Jag får ett felmeddelande när jag importerar Outlook för Mac 2011-data

Outlook för Mac data i 2011 är ett av alternativen på sidan Importera. Använd den här funktionen när du uppgraderar från en dator till en annan eller när du uppgraderar till Outlook 2016 för Mac.

Importskärm med Outlook 2011-data på datorn valt

Data Outlook innehåller den information som är kopplad till ett specifikt Outlook 2011-konto: e-postmeddelanden, kontakter, uppgifter, kalendrar och inställningar. Den här datauppsättningen kallades för en "identitet" Outlook 2011. Det kallas nu för en profil.

Vad kan jag göra när felet uppstår?

Om följande felmeddelande visas när du försöker importera data från Outlook 2011 skapar du en ny profil (identitet) och anger den som standard. Försök sedan importera igen.

Importfel

 1. Om du vill skapa en ny profil söker du efter mappen Program i Finder. Tryck på CTRLoch välj sedan Microsoft Outlook att visa snabbmenyn. Välj Visa paketinnehåll.

  Visa paketinnehåll

 2. I mappen Contents > SharedSupport dubbelklickar du på Outlook Profile Manager.

  Visa paketinnehåll för Outlook

 3. I fönstret Outlook Profilhanteraren väljer du knappen Lägg Lägg till profil och ger profilen ett namn.

 4. Därefter väljer du knappen Alternativ och sedan Ange som standard.

  Ange standardprofil

 5. När du har valt en ny standardprofil öppnar du Outlook för Mac väljer Arkiv >Importera.

  Importera från Arkiv-menyn

 6. Markera innehållet som du vill importera och klicka på Fortsätt. Utför resten av stegen enligt anvisningarna på skärmen Importera.

  Importskärm med Outlook 2011-data på datorn valt

Se även

Importera e-postmeddelanden, kontakter och andra objekt till Outlook 2016 för Mac

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×