Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Den här artikeln är avsedd för personer som använder ett skärmläsarprogram som Windows Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Använd Microsoft Teams med tangentbordet och en skärmläsare för att samarbeta smidigt med ditt team. Vi har testat det med JAWS och NVDA, men det kan fungera med andra skärmläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du installerar och öppnar skrivbordsappen, ansluter till ett team och loggar in och ut. Du får också lära dig hur du hittar, läser, redigerar, tar bort och publicerar meddelanden i en kanal.  

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Du kan enkelt öppna listan med kortkommandon i Microsoft Teams. Tryck på CTRL + E för att gå till fältet Sök, skriv /Keysoch tryck sedan på RETUR.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om Hur skärmläsare fungerar med Microsoft 365.

 • De senaste versionerna av JAWS har inte längre läget för den virtuella PC-markören angiven som standard för Microsoft Teams. Anvisningar om hur du aktiverar läget för den virtuella PC-markören finns i artikeln om att aktivera den virtuella JAWS-markören.

I det här avsnittet

Installera Microsoft Teams skrivbordsapp

 1. Öppna en webbläsare på datorn och bläddra till https://teams.microsoft.com/downloads. Gå till nedladdningsknappen som gäller för din version av Windows och tryck på Retur.

 2. Tryck på Alt+N för att hoppa till nedladdningsmeddelandet och tryck på Retur för att välja Kör. Appen Microsoft Teams startar installationen. När du är klar öppnas inloggningsfönstret Microsoft Teams och du kan ange dina autentiseringsuppgifter för att logga in.

Öppna Microsoft Teams skrivbordsapp

 1. Tryck på Windows-tangenten på datorn och skriv Microsoft Teams.

 2. Du hör: "Microsoft Teams, app". Tryck på Retur för att öppna programmet.

 3. När du hör inloggningsfönstret skriver du ditt arbets-, skol- eller Microsoft-konto i fältet Inloggningsadress .

 4. Tryck på Tabb för att gå till knappen Logga in och välj genom att trycka på Retur.

 5. Du uppmanas att välja det inloggningskonto och den metod du vill använda. Tryck på Tabb tills du hör det alternativ du vill använda och tryck sedan på Retur.

 6. Beroende på inloggningsmetoden följer och agerar du på anvisningarna när skärmläsaren läser upp dem. Skriv till exempel ditt lösenord eller välj ditt smartkortscertifikat och skriv PIN-koden och tryck sedan på Retur. Om det behövs trycker du på Tabb för att gå till knappen Logga in och trycker sedan på Retur.

Ansluta till ett befintligt offentligt team

 1. I Microsoft Teams trycker du på Ctrl+3 för att komma åt Teams-vyn .

 2. Tryck på Tabb för att gå till knappen Anslut till eller skapa ett team och tryck på Retur. Fokus flyttas till panelen Skapa ett team i vyn Anslut till eller skapa en gruppvy , om funktionen för att skapa team är öppen för dig eller till panelen Anslut till ett team med en kod om den inte är det. Om det behövs trycker du på Esc för att flytta fokus från textfältet Ange kod .

 3. Om du vill söka efter ett team att gå med i trycker du på Skift +Tabb tills du hör: "Sök efter team".

 4. Skriv namnet på det team du vill gå med i och tryck sedan på Retur för att skicka din sökning.

  Tips: Om du snabbt vill hitta och gå med i ett team trycker du på Ctrl+E för att gå till sökfältet . Skriv /anslut, tryck på Retur och skriv teamnamnet. Tryck på nedpilen och tryck sedan på Retur eller Skift+Retur.

 5. Tryck på Tabb tills du hör det första resultatet.

 6. Använd höger- eller vänsterpilen för att bläddra igenom sökresultaten.

 7. När du är i det team du vill ha trycker du på Retur för att gå med.

  Du läggs till i teamet och du kan hitta teamet i listan med team i Teams-vyn .

Ändra din tillgänglighetsstatus

 1. Tryck på Ctrl+E för att flytta fokus till sökfältet och tryck sedan på Tabb. Du hör: "Profil, appinställningar med mera, menyobjekt".

 2. Tryck på Retur. Du hör din aktuella tillgänglighetsstatus.

 3. Tryck på Retur för att öppna menyn statusalternativ. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör det statusalternativ du vill använda och tryck på Retur för att använda ditt val. Din tillgänglighetsstatus ändras och fokus återgår till menyobjektet Profil och appinställningar.

  Obs!: Du kan ange din status som Visa offline. När du visas offline får du fortfarande aviseringar om någon skickar meddelanden till dig, men du kan arbeta i Microsoft Teams samtidigt som du ser osynlig ut för andra.

Hitta och läsa nya meddelanden i en kanal

 1. Tryck på Ctrl+3 för att komma åt Teams-vyn .

 2. Tryck på Tabb tills du hör det senaste meddelandet i den aktuella kanalen.

 3. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att flytta uppåt eller nedåt i meddelandelistan.

Navigera i och läsa trådade konversationer

Till skillnad från privata chattar trådas konversationer i kanaler. Det innebär att alla svar är begränsade till varje enskilt inlägg i stället för det fritt flödande konversationsformatet i chattvyn .

 1. Om konversationen du befinner dig i är en trådad konversation läser skärmläsaren upp den. Öppna den trådade konversationen genom att trycka på Retur. Du hör det första meddelandet i tråden.

 2. Gå mellan meddelanden i en trådad konversation genom att trycka på upp- eller nedpil. Skärmläsaren läser upp meddelandena när du bläddrar igenom dem.

 3. Öppna ett meddelande för fler åtgärder genom att trycka på Retur. Flytta tillbaka fokus till den trådade konversationen genom att trycka på Esc.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. Tryck på Ctrl+3 för att komma åt Teams-vyn .

 2. Tryck på Tabb tills du hör det senaste meddelandet i den aktuella kanalen.

 3. Meddelanden markeras som rubriker. Om du vill flytta mellan meddelanden trycker du på H eller Skift+H. Meddelandelistan innehåller följande rubriknivåer:

  • Rubrik 2: Huvudinnehållsområdets rubrik

  • Rubrik 3: Datumavgränsare i konversationen.

  • Rubrik 4: Enskilda meddelanden under ett datum.

  • Rubrik 5: Svar på meddelanden.

  Tips: Som standard läser Microsoft Teams in de 20 senaste meddelandena. Om du vill visa äldre meddelanden måste du navigera bakåt i meddelandelistan.

Navigera i och läsa trådade konversationer

Till skillnad från privata chattar trådas konversationer i kanaler. Det innebär att alla svar är begränsade till varje enskilt inlägg i stället för det fritt flödande konversationsformatet i chattvyn .

 1. Om konversationen du befinner dig i är en trådad konversation läser skärmläsaren upp den. Om du vill navigera i trådade konversationer med JAWS kontrollerar du att det virtuella markörläget är inaktiverat. Om du vill inaktivera det trycker du på Insert+Z. Öppna den trådade konversationen genom att trycka på Retur. Du hör det första meddelandet i tråden.

 2. Gå mellan meddelanden i en trådad konversation genom att trycka på upp- eller nedpil. Skärmläsaren läser upp meddelandena när du bläddrar igenom dem.

 3. Öppna ett meddelande för fler åtgärder genom att trycka på Retur. Flytta tillbaka fokus till den trådade konversationen genom att trycka på Esc.

Tips: Du kan snabbt gå till dina olästa meddelanden med hjälp av sökfältet. Tryck på Ctrl +E för att gå till sökfältet. Skriv /oläst och tryck sedan på Retur.

Publicera meddelanden i kanaler

 1. Tips: Med JAWS kontrollerar du att det virtuella markörläget är inaktiverat. Om du vill inaktivera det trycker du på Insert+Z. Med JAWS 2019 och senare behövs det inte längre.

  På fliken Inlägg med JAWS trycker du på C för att flytta fokus till meddelanderutan. Med NVDA trycker du på Tabb tills du hör "Starta en ny konversation. Skriv @ för att nämna någon."

  Tips: 

  • Om du vill expandera redigeringsrutan för att komma åt fler redigeringsalternativ trycker du på Ctrl+Skift+X. Om du vill dölja rutan trycker du på Ctrl+Skift+X igen.

  • Om du vill se till att gruppmedlemmarna ser meddelandet trycker du på Ctrl+Skift+I i redigeringsrutan för att markera meddelandet som viktigt. Du hör: "Blockciteringsformatet har tagits bort". Viktiga meddelanden visar etiketten Viktigt! i kanalen och visas som aviseringar i aktivitetsfeeden för teammedlemmar.

 2. Skriv ditt meddelande. Du kan också lägga till bifogade filer eller till och med emojier, dekaler eller memes.

 3. Skicka meddelandet genom att trycka på Ctrl+Retur. Du hör: "Skickar".

  Tips: När redigeringsrutan inte är expanderad trycker du på Retur för att skicka meddelandet.

Mer information om hur du skriver gruppmeddelanden och privata meddelanden och bifogar filer, bilder, uttryckssymboler, dekaler och memer finns i Använda en skärmläsare för att chatta i Microsoft Teams.

Redigera meddelanden

Du kan redigera meddelanden som du har publicerat på en kanal.

 1. Navigera till det meddelande du vill redigera i en kanal och tryck på Retur.

 2. Tryck på Retur igen för att öppna meddelandemenyn. Du hör: "Gilla.".

 3. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Fler alternativ." Tryck på Ange för att välja.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du kommer till knappen Redigera och tryck på Retur.

 5. Nu kan du redigera meddelandetexten eller lägga till emojier eller bifogade filer, till exempel. När du är klar trycker du på Tabb tills du hör "Skicka, knapp, klart" och trycker sedan på Retur.

 6. Tryck på Esc om du vill flytta tillbaka fokus till meddelandet.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. Navigera till det meddelande du vill redigera i en kanal och tryck på Retur.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Verktygsfält med två knappar" och tryck på Retur.

 3. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Fler alternativ." Tryck på Ange för att välja.

 4. Tryck på B eller nedpilen tills du kommer till knappen Redigera och tryck på Retur.

 5. Nu kan du redigera meddelandetexten eller lägga till emojier eller bifogade filer, till exempel. När du är klar trycker du på Tabb tills du hör "Skicka, knapp, klart" och trycker sedan på Retur.

 6. Tryck på Esc om du vill flytta tillbaka fokus till meddelandet.

Ta bort meddelanden

Du kan ta bort meddelanden som du har publicerat på en kanal.

 1. Navigera till det meddelande du vill ta bort i en kanal och tryck på Retur.

 2. Tryck på Retur igen för att öppna meddelandemenyn. Du hör: "Gilla.".

 3. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Fler alternativ." Tryck på Ange för att välja.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du kommer till knappen Ta bort och tryck på Retur. Meddelandet tas bort.

 5. Tryck på Esc om du vill flytta tillbaka fokus till meddelandelistan.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. Navigera till det meddelande du vill ta bort i en kanal och tryck på Retur.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Verktygsfält med två knappar" och tryck på Retur.

 3. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Fler alternativ." Tryck på Ange för att välja.

 4. Tryck på B eller nedpilen tills du kommer till knappen Ta bort och tryck sedan på Retur. Meddelandet tas bort.

 5. Tryck på Esc om du vill flytta tillbaka fokus till meddelandelistan.

Svara på ett meddelande

 1. Gå till det meddelande du vill svara på på fliken Inlägg med hjälp av piltangenterna.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du kommer till svarsfältet och tryck på Retur.

 3. Skriv svaret och tryck på Retur för att skicka svaret till kanalen.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. På fliken Inlägg trycker du på H eller Skift+H för att gå till det meddelande du vill svara på.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du kommer till svarsfältet och tryck på Retur.

 3. Skriv svaret och tryck på Retur för att skicka svaret till kanalen.

Aktivera aviseringar för en konversation

När aviseringar är aktiverade för en konversation visas svar på konversationen i aktivitetsfeeden. Meddelanden aktiveras automatiskt för konversationer som du har startat eller besvarat.

 1. I en kanalkonversation i meddelanderutan trycker du på Skift + Tabb för att gå till det sista meddelandet i kanalen.

 2. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör det första meddelandet i konversationen som du vill aktivera aviseringar för.

 3. Tryck på Retur. Du hör: "Gilla.". Du kan behöva trycka på Retur två gånger.

 4. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Fler alternativ." Tryck på Ange för att välja.

 5. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Aktivera aviseringar" och tryck sedan på Retur för att välja det.

  Tips: Om du vill inaktivera meddelanden för konversationen trycker du på nedåtpilen tills du hör "Inaktivera meddelanden" och trycker på Retur för att välja.

 6. Om du hör en bekräftelsedialogruta trycker du på blanksteg för att bekräfta och tillämpa ändringen.

 7. Tryck på Esc om du vill flytta tillbaka fokus till meddelandet.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. I en konversation trycker du på H eller Skift+H tills du hör det första meddelandet i konversationen som du vill aktivera eller inaktivera aviseringar för.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör: "Verktygsfält med två knappar."

 3. Tryck på Retur. Du hör: "Gilla.". Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Fler alternativ." Tryck på Ange för att välja.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Aktivera aviseringar" och tryck sedan på Retur för att välja det.

  Obs!: Om du vill inaktivera meddelanden för konversationen trycker du på nedåtpilen tills du hör "Inaktivera aviseringar" och trycker sedan på Retur för att välja det.

 5. Om du hör en bekräftelsedialogruta trycker du på blanksteg för att bekräfta och tillämpa ändringen.

 6. Tryck på Esc om du vill flytta tillbaka fokus till meddelandet.

Använda kommandona i sökfältet

I Microsoft Teams kan du använda sökfältet för att snabbt göra saker genom att ange kommandon.

 1. Tryck på Ctrl +E för att gå till sökfältet.

 2. Gör något av följande:

  • Skriv / för att öppna listan med tillgängliga kommandon. Navigera i listan med uppåt- och nedåtpilarna tills du hör det kommando du vill använda och tryck på Retur för att välja det.

  • Om du vet vilket kommando du vill använda skriver du kommandot i sökfältet och trycker på Retur.

Kontrollera om du är teamägare eller medlem

Teamägare har ytterligare behörigheter, till exempel redigering av teaminställningarna.

 1. Tryck på Ctrl+3 för att komma åt Teams-vyn .

 2. Använd upp- och nedpilarna för att gå till det team du vill kontrollera.

 3. Tryck på Skift+F10 för att öppna menyn Fler alternativ .

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör: "Hantera team".

 5. Tryck på Retur. Du hör: "Medlemmar".

 6. Om du vill söka efter dig själv i medlemslistan trycker du på Tabb för att gå till sökrutan och skriver ditt namn.

 7. Tryck på Tabb tills du hör skärmläsaren läsa upp namn, titel, plats och roll.

Logga ut från Microsoft Teams

 1. Tryck på Ctrl+E för att gå till sökfältet.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Profil, appinställningar med mera" och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör utloggningsalternativet och tryck sedan på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa och ändra team i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Video: Vad är Microsoft Teams?

Använd Microsoft Teams på Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att samarbeta smidigt med din grupp. Lär dig hur du installerar, öppnar och loggar in och ut ur appen. Gå med i team, hitta, läsa och publicera meddelanden i en kanal.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Du kan enkelt öppna listan med kortkommandon i Microsoft Teams. Tryck på Kommando+E för att gå till sökfältet , skriv /keys och tryck sedan på Retur.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Installera, öppna och logga in i Microsoft Teams

Installera Microsoft Teams på datorn

 1. Gå till https://teams.microsoft.com/downloads i en webbläsare på din Mac. Tryck på Tabb tills du hör "Hoppa till huvudinnehållet" och tryck på Retur.

 2. Tryck på högerpilen tills du hör "Klicka här för att ladda ned Microsoft Teams-appen på din stationära enhet" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på högerpilen för att navigera i bekräftelsedialogrutan för nedladdning. När du kommer till knappen Tillåt trycker du på Ctrl+Alt+Blanksteg. Appen Microsoft Teams laddas ned.

 4. Tryck på Ctrl+Alt+D för att hoppa till dockan. Använd vänster- eller RIght-piltangenten för att gå till mappen Hämtade filer och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att öppna mappen. Tryck på Tabb en gång för att gå till det senaste nedladdningsobjektet och tryck sedan på Retur.

 5. Installationsprogrammet öppnas. Använd piltangenterna för att navigera bland alla objekt i installationsfönstret eller hoppa direkt till knapparna med Tabb. Om du vill klicka på en knapp trycker du på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 6. Om datorn ber om ditt Mac-lösenord för att tillåta installationen skriver du ditt lösenord och trycker på Retur. När installationen är klar hör du ett ljud. Tryck på Retur för att stänga dialogrutan.

 7. Du hör "Vill du flytta installationsprogrammet för Microsoft Teams till papperskorgen?" Om du vill behålla Microsoft Teams installationsprogrammet trycker du på Retur. Om du vill flytta den till papperskorgen trycker du på Tabb och sedan på Retur.

Öppna och logga in i Microsoft Teams

 1. Du kan till exempel använda Spotlight-sökning för att snabbt öppna Microsoft Teams på din Mac. Öppna Spotlight genom att trycka på Kommando+Blanksteg. Skriv Microsoft Teams och tryck på Retur.

 2. Dialogrutan Logga in öppnas. Skriv e-postadressen till det konto som du vill logga in med och tryck på Retur.

 3. Om dialogrutan för kontoval öppnas trycker du på Tabb eller Skift + Tabb för att gå till det konto du vill använda. Tryck på Retur för att markera det.

 4. Organisationens inloggningssida öppnas. Fokus är i fältet Lösenord. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur.

 5. Om du har tvåstegsverifiering i bruk måste du verifiera inloggningsbegäran med den metod du har valt. Dialogrutan Förbli inloggad öppnas när den godkänns. Tryck på Retur för att minska antalet gånger du behöver logga in. Microsoft Teams öppnas.

Ansluta till ett befintligt offentligt team

 1. I Microsoft Teams trycker du på Kommando+3 för att komma åt Teams-vyn .

 2. Tryck på Tabb för att gå till Gå med i eller skapa ett team och tryck på Retur.

 3. Tryck på högerpilen för att navigera genom de tillgängliga teamen. Tryck på Retur när du hör det team du vill ansluta till.

  Du läggs till i teamet och teamet läggs till i listan med team i Teams-vyn .

Tips: Du kan också använda sökfältet högst upp för att hitta och gå med i ett team. Tryck på Kommando+E för att gå till sökfältet . Skriv /join, tryck på Retur och skriv namnet på teamet. Tryck på nedåtpilen för att gå till sökresultaten och tryck på Retur för att välja.

Ändra din status

 1. I Microsoft Teams trycker du på Kommando+E för att gå till sökfältet .

 2. Skriv något av följande kommandon:

  • Om du vill ange din status som tillgänglig skriver du /available och trycker på Retur.

  • Om du vill ange din status som inte vid datorn skriver du /away och trycker på Retur.

  • Om du vill ange din status som upptagen skriver du /busy och trycker på Retur.

  • Om du vill ange din status till Stör ej skriver du /dnd och trycker på Retur.

  • Om du vill ange att din status ska visas offline skriver du /offline och trycker på Retur. När du visas offline får du fortfarande aviseringar om någon skickar meddelanden till dig, men du kan arbeta i Microsoft Teams samtidigt som du ser osynlig ut för andra.

Hitta och läsa nya meddelanden i en kanal

 1. I Microsoft Teams trycker du på Kommando+1 för att komma åt de senaste meddelandena. Vyn Aktivitet öppnas.

 2. Tryck på Tabb tills VoiceOver läser upp det senaste meddelandet i din feed. Tryck på uppåtpilen för att höra föregående meddelande. Tryck på nedåtpilen för att gå tillbaka till nästa meddelande.

Tips: Du kan snabbt gå till dina olästa meddelanden med hjälp av sökfältet. Tryck på Kommando +E för att gå till sökfältet. Skriv /oläst och tryck sedan på Retur. Den relaterade konversationen med olästa meddelanden öppnas i innehållsfönstret. Navigera till de olästa meddelandena genom att trycka på Ctrl+Alt+Kommando+H tills du kommer till rubriknivå 3 och sedan trycka på Ctrl+Alt+Kommando+M tills du kommer till rubriken Senast läst. Fokus är på det senaste olästa meddelandet. Tryck på uppåtpilen för att gå till föregående meddelanden.

Navigera i och läsa trådade konversationer

 1. Om du vill komma åt trådade konversationer trycker du på Kommando+3 för att gå till Teams-vyn eller Kommando+1 för att gå till aktivitetsvyn .

 2. Gå till trådade konversationer genom att trycka på Tabb tills VoiceOver läser upp en flik. Om du inte kommer till fliken Inlägg trycker du på Alt + vänsterpil tills VoiceOver läser upp fliken och trycker på Retur.

 3. Tryck på Tabb flera gånger för att gå till de trådade konversationerna. Fokus flyttas till det senaste meddelandet.

 4. Navigera bland de olika meddelandena i konversationen genom att trycka på Retur och sedan på nedåt- eller uppåtpilen. Om du vill navigera bort från konversationen trycker du på Esc.

  Tips: Du kan också använda VoiceOver-rubriknavigering, till exempel Ctrl+Alt+Kommando+H (sök efter nästa rubrik) och Ctrl+Alt+Kommando+M (sök efter nästa rubrik på samma nivå) för att bläddra bland meddelandena. Rubriknivåerna är:

  • Rubrik 2: Huvudinnehållsområdets rubrik

  • Rubrik 3: Datumavgränsare i konversationen.

  • Rubrik 4: Enskilda meddelanden under ett datum.

  • Rubrik 5: Svar på meddelanden.

Publicera meddelanden i kanaler

 1. Tryck på C på fliken Inlägg . Fokus flyttas till meddelanderutan.

  Tips: 

  • Expandera redigeringsrutan och få tillgång till fler redigeringsalternativ genom att trycka på Kommando+Skift+X.

  • Rutan döljs automatiskt när meddelandet skickas, men du kan också trycka på Kommando+Skift+X igen för att dölja den.

 2. Skriv ditt meddelande.

  Tips: 

  • Du kan lägga till bifogade filer eller till och med emojier, dekaler eller memes i meddelandet. Gå till menyerna för emojier och dekaler genom att trycka på Tabb en gång och sedan på högerpilen tills du hör menyn du vill öppna. Tryck på Retur för att öppna menyn och skriv det du vill söka efter, eller tryck på Tabb för att gå direkt till galleriet. Navigera bland alternativen i galleriet med höger- eller vänsterpil. Du väljer genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  • Om du vill vara säker på att gruppmedlemmarna ser meddelandet kan du trycka på Kommando+Skift+I i redigeringsrutan för att markera meddelandet som viktigt. Du hör: "Blockciteringsformatet har tagits bort". Viktiga meddelanden är märkta som Viktigt! i kanalen och visas som aviseringar i aktivitetsfeeden för teammedlemmar.

 3. Skicka meddelandet genom att trycka på Kommando+Retur.

  Tips: När redigeringsrutan inte är expanderad kan du skicka ett meddelande genom att bara trycka på Retur.

Mer information om hur du skriver gruppmeddelanden och privata meddelanden och bifogar filer, bilder, uttryckssymboler, dekaler och memer finns i Använda en skärmläsare för att chatta i Microsoft Teams.

Svara på ett meddelande

 1. Om du vill svara på ett befintligt meddelande eller en tråd navigerar du till meddelandet och trycker på R.

 2. Skriv ditt svar och tryck på Retur för att skicka det.

Redigera meddelanden

Du kan redigera meddelanden som du har publicerat på en kanal.

 1. Navigera till det meddelande du vill redigera i en kanal och tryck på Retur.

 2. Tryck på Retur igen för att öppna meddelandemenyn. Du hör: "Gilla.".

 3. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Fler alternativ." Tryck på Retur för att välja.

 4. Tryck på Ctrl+Alt+högerpilen tills du kommer till knappen Redigera och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. Nu kan du redigera meddelandetexten eller lägga till emojier eller bifogade filer, till exempel. När du är klar trycker du på Tabb tills du hör "Skicka, knapp, klart" och trycker sedan på Retur.

 6. Tryck på Esc om du vill flytta tillbaka fokus till meddelandet.

Ta bort meddelanden

Du kan ta bort meddelanden som du har publicerat på en kanal.

 1. Navigera till det meddelande du vill ta bort i en kanal och tryck på Retur.

 2. Tryck på Retur igen för att öppna meddelandemenyn. Du hör: "Gilla.".

 3. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Fler alternativ." Tryck på Retur för att välja.

 4. Tryck på Ctrl+Alt+högerpilen tills du kommer till knappen Ta bort och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att ta bort meddelandet.

Aktivera aviseringar för en konversation

När aviseringar är aktiverade för en konversation visas svar på konversationen i aktivitetsfeeden. Meddelanden aktiveras automatiskt för konversationer som du har startat eller besvarat.

 1. Gå till det första meddelandet i konversationen som du vill aktivera aviseringar för och tryck på Retur. Du hör: "Gilla, menyalternativ.".

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Fler alternativ" och tryck på Retur för att välja alternativet.

 3. Om du vill aktivera meddelanden trycker du på nedåtpilen tills du hör "Aktivera aviseringar" och väljer genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Obs!: Om du vill inaktivera meddelanden för konversationen följer du stegen ovan tills du väljer menyn Fler alternativ . Tryck på högerpilen tills du hör "Stäng av meddelanden" och välj genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Använda kommandona i sökfältet

I Microsoft Teams kan du använda sökfältet för att snabbt göra saker genom att ange kommandon.

 1. Gå till sökfältet genom att trycka på Kommando+E.

 2. Gör något av följande:

  • Skriv / för att öppna listan med tillgängliga kommandon. Navigera i listan med uppåt- och nedåtpilarna tills du hör det kommando du vill använda och tryck på Retur för att välja det.

  • Om du vet vilket kommando du vill använda skriver du kommandot i sökfältet , till exempel /dnd för att ange din status som Stör ej, och trycker sedan på Retur.

Kontrollera om du är teamägare eller medlem

 1. I Microsoft Teams trycker du på Kommando+3 för att gå till Teams-vyn .

 2. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att öppna listfönstret.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör det team du vill ha och tryck sedan på blanksteg.

 4. Tryck på nedpilen en gång för att gå till alternativet Hantera team och tryck på Retur.

 5. Tryck på Tabb och skriv ditt namn.

 6. Tryck på Tabb tills du hör namnrubriken och tryck sedan på nedåtpilen. VoiceOver läser upp din information, inklusive din roll i teamet.

Logga ut från Microsoft Teams

 1. I Microsoft Teams trycker du på Kommando+E för att gå till sökfältet . Tryck på Tabb en gång och tryck sedan på Retur.

 2. Menyn öppnas. Tryck på nedåtpilen tills du hör utloggningsalternativet och logga ut genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa och ändra team i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Video: Vad är Microsoft Teams?

Använd Microsoft Teams för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren för iOS, för att samarbeta smidigt med din grupp. Lär dig hur du installerar och öppnar appen, loggar in och ut. Du får också lära dig hur du hittar, läser, redigerar, tar bort och publicerar meddelanden i en kanal.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Installera och öppna Microsoft Teams för första gången 

 1. Om den inte redan är installerad på telefonen laddar du ned och installerar appen Microsoft Teams från App Store.

 2. Gå till startskärmen på telefonen där appen finns, svep åt höger tills du hör VoiceOver läsa upp den och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Kontofält, textfält, inloggningsadress" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Skriv e-postadressen som du vill logga in med med skärmtangentbordet. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "Gå" och dubbeltrycker på skärmen.

 5. Du hör "Logga in, Avbryt, knapp" och organisationens inloggningssida öppnas. Svep åt höger tills du hör "Lösenord" och dubbeltryck på skärmen. Skriv lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "Gå" och dubbeltrycker på skärmen.

 6. Appen ber om din tillåtelse att använda mikrofonen för samtal. Om du vill tillåta sveper du åt höger tills du hör "OK, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

  Microsoft Teams öppnas i vyn Aktivitet .

Logga in på Microsoft Teams

 1. Öppna appen Microsoft Teams på telefonen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Kontofält, inloggningsadress" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Skriv e-postadressen som du vill logga in med med skärmtangentbordet. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "Gå" och dubbeltrycker på skärmen.

 4. Du hör "Logga in. Avbryt, knapp" så öppnas organisationens inloggningssida. Svep åt höger tills du hör "Lösenord" och dubbeltryck på skärmen. Skriv lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "Gå" och dubbeltrycker på skärmen.

  Microsoft Teams öppnas i vyn Aktivitet .

Hitta och läsa nya meddelanden i en kanal

 1. Om du vill flytta fokus till appfältet i Microsoft Teams trycker du på skärmen med fyra fingrar längst ned på skärmen. Du hör: "Fliken Mer."

 2. Svep åt vänster tills du hör "Aktivitet", följt av antalet olästa objekt, om det finns några. Dubbeltryck på skärmen. Vyn Aktivitet öppnas.

 3. Om du vill flytta fokus till skärmens överkant trycker du på skärmen med fyra fingrar nära skärmens överkant.

 4. Bläddra till aktivitetsfeeden genom att svepa åt höger. VoiceOver läser upp den senaste aktiviteten i takt med att du sveper.

 5. Öppna en konversation när du är vid önskat meddelande genom att dubbeltrycka på skärmen. Läs ett nytt meddelande genom att svepa åt höger tills VoiceOver läser upp meddelandet för dig.

 6. Stäng konversationen genom att trycka på skärmen med fyra fingrar nära skärmens överkant, svepa åt vänster tills du hör "Bakåt, knapp" och dubbeltrycka på skärmen.

Navigera, läsa och svara på trådade konversationer

 1. Gå till en teamkanal i Microsoft Teams genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör "Fliken Teams" och dubbeltrycka på skärmen. Teams-vyn öppnas. Bläddra bland kanalerna genom att svepa åt höger. När du flyttar runt läser VoiceOver upp kanalnamnen följt av "Knapp".

 2. När du är vid den kanal som du vill läsa dubbeltrycker du på skärmen. Kanalen öppnas.

 3. Om du vill visa den senaste trådade konversationen kontrollerar du att fliken Inlägg är öppen. Öppna fliken Inlägg genom att svepa åt höger tills du hör "Inlägg, flik" och dubbeltrycka på skärmen.

 4. Ställ in rotorn på Meddelanden.

 5. Svep nedåt för att gå till den senaste trådade konversationen. VoiceOver läser upp den senaste trådade konversationen. Svep uppåt om du vill bläddra till äldre konversationer.

 6. Öppna en konversation när du är vid önskat meddelande genom att dubbeltrycka på skärmen. Konversationen öppnas.

 7. Om du vill svara på konversationen trycker du på skärmen med fyra fingrar längst ned på skärmen, sveper åt vänster tills du hör "Svara, textfält" och dubbeltrycker på skärmen. Använd skärmtangentbordet till att skriva meddelandet. Gå till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Q”. Skicka meddelandet genom att svepa åt vänster tills du hör "Skicka, knapp" och dubbeltrycka på skärmen.

  Tips: Du kan också hitta tangentbordet genom att utforska skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 8. Stäng konversationen genom att trycka på skärmen med fyra fingrar högst upp på skärmen, svepa åt vänster tills du hör "Bakåt, knapp" och dubbeltrycka på skärmen.

Publicera meddelanden i kanaler

Kommunicera med ditt team via meddelanden i teamkanaler. Du kan också flagga ett meddelande som viktigt. Viktiga meddelanden visar etiketten Viktigt! i kanalen och visas som aviseringar i aktivitetsfeeden för teammedlemmar.

 1. Gå till den kanal där du vill publicera ett meddelande och kontrollera att fliken Inlägg är markerad. Tryck på skärmen med fyra fingrar längst ned på skärmen. Du hör: "Nytt inlägg." Dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Skriv ett nytt meddelande".

 2. Skriv meddelandet med skärmtangentbordet. Gå till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Q”.

 3. Om du vill markera meddelandet som viktigt sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Format" och dubbeltrycker på skärmen. Du hör: "Viktigt, omarkerat.". Dubbeltryck för att välja. Du hör: "Viktigt, markerat."

 4. När du är klar sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Skicka, knapp" och dubbeltrycker på skärmen för att skicka.

Mer information om hur du skriver gruppmeddelanden och privata meddelanden och bifogar filer, bilder, uttryckssymboler, dekaler och memer finns i Använda en skärmläsare för att chatta i Microsoft Teams.

Redigera meddelanden

Du kan redigera meddelanden som du har publicerat på en kanal.

 1. Navigera till det meddelande du vill redigera i en kanal.

 2. När du är på meddelandet sveper du åt höger tills du hör "Meddelandealternativ" och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Redigera meddelande" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Nu kan du redigera meddelandet. Ändra texten med hjälp av skärmtangentbordet. Du kan också lägga till en emoji eller infoga en bifogad fil, till exempel.

 5. När du är klar trycker du högst upp på skärmen med fyra fingrar, sveper åt höger tills du hör "Klart" och dubbeltrycker på skärmen.

Ta bort meddelanden

Du kan ta bort meddelanden som du har publicerat på en kanal.

 1. Navigera till det meddelande du vill ta bort i en kanal.

 2. När du är på meddelandet sveper du åt höger tills du hör "Meddelandealternativ" och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Ta bort meddelande" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Du uppmanas att bekräfta borttagningen. Svep åt höger tills du hör ”Ta bort” och dubbeltryck på skärmen. Meddelandet tas bort.

Ändra din tillgänglighetsstatus

 1. I Microsoft Teams trycker du på skärmen med fyra fingrar högst upp på skärmen. Du hör: "Menyn Mer." Dubbelklicka på skärmen för att välja.

 2. Svep åt höger tills du hör din aktuella tillgänglighetsstatus och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör den status du vill använda och dubbeltryck på skärmen för att välja och använda den.

  Obs!: Du kan ange din status som Visa offline. När du visas offline får du fortfarande aviseringar om någon skickar meddelanden till dig, men du kan arbeta i Microsoft Teams samtidigt som du ser osynlig ut för andra.

 4. Stäng menyn genom att svepa åt vänster tills du hör "Stäng menyn Mer" och dubbeltrycka på skärmen.

Logga ut från Microsoft Teams

 1. I Microsoft Teams trycker du på skärmen med fyra fingrar högst upp på skärmen. Du hör: "Menyn Mer." Dubbelklicka på skärmen för att välja.

 2. Svep åt höger tills du hör "Inställningar" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Logga ut" och dubbeltryck på skärmen.

 4. En dialogruta för att bekräfta utloggning öppnas. Svep åt höger tills du hör "Logga ut" och dubbeltryck på skärmen för att slutföra utloggningen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med filer i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Video: Vad är Microsoft Teams?

Använd Microsoft Teams för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att arbeta smidigt med ditt team. Lär dig hur du installerar och öppnar appen, loggar in och ut. Du får också lära dig att hitta, läsa, redigera, ta bort och publicera nya meddelanden i en kanal.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Installera och öppna Microsoft Teams för första gången

 1. Om den inte redan är installerad på telefonen laddar du ned och installerar appen Microsoft Teams från Play Store.

 2. Gå till startskärmen på telefonen där appen finns, svep åt höger tills TalkBack läser upp appen och dubbeltryck på skärmen för att öppna den.

 3. Inloggningsskärmen öppnas. Svep åt höger tills du hör "Logga in, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Använd skärmtangentbordet för att skriva e-postadressen till det konto som du vill logga in med. När du är klar sveper du åt höger för att gå till knappen Logga in och dubbeltrycker på skärmen.

 5. Organisationens inloggningssida öppnas. Svep åt höger tills du hör "Redigeringsruta" och dubbeltryck på skärmen. Skriv lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "Logga in, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

 6. Sidan Välkommen till Microsoft Teams öppnas. Svep åt höger för att höra sidinnehållet. Svep åt vänster med två fingrar för att gå till nästa sida. När du kommer till den sista sidan sveper du åt höger tills du hör "Jag förstår, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

  Microsoft Teams öppnas i vyn Aktivitet .

Logga in på Microsoft Teams

 1. Öppna appen Microsoft Teams på telefonen. Om du har loggat in tidigare på samma enhet är inloggningskontot redan ifyllt och TalkBack läser upp det.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill acceptera det föreslagna kontot sveper du åt höger till knappen Logga in och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill ändra kontot sveper du åt vänster tills du hör "Logga in med ett annat konto" och dubbeltrycker på skärmen. Använd skärmtangentbordet för att ta bort det föreslagna kontot och skriv det konto som du vill logga in med. När du är klar sveper du åt höger till knappen Logga in och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Om du har fler än ett konto som är kopplat till din e-post kan du behöva välja det konto du vill använda. Svep åt höger tills du hör det konto du vill använda och dubbeltryck på skärmen.

 4. Organisationens inloggningssida öppnas. Svep åt höger tills du hör "Lösenord, redigeringsruta" och dubbeltryck på skärmen. Skriv lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet. När du är klar stänger du tangentbordet, sveper åt höger tills du hör "Logga in, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

  Microsoft Teams öppnas i vyn Aktivitet .

Hitta och läsa nya meddelanden i en kanal

 1. I Microsoft Teams går du till appfältet längst ned på skärmen genom att svepa nedåt och sedan uppåt. Du hör: "Fliken Mer."

 2. Svep åt vänster tills du hör "Aktivitet, flik" och dubbeltryck på skärmen. Vyn Aktivitet öppnas och din aktivitetsfeed visas.

 3. Flytta fokus till skärmens överkant genom att svepa uppåt och sedan nedåt. Du hör: "Navigering, knapp".

 4. Bläddra till den senaste aktivitetsfeeden genom att svepa åt höger. TalkBack läser upp den senaste aktiviteten i takt med att du sveper. Nya meddelanden meddelas, till exempel: "Oläst", följt av namnet på avsändaren, aktivitet, kanalnamn, tidsstämpel och position.

 5. Öppna en konversation när du är vid önskat meddelande genom att dubbeltrycka på skärmen. Du hör: "Publicera.". Om du vill läsa det nya meddelandet sveper du åt höger tills TalkBack läser upp meddelandet för dig.

 6. Om du vill stänga konversationen och återgå till din feed sveper du nedåt och sedan åt vänster.

Navigera i och läsa trådade konversationer

 1. I Microsoft Teams går du till appfältet längst ned på skärmen genom att svepa nedåt och sedan uppåt. Du hör: "Fliken Mer."

 2. Svep åt vänster tills du hör: "Fliken Teams" och dubbeltryck på skärmen för att välja den. Teams-vyn öppnas.

 3. Om du vill flytta fokus till skärmens överkant sveper du uppåt och sedan nedåt. Du hör: "Navigering, knapp".

 4. Bläddra bland kanalerna genom att svepa åt höger. När du flyttar runt läser TalkBack upp kanalnamnet följt av teamnamnet.

 5. När du är på den kanal du vill använda dubbeltrycker du på skärmen. Kanalen öppnas.

 6. Den senaste trådade konversationen visas automatiskt. Om du vill höra meddelandet sveper du åt höger tills du hör ett meddelande. Bläddra till äldre konversationer genom att svepa åt vänster från det senaste meddelandet. TalkBack läser upp konversationerna i takt med att du sveper.

 7. Om du vill öppna konversationen när du är vid ett meddelande i konversationen dubbeltrycker du på skärmen. Konversationen öppnas.

 8. Om du vill svara på en konversation sveper du åt höger tills du hör "Svara, redigeringsruta" och dubbeltrycker på skärmen. Använd skärmtangentbordet till att skriva meddelandet. Skicka meddelandet genom att svepa nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet, svepa åt höger eller vänster tills du hör "Skicka meddelande, knapp" och dubbeltrycka på skärmen.

 9. Stäng konversationen och gå tillbaka till listan med meddelanden genom att svepa nedåt och sedan åt vänster.

Publicera meddelanden i kanaler

Kommunicera med ditt team via meddelanden i teamkanaler. Du kan också flagga ett meddelande som viktigt. Viktiga meddelanden visar etiketten Viktigt! i kanalen och visas som aviseringar i aktivitetsfeeden för teammedlemmar.

 1. Gå till den kanal där du vill publicera ett meddelande och kontrollera att fliken Inlägg är markerad.

 2. Svep nedåt och sedan uppåt. Du hör: "Ny konversation.". Dubbeltryck på skärmen. Textfältet för att skriva ett nytt meddelande öppnas.

 3. Dubbeltryck på skärmen för att öppna skärmtangentbordet och skriv meddelandet.

 4. Om du vill markera meddelandet som viktigt sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Öppna formatmeddelande" och dubbeltrycker på skärmen. Du hör: "Knappen Markera som viktig." Dubbeltryck för att välja. Du hör: "Meddelande markerat som viktigt.".

  Om du vill återgå till att skriva meddelandet sveper du åt vänster tills du kommer till textfältet.

 5. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "Skicka meddelande" och dubbeltrycker på skärmen.

 6. Om du vill gå tillbaka till listan över team och kanaler sveper du nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet och sveper sedan nedåt och sedan åt vänster igen.

Mer information om hur du skriver gruppmeddelanden och privata meddelanden och bifogar filer, bilder, uttryckssymboler, dekaler och memer finns i Använda en skärmläsare för att chatta i Microsoft Teams.

Redigera meddelanden

Du kan redigera meddelanden som du har publicerat på en kanal.

 1. Navigera till det meddelande du vill redigera i en kanal.

 2. När du är på meddelandet sveper du åt höger tills du hör "Meddelandealternativ" och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Redigera" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Nu kan du redigera meddelandet. Ändra texten med hjälp av skärmtangentbordet. Du kan också lägga till en emoji eller infoga en bifogad fil, till exempel.

 5. När du är klar trycker du högst upp på skärmen med fyra fingrar, sveper åt höger tills du hör "Skicka meddelande" och dubbeltrycker på skärmen.

Ta bort meddelanden

Du kan ta bort meddelanden som du har publicerat på en kanal.

 1. Navigera till det meddelande du vill ta bort i en kanal.

 2. När du är på meddelandet sveper du åt höger tills du hör "Meddelandealternativ" och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Ta bort” och dubbeltryck på skärmen.

 4. Du uppmanas att bekräfta borttagningen. Svep åt höger tills du hör ”Ta bort” och dubbeltryck på skärmen.

Ändra din tillgänglighetsstatus

 1. Svep uppåt och sedan nedåt i Microsoft Teams. Du hör: "Navigering, knapp". Dubbelklicka på skärmen för att välja.

 2. Svep åt höger tills du hör din aktuella status och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör den status du vill använda och dubbeltryck på skärmen för att välja och använda den.

  Obs!: Du kan ange din status som Visa offline. När du visas offline får du fortfarande aviseringar om någon skickar meddelanden till dig, men du kan arbeta i Microsoft Teams samtidigt som du ser osynlig ut för andra.

 4. Stäng navigeringsfönstret genom att svepa nedåt och sedan åt vänster.

Logga ut från Microsoft Teams

 1. Svep uppåt och sedan nedåt i Microsoft Teams. Du hör: "Navigering, knapp". Dubbelklicka på skärmen för att välja.

 2. Svep åt höger tills du hör "Öppna inställningar" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Logga ut, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

 4. En dialogruta för att bekräfta utloggning öppnas. Svep åt höger tills du hör "OK, knapp" och dubbeltryck på skärmen för att slutföra utsigneringen.

Se även

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att gilla och spara meddelanden i Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Video: Vad är Microsoft Teams?

Använd Microsoft Teams på Internet med tangentbordet och en skärmläsare för att samarbeta smidigt med ditt team. Vi har testat den med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men den kan fungera med andra skärmläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du öppnar appen, loggar in och ut och går med i team. Du får också lära dig hur du hittar, läser, redigerar, tar bort och publicerar meddelanden i en kanal.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Du kan enkelt komma åt listan med kortkommandon inifrån Microsoft Teams på Internet. Tryck på CTRL + E för att gå till fältet Sök, skriv /Keysoch tryck sedan på RETUR.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om Hur skärmläsare fungerar med Microsoft 365.

 • De senaste versionerna av JAWS har inte längre läget för den virtuella PC-markören angiven som standard för Microsoft Teams. Anvisningar om hur du aktiverar läget för den virtuella PC-markören finns i artikeln om att aktivera den virtuella JAWS-markören.

I det här avsnittet

Öppna Microsoft Teams och logga in

 1. Öppna Microsoft Edge på datorn och bläddra till https://teams.microsoft.com.

 2. En inloggningssida öppnas. Om det finns flera konton att välja mellan trycker du på Tabb för att bläddra bland alternativen. Tryck på Retur för att välja den.

 3. Organisationens inloggningssida öppnas. Tryck på Tabb för att flytta mellan alternativen. Tryck på Retur för att välja den.

 4. Gå till lösenordsfältet genom att trycka på Skift+Tabb tills du hör "Lösenord" och skriva lösenordet. Tryck på Retur när du är klar.

 5. Du hör "Skaffa Windows-appen". Tryck på Tabb tills du hör "Använd webbappen i stället" och tryck på Retur.

Ansluta till ett befintligt offentligt team

Tips: Du kan snabbt hitta och gå med i ett team med hjälp av sökfältet. Om du snabbt vill hitta ett team trycker du på Ctrl+E för att gå till sökfältet . Skriv /anslut, tryck på Retur och skriv teamnamnet. Tryck på nedpilen och tryck sedan på Retur eller Skift+Retur.

 1. När du öppnar appen trycker du på Ctrl+Skift+3 för att komma åt Teams-vyn .

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Anslut till eller skapa ett team" och tryck på Retur.

 3. Om du vill kontrollera om det team du vill gå med i är ett av de föreslagna teamen trycker du på Tabb tills du hör: "Skapa ett team.". Tryck på höger- eller vänsterpilen för att bläddra igenom de föreslagna teamen. Tryck på Retur om du hittar det team du vill ansluta till. Du läggs till i teamet och den läggs till i din lista över team i Teams-vyn .

 4. Om teamet inte fanns med i listan över de föreslagna teamen kan du söka efter ett team att gå med i. Tryck på Skift+Tabb tills du hör: "Sök.". Skriv namnet på det team du vill gå med i och tryck på Retur. Tryck på Tabb tills du hör: "Skapa ett team." Tryck sedan på höger- eller vänsterpilen för att bläddra igenom sökresultaten. Tryck på Retur när du hör det team du vill ansluta till.

Ändra din tillgänglighetsstatus

 1. Tryck på Ctrl+E för att gå till sökfältet och tryck sedan på Tabb. Du hör: "Profil, appinställningar med mera".

 2. Tryck på Retur. Du hör: "Ändra din status.".

 3. Tryck på Retur för att öppna menyn statusalternativ. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör det statusalternativ du vill använda och tryck på Retur för att använda ditt val. Din tillgänglighetsstatus ändras och fokus återgår till menyalternativet Profil och appinställningar.

  Obs!: Du kan ange din status som Visa offline. När du visas offline får du fortfarande aviseringar om någon skickar meddelanden till dig, men du kan arbeta i Microsoft Teams samtidigt som du ser osynlig ut för andra.

Hitta och läsa nya meddelanden i en kanal

När ett nytt meddelande tas emot läser skärmläsaren upp text- och meddelandeinformationen. Du kan också bläddra efter meddelanden på fliken Inlägg i en kanal.

Tips: Du kan snabbt gå till dina olästa meddelanden med hjälp av sökfältet. Tryck på Ctrl +E för att gå till sökfältet. Skriv /oläst och tryck sedan på Retur.

 1. I en kanal trycker du på Tabb eller Alt+vänster- eller högerpil tills du hör: "Inlägg". Microsoft Teams på Internet markerar det senaste meddelandet som standard.

 2. Använd uppåt- och nedåtpilarna för att flytta uppåt och nedåt i meddelandelistan.

  Tips: Som standard läser Microsoft Teams in de 20 senaste meddelandena. Om du vill visa äldre meddelanden måste du navigera bakåt i meddelandelistan.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge, i JAWS kallas det virtuellt markörläge och i Skärmläsaren kallas det skanningsläge.

 1. I en kanal trycker du på Tabb eller Alt+vänster- eller högerpil tills du hör: "Inlägg". Microsoft Teams på Internet markerar det senaste meddelandet som standard.

 2. Meddelanden markeras som rubriker. Om du vill flytta mellan dem trycker du på H (framåt) eller Skift+H (bakåt). Meddelandelistan innehåller följande rubriknivåer:

  • Rubrik 2: Huvudinnehållsområdets rubrik

  • Rubrik 3: Datumavgränsare i konversationen.

  • Rubrik 4: Enskilda meddelanden under ett datum.

  • Rubrik 5: Svar på meddelanden.

  Tips: Som standard läser Microsoft Teams in de 20 senaste meddelandena. Om du vill visa äldre meddelanden måste du navigera bakåt i meddelandelistan.

Navigera i och läsa trådade konversationer

Till skillnad från privata chattar trådas konversationer i kanaler. Det innebär att alla svar är begränsade till varje enskilt inlägg i stället för det fritt flödande konversationsformatet i chattvyn .

 1. Om konversationen du befinner dig i är en trådad konversation hör du: "Trådad konversation". Öppna den trådade konversationen genom att trycka på Retur. Du hör det första meddelandet i tråden.

 2. Gå mellan meddelandena i en trådad konversation genom att trycka på upp- eller nedpil. Skärmläsaren läser upp meddelandena när du bläddrar igenom dem.

 3. Öppna ett meddelande för fler åtgärder genom att trycka på Retur. Flytta tillbaka fokus till den trådade konversationen genom att trycka på Esc.

Publicera meddelanden i kanaler

 1. Tryck på C på fliken Inlägg. Fokus flyttas till meddelanderutan.

  Tips: 

  • Om du vill expandera redigeringsrutan för att komma åt fler redigeringsalternativ trycker du på Ctrl+Skift+X. Om du vill dölja rutan trycker du på Ctrl+Skift+X igen.

  • Om du vill se till att gruppmedlemmarna ser meddelandet trycker du på Ctrl+Skift+I i redigeringsrutan för att markera meddelandet som viktigt. Du hör: "Blockciteringsformatet har tagits bort". Viktiga meddelanden visar etiketten Viktigt! i kanalen och visas som aviseringar i aktivitetsfeeden för teammedlemmar.

 2. Skriv ditt meddelande. Du kan också lägga till bifogade filer eller till och med emojier, dekaler eller memes.

 3. Skicka meddelandet genom att trycka på Ctrl+Retur.

Mer information om hur du skriver gruppmeddelanden och privata meddelanden och bifogar filer, bilder, uttryckssymboler, dekaler och memer finns i Använda en skärmläsare för att chatta i Microsoft Teams.

Svara på ett meddelande

 1. Gå till det meddelande du vill svara på på fliken Inlägg med upp- och nedpilarna.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Svara" och tryck på Retur.

 3. Skriv svaret och tryck på Retur för att skicka.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge, i JAWS kallas det virtuellt markörläge och i Skärmläsaren kallas det skanningsläge.

 1. Gå till det meddelande du vill svara på på fliken Inlägg genom att trycka på H (framåt) eller Skift+H (bakåt).

 2. Med Skärmläsaren trycker du på R-tangenten för att flytta fokus till svarsfältet. Annars trycker du på H-tangenten tills du hör "Svara" och trycker på Retur.

 3. Skriv svaret och tryck på Retur för att skicka.

Redigera meddelanden

Du kan redigera meddelanden som du har publicerat på en kanal.

 1. Navigera till det meddelande du vill redigera i en kanal och tryck på Retur.

 2. Tryck på Retur igen för att öppna meddelandemenyn. Du hör: "Gilla.".

 3. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Fler alternativ." Tryck på Ange för att välja.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du kommer till knappen Redigera och tryck på Retur.

 5. Nu kan du redigera meddelandetexten eller lägga till emojier eller bifogade filer, till exempel. När du är klar trycker du på Tabb tills du hör "Skicka, knapp, klart" och trycker sedan på Retur.

 6. Tryck på Esc om du vill flytta tillbaka fokus till meddelandet.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge, i JAWS kallas det virtuellt markörläge och i Skärmläsaren kallas det skanningsläge.

 1. Navigera till det meddelande du vill redigera i en kanal och tryck på Retur.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Verktygsfält med två knappar" och tryck på Retur.

 3. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Fler alternativ." Tryck på Ange för att välja.

 4. Tryck på B eller nedpilen tills du kommer till knappen Redigera och tryck på Retur.

 5. Nu kan du redigera meddelandetexten eller lägga till emojier eller bifogade filer, till exempel. När du är klar trycker du på Tabb tills du hör "Skicka, knapp, klart" och trycker sedan på Retur.

 6. Tryck på Esc om du vill flytta tillbaka fokus till meddelandet.

Ta bort meddelanden

Du kan ta bort meddelanden som du har publicerat på en kanal.

 1. Navigera till det meddelande du vill ta bort i en kanal och tryck på Retur.

 2. Tryck på Retur igen för att öppna meddelandemenyn. Du hör: "Gilla.".

 3. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Fler alternativ." Tryck på Ange för att välja.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du kommer till knappen Ta bort och tryck på Retur. Meddelandet tas bort.

 5. Tryck på Esc om du vill flytta tillbaka fokus till meddelandelistan.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge, i JAWS kallas det virtuellt markörläge och i Skärmläsaren kallas det skanningsläge.

 1. Navigera till det meddelande du vill ta bort i en kanal och tryck på Retur.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Verktygsfält med två knappar" och tryck på Retur.

 3. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Fler alternativ." Tryck på Ange för att välja.

 4. Tryck på B eller nedpilen tills du kommer till knappen Ta bort och tryck sedan på Retur. Meddelandet tas bort.

 5. Tryck på Esc om du vill flytta tillbaka fokus till meddelandelistan.

Aktivera aviseringar för en konversation

När aviseringar är aktiverade för en konversation visas svar på konversationen i aktivitetsfeeden. Meddelanden aktiveras automatiskt för konversationer som du har startat eller besvarat.

 1. I en kanalkonversation i meddelanderutan trycker du på Skift + Tabb för att gå till det sista meddelandet i kanalen.

 2. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör det första meddelandet i konversationen som du vill aktivera aviseringar för.

 3. Tryck på Retur. Du hör: "Gilla.". Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Fler alternativ." Tryck på Ange för att välja.

 4. Om du vill aktivera aviseringar för konversationen trycker du på nedåtpilen tills du hör "Aktivera aviseringar" och trycker sedan på Retur för att välja det.

  Obs!: Om du vill inaktivera meddelanden för konversationen trycker du på nedåtpilen tills du hör "Inaktivera aviseringar" och trycker sedan på Retur för att välja det.

 5. Om du hör en bekräftelsedialogruta trycker du på Retur för att bekräfta och tillämpa ändringen.

 6. Tryck på Esc om du vill flytta tillbaka fokus till meddelandet.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge, i JAWS kallas det virtuellt markörläge och i Skärmläsaren kallas det skanningsläge.

 1. I en konversation trycker du på H eller Skift+H tills du hör det första meddelandet i konversationen som du vill aktivera eller inaktivera aviseringar för.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör: "Verktygsfält med två knappar."

 3. Tryck på Retur. Du hör: "Gilla.".

 4. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Fler alternativ." Tryck på Ange för att välja.

 5. Med Skärmläsaren trycker du på I tills du hör "Aktivera aviseringar" och trycker sedan på Retur.

  Med JAWS och NVDA trycker du på nedåtpilen tills du hör "Aktivera aviseringar" och trycker sedan på Retur.

  Obs!: Om du vill inaktivera aviseringar för konversationen med Skärmläsaren trycker du på I tills du hör "Inaktivera aviseringar" och trycker sedan på Retur för att välja. Med JAWS och NVDA trycker du på nedåtpilen tills du hör "Stäng av meddelanden" och trycker på Retur.

 6. Om du hör en bekräftelsedialogruta trycker du på Retur för att bekräfta och tillämpa ändringen.

 7. Tryck på Esc om du vill flytta tillbaka fokus till meddelandet.

Öppna dina filer i skrivbordsappen som standard

Om du föredrar att alltid öppna och redigera dina Word, PowerPoint ellerExcel filer i skrivbordsappen i stället för webbappen eller Microsoft Teams kan du ändra standardappen.

 1. Öppna inställningarna för Microsoft Teams genom att trycka på Ctrl+Skift+komma (,). Dialogrutan Inställningar öppnas. Fokus är på fliken Allmänt .

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Filer, öppna alltid Word-, PowerPoint- och Excel-filer i" följt av den aktuella standardappen.

 3. Tryck på blanksteg för att expandera appmenyn. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör "Skrivbordsapp, inte markerad" och tryck på Retur.

 4. Stäng dialogrutan Inställningar genom att trycka på Tabb tills du hör "Knappen Stäng inställningar" och tryck på Retur.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge, i JAWS kallas det virtuellt markörläge och i Skärmläsaren kallas det skanningsläge.

 1. Öppna inställningarna för Microsoft Teams genom att trycka på Ctrl+Skift+komma (,). Dialogrutan Inställningar öppnas. Fokus är på fliken Allmänt .

 2. Tryck på B tills du hör "Filer, öppna alltid Word-, PowerPoint- och Excel-filer i" följt av den aktuella standardappen.

 3. Tryck på blanksteg för att expandera appmenyn. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör "Skrivbordsapp, inte markerad" och tryck på Retur.

 4. Stäng dialogrutan Inställningar genom att trycka på B tills du hör "Knappen Stäng inställningar" och tryck på Retur.

Använda kommandona i sökfältet

I Microsoft Teams kan du använda kommandon i sökfält för att snabbt göra saker.

 1. Tryck på Ctrl +E för att gå till sökfältet.

 2. Gör något av följande:

  • Skriv ett snedstreck (/) för att öppna listan med tillgängliga kommandon. Navigera i listan genom att trycka på upp- eller nedpilen tills du kommer till önskat kommando och tryck på Retur för att välja det.

  • Om du vet vilket kommando du vill använda skriver du kommandot i sökfältet och trycker på Retur.

Kontrollera om du är teamägare eller medlem

Teamägare har ytterligare behörigheter, till exempel redigering av teaminställningarna.

 1. Tryck på Ctrl+Skift+3 för att komma åt Teams-vyn .

 2. Använd upp- och nedpilarna för att gå till det team du vill kontrollera.

 3. Tryck på Skift+F10 för att öppna menyn Fler alternativ .

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör: "Hantera team".

 5. Tryck på Retur. Du hör: "Medlemmar".

 6. Om du vill söka efter dig själv i medlemslistan trycker du på Tabb för att gå till sökrutan och skriver ditt namn.

 7. Tryck på Tabb tills du hör "Namn" och tryck sedan på nedåtpilen. Skärmläsaren läser upp ditt namn, din titel, din plats och din roll.

Logga ut från Microsoft Teams

 1. I Microsoft Teams trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Profil, appinställningar med mera" och trycker sedan på Retur.

 2. Tryck på nedpilen flera gånger tills du hör utloggningsalternativet och tryck på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa och ändra team i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Video: Vad är Microsoft Teams?

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×