Konvertera tider

Anta att du vill ta reda på hur många timmar det finns på 5,5 dagar, eller hur många dagar det är om 3,45 år, eller hur många månader som går mellan ett startdatum och ett slutdatum.

Det finns flera sätt att konvertera tidsenheter.

Om du vill konvertera från en tidsenhet till en annan använder du funktionen KONVERTERA.

Exempel: Konvertera mellan tidsenheter

Obs!: För konverteringar som omfattar ett år bör du tänka på att ett år är 365,25 dagar.

Om du vill konvertera från timmar: minuter : sekundersformat använder du funktionen INT.  

Exempel: Konvertera timmar från standardformatet för tid till ett decimaltal

Om du vill konvertera från decimalt till timmar : minuter : sekunder format använder du divisoroperatorn (/) tillsammans med funktionen TEXT.

Exempel: Omvandla timmar från decimaltal till standardtid

Obs!: Du kan också använda tidsformatet utan att använda funktionen TEXT för att ange formatet. Om du vill visa talet som en tid markerar du cellen och klickar på pilen bredvid rutan Talformat på fliken Start i gruppen Tal. Klicka sedan på Fler talformat,klicka på Anpassat i listan Kategori och klicka sedan på ett anpassat format i rutan Typ. Kom ihåg: om du använder både ett format som används med funktionen TEXT och talformatet får funktionen TEXT företräde.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×