I Outlook 2016 för Windows och Outlook för Mac 2016 eller 2019 kan e-postmeddelanden, kontakter, kalenderobjekt, uppgifter och anteckningar exporteras till arkivfiler. Du kan importera de här filerna (.pst i Outlook för Windows och .olm i Outlook för Mac) till Outlook för Mac. När importen är klar finner du det arkiverade innehållet i avsnittet På datorn i navigeringsfönstren i Outlook (E-post, Kalender, Personer, Uppgifter och Anteckningar).

Obs! Om På den här datorn inte visas i navigeringsfönstren går du till menyn Outlook > Inställningar... och väljer Allmänt och avmarkera inställningen Dölj På den här datorn-mappar.

Utöver import av arkivfiler stöder även Outlook för Mac 2016 eller 2019 import av identiteter från Outlook för Mac 2011. Import av identiteter används primärt vid uppgradering från Outlook 2011 till Outlook 2016 för Mac.

Obs!: Du kan för närvarande inte importera kalender och kontakter från Outlook på webben, iCloud eller Google. Om du vill ha dessa funktioner kan du ge feedback i förslagslådan för Outlook. Outlook-teamet övervakar aktivt det här forumet.

En .pst-fil är den datafil som används av Outlook för Windows till att arkivera dina e-postmeddelanden, kontakter, kalenderobjekt, uppgifter och anteckningar. Du kan importera .pst-filen för att kunna överföra meddelanden från en Windows-baserad dator till Outlook 2016 för Mac eller Outlook 2019 för Mac.

 1. Exportera e-postmeddelanden, kontakter, kalenderobjekt, uppgifter och anteckningar i Outlook för Windows till en .pst-fil. (Exportera eller säkerhetskopiera e-post, kontakter och kalender till en Outlook-fil (.pst))

 2. Överför .pst-filen från Windows-datorn till en Mac (instruktioner finns på Apples webbplats).

 3. Gå till fliken Verktyg. Välj Importera.

  Klicka på Importera på fliken Verktyg.

 4. Välj Outlook för Windows-arkivfil (.pst) > Fortsätt.

  alternativtext

 5. Leta reda på .pst-filen på Mac-datorn och välj sedan Importera.

 6. Välj Slutför när importen är klar.

  De importerade objekten visas i navigeringsfönster under På den här datorn.

  Navigeringsfönstret med "på datorn" markerat

En .olm-fil är den datafil som används av Outlook för Mac till att arkivera dina e-postmeddelanden, kontakter, kalenderobjekt, uppgifter och anteckningar. Om du flyttar från en Mac till en annan eller uppgraderar från Outlook för Mac 2011 till Outlook 2016 för Mac eller Outlook 2019 för Mac, ska du först exportera dina e-postmeddelanden, kontakter, kalenderobjekt, uppgifter och anteckningar till en .olm-fil (Hur exporterar jag till en .olm-fil?). Notera platsen där du sparar .olm-filen eftersom du behöver den när du ska importera.

 1. Exportera e-postmeddelanden, kontakter, kalenderobjekt, uppgifter och anteckningar i Outlook för Mac till en .olm-fil och notera platsen där du sparar filen. Om du flyttar från en Mac till en annan överför du .olm-filen till den nya (instruktioner finns på Apples webbplats).

 2. I fliken Verktyg i Outlook 2016 för Mac eller Outlook 2019 för Mac väljer du Importera.

  Klicka på Importera på fliken Verktyg.

 3. I Importera väljer du Outlook för Mac-arkivfil (.olm) > Fortsätt.

  alternativtext

 4. Leta reda på .olm-filen på Mac-datorn och välj sedan Importera.

 5. Importerade objekt visas i navigeringsfönstren (E-post, Personer, Uppgifter, Anteckningar) under På datorn. Exempelvis finns kontakter i navigeringsfönstret Personer, e-postmeddelanden i navigeringsfönstret E-post, kalenderobjekt i navigeringsfönstret Kalender osv.

En profil, som även kallas för en identitet i Outlook för Mac 2011, är det dataregister som finns i Outlook. Det inkluderar konton, e-postmeddelanden, kontakter, kalenderobjekt, uppgifter, anteckningar, kategorier, regler och signaturer. Outlook 2016 för Mac och Outlook 2019 för Mac har stöd för import av Outlook för Mac 2011-identiteter, en process som normalt används vid uppgradering från Outlook 2011 till Outlook 2016 för Mac eller Outlook 2019 för Mac.

Viktigt!: En Outlook för Mac 2011-identitet kan bara importeras till en tom Outlook 2016 för Mac-profil. En tom profil innehåller inte ännu några andra konton eller data. Vi föreslår att du skapar en ny tom profil i Outlook 2016 för Mac med Profilhanteraren i Outlook (se Jag får ett felmeddelande när jag importerar Outlook för Mac 2011-data) och därefter fortsätter med stegen nedan.

 1. I Outlook 2016 för Mac eller Outlook 2019 för Mac, på fliken Verktyg, väljer du Importera.

  Klicka på Importera på fliken Verktyg.

 2. I rutan Importera väljer du Outlook 2011-data på datorn > Fortsätt.

  alternativtext

 3. Välj plats för identiteten som ska importeras.

  • Importera härifrån är standardplatsen (/Users/[användarnamn]/Documents/Microsoft User Data/Office 2011 Identities)

   Dialogrutan Importera identiteter med Importera härifrån markerat

  • Med Importera från en annan plats kan du bläddra på Mac-datorn efter identiteten.

 4. Välj Fortsätt.

  Importerade objekt, bland annat konton, e-postmeddelanden, kontakter, kalenderobjekt, uppgifter, anteckningar, kategorier, regler och signaturer visas på samma plats som i Outlook för Mac 2011.

Viktigt!: När du försöker importera en Outlook för Mac 2011-identitet till Outlook 2016 för Mac får du felmeddelandet "Din identitet kan inte importeras eftersom du inte har tillräcklig behörighet för din 2011-identitet". Se KB-artikeln Outlook för Mac för Office 365 – Behörighetsfel när du importerar en Outlook 2011-identitet.

Kan jag importera kontakter från en CSV-fil till Outlook 2016 för Mac?

Import av Excel- eller CSV-fil till Outlook 2016 för Mac stöds inte. Rekommenderade lösningar finns på Answers.Microsoft.com.

Kan jag importera från Entourage 2008 till Outlook 2016 för Mac?

Det är en tvåstegsprocess. Importera först Entourage-data till Outlook 2011 för Mac. När det är klart, importera från Outlook 2011 till Outlook 2016 för Mac genom att följa stegen i den här artikeln. Mer information finns i Answers.Microsoft.com.

Se även

Kan jag importera iCal- eller adressboksobjekt till Outlook 2016 för Mac?

Exportera objekt till en arkivfil i Outlook för Mac

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×