INDEX (Funktionen INDEX)

INDEX-funktionen returnerar ett värde eller en referens till ett värde i en tabell eller ett område.

Få stor påverkan med meddelanden

Det finns två sätt att använda funktionen INDEX:

 • Om du vill returnera värdet i en viss cell eller cellmatris läser du Matrisformen.

 • Om du vill returnera en referens till angivna celler läser du Referensformen.

Matrisformen

Beskrivning

Returnerar värdet för ett element i en tabell eller en matris, markerat med index för rad-och kolumn nummer.

Använd matrisformen om det första argumentet till INDEX är en matriskonstant.

Syntax

INDEX(matris; rad; [kolumn])

Mat ris formen av funktionen INDEX har följande argument:

 • enheter    Obligatoriskt. Ett cellområde eller en matriskonstant.

  • Om matris innehåller endast en rad eller kolumn är motsvarande row_num eller column_num argumentet valfritt.

  • Om matris innehåller fler än en rad och mer än en kolumn, och endast row_num eller column_num används, returnerar INDEX en matris med hela raden eller kolumnen i matrisen.

 • row_num    Obligatoriskt, om column_num saknas. Anger den rad i matris varifrån ett värde ska returneras. Om row_num utelämnas krävs column_num.

 • column_num    Valfritt. Anger den kolumn i matris varifrån ett värde ska returneras. Om column_num utelämnas krävs row_num.

Anmärkningar

 • Om både argumentet row_num och column_num används returnerar INDEX värdet i cellen vid skärnings punkten mellan row_num och column_num.

 • row_num och column_num måste peka på en cell i matrisen. annars returnerar INDEX ett #REF! #REF!.

 • Om du anger row_num eller column_num till 0 (noll) returnerar INDEX matrisen med värden för hela kolumnen respektive raden. Om du vill använda värden som returneras som en matris anger du funktionen INDEX som en mat ris formel.

  Obs!: Om du har en aktuell version av Microsoft 365kan du ange formeln i cellen längst upp till vänster i Utdataområde och sedan trycka på RETUR för att bekräfta formeln som en dynamisk mat ris formel. Annars måste formeln anges som en äldre mat ris formel genom att först välja ett Utdataområde, Ange formeln i den övre vänstra cellen i Utdataområde och sedan trycka på CTRL + SKIFT + RETUR för att bekräfta. I Excel infogas klammerparenteser i början och slutet av formeln åt dig. Mer information om matrisformler finns i Riktlinjer för och exempel på matrisformler.

Exempel

Exempel

I de här exemplen används funktionen INDEX för att hitta värdet i den cell som ligger där en rad och en kolumn korsar varandra.

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. Om du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur.

Data

Data

Äpplen

Citroner

Bananer

Päron

Formel

Beskrivning

Resultat

=INDEX(A2:B3;2:2)

Värdet i skärningspunkten mellan den andra raden och andra kolumnen i intervallet A2:B3

Päron

=INDEX(A2:B3;2;1)

Värdet i skärningspunkten mellan den andra raden och första kolumnen i intervallet A2:B3.

Bananer

Exempel 2

I det här exemplet används funktionen INDEX i en matrisformel för att hitta värdena i två celler som anges i en matris om 2x2 celler.  

Obs!: Om du har en aktuell version av Microsoft 365kan du ange formeln i cellen längst upp till vänster i Utdataområde och sedan trycka på RETUR för att bekräfta formeln som en dynamisk mat ris formel. Annars måste formeln anges som en äldre mat ris formel genom att först välja två tomma celler, Ange formeln i den övre vänstra cellen i Utdataområde och sedan trycka på CTRL + SKIFT + RETUR för att bekräfta. I Excel infogas klammerparenteser i början och slutet av formeln åt dig. Mer information om matrisformler finns i Riktlinjer för och exempel på matrisformler.

Formel

Beskrivning

Resultat

=INDEX({1,2;3,4},0,2)

Värdet i den första raden, andra kolumnen i matrisen. Matrisen innehåller 1 och 2 på den första raden och 3 och 4 på den andra raden.

2

Värdet hittas på den andra raden, i den andra kolumnen i matrisen (samma matris som ovan).

4

Överst på sidan


Referens formulär

Beskrivning

Returnerar referensen till cellen vid skärningspunkten mellan en viss rad och en viss kolumn. Om referensen består av icke angränsande markeringar kan du välja att leta i.

Syntax

INDEX(ref; rad; [kolumn]; [område])

Referens formen för funktionen INDEX har följande argument:

 • ref    Obligatoriskt. En referens till ett eller flera cellområden.

  • Om du anger ett icke angränsande område för referensen omger du referensen med parenteser.

  • Om varje område i ref innehåller bara en rad eller kolumn är row_num eller column_num argumentet valfritt. Använd till exempel INDEX(referens;;kolumn) för en referens till en enstaka rad.

 • row_num    Obligatoriskt. Numret på den rad i ref som en referens ska returneras från.

 • column_num    Valfritt. Numret på den kolumn i ref som en referens ska returneras från.

 • area_num    Valfritt. Väljer ett område i referensen som skärnings punkten mellan row_num och column_num ska returneras från. Det första område som valts eller angetts får numreringen 1, det andra 2 och så vidare. Om area_num utelämnas använder INDEX område 1.  Områdena som anges här måste alla finnas på ett blad.  Om du anger områden som inte finns på samma blad leder det till felet #VÄRDEFEL! .  Om du behöver använda områden som finns på olika blad är det bäst att använda matrisformen av funktionen INDEX och använda en annan funktion för att beräkna området som utgör matrisen.  Du kan till exempel beräkna vilket intervall som ska användas med funktionen VÄLJ.

Om referensen till exempel beskriver cellerna (a1: B4; D1: E4, G1: H4), area_num 1 är intervallet a1: B4, area_num 2 är intervallet D1: E4 och area_num 3 är intervallet G1: H4.

Kommentarer

 • Efter referens och area_num har markerat ett visst område row_num och column_num Markera en cell: row_num 1 är den första raden i området, column_num 1 är den första kolumnen och så vidare. Referensen som returneras av INDEX är skärnings punkten mellan row_num och column_num.

 • Om du anger row_num eller column_num till 0 (noll) returnerar INDEX referensen för hela kolumnen respektive raden.

 • row_num, column_num och area_num måste peka på en cell i referensen; annars returnerar INDEX ett #REF! #REF!. Om row_num och column_num utelämnas returnerar INDEX området i referensen som anges av area_num.

 • Resultatet av funktionen INDEX är en referens och den tolkas som en sådan av andra formler. Beroende på formeln kan värdet som returneras av INDEX användas som en referens eller ett värde. Formeln CELL("bredd";INDEX(A1:B2;1;2)) är t ex lika med CELL("bredd";B1). Funktionen CELL använder det returnerade värdet från INDEX som en cellreferens. En formel som 2*INDEX(A1:B2;1;2) översätter däremot det returnerade värdet från INDEX till talet i cell B1.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur.

Frukt

Pris

Antal

Äpplen

0,69 kr

40

Bananer

0,34 kr

38

Citroner

0,55 kr

15

Apelsiner

0,25 kr

250

Päron

0,59 kr

40

Mandlar

2,80 kr

10

Cashewnötter

3,55 kr

16.1

Jordnötter

1,25 kr

20

Valnötter

1,75 kr

1,2

Formel

Beskrivning

Resultat

=INDEX(A2:C6; 2; 3)

Skärningspunkten mellan den andra raden och tredje kolumnen i intervallet A2:C6, vilket är innehållet i cell C3.

38

=INDEX((A1:C6; A8:C11); 2; 2; 2)

Skärningspunkten mellan den andra raden och andra kolumnen i det andra området i A8:C11, vilket är innehållet i cell B9.

1,25

=SUMMA(INDEX(A1:C11; 0; 3; 1))

Summan av den tredje kolumnen i det första området i intervallet A1:C11, vilket är summan av C1:C11.

216

=SUMMA(B2:INDEX(A2:C6; 5; 2))

Summan av intervallet som börjar vid B2 och slutar vid skärningspunkten mellan den femte raden och andra kolumnen i intervallet A2:A6, vilket är summan av B2:B6.

2,42

Överst på sidan

Mer information finns i

Funktionen LETARAD

Funktionen PASSA

Funktionen INDIREKT

Riktlinjer för och exempel på matrisformler

Sök- och referensfunktioner (referens)

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×