Många användare tycker att de kan arbeta effektivare genom att använda ett externt tangentbord med kortkommandon för Microsoft Teams på Windows. För användare med rörlighets- eller synnedsättning kan det vara enklare att använda kortkommandon än att använda pekskärmen, och kortkommandona är därmed ett nödvändigt alternativ till att använda musen. Den här artikeln innehåller kortkommandon för Microsoft Teams på Windows eller webbappen med hjälp av ett PC-tangentbord.

Meddelanden: 

 • Kortkommandona i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • Ett plustecken (+) i en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter samtidigt.

 • Ett kommatecken (,) i en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter i ordning.

 • Du kan enkelt öppna listan med kortkommandon i Microsoft Teams. Tryck på CTRL + E för att gå till fältet Sök, skriv /Keysoch tryck sedan på RETUR.

I det här avsnittet

Allmänt

Om du vill

I skrivbordsprogrammet tryck

I webbappen trycker du på

Visa tangentbordsgenvägar

Ctrl+punkt (.)

Ctrl+punkt (.)

Gå till Sök

Ctrl+E

Ctrl+E

Visa kommandon

CTRL + SNEDSTRECK (/)

CTRL + SNEDSTRECK (/)

Öppna filter

Ctrl+Skift+F

Ctrl+Skift+F

Goto

Ctrl+G

Ctrl+Skift+G

Öppna den utfällade appen

Ctrl+Dekorfärg (')

Ctrl+Dekorfärg (')

Starta en ny chatt

Ctrl+N

Vänster Alt + N

Öppna Inställningar

CTRL + KOMMA (,)

CTRL + KOMMA (,)

Öppna Hjälp

F1

Ctrl+F1

Stäng

Esc

Esc

Zooma in

Ctrl+Likhetstecken (=)

Ingen genväg

Zooma ut

CTRL + MINUSTECKEN (-)

Ingen genväg

Återställa zoomnivån

Ctrl+J

Ingen genväg

Visa tangentbordsgenvägar

Du kan komma åt tangentbordsgenvägarna direkt inifrån programmet på flera olika sätt. Metoderna nedan gäller för både skrivbords- och webbappar.

 • Tryck på Ctrl+punkt (.).

 • Tryck på CTRL + E för att gå till fältet Sök, skriv /Keysoch tryck sedan på RETUR.

 • Välj knappen Teams mer-ikon (Inställningar med mera) i det övre högra hörnet Microsoft Teams och välj sedan Kortkommandon.

 • Om du vill navigera till kortkommandona med en skärmläsare trycker du på Tabb tills du hör "Inställningar och mer" och trycker på Retur. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Tangentbordsgenvägar" och tryck på Retur.

Navigering

Obs!: Om du använder standardkonfigurationen för programfältet i Microsoft Teams skrivbordsprogrammet använder du kommandona i tabellen nedan. Om du har ändrat ordningen på dina appar eller lagt till appar beror kommandot på appens sekventiella ordning i appfältet. Om du till exempel har flyttat kalender högst upp i programfältet trycker du på Ctrl + 1 för att öppna den, inte CTRL + 4. Om du vill visa kortkommandon för din aktuella konfiguration trycker du på Ctrl + E för att gå till sökfältet, skriver /keysoch trycker sedan på Retur.

Om du vill

I skrivbordsprogrammet tryck

I webbappen trycker du på

Öppna Aktivitet

Ctrl+1

Ctrl+Skift+1

Öppna Chatt

Ctrl+2

Ctrl+Skift+2

Öppna Team

Ctrl+3

Ctrl+Skift+3

Öppna kalender

Ctrl+4

Ctrl+Skift+4

Öppna Samtal

Ctrl+5

Ctrl+Skift+5

Öppna Filer

Ctrl+6

Ctrl+Skift+6

Gå till föregående listobjekt

Vänster Alt + uppil

Vänster Alt + uppil

Gå till nästa listobjekt

Vänster Alt + nedpil

Vänster Alt + nedpil

Flytta upp det markerade teamet.

Ctrl + Skift + Uppåtpil

Ingen genväg

Flytta ned det markerade teamet.

Ctrl + Skift + Nedåtpil

Ingen genväg

Öppna menyn Historik

Ctrl + Skift + H

Ingen genväg

Gå till föregående avsnitt

Ctrl+Skift+F6

Ctrl+Skift+F6

Gå till nästa avsnitt

Ctrl+F6

Ctrl+F6

Meddelanden

Om du vill

I skrivbordsprogrammet tryck

I webbappen trycker du på

Starta en ny konversation

Alt+Skift+C

Alt+Skift+C

Gå till redigeringsrutan

Alt+Skift+C

Alt+Skift+C

Visa redigeringsrutan

Ctrl+Skift+X

Ctrl+Skift+X

Skicka (utöka redigeringsruta)

Ctrl+Retur

Ctrl+Retur

Starta ny rad

Skift+Retur

Skift+Retur

Svara på en tråd

Alt+Skift+R

Alt+Skift+R

Markera som viktigt

Ctrl + Skift + I

Ctrl + Skift + I

Söka i aktuella chatt-/kanalmeddelanden

Ctrl+B

Ctrl+B

Möten och samtal

Om du vill

I skrivbordsprogrammet tryck

I webbappen trycker du på

Ta emot videosamtal

Ctrl+Skift+A

Ctrl+Skift+A

Ta emot ljudsamtal

Ctrl+Skift+S

Ctrl+Skift+S

Avböj samtal

Ctrl+Skift+D

Ctrl+Skift+D

Starta ljudsamtal

Ctrl+Skift+C

Ctrl+Skift+C

Starta videosamtal

Ctrl+Skift+U

Ctrl+Skift+U

Avsluta ljudsamtal

Ctrl + Skift + H

Ingen genväg

Avsluta videosamtal

Ctrl + Skift + H

Ingen genväg

Växla ljud av

Ctrl+Skift+M

Ctrl+Skift+M

Meddela upphöjda händer (skärmläsare)

Ctrl+Skift+L

Ctrl+Skift+L

Höja eller sänka handen

Ctrl+Skift+K

Ctrl+Skift+K

Starta skärmresurssession

Ctrl+Skift+E

Ingen genväg

Växla video

Ctrl+Skift+O

Ingen genväg

Filtrera aktuell lista

Ctrl+Skift+F

Ctrl+Skift+F

Gå till verktygsfältet för delning

Ctrl+Skift+Blanksteg

Ctrl+Skift+Blanksteg

Avböj skärmresurs

Ctrl+Skift+D

Ingen genväg

Acceptera skärmresurs

Ctrl+Skift+A

Ingen genväg

Släppa in personer från lobbymeddelande

Ctrl + Skift + Y

Ingen genväg

Växla bakgrundsoskärpa

Ctrl + Skift + P

Ingen genväg

Schemalägga ett möte

Alt+Skift+N

Alt+Skift+N

Gå till aktuell tid

Alt+punkt (.)

Alt+punkt (.)

Gå till föregående dag/vecka

Ctrl+Alt+Vänsterpil

Ctrl+Alt+Vänsterpil

Gå till nästa dag/vecka

Ctrl+Alt+Högerpil

Ctrl+Alt+Högerpil

Visa dag

Ctrl+Alt+1

Ctrl+Alt+1

Visa arbetsvecka

Ctrl+Alt+2

Ctrl+Alt+2

Visa vecka

Ctrl+Alt+3

Ctrl+Alt+3

Spara/skicka mötesförfrågan

Ctrl+S

Ctrl+S

Ansluta från mötesinformation

Alt+Skift+J

Alt+Skift+J

Gå till föreslagen tid

Alt+Skift+S

Alt+Skift+S

Felsökning

Om du vill

I skrivbordsprogrammet tryck

I webbappen trycker du på

Ladda ned diagnostikloggar

Ctrl+Alt+Skift+1

Ingen genväg

Se även

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att konfigurera och använda gäståtkomst i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Learning layouten Microsoft Teams med en skärmläsare

Hjälpmedelssupport för Microsoft Teams

Många användare tycker att de kan arbeta effektivare genom att använda ett externtMicrosoft Teams på Mac kortkommandon för användare. För användare med rörlighets- eller synnedsättning kan det vara enklare att använda kortkommandon än att använda pekskärmen, och kortkommandona är därmed ett nödvändigt alternativ till att använda musen. Den här artikeln innehåller kortkommandon förMicrosoft Teams på Mac och webbappen på Mac.

Meddelanden: 

 • Kortkommandona i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • Om ett kortkommando kräver att du trycker på två eller fler tangenter samtidigt är tangenterna i den här artikeln separerade med ett plustecken (+). Om du måste trycka på en tangent omedelbart efter en annan står tangenterna åtskilda med ett kommatecken (,).

 • Du kan öppna en lista med kortkommandon i Microsoft Teams på Mac-programmet. Tryck på kommando + E för att flytta fokus till sökfältet högst upp på skärmen, skriv /Keysoch tryck på RETUR. Tryck på ESC för att stänga listan.

I det här avsnittet

Allmänt

Om du vill

Mac

Webb

Visa tangentbordsgenvägar

Kommando + punkt (.)

Kommando + punkt (.)

Gå till Sök

Kommando+E

Kommando+E

Visa kommandon

Kommando + snedstreck (/)

Kommando + snedstreck (/)

Öppna filter

Kommando+Skift+F

Kommando+Skift+F

Goto

Kommando+G

Kommando+Skift+G

Öppna den utfällade appen

Kommando+dekorfärg (')

Kommando+dekorfärg (')

Starta ny chatt

Kommando+N

Alt+N

Öppna Inställningar

Kommando+komma (,)

Kommando + Skift + komma (,)

Öppna Hjälp

F1

Kommando+F1

Stäng

Esc

Esc

Zooma in

Kommando+ likhetstecken (=)

Ingen genväg

Zooma ut

Kommando + minustecken (-)

Ingen genväg

Gå tillbaka till standardzoom

Kommando + 0

Ingen genväg

Återställa zoomnivån

Kommando + 0

Ingen genväg

Visa tangentbordsgenvägar

Du kan komma åt tangentbordsgenvägarna direkt inifrån programmet på flera olika sätt. Metoderna nedan gäller för både skrivbords- och webbappar.

 • Tryck på Kommando+punkt (.).

 • Tryck på Kommando + E för att gå till sökfältet, skriv /keysoch tryck sedan på Retur.

 • Välj knappen Teams mer-ikon (Inställningar med mera) i det övre högra hörnetMicrosoft Teams på Mac och välj sedan Kortkommandon.

 • Om du vill navigera till kortkommandona med en skärmläsare trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Inställningar och mer" och trycker på Retur. Tryck på Ctrl+Alt+nedpil tills du hör "Tangentbordsgenvägar" och tryck sedan på Retur.

Navigering

Obs!: Om du använder standardkonfigurationen för programfältet i Microsoft Teams på Mac kan du använda kommandona i tabellen nedan. Om du har ändrat ordningen på dina appar eller lagt till appar beror kommandot på appens sekventiella ordning i appfältet. Om du till exempel har flyttat kalender högst upp i programfältet trycker du på kommando + 1 för att öppna det, inte kommando + 4. Om du vill visa kortkommandon för din aktuella konfiguration trycker du på Kommando + E för att gå till sökfältet, skriver /keysoch trycker sedan på Retur.

Om du vill

Mac

Webb

Öppna Aktivitet

Kommando+1

Ctrl+Skift+1

Öppna Chatt

Kommando+2

Ctrl+Skift+2

Öppna Team

Kommando+3

Ctrl+Skift+3

Öppna kalender

Kommando+4

Ctrl+Skift+4

Öppna Samtal

Kommando+5

Ctrl+Skift+5

Öppna Filer

Kommando+6

Ctrl+Skift+6

Gå till föregående listobjekt

Vänster Alternativ + uppil

Vänster Alternativ + uppil

Gå till nästa listobjekt

Vänster Alternativ + nedpil

Vänster Alternativ + nedpil

Flytta upp det markerade teamet.

Kommando + Skift + Uppåtpil

Ingen genväg

Flytta ned det markerade teamet.

Kommando + Skift + Nedåtpil

Ingen genväg

Öppna menyn Historik

Kommando+Skift+H

Ingen genväg

Gå till föregående avsnitt

Kommando+Skift+F6

Kommando+Skift+F6

Gå till nästa avsnitt

Kommando+F6

Kommando+F6

Meddelanden

Om du vill

Mac

Webb

Starta en ny konversation

Alternativ+Skift+C

Alternativ+Skift+C

Gå till redigeringsrutan

Alternativ+Skift+C

Alternativ+Skift+C

Visa redigeringsrutan

Kommando+Skift+X

Kommando+Skift+X

Skicka (utöka redigeringsruta)

Kommando+Retur

Kommando+Retur

Bifoga en fil

Kommando+O

Kommando+Skift+O

Starta en ny rad

Skift+Retur

Skift+Retur

Svara på en tråd

Alternativ + Skift + R

Alternativ + Skift + R

Söka i aktuella chatt-/kanalmeddelanden

Kommando+F

Kommando+F

Möten och samtal

Om du vill

Mac

Webb

Ta emot videosamtal

Kommando+Skift+A

Kommando+Skift+A

Ta emot ljudsamtal

Kommando+Skift+S

Kommando+Skift+S

Avböj samtal

Kommando+Skift+D

Kommando+Skift+D

Starta ljudsamtal

Kommando+Skift+C

Kommando+Skift+C

Starta videosamtal

Kommando+Skift+U

Kommando+Skift+U

Avsluta ljudsamtal

Kommando+Skift+H

Ingen genväg

Avsluta videosamtal

Kommando+Skift+H

Ingen genväg

Växla ljud av

Kommando+Skift+M

Kommando+Skift+M

Meddela upphöjda händer (skärmläsare)

Kommando+Skift+L

Kommando+Skift+L

Höja eller sänka handen

Kommando+Skift+K

Kommando+Skift+K

Starta skärmresurssession

Kommando+Skift+E

Ingen genväg

Växla video

Kommando+Skift+O

Ingen genväg

Växla helskärm

Kommando+Skift+F

Kommando+Skift+F

Gå till verktygsfältet för delning

Kommando+Skift+blanksteg

Kommando+Skift+blanksteg

Avböj skärmresurs

Kommando+Skift+D

Ingen genväg

Acceptera skärmresurs

Kommando+Skift+A

Ingen genväg

Släppa in personer från lobbymeddelande

Kommando+Skift+Y

Ingen genväg

Växla bakgrundsoskärpa

Kommando+Skift+P

Ingen genväg

Schemalägga ett möte

Alternativ+Skift+N

Alternativ+Skift+N

Gå till aktuell tid

Alt+Punkt (.)

Alt+Punkt (.)

Gå till föregående dag/vecka

Ctrl+Alt+Vänsterpil

Ctrl+Alt+Vänsterpil

Gå till nästa dag/vecka

Ctrl+Alt+Högerpil

Ctrl+Alt+Högerpil

Visa dag

Kommando+Alt+1

Kommando+Alt+1

Visa arbetsvecka

Kommando+Alt+2

Kommando+Alt+2

Visa vecka

Kommando+Alt+3

Kommando+Alt+3

Spara/skicka mötesförfrågan

Kommando+S

Kommando+S

Ansluta från mötesinformation

Alternativ+Skift+J

Alternativ+Skift+J

Gå till föreslagen tid

Alternativ+Skift+S

Alternativ+Skift+S

Felsökning

Om du vill

Mac

Webb

Ladda ned diagnostikloggar

Kommando+Alt+Skift+1

Ingen genväg

Se även

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Hjälpmedelssupport för Microsoft Teams

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×