Du kan använda en knapp (en formulärkontroll) om du vill köra ett makro som utför en åtgärd när en användare klickar på den. Du kan till exempel använda en knapp för att automatisera utskriften av ett kalkylblad, filtrering av data eller beräkning av tal.

När du har skapat ett makrokan du tilldela det till en knapp som du klickar på för att köra makrot. Du kan koppla ett makro till en knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst eller till en knapp i en egen personlig grupp i menyfliksområdet.

Om du vill att en makroknapp ska vara tillgänglig i andra arbetsböcker tilldelar du den till ett makro som har skapats i en personlig arbetsbok.

Lägga till en makroknapp i verktygsfältet Snabbåtkomst

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Verktygsfältet Snabbåtkomst.

 2. Klicka på Makron i listan Välj kommandon från.

  Kommandon för verktygsfältet Snabbåtkomst
 3. Markera det makro som du vill tilldela en knapp till.

 4. Klicka Lägg till för att flytta makrot till listan med knappar i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 5. Om du vill ersätta standardmakroikonen med en annan knapp för makrot klickar du på Ändra.

 6. Under Symbolväljer du en knappikon för makrot.

  Dialogrutan Ändra knapp
 7. Om du vill använda ett bättre namn för knappen anger du det namn du vill använda i rutan Visningsnamn.

  Du kan ange ett blanksteg i knappnamnet.

 8. Klicka på OK två gånger.

Den nya knappen visas i verktygsfältet Snabbåtkomst, där du kan klicka på den för att köra makrot.

Tips: När du sparar arbetsbokenblir knappar som du tilldelar makron i den personliga arbetsboken tillgängliga i alla arbetsböcker som du öppnar.

Lägga till en makroknapp i en egen grupp i menyfliksområdet

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Anpassa menyflik.

 2. Markera kryssrutan Utvecklarei listan Primära flikar underAnpassa menyfliksområdet om den inte redan är markerad.

  Dialogrutan Anpassa menyfliksområdet
 3. Välj den flik där du vill lägga till en egen grupp.

  Välj till exempel Start föratt lägga till din grupp på fliken Start.

 4. Välj Ny grupp.

  Då läggs Ny grupp (Anpassad) till på fliken som du valde.

 5. Om du vill använda ett bättre namn för den nya gruppen klickar du på Byt namn,skriver det namn du vill använda i rutan Visningsnamn och klickar sedan på OK.

  Du kan ange ett blanksteg i namnet. Skriv till exempel Mina makron.

 6. Om du vill lägga till ett makro i gruppen klickar du på Makron i listan Välj kommandon från.

 7. Välj det makro du vill lägga till i den nya gruppen och klicka sedan på Lägg till. Makrot läggs till i gruppen Mina makron.

 8. Om du vill använda ett bättre namn klickar du påByt namn och skriver sedan det namn du vill använda i rutan Visningsnamn.

  Du kan ange ett blanksteg i namnet.

 9. Under Symbolväljer du en knappikon för makrot.

 10. Klicka på OK två gånger.

Den nya gruppen visas på fliken du valde, där du kan klicka på knappen för att köra makrot.

Tips: När du sparar arbetsbokenblir knappar som du tilldelar makron i den personliga arbetsboken tillgängliga i alla arbetsböcker som du öppnar.

Nyare versioner

 1. Klicka Knapp i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

  Om fliken Utvecklare inte visas

  1. Gå till Excel > inställningar... >menyfliksområde & verktygsfält.

  2. Markera kryssrutan Utvecklare under Primära flikar i avsnittetAnpassa menyfliksområdet och tryck på OK.

 2. Klicka på den plats i kalkylbladet där du vill att knappens övre vänstra hörn ska visas.

 3. I dialogrutan Koppla makro klickar du på namnet på det makro som du vill koppla till knappen och klickar sedan på OK.

 4. Om du vill ändra storlek på knappen drar du i storlekshandtagen.

 5. Om du vill ange kontrollegenskaper för knappen Ctrl-klickareller högerklickar du på knappen och klickar sedan på Formatera kontroll.

Excel 2011 för Mac

 1. Klicka Knapp i gruppen Formulärkontroll på fliken Utvecklare.

  Om fliken Utvecklare inte visas

  1. Till höger i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärdoch sedan på Inställningar för menyfliksområdet.

  2. Markera kryssrutan Utvecklare under Anpassa.

 2. Klicka på den plats i kalkylbladet där du vill att knappens övre vänstra hörn ska visas.

 3. I dialogrutan Koppla makro klickar du på namnet på det makro som du vill koppla till knappen och klickar sedan på OK.

 4. Om du vill ange kontrollegenskaper för knappen Ctrl-klickar eller högerklickar du på knappen och klickar sedan på Formatera kontroll.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×