Anta att du vill skapa en grammatiskt korrekt mening från flera kolumner med data för ett massutskick eller formatera datum med text utan att påverka formler som använder de datumen. Om du vill kombinera text med ett datum eller en tid använder du funktionen TEXT och & -operatorn (et-operator).

Exempel

Exempel som visar hur formler kan kombinera text med datum- och tidsvärden

Funktionen TEXT kräver två argument (det vill säga element mellan parenteser). Det första argumentet är ett värde, till exempel ett datum eller ett tal. Det här värdet konverteras till ett textvärde. Det andra argumentet, format_text, är en särskild sträng som Excel kan identifiera och använda för att visa det konverterade textvärdet i ett format som du anger. I det andra och tredje exemplet konverteras datumen i B3 och B4 till text och visas sedan i två olika format: "d-mmm-yyyy" (vilket resulterar i 4 juni 2010) och "mmmm d, yyyy". (vilket resulterar i 2010-06-07).

Funktionen TEXT

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×