfält

Exempel på listdialogrutan Excel-pivottabellfält

 • Summera efter

  Som standard visas pivottabellfält som placeras i området Värden som en SUMMA. Om Excel tolkar dina data som text visas de som ett ANTAL. Det är därför det är så viktigt att kontrollera att du inte blandar datatyper för värdefält. Du kan ändra standardberäkningen genom att först klicka på pilen till höger om fältnamnet och sedan välja alternativet Fältinställningar.

  Ändra sedan beräkningen i avsnittet Summera efter. Observera att när du ändrar beräkningsmetoden lägger Excel automatiskt till den i avsnittet Eget namn, som "Summan av Fältnamn", men du kan ändra den. Om du klickar på knappen Tal... kan du ändra talformatet för hela fältet.

  Tips: Eftersom en ändring av beräkningen i avsnittet Summera efter medför att pivottabellfältnamnet ändras är det bäst att inte byta namn på dina pivottabellfält förrän du är klar med att konfigurera pivottabellen. Ett trick är att klicka på Ersätt (på Redigera-menyn) >Sök efter > "Summan av" och sedan lämna Ersätt med > tomt för att ersätta allt på en och samma gång i stället för att skriva in på nytt manuellt.

 • Visa data som

  I stället för att använda en beräkning för att summera data kan du visa det som en procentsats. I exemplet nedan har vi ändrat våra hushållsutgiftsbelopp så att de visas som en % av totalsumman i stället för som en summa av värdena.

  Exempel på pivottabell med värden visade som procent av totalsumman

  När du har öppnat dialogrutan Fältinställningar kan du göra dina val från fliken Visa data som.

 • Visa ett värde både som en beräkning och i procent.

  Dra bara in objektet i avsnittet Värden två gånger, högerklicka på värdet och välj Fältinställningar, ange sedan alternativen Summera efter och Visa data som för vart och ett av dem.

Om du lägger till nya data i pivottabelldatakällan måste alla pivottabeller som bygger på datakällan uppdateras. Om du bara vill uppdatera en pivottabell kan du högerklicka var som helst i pivottabellområdet och sedan välja Uppdatera. Om du har flera pivottabeller markerar du först en cell i en pivottabell och går sedan till Analysera för pivottabell i menyfliksområdet > klickar på pilen under knappen Uppdatera och väljer Uppdatera alla.

Om du har skapat en pivottabell men kommit fram till att du inte behöver den kan du enkelt ta bort den genom att markera hela pivottabellområdet och sedan trycka på Ta bort. Andra data, pivottabeller eller diagram runt den påverkas inte. Om pivottabellen finns på ett separat blad utan andra data som du vill behålla kan du snabbt och lätt ta bort pivottabellen genom att ta bort det kalkylbladet.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Pivottabellrekommendationer är en del av den anslutna upplevelsen i Office och analyserar dina data med tjänster för artificiell intelligens. Om du väljer att avanmäla dig från den anslutna upplevelsen i Office skickas inte dina data till artificiell intelligens och du kommer inte att kunna använda rekommendationer för pivottabeller. Läs Microsofts sekretesspolicy för mer information.

Relaterade artiklar

Skapa en pivottabell

Använda utsnitt för att filtrera pivottabelldata 

Skapa en pivottabelltidslinje för att filtrera datum

Skapa en pivottabell med datamodellen för att analysera data i flera tabeller

Skapa en pivottabell som är kopplad till Power BI-datauppsättningar

Använda fältlistan för att ordna fält i en pivottabell

Ändra en pivottabells källdata

Beräkna värden i en pivottabell

Ta bort en pivottabell

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×