Felet #FIELD! inträffar under följande omständigheter:   

 • Det refererade fältet saknas i en länkad datatyp.

 • Det refererade fältet gäller inte för den länkade datatypen, ochfinns därför inte.

 • Det refererade fältet är skyddat av attribution och kan därför inte infogas i rutnätet.

 • Det refererade fältet är i ett format Excel inte kunde läsa.

 • Den refererade cellen inte innehåller en länkad datatyp.

Obs!: Du kan infoga länkade datatyper från fliken Data. Du kan också skriva formler som refererar till dem.

När en ny kolumn försöker referera till ett fält från en datatypspost, men posten inte har några data för det fältet, #FIELD! inträffar. Om du till exempel har lagt till en kolumn för att visa aktiekostnadskvoter, men börsposten på den raden inte har en kostnadskvot från början, blir resultatet #FIELD!.

Lösningar:

 • Om Felkontroll är aktiverat klickar du på flytande fel till vänster om cellen och väljer alternativet Ignorera fel.

  Ignorera ett #FIELD! fel

 • Ta bort kolumnen och ersätt den med en ny kolumn som refererar till ett fält som har data.

Om du skriver en formel som =A1. Ortoch =FIELDVALUE(A1;"Ort")och datatypen Geografi används inte i cell A1, #FIELD! inträffar. På samma sätt om du skapar en formel som =A1. Prisoch =FIELDVALUE(A1;"Pris")och cell A1 använder inte datatypen Aktier så visas felet.

Detta kan också inträffa om en formel refererar till ett fält från en datatyp, men datatypen inte har några data för det fältet. Om du till exempel har angett en formel som =A1.Kostnadskvot, eller =FIELDVALUE(A1;"Kostnadskvot"), men den aktien saknar kostnadskvot från början, blir resultatet #FÄLT!.

Lösningar:

 • Om Felkontroll är aktiverat klickar du på flytande fel till vänster om cellen och väljer alternativet Ignorera fel.

 • Ta bort formeln.

Det finns två huvudsakliga orsaker till det här felet:

 • Om en Excel som försöker hämta en del viktig information saknas går det inte att visa den, vilket resulterar i en #FIELD! fel.

 • Du refererar till en bild från en datatyp som inte har ett bildfält.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Se även

Introduktion till länkade datatyper i Excel

Funktionen FIELDVALUE

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×