Infoga, flytta eller ta bort sidbrytningar i ett kalkylblad

Sidbrytningar är indelare som delar upp ett kalkylblad i separata sidor för utskrift. I Microsoft Excel infogas automatiska sidbrytningar utifrån pappersstorlek, marginalinställningar, skalalternativ och eventuella manuella sidbrytningar som du infogar. Om du vill skriva ut ett kalkylblad med exakt det antal sidor du vill ha kan du justera sidbrytningarna i kalkylbladet innan du skriver ut det.

Tips: 

 • Även om du kan arbeta med sidbrytningar i vyn Normal rekommenderar vi att du använder vyn Förhandsgranska sidbrytningar för att justera sidbrytningar så att du kan se hur andra ändringar som du gör (t.ex. sidorientering och formateringsändringar) påverkar de automatiska sidbrytningarna. Du kan till exempel se hur en ändring av rad- och kolumnbredden påverkar placeringen av automatiska sidbrytningar.

 • Om du vill åsidosätta automatiska sidbrytningar som infogas i Excel kan du infoga manuella sidbrytningar, flytta befintliga manuella sidbrytningar eller ta bort manuellt infogade sidbrytningar. Du kan också snabbt ta bort alla manuellt infogade sidbrytningar. När du är klar med sidbrytningarna du kan gå tillbaka till vyn Normal.

I Förhandsgranska sidbrytningarär streckade linjer sidbrytningar som Excel lagt till automatiskt. Heldragna linjer är sidbrytningar som har lagts till manuellt.

Manuella och automatiska sidbrytningar

Infoga en sidbrytning

 1. Klicka på det kalkylblad som du vill skriva ut.

 2. Klicka på Förhandsgranska sidbrytningar i gruppen Arbetsboksvyer på fliken Visa.

  Klicka på Förhandsgranska sidbrytning på fliken Visa

  Du kan också klicka på Förhandsgranska sidbrytningar Bild av knapp i statusfältet.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill infoga en lodrät sidbrytning markerar du raden under den plats där du vill infoga sidbrytningen.

  • Om du vill infoga en vågrät sidbrytning markerar du kolumnen till höger om den plats där du vill infoga sidbrytningen.

 4. Klicka på Brytningar i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Klicka på Brytningar på fliken Sidlayout
 5. Klicka på Infoga sidbrytning.

Du kan också högerklicka på raden eller kolumnen nedanför eller till höger om den plats där du vill infoga sidbrytningen och sedan klicka på Infoga sidbrytning.

Om manuella sidbrytningar som du infogar inte verkställs kan det hända att alternativet Anpassa till-skalningen har markerats på fliken Sida i dialogrutan Utskriftsformat(fliken Sidlayout, gruppen Utskriftsformat, dialogrute launcher Knappbild). Om du vill använda de manuella sidbrytningarna ändrar du skalningen till Justera till i stället.

Flytta en sidbrytning

Viktigt!: Om du vill aktivera dra av sidbrytningar till en annan plats i ett kalkylblad kontrollerar du att dra och släpp-funktionen för cellen är aktiverad. Om den här funktionen inte är aktiverad kanske du inte kan flytta några sidbrytningar.

 1. Kontrollera att dra och släpp är aktiverat genom att göra följande:

  1. Klicka på fliken Arkiv > Alternativ. I Excel 2007 klickar du på Microsoft Office-Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

  2. Markera kryssrutan Aktiverafyllningshandtaget ochdra-och-släppa celler under Redigeringsalternativ i kategorin Avancerat och klicka sedan på OK.

 2. Klicka på det kalkylblad som du vill ändra.

 3. Klicka på Förhandsgranska sidbrytningar i gruppen Arbetsboksvyer på fliken Visa.

  Klicka på Förhandsgranska sidbrytning på fliken Visa

  Du kan också klicka på Förhandsgranska sidbrytningar Bild av knapp i statusfältet.

 4. Om du vill flytta en sidbrytning drar du sidbrytningen till en ny plats.

  Obs!: När du flyttar en automatisk sidbrytning ändras den till en manuell sidbrytning.

Ta bort en sidbrytning

 1. Markera det kalkylblad som du vill ändra.

 2. Klicka på Förhandsgranska sidbrytningar i gruppen Arbetsboksvyer på fliken Visa.

  Klicka på Förhandsgranska sidbrytning på fliken Visa

  Du kan också klicka på Förhandsgranska sidbrytningar Bild av knapp i statusfältet.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort en lodrät sidbrytning markerar du en kolumn till höger om den sidbrytning som du vill ta bort.

  • Om du vill ta bort en vågrät sidbrytning markerar du raden nedanför den sidbrytning som du vill ta bort.

   Obs!: Du kan inte ta bort en automatisk sidbrytning.

 4. Klicka på Brytningar i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Klicka på Brytningar på fliken Sidlayout
 5. Klicka på Ta bort sidbrytning.

  Cell under eller till höger av en manuell sidbrytning

Du kan också ta bort en sidbrytning genom att dra den utanför förhandsgranskningsområdet (till vänster förbi radrubrikerna eller upp över kolumnrubrikerna). Om du inte kan dra sidbrytningar kontrollerar du att dra och släpp-funktionen är aktiverad. Mer information finns i Flytta en befintlig sidbrytning.

Ta bort alla manuellt infogade sidbrytningar

Obs!: Med den här proceduren återställs kalkylbladet så att endast automatiska sidbrytningar visas.

 1. Klicka på det kalkylblad som du vill ändra.

 2. Klicka på Förhandsgranska sidbrytningar i gruppen Arbetsboksvyer på fliken Visa.

  Klicka på Förhandsgranska sidbrytning på fliken Visa

  Du kan också klicka på Förhandsgranska sidbrytningar Bild av knapp i statusfältet.

 3. Klicka på Brytningar i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Klicka på Brytningar på fliken Sidlayout
 4. Klicka på Återställ alla sidbrytningar.

Tips: Du kan också högerklicka i en cell i kalkylbladet och sedan klicka på Återställ alla sidbrytningar.

Återgå till vyn Normal

 • Om du vill återgå till vyn Normal efter att du är klar med sidbrytningarna klickar du på Normal i gruppen Arbetsboksvyer på fliken Visa.

  Du kan också klicka på Normal Bild av knapp statusfältet.

  • Avsnittsbrytningar du jobbat med i vyn Förhandsgranska sidbrytningar kan fortfarande visas i vyn Normal om sidbrytningar har aktiverats automatiskt. Om du vill dölja sidbrytningarna stänger du och öppnar arbetsboken igen utan att spara den.

  • Sidbrytningar förblir synliga när du stänger och öppnar arbetsboken igen efter att du har sparat den. Om du vill inaktivera dem klickar du på fliken Arkiv, på Alternativ,klickar på kategorin Avancerat, rullar ned till avsnittet Visningsalternativ för det här kalkylbladet och avmarkerar kryssrutan Visa sidbrytningar. Mer information finns i Visa eller dölja sidbrytningar i normalvyn.

Visa eller dölja sidbrytningar i normalvyn

 1. Klicka på fliken Arkiv > Alternativ. I Excel 2007 klickar du på fliken Microsoft Office-Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Markera eller avmarkera kryssrutan Visa sidbrytningarunder Visningsalternativ för det här kalkylbladet i kategorin Avancerat för att aktivera eller inaktivera sidbrytningar i vyn Normal.

Du kan inte lägga till sidbrytningar i en arbetsbok i Excel på webben.

Du kan dock öppna kalkylbladet på skrivbordet i Excel och lägga till sidbrytningar.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×