Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Dekorativ ikon. Skärmläsarinnehåll

Den här artikeln är till för personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office produkter och är en del Office innehållsuppsättningen Hjälpmedel. Mer allmän hjälp finns på Startsidan för Microsoft Support.

Använd Microsoft Teams med tangentbordet och en skärmläsare för att arbeta smidigt med ditt team. Vi har testat det med JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du installerar och öppnar skrivbordsappen, ansluter till ett team och loggar in och ut. Du får också lära dig hur du hittar, läser, redigerar, tar bort och publicerar meddelanden i en kanal.  

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Du kan enkelt öppna listan med kortkommandon i Microsoft Teams. Tryck på CTRL + E för att gå till fältet Sök, skriv /Keysoch tryck sedan på RETUR.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • De senaste versionerna av JAWS har inte längre läget för den virtuella PC-markören angiven som standard för Microsoft Teams. Anvisningar om hur du aktiverar läget för den virtuella PC-markören finns i artikeln om att aktivera den virtuella JAWS-markören.

I det här avsnittet

Installera Microsoft Teams skrivbordsapp

 1. Öppna en webbläsare på datorn och bläddra till en https://teams.microsoft.com/downloads. Gå till den nedladdningsknapp som gäller för din version av Windows och tryck på Retur.

 2. Tryck på Alt + N om du vill hoppa till nedladdningsmeddelandet och tryck på Retur för att välja Kör. Programmet Microsoft Teams installeras. När du är klar Microsoft Teams inloggningsfönstret och du kan ange dina inloggningsuppgifter för att logga in.

Öppna Microsoft Teams skrivbordsapp

 1. På datorn trycker du på Windows-tangenten och skriver sedan Microsoft Teams.

 2. Du hör: "Microsoft Teams, app". Tryck på Retur för att öppna programmet.

 3. När du hör inloggningsfönstret skriver du ditt arbets-, skol- eller Microsoft-konto i fältet Inloggningsadress.

 4. Tryck på Tabb för att gå till knappen Logga in och välj genom att trycka på Retur.

 5. Du uppmanas att välja det inloggningskonto och den metod du vill använda. Tryck på Tabb tills du hör det alternativ du vill ha och tryck sedan på Retur.

 6. Beroende på inloggningsmetod följer och följer du anvisningarna när skärmläsaren meddelar dem. Skriv till exempel ditt lösenord eller välj ditt smartkortscertifikat, skriv PIN-koden och tryck sedan på Retur. Om det behövs trycker du på Tabb för att gå till knappen Logga in och trycker sedan på Retur.

Ansluta till ett befintligt offentligt team

 1. I Microsoft Teams trycker du på Ctrl+3 för att komma Teams vyn.

 2. Tryck på Tabb för att gå till knappen Anslut eller skapa ett team och tryck på Retur. Fokus flyttas till panelen Skapa ett team i vyn Gå med i eller skapa en gruppvy, om funktionen för att skapa team är öppen för dig eller till panelen Gå med i ett team med en kod om den inte är det. Om det behövs kan du flytta fokus från textfältet Ange kod genom att trycka på Esc.

 3. Sök efter ett team att gå med i genom att trycka på Skift+Tabb tills du hör: "Sök efter team".

 4. Skriv namnet på det team du vill ansluta till och tryck på Retur för att skicka din sökning.

  Tips: Om du snabbt vill hitta och gå med i ett team trycker du på Ctrl+E för att gå till sökfältet. Skriv /join, tryck på Retur och skriv teamnamnet. Tryck på nedpilen och tryck sedan på Retur eller Skift+Retur.

 5. Tryck på Tabb tills du hör det första resultatet.

 6. Använd höger- eller vänsterpilen för att bläddra igenom sökresultaten.

 7. När du är på det team du vill ha trycker du på Retur för att ansluta.

  Du läggs till i teamet och du hittar teamet i listan med team i Teams vyn.

Ändra din tillgänglighetsstatus

 1. Tryck på Ctrl+E för att flytta fokus till sökfältet och tryck sedan på Tabb. Du hör: "Profil, appinställningar med mera, menyobjekt".

 2. Tryck på RETUR. Du hör din aktuella tillgänglighetsstatus.

 3. Tryck på Retur för att öppna menyn statusalternativ. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör det statusalternativ du vill ha och tryck på Retur för att tillämpa ditt val. Din tillgänglighetsstatus ändras och fokus återgår till menyobjektet Profil och appinställningar.

  Obs!: Du kan ange din status som Visa som Offline. När du visas offline får du fortfarande aviseringar om någon skickar meddelanden till dig, men du kan arbeta i Microsoft Teams medan andra ser osynliga ut.

Hitta och läsa nya meddelanden i en kanal

 1. Tryck på Ctrl+3 Teams visa vyn.

 2. Tryck på Tabb tills du hör det senaste meddelandet i den aktuella kanalen.

 3. Gå uppåt eller nedåt i meddelandelistan genom att trycka på upp- eller nedpil.

Navigera i och läsa trådade konversationer

Till skillnad från privata chattar är konversationer i kanaler trådade. Det innebär att alla svar finns på varje enskilt inlägg i stället för det kostnadsfria konversationsformatet i chattvyn.

 1. Om konversationen du står i är en trådad konversation läser skärmläsaren upp den. Öppna den trådade konversationen genom att trycka på Retur. Du hör det första meddelandet i tråden.

 2. Gå mellan meddelanden i en trådad konversation genom att trycka på upp- eller nedpil. Skärmläsaren läser upp meddelandena när du går mellan dem.

 3. Öppna ett meddelande för fler åtgärder genom att trycka på Retur. Flytta tillbaka fokus till den trådade konversationen genom att trycka på Esc.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. Tryck på Ctrl+3 Teams visa vyn.

 2. Tryck på Tabb tills du hör det senaste meddelandet i den aktuella kanalen.

 3. Meddelanden markeras som rubriker. Om du vill flytta mellan meddelanden trycker du på H eller Skift+H. Meddelandelistan innehåller följande rubriknivåer:

  • Rubrik 2: Rubrik för huvudinnehållsområdet

  • Rubrik 3: Datumavgränsare i konversationen.

  • Rubrik 4: Enskilda meddelanden under ett datum.

  • Rubrik 5: Svarar på meddelanden.

  Tips: Som standard läses Microsoft Teams in de 20 senaste meddelandena. Om du vill visa äldre meddelanden måste du navigera bakåt i meddelandelistan.

Navigera i och läsa trådade konversationer

Till skillnad från privata chattar är konversationer i kanaler trådade. Det innebär att alla svar finns på varje enskilt inlägg i stället för det kostnadsfria konversationsformatet i chattvyn.

 1. Om konversationen du står i är en trådad konversation läser skärmläsaren upp den. Om du vill navigera i trådade konversationer med JAWS kontrollerar du att det virtuella markörläget är inaktiverat. Tryck på Insert+Z om du vill inaktivera det. Öppna den trådade konversationen genom att trycka på Retur. Du hör det första meddelandet i tråden.

 2. Gå mellan meddelanden i en trådad konversation genom att trycka på upp- eller nedpil. Skärmläsaren läser upp meddelandena när du går mellan dem.

 3. Öppna ett meddelande för fler åtgärder genom att trycka på Retur. Flytta tillbaka fokus till den trådade konversationen genom att trycka på Esc.

Tips: Du kan snabbt gå till olästa meddelanden med hjälp av sökfältet. Tryck på Ctrl+E för att gå till sökfältet. Skriv /oläst och tryck sedan på Retur.

Publicera meddelanden i kanaler

 1. Tips: Med JAWS kontrollerar du att det virtuella markörläget är inaktiverat. Tryck på Insert+Z om du vill inaktivera det. Med JAWS 2019 och nyare behövs inte detta längre.

  Med JAWS fliken Inlägg trycker du på C för att flytta fokus till skrivrutan för meddelanden. Med NVDA trycker du på Tabb tills du hör "Starta en ny konversation. Skriv @ för att nämna någon".

  Tips: 

  • Expandera redigeringsrutan så att fler redigeringsalternativ visas genom att trycka på Ctrl+Skift+X. Komprimera rutan genom att trycka på Ctrl+Skift+X igen.

  • Om du vill vara säker på att gruppmedlemmarna ser meddelandet trycker du på Ctrl+Skift+I i skrivrutan för att markera meddelandet som viktigt. Du hör: "Blockcitatsformatet har tagits bort". Viktiga meddelanden visar etiketten Viktigt! i kanalen och visas som aviseringar i aktivitetsfeeden för teammedlemmar.

 2. Skriv ditt meddelande. Du kan också lägga till bifogade filer eller till och med emojier, dekaler och memes.

 3. Skicka meddelandet genom att trycka på Ctrl+Retur. Du hör: "Skickar".

  Tips: När skrivrutan inte är expanderad skickar du meddelandet genom att trycka på Retur.

Mer information om hur du skriver gruppmeddelanden och privata meddelanden och bifogar filer, bilder, uttryckssymboler, dekaler och memes finns i Använda en skärmläsare för att chatta i Microsoft Teams.

Redigera meddelanden

Du kan redigera meddelanden som du har publicerat i en kanal.

 1. Navigera till det meddelande du vill redigera i en kanal och tryck på Retur.

 2. Tryck på Retur igen för att öppna meddelandemenyn. Du hör: "Gilla".

 3. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Fler alternativ." Tryck på Ange för att välja.

 4. Tryck på nedpilen tills du kommer till knappen Redigera och tryck sedan på Retur.

 5. Nu kan du redigera meddelandetexten eller till exempel lägga till emojier eller bifogade filer. När du är klar trycker du på Tabb tills du hör "Skicka-knapp, Klar" och trycker sedan på Retur.

 6. Tryck på Esc om du vill gå tillbaka till meddelandet.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. Navigera till det meddelande du vill redigera i en kanal och tryck på Retur.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Verktygsfält med två knappar" och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Fler alternativ." Tryck på Ange för att välja.

 4. Tryck på B eller nedpil tills du kommer till knappen Redigera och tryck sedan på Retur.

 5. Nu kan du redigera meddelandetexten eller till exempel lägga till emojier eller bifogade filer. När du är klar trycker du på Tabb tills du hör "Skicka-knapp, Klar" och trycker sedan på Retur.

 6. Tryck på Esc om du vill gå tillbaka till meddelandet.

Ta bort meddelanden

Du kan ta bort meddelanden som du har publicerat i en kanal.

 1. Gå till det meddelande du vill ta bort i en kanal och tryck på Retur.

 2. Tryck på Retur igen för att öppna meddelandemenyn. Du hör: "Gilla".

 3. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Fler alternativ." Tryck på Ange för att välja.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du kommer till knappen Ta bort och tryck sedan på Retur. Meddelandet tas bort.

 5. Tryck på Esc om du vill gå tillbaka till meddelandelistan.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. Gå till det meddelande du vill ta bort i en kanal och tryck på Retur.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Verktygsfält med två knappar" och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Fler alternativ." Tryck på Ange för att välja.

 4. Tryck på B eller nedpil tills du kommer till knappen Ta bort och tryck sedan på Retur. Meddelandet tas bort.

 5. Tryck på Esc om du vill gå tillbaka till meddelandelistan.

Svara på ett meddelande

 1. På fliken Inlägg går du till det meddelande som du vill svara på med piltangenterna.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du kommer till svarsfältet och tryck på Retur.

 3. Skriv svaret och tryck på Retur för att skicka svaret till kanalen.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. På fliken Inlägg trycker du på H eller Skift+H för att gå till meddelandet du vill svara på.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du kommer till svarsfältet och tryck på Retur.

 3. Skriv svaret och tryck på Retur för att skicka svaret till kanalen.

Aktivera aviseringar för en konversation

När aviseringar har aktiverats för en konversation visas svar på konversationen i aktivitetsfeeden. Aviseringar aktiveras automatiskt för konversationer som du har startat eller svarat på.

 1. Gå till det sista meddelandet i kanalen genom att trycka på Skift+Tabb i meddelanderutan i en kanalkonversation.

 2. Tryck på upp- eller nedpil tills du hör det första meddelandet i konversationen som du vill aktivera aviseringar för.

 3. Tryck på RETUR. Du hör: "Gilla". Du kan behöva trycka på Retur två gånger.

 4. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Fler alternativ." Tryck på Ange för att välja.

 5. Tryck på nedpilen tills du hör "Aktivera aviseringar" och tryck sedan på Retur för att välja alternativet.

  Tips: Om du vill inaktivera aviseringar för konversationen trycker du på nedåtpilen tills du hör "Inaktivera aviseringar" och väljer genom att trycka på Retur.

 6. Om du hör en bekräftelsedialogruta trycker du på blanksteg för att bekräfta och tillämpa ändringen.

 7. Tryck på Esc om du vill gå tillbaka till meddelandet.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. I en konversation trycker du på H eller Skift+H tills du hör det första meddelandet i konversationen som du vill aktivera eller inaktivera aviseringar för.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör: "Verktygsfält med två knappar."

 3. Tryck på RETUR. Du hör: "Gilla". Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Fler alternativ." Tryck på Ange för att välja.

 4. Tryck på nedpilen tills du hör "Aktivera aviseringar" och tryck sedan på Retur för att välja alternativet.

  Obs!: Om du vill inaktivera aviseringar för konversationen trycker du på nedåtpilen tills du hör "Inaktivera aviseringar" och väljer sedan genom att trycka på Retur.

 5. Om du hör en bekräftelsedialogruta trycker du på blanksteg för att bekräfta och tillämpa ändringen.

 6. Tryck på Esc om du vill gå tillbaka till meddelandet.

Använda kommandona i sökfältet

I Microsoft Teams använda sökfältet för att snabbt göra saker genom att ange kommandon.

 1. Tryck på Ctrl+E för att gå till sökfältet.

 2. Gör något av följande:

  • Skriv / för att öppna listan med tillgängliga kommandon. Navigera i listan med uppåt- och nedåtpilarna tills du hör det kommando du vill använda och tryck på Retur för att välja det.

  • Om du vet vilket kommando du vill använda skriver du kommandot i sökfältet och trycker på Retur.

Kontrollera om du är teamägare eller medlem

Teamägare har ytterligare behörigheter, till exempel att redigera teaminställningarna.

 1. Tryck på Ctrl+3 Teams visa vyn.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att gå till det team du vill kontrollera.

 3. Tryck på Skift+F10 för att öppna menyn Fler alternativ.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör: "Hantera team".

 5. Tryck på RETUR. Du hör: "Medlemmar".

 6. Om du vill söka efter dig själv i medlemslistan trycker du på Tabb för att gå till sökrutan och skriver ditt namn.

 7. Tryck på Tabb tills du hör skärmläsaren läsa upp ditt namn, din titel, din plats och din roll.

Logga ut från Microsoft Teams

 1. Tryck på Ctrl+E för att gå till sökfältet.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Profil, appinställningar med mera" och tryck på Retur.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör ut logga ut-alternativet och tryck sedan på Retur.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att skapa och ändra team i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Video: Vad är Microsoft Teams?

Använd Microsoft Teams på Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att arbeta smidigt med ditt team. Lär dig hur du installerar, öppnar och loggar in i och ut ur appen. Gå med i team, hitta, läsa och publicera meddelanden i en kanal.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Du kan enkelt öppna listan med kortkommandon i Microsoft Teams. Tryck på Kommando + E för att gå till sökfältet, skriv /keysoch tryck sedan på Retur.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Installera, öppna och logga in på Microsoft Teams

Installera Microsoft Teams på datorn

 1. Öppna en webbläsare på din Mac och gå till https://teams.microsoft.com/downloads. Tryck på Tabb tills du hör "Hoppa till huvudinnehållet" och tryck på Retur.

 2. Tryck på högerpilen tills du hör "Klicka här om du vill ladda ned Microsoft Teams-appen på din skrivbordsenhet" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

 3. Navigera i dialogrutan för hämtningsbekräftelse genom att trycka på högerpil. När du kommer till knappen Tillåt trycker du på Ctrl+Alt+Blanksteg. Filen Microsoft Teams börjar laddas ned.

 4. Gå till dockan genom att trycka på Ctrl+Alt+D. Använd vänster- eller RIght-piltangenten för att gå till mappen Hämtade filer och öppna mappen genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg. Tryck på Tabb en gång för att gå till det senaste nedladdningsobjektet och tryck sedan på Retur.

 5. Installationsprogrammet öppnas. Använd piltangenterna för att navigera alla objekt i installationsfönstret eller hoppa direkt till knapparna med Tabb-tangenten. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg om du vill klicka på en knapp.

 6. Om datorn ber om ditt Mac-lösenord för att tillåta installationen skriver du ditt lösenord och trycker på Retur. När installationen är klar hör du ett ljud. Tryck på Retur för att stänga dialogrutan.

 7. Du hör "Vill du flytta Microsoft Teams installationsprogrammet till Papperskorgen?" Tryck på Retur Microsoft Teams vill behålla installationsprogrammet. Tryck på Tabb för att flytta det till papperskorgen och sedan på Retur.

Öppna och logga in på Microsoft Teams

 1. Du kan till exempel använda Spotlight-sökning för att snabbt Microsoft Teams på din Mac. Du öppnar Spotlight genom att trycka på Kommando+Blanksteg. Skriv Microsoft Teams och tryck på Retur.

 2. En dialogruta för inloggning öppnas. Skriv e-postadressen för det konto som du vill logga in med och tryck på Retur.

 3. Om dialogrutan för kontoval öppnas trycker du på Tabb eller Skift+Tabb för att gå till det konto som du vill använda. Tryck på Retur för att markera det.

 4. Din organisations inloggningssida öppnas. Fokus är i fältet Lösenord. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur.

 5. Om du har tvåstegsverifiering i bruk måste du verifiera inloggningsförfrågan med den metod som du har valt. När den godkänts öppnas dialogrutan Förblir inloggad. Tryck på Retur för att minska antalet gånger du behöver logga in. Microsoft Teams öppnas.

Ansluta till ett befintligt offentligt team

 1. I Microsoft Teams trycker du på Kommando+3 för att komma Teams vyn.

 2. Tryck på Tabb för att gå med i eller skapa ett team ochtryck på Retur.

 3. Tryck på högerpilen för att navigera genom de tillgängliga teamen. Tryck på Retur när du hör det team du vill ansluta till.

  Du läggs till i teamet och teamet läggs till i listan över team i Teams vy.

Tips: Du kan också använda sökfältet högst upp för att hitta och gå med i ett team. Tryck på Kommando + E för att gå till sökfältet. Skriv /join, tryck på Retur och skriv namnet på teamet. Tryck på nedpil för att gå till sökresultaten och tryck på Retur för att välja.

Ändra din status

 1. I Microsoft Teams trycker du på Kommando + E för att gå till sökfältet.

 2. Skriv något av följande kommandon:

  • Ange din status till tillgänglig genom att skriva /available och trycka på Retur.

  • Om du vill ange din status som inte vid datorn skriver du /away och trycker på Retur.

  • Om du vill ange din status som upptagen skriver du /busy och trycker på Retur.

  • Ange din status till Stör ej genom att skriva /dnd och trycka på Retur.

  • Ange din status så att den visas offline genom att skriva /offline och trycka på Retur. När du visas offline får du fortfarande aviseringar om någon skickar meddelanden till dig, men du kan arbeta i Microsoft Teams medan andra ser osynliga ut.

Hitta och läsa nya meddelanden i en kanal

 1. Tryck Microsoft Teams + 1 för att komma åt de senaste meddelandena i i Microsoft Teams. Vyn Aktivitet öppnas.

 2. Tryck på Tabb tills VoiceOver läser upp det senaste meddelandet i din feed. Tryck på uppilen om du vill höra föregående meddelande. Tryck på nedåtpilen för att gå tillbaka till nästa meddelande.

Tips: Du kan snabbt gå till olästa meddelanden med hjälp av sökfältet. Gå till sökfältet genom att trycka på Kommando+E. Skriv /oläst och tryck på Retur. Den relaterade konversationen med olästa meddelanden öppnas i innehållsfönstret. Navigera till olästa meddelanden genom att trycka på Ctrl+Alt+Kommando+H tills du kommer till rubriknivå 3 och sedan trycka på Ctrl+Alt+Kommando+M tills du kommer till rubriken Senast läst. Fokus är på det senaste olästa meddelandet. Tryck på uppilen för att gå till föregående meddelanden.

Navigera i och läsa trådade konversationer

 1. Öppna trådade konversationer genom att trycka på Kommando+3 för att gå Teams eller Kommando+1 för att gå till vyn Aktivitet.

 2. Gå till trådade konversationer genom att trycka på Tabb tills VoiceOver meddelar en flik. Om du inte kommer till fliken Inlägg trycker du på Alt+vänsterpil tills VoiceOver meddelar fliken och trycker på Retur.

 3. Tryck på Tabb flera gånger för att gå till de trådade konversationerna. Fokus flyttas till det senaste meddelandet.

 4. Navigera i de olika meddelandena i konversationen genom att trycka på Retur och sedan på upp- eller nedpil. Navigera bort från konversationen genom att trycka på Esc.

  Tips: Du kan också använda voiceOver-rubriknavigering, till exempel Ctrl+Alt+Kommando+H (sök nästa rubrik) och Ctrl+Alt+Kommando+M (hitta nästa rubrik på samma nivå) för att bläddra bland meddelandena. Rubriknivåerna är:

  • Rubrik 2: Rubrik för huvudinnehållsområdet

  • Rubrik 3: Datumavgränsare i konversationen.

  • Rubrik 4: Enskilda meddelanden under ett datum.

  • Rubrik 5: Svarar på meddelanden.

Publicera meddelanden i kanaler

 1. På fliken Inlägg trycker du på C. Fokus flyttas till meddelanderutan.

  Tips: 

  • Expandera redigeringsrutan och få tillgång till fler redigeringsalternativ genom att trycka på Kommando+Skift+X.

  • Rutan komprimeras automatiskt när meddelandet skickas, men du kan också komprimera den genom att trycka på Kommando+Skift+X igen.

 2. Skriv ditt meddelande.

  Tips: 

  • Du kan lägga till bifogade filer eller till och med emojier, dekaler och memes i meddelandet. Navigera till menyerna för emojier och dekaler genom att trycka på Tabb en gång och sedan trycka på högerpilen tills du hör menyn du vill öppna. Tryck på Retur för att öppna menyn och skriv vad du vill söka efter, eller tryck på Tabb för att gå direkt till galleriet. Navigera bland alternativen i galleriet med höger- eller vänsterpil. Du väljer genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  • För att vara säker på att gruppmedlemmarna ser meddelandet kan du trycka på Kommando+Skift+I i skrivrutan för att markera meddelandet som viktigt. Du hör: "Blockcitatsformatet har tagits bort". Viktiga meddelanden märks som Viktigt! i kanalen och visas som aviseringar i aktivitetsfeeden för teammedlemmar.

 3. Skicka meddelandet genom att trycka på Kommando+Retur.

  Tips: När skrivrutan inte är expanderad kan du skicka ett meddelande genom att trycka på Retur.

Mer information om hur du skriver gruppmeddelanden och privata meddelanden och bifogar filer, bilder, uttryckssymboler, dekaler och memes finns i Använda en skärmläsare för att chatta i Microsoft Teams.

Svara på ett meddelande

 1. Om du vill svara på ett befintligt meddelande eller en tråd navigerar du till meddelandet och trycker på R.

 2. Skriv svaret och tryck på Retur för att skicka det.

Redigera meddelanden

Du kan redigera meddelanden som du har publicerat i en kanal.

 1. Gå till det meddelande du vill redigera i en kanal och tryck på Retur.

 2. Tryck på Retur igen för att öppna meddelandemenyn. Du hör: "Gilla".

 3. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Fler alternativ." Tryck på Retur för att välja.

 4. Tryck på Ctrl+Alt+högerpilen tills du kommer till knappen Redigera och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

 5. Nu kan du redigera meddelandetexten eller till exempel lägga till emojier eller bifogade filer. När du är klar trycker du på Tabb-tangenten tills du hör "Skicka-knapp, Klar" och trycker på Retur.

 6. Tryck på Esc om du vill gå tillbaka till meddelandet.

Ta bort meddelanden

Du kan ta bort meddelanden som du har publicerat i en kanal.

 1. Gå till det meddelande du vill ta bort i en kanal och tryck på Retur.

 2. Tryck på Retur igen för att öppna meddelandemenyn. Du hör: "Gilla".

 3. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Fler alternativ." Tryck på Retur för att välja.

 4. Tryck på Ctrl + Alt + höger piltangent tills du kommer till knappen Ta bort och tryck på Ctrl + Alt + blanksteg för att ta bort meddelandet.

Aktivera aviseringar för en konversation

När aviseringar har aktiverats för en konversation visas svar på konversationen i aktivitetsfeeden. Aviseringar aktiveras automatiskt för konversationer som du har startat eller svarat på.

 1. Gå till det första meddelandet i konversationen som du vill aktivera aviseringar för och tryck på Retur. Du hör: "Gilla, menyalternativ."

 2. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör "Fler alternativ" och tryck på Retur för att välja alternativet.

 3. Om du vill aktivera aviseringar trycker du på nedåtpilen tills du hör "Aktivera aviseringar" och väljer genom att trycka på Ctrl + Alt + blanksteg.

Obs!: Om du vill inaktivera meddelanden för konversationen följer du stegen ovan tills du väljer menyn Fler alternativ. Tryck på högerpilen tills du hör "Inaktivera aviseringar" och välj sedan genom att trycka på Ctrl + Alt + blanksteg.

Använda kommandona i sökfältet

I Microsoft Teams använda sökfältet för att snabbt göra saker genom att ange kommandon.

 1. Gå till sökfältet genom att trycka på Kommando+E.

 2. Gör något av följande:

  • Skriv / för att öppna listan med tillgängliga kommandon. Navigera i listan med uppåt- och nedåtpilarna tills du hör det kommando du vill använda och tryck på Retur för att välja det.

  • Om du vet vilket kommando du vill använda skriver du kommandot i sökfältet, till exempel /dnd som anger din status till Stör ej, och trycker sedan på Retur.

Kontrollera om du är teamägare eller medlem

 1. I Microsoft Teams, tryck på Kommando+3 för att gå Teams vyn.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att öppna listfönstret.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör det team du vill använda och tryck sedan på blanksteg.

 4. Tryck på nedpilen en gång för att gå till alternativet Hantera team och tryck på Retur.

 5. Tryck på Tabb och skriv ditt namn.

 6. Tryck på Tabb tills du hör rubriken Namn och tryck sedan på nedåtpilen. VoiceOver läser upp din information, inklusive din roll i gruppen.

Logga ut från Microsoft Teams

 1. I Microsoft Teams trycker du på Kommando + E för att gå till sökfältet. Tryck på Tabb en gång och sedan på Retur.

 2. Menyn öppnas. Tryck på nedåtpilen tills du hör ut- och logga ut genom att trycka på Ctrl + Alt + blanksteg.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att skapa och ändra team i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Video: Vad är Microsoft Teams?

Använd Microsoft Teams för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren för iOS, för att arbeta smidigt med ditt team. Lär dig hur du installerar och öppnar appen, loggar in och ut. Du får också lära dig hur du hittar, läser, redigerar, tar bort och publicerar meddelanden i en kanal.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Installera och Microsoft Teams för första gången 

 1. Om den inte redan är installerad på telefonen laddar du ned och installerar Microsoft Teams från App Store.

 2. På telefonen går du till startskärmen där appen finns, sveper åt höger tills du hör VoiceOver meddela den och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Kontofält, textfält, Inloggningsadress" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Använd skärmtangentbordet för att skriva den e-postadress som du vill logga in med. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "Gå" och dubbeltrycker på skärmen.

 5. Du hör "Logga in, Avbryt, knapp" och din organisations inloggningssida öppnas. Svep åt höger tills du hör "Lösenord" och dubbeltryck på skärmen. Skriv lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "Gå" och dubbeltrycker på skärmen.

 6. Appen frågar om din tillåtelse att använda mikrofonen för samtal. Tillåt genom att svepa åt höger tills du hör "OK, knapp" och dubbeltrycka på skärmen.

  Microsoft Teams öppnas i vyn Aktivitet.

Logga in på Microsoft Teams

 1. Öppna Microsoft Teams på telefonen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Konto, inloggningsadress" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Använd skärmtangentbordet för att skriva den e-postadress som du vill logga in med. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "Gå" och dubbeltrycker på skärmen.

 4. Du hör "Logga in. Avbryt, knapp" och din organisations inloggningssida öppnas. Svep åt höger tills du hör "Lösenord" och dubbeltryck på skärmen. Skriv lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "Gå" och dubbeltrycker på skärmen.

  Microsoft Teams öppnas i vyn Aktivitet.

Hitta och läsa nya meddelanden i en kanal

 1. I Microsoft Teams trycker du på skärmen med fyra fingrar nästan längst ned på skärmen för att flytta fokus till appfältet. Du hör: "Fliken Mer."

 2. Svep åt vänster tills du hör "Aktivitet" följt av antalet olästa objekt, om det finns några. Dubbeltryck på skärmen. Vyn Aktivitet öppnas.

 3. Om du vill flytta fokus till högst upp på skärmen trycker du på skärmen med fyra fingrar nära skärmens överkant.

 4. Bläddra till aktivitetsfeeden genom att svepa åt höger. VoiceOver läser upp den senaste aktiviteten i takt med att du sveper.

 5. Öppna en konversation när du är vid önskat meddelande genom att dubbeltrycka på skärmen. Läs ett nytt meddelande genom att svepa åt höger tills VoiceOver läser upp meddelandet för dig.

 6. Stäng konversationen genom att trycka på skärmen med fyra fingrar uppe på skärmen, svepa åt vänster tills du hör "Tillbaka, knapp" och dubbeltrycka på skärmen.

Navigera, läsa och svara på trådade konversationer

 1. I Microsoft Teams går du till en teamkanal genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör "Teams, flik" och dubbeltrycka på skärmen. Vyn Teams öppnas. Bläddra bland kanalerna genom att svepa åt höger. När du flyttar runt meddelar VoiceOver kanalnamnen följt av "Knapp".

 2. När du är vid den kanal som du vill läsa dubbeltrycker du på skärmen. Kanalen öppnas.

 3. Om du vill visa den senaste trådade konversationen kontrollerar du att fliken Inlägg är öppen. Öppna fliken Inlägg genom att svepa åt höger tills du hör "Inlägg, flik" och dubbeltrycka på skärmen.

 4. Ställ in rotorn på Meddelanden.

 5. Gå till den senaste trådade konversationen genom att svepa nedåt. VoiceOver läser upp den senaste trådade konversationen. Om du vill bläddra till äldre konversationer sveper du uppåt.

 6. Öppna en konversation när du är vid önskat meddelande genom att dubbeltrycka på skärmen. Konversationen öppnas.

 7. Om du vill svara på konversationen trycker du på skärmen med fyra fingrar längst ned på skärmen, sveper åt vänster tills du hör "Svara, textfält" och dubbeltrycker på skärmen. Använd skärmtangentbordet till att skriva meddelandet. Gå till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Q”. Skicka meddelandet genom att svepa åt vänster tills du hör "Skicka, knapp" och dubbeltrycka på skärmen.

  Tips: Du kan också hitta tangentbordet genom att utforska skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 8. Om du vill stänga konversationen trycker du på skärmen med fyra fingrar längst upp på skärmen, sveper åt vänster tills du hör "Tillbaka, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

Publicera meddelanden i kanaler

Kommunicera med teamet via meddelanden i teamkanaler. Du kan också flagga ett meddelande som viktigt. Viktiga meddelanden visar etiketten Viktigt! i kanalen och visas som aviseringar i aktivitetsfeeden för teammedlemmar.

 1. Gå till den kanal där du vill publicera ett meddelande och kontrollera att fliken Inlägg är markerad. Tryck på skärmen med fyra fingrar i nedre delen av skärmen. Du hör: "Nytt inlägg." Dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Skriv ett nytt meddelande".

 2. Skriv meddelandet med skärmtangentbordet. Gå till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Q”.

 3. Om du vill markera meddelandet som viktigt sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Format" och dubbeltrycker på skärmen. Du hör: "Viktigt, avmarkerat". Dubbeltryck för att välja. Du hör: "Viktigt, markerat."

 4. När du är klar skickar du det genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör "Skicka, knapp" och dubbeltrycka på skärmen.

Mer information om hur du skriver gruppmeddelanden och privata meddelanden och bifogar filer, bilder, uttryckssymboler, dekaler och memes finns i Använda en skärmläsare för att chatta i Microsoft Teams.

Redigera meddelanden

Du kan redigera meddelanden som du har publicerat i en kanal.

 1. Gå till det meddelande som du vill redigera i en kanal.

 2. När du är på meddelandet sveper du åt höger tills du hör "Meddelandealternativ" och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Redigera meddelande" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Nu kan du redigera meddelandet. Ändra texten med hjälp av skärmtangentbordet. Du kan till exempel lägga till en emoji eller infoga en bifogad fil.

 5. När du är klar trycker du högst upp på skärmen med fyra fingrar, sveper åt höger tills du hör "Klart" och dubbeltrycker på skärmen.

Ta bort meddelanden

Du kan ta bort meddelanden som du har publicerat i en kanal.

 1. Gå till meddelandet som du vill ta bort i en kanal.

 2. När du är på meddelandet sveper du åt höger tills du hör "Meddelandealternativ" och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Ta bort meddelande" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Du uppmanas att bekräfta borttagningen. Svep åt höger tills du hör ”Ta bort” och dubbeltryck på skärmen. Meddelandet tas bort.

Ändra din tillgänglighetsstatus

 1. I Microsoft Teams trycker du på skärmen med fyra fingrar högst upp på skärmen. Du hör: "Menyn Mer." Dubbelklicka på skärmen för att välja.

 2. Svep åt höger tills du hör din aktuella tillgänglighetsstatus och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör den status du vill använda och dubbeltryck på skärmen för att välja och använda den.

  Obs!: Du kan ange din status som Visa som Offline. När du visas offline får du fortfarande aviseringar om någon skickar meddelanden till dig, men du kan arbeta i Microsoft Teams medan andra ser osynliga ut.

 4. Stäng menyn genom att svepa åt vänster tills du hör "Stäng menyn Mer" och dubbeltryck på skärmen.

Logga ut från Microsoft Teams

 1. I Microsoft Teams trycker du på skärmen med fyra fingrar högst upp på skärmen. Du hör: "Menyn Mer." Dubbelklicka på skärmen för att välja.

 2. Svep åt höger tills du hör "Inställningar" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Logga ut" och dubbeltryck på skärmen.

 4. En dialogruta för bekräftelse av ut logga ut öppnas. Svep åt höger tills du hör "Logga ut" och dubbeltryck på skärmen för att logga ut.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att arbeta med filer i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Video: Vad är Microsoft Teams?

Använd Microsoft Teams för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att arbeta smidigt med ditt team. Lär dig hur du installerar och öppnar appen, loggar in och ut. Du får också lära dig hur du hittar, läser, redigerar, tar bort och publicerar nya meddelanden i en kanal.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Installera och Microsoft Teams för första gången

 1. Om den inte redan är installerad på telefonen laddar du ned och installerar Microsoft Teams från Play Store.

 2. På telefonen går du till startskärmen där appen finns, sveper åt höger tills TalkBack meddelar appen och dubbeltrycker på skärmen för att öppna den.

 3. Inloggningsskärmen öppnas. Svep åt höger tills du hör "Logga in, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Använd skärmtangentbordet för att skriva e-postadressen för det konto som du vill logga in med. När du är klar flyttar du åt höger för att gå till knappen Logga in och dubbeltrycker på skärmen.

 5. Din organisations inloggningssida öppnas. Svep åt höger tills du hör "Redigeringsruta" och dubbeltryck på skärmen. Skriv lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "Logga in, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

 6. Sidan Välkommen till Microsoft Teams öppnas. Svep åt höger för att höra sidinnehållet. Svep åt vänster med två fingrar om du vill gå till nästa sida. När du kommer till den sista sidan sveper du åt höger tills du hör "Jag har den, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

  Microsoft Teams öppnas i vyn Aktivitet.

Logga in på Microsoft Teams

 1. Öppna Microsoft Teams på telefonen. Om du har loggat in tidigare på samma enhet är inloggningskontot redan ifyllt och TalkBack meddelar det.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill acceptera det föreslagna kontot sveper du åt höger till knappen Logga in och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill byta konto sveper du åt vänster tills du hör "Logga in med ett annat konto" och dubbeltrycker på skärmen. Ta bort det föreslagna kontot med skärmtangentbordet och skriv det konto som du vill logga in med. När du är klar sveper du åt höger till knappen Logga in och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Om du har fler än ett konto kopplat till din e-post kan du behöva välja vilket konto du vill använda. Svep åt höger tills du hör det konto du vill använda och dubbeltryck på skärmen.

 4. Din organisations inloggningssida öppnas. Svep åt höger tills du hör "Lösenord, redigeringsruta" och dubbeltryck på skärmen. Skriv lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet. När du är färdig stänger du tangentbordet, sveper åt höger tills du hör "Logga in, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

  Microsoft Teams öppnas i vyn Aktivitet.

Hitta och läsa nya meddelanden i en kanal

 1. I Microsoft Teams går du till appfältet längst ned på skärmen genom att svepa nedåt och sedan uppåt. Du hör: "Fliken Mer."

 2. Svep åt vänster tills du hör "Fliken Aktivitet" och dubbeltryck på skärmen. Vyn Aktivitet öppnas och din aktivitetsfeed visas.

 3. Om du vill flytta fokus till början av skärmen sveper du uppåt och sedan nedåt. Du hör: "Knappen Navigering".

 4. Bläddra till den senaste aktivitetsfeeden genom att svepa åt höger. TalkBack läser upp den senaste aktiviteten i takt med att du sveper. Nya meddelanden läsas upp, till exempel: "Olästa", följt av namnet på avsändaren, aktiviteten, kanalnamn, tidsstämpel och position.

 5. Öppna en konversation när du är vid önskat meddelande genom att dubbeltrycka på skärmen. Du hör: "Publicera." Om du vill läsa det nya meddelandet sveper du åt höger tills TalkBack läser upp meddelandet för dig.

 6. Om du vill stänga konversationen och återgå till din feed sveper du nedåt och sedan åt vänster.

Navigera i och läsa trådade konversationer

 1. I Microsoft Teams går du till appfältet längst ned på skärmen genom att svepa nedåt och sedan uppåt. Du hör: "Fliken Mer."

 2. Svep åt vänster tills du hör: "Teams" och dubbeltryck på skärmen för att välja alternativet. Vyn Teams öppnas.

 3. Om du vill flytta fokus till början av skärmen sveper du uppåt och sedan nedåt. Du hör: "Knappen Navigering".

 4. Bläddra bland kanalerna genom att svepa åt höger. När du flyttar runt meddelar TalkBack kanalnamnet följt av teamnamnet.

 5. När du är vid den kanal du vill ha dubbeltrycker du på skärmen. Kanalen öppnas.

 6. Den senaste trådade konversationen visas automatiskt. Om du vill höra meddelandet sveper du åt höger tills du hör ett meddelande. Om du vill bläddra till äldre konversationer sveper du åt vänster från det senaste meddelandet. TalkBack läser upp konversationerna i takt med att du sveper.

 7. Om du vill öppna konversationen när du är vid ett meddelande i konversationen dubbeltrycker du på skärmen. Konversationen öppnas.

 8. Om du vill svara på en konversation sveper du åt höger tills du hör "Svara, redigeringsruta" och dubbeltrycker på skärmen. Använd skärmtangentbordet till att skriva meddelandet. Skicka meddelandet genom att svepa nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet, svepa åt höger eller vänster tills du hör "Skicka meddelande, knapp" och dubbeltrycka på skärmen.

 9. Om du vill stänga konversationen och återgå till listan med meddelanden sveper du nedåt och sedan åt vänster.

Publicera meddelanden i kanaler

Kommunicera med teamet via meddelanden i teamkanaler. Du kan också flagga ett meddelande som viktigt. Viktiga meddelanden visar etiketten Viktigt! i kanalen och visas som aviseringar i aktivitetsfeeden för teammedlemmar.

 1. Gå till den kanal där du vill publicera ett meddelande och kontrollera att fliken Inlägg är markerad.

 2. Svep nedåt och sedan uppåt. Du hör: "Ny konversation". Dubbeltryck på skärmen. Textfältet för att skriva ett nytt meddelande öppnas.

 3. Öppna skärmtangentbordet genom att dubbeltrycka på skärmen och skriv meddelandet.

 4. Om du vill markera meddelandet som viktigt sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Öppna formatmeddelande" och dubbeltrycker på skärmen. Du hör: "Knappen Markera som viktig." Dubbeltryck för att välja. Du hör: "Meddelande markerat som viktigt".

  Om du vill återgå till att skriva meddelandet sveper du åt vänster tills du kommer till textfältet.

 5. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "Skicka meddelande" och dubbeltrycker på skärmen.

 6. Om du vill gå tillbaka till listan med team och kanaler sveper du nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet och sveper sedan nedåt och sedan åt vänster igen.

Mer information om hur du skriver gruppmeddelanden och privata meddelanden och bifogar filer, bilder, uttryckssymboler, dekaler och memes finns i Använda en skärmläsare för att chatta i Microsoft Teams.

Redigera meddelanden

Du kan redigera meddelanden som du har publicerat i en kanal.

 1. Gå till det meddelande som du vill redigera i en kanal.

 2. När du är på meddelandet sveper du åt höger tills du hör "Meddelandealternativ" och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Redigera" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Nu kan du redigera meddelandet. Ändra texten med hjälp av skärmtangentbordet. Du kan till exempel lägga till en emoji eller infoga en bifogad fil.

 5. När du är klar trycker du högst upp på skärmen med fyra fingrar, sveper åt höger tills du hör "Skicka meddelande" och dubbeltrycker på skärmen.

Ta bort meddelanden

Du kan ta bort meddelanden som du har publicerat i en kanal.

 1. Gå till meddelandet som du vill ta bort i en kanal.

 2. När du är på meddelandet sveper du åt höger tills du hör "Meddelandealternativ" och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Ta bort” och dubbeltryck på skärmen.

 4. Du uppmanas att bekräfta borttagningen. Svep åt höger tills du hör ”Ta bort” och dubbeltryck på skärmen.

Ändra din tillgänglighetsstatus

 1. Svep Microsoft Teams uppåt och nedåt i #x0. Du hör: "Knappen Navigering". Dubbelklicka på skärmen för att välja.

 2. Svep åt höger tills du hör din aktuella status och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör den status du vill använda och dubbeltryck på skärmen för att välja och använda den.

  Obs!: Du kan ange din status som Visa som Offline. När du visas offline får du fortfarande aviseringar om någon skickar meddelanden till dig, men du kan arbeta i Microsoft Teams medan andra ser osynliga ut.

 4. Om du vill avsluta navigeringsfönstret sveper du nedåt och sedan åt vänster.

Logga ut från Microsoft Teams

 1. Svep Microsoft Teams uppåt och nedåt i #x0. Du hör: "Knappen Navigering". Dubbelklicka på skärmen för att välja.

 2. Svep åt höger tills du hör "Inställningar" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Logga ut, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

 4. En dialogruta för bekräftelse av ut logga ut öppnas. Svep åt höger tills du hör "OK, knapp" och dubbeltryck på skärmen för att logga ut.

Se även

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att gilla och spara meddelanden i Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Video: Vad är Microsoft Teams?

Använd Microsoft Teams på Internet med tangentbordet och en skärmläsare för att arbeta smidigt med ditt team. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan fungera med andra skärmläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du öppnar appen, loggar in och ut och går med i team. Du får också lära dig hur du hittar, läser, redigerar, tar bort och publicerar meddelanden i en kanal.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Du kommer enkelt åt listan med kortkommandon inifrån Microsoft Teams på Internet. Tryck på CTRL + E för att gå till fältet Sök, skriv /Keysoch tryck sedan på RETUR.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • De senaste versionerna av JAWS har inte längre läget för den virtuella PC-markören angiven som standard för Microsoft Teams. Anvisningar om hur du aktiverar läget för den virtuella PC-markören finns i artikeln om att aktivera den virtuella JAWS-markören.

I det här avsnittet

Öppna Microsoft Teams och logga in

 1. På datorn öppnar du Microsoft Edge och bläddrar till https://teams.microsoft.com.

 2. En inloggningssida öppnas. Om det finns flera konton att välja bland trycker du på Tabb för att bläddra bland alternativen. Tryck på Retur för att välja den.

 3. Din organisations inloggningssida öppnas. Tryck på Tabb för att flytta mellan alternativen. Tryck på Retur för att välja den.

 4. Gå till lösenordsfältet genom att trycka på Skift+Tabb tills du hör "Lösenord" och ange lösenordet. Tryck på Retur när du är klar.

 5. Du hör "Skaffa Windows app". Tryck på Tabb tills du hör "Använd webbappen i stället" och tryck på Retur.

Ansluta till ett befintligt offentligt team

Tips: Du kan snabbt hitta och gå med i ett team med hjälp av sökfältet. Hitta ett team snabbt genom att trycka på Ctrl+E för att gå till sökfältet. Skriv /join, tryck på Retur och skriv teamnamnet. Tryck på nedpilen och tryck sedan på Retur eller Skift+Retur.

 1. När du öppnar appen trycker du på Ctrl+Skift+3 för att komma Teams vyn.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Anslut till eller skapa ett team" och tryck på Retur.

 3. För att kontrollera om det team du vill gå med i är ett av de föreslagna teamen trycker du på Tabb tills du hör: "Skapa ett team". Tryck på höger- eller vänsterpilen för att bläddra igenom de föreslagna teamen. Tryck på Retur om du hittar det team du vill ansluta till. Du läggs till i teamet och det läggs till i din lista över team i Teams vy.

 4. Om teamet inte fanns med i listan med de föreslagna teamen kan du söka efter ett team att gå med i. Tryck på Skift+Tabb tills du hör: "Sök". Skriv namnet på det team du vill ansluta till och tryck på Retur. Tryck på Tabb tills du hör: "Skapa ett team". Tryck sedan på höger- eller vänsterpilen för att bläddra igenom sökresultaten. Tryck på Retur när du hör det team du vill ansluta till.

Ändra din tillgänglighetsstatus

 1. Tryck på Ctrl+E för att gå till sökfältet och tryck sedan på Tabb. Du hör: "Profil, appinställningar med mera".

 2. Tryck på RETUR. Du hör: "Ändra din status."

 3. Tryck på Retur för att öppna menyn statusalternativ. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör det statusalternativ du vill ha och tryck på Retur för att tillämpa ditt val. Din tillgänglighetsstatus ändras och fokus återgår till menyalternativet Profil och appinställningar.

  Obs!: Du kan ange din status som Visa som Offline. När du visas offline får du fortfarande aviseringar om någon skickar meddelanden till dig, men du kan arbeta i Microsoft Teams medan andra ser osynliga ut.

Hitta och läsa nya meddelanden i en kanal

När ett nytt meddelande tas emot läser skärmläsaren upp text- och meddelandeinformationen. Du kan också bläddra bland meddelanden på fliken Inlägg i en kanal.

Tips: Du kan snabbt gå till olästa meddelanden med hjälp av sökfältet. Tryck på Ctrl+E för att gå till sökfältet. Skriv /oläst och tryck sedan på Retur.

 1. I en kanal trycker du på Tabb eller Alt + vänster eller höger piltangent tills du hör: "Inlägg". Microsoft Teams på Internet väljer det senaste meddelandet som standard.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att gå uppåt och nedåt i meddelandelistan.

  Tips: Som standard läses Microsoft Teams in de 20 senaste meddelandena. Om du vill visa äldre meddelanden måste du navigera bakåt i meddelandelistan.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge, i JAWS kallas det virtuellt markörläge och i Skärmläsaren kallas det skanningsläge.

 1. I en kanal trycker du på Tabb eller Alt + vänster eller höger piltangent tills du hör: "Inlägg". Microsoft Teams på Internet väljer det senaste meddelandet som standard.

 2. Meddelanden markeras som rubriker. Om du vill flytta mellan dem trycker du på H (framåt) eller Skift+H (bakåt). Meddelandelistan innehåller följande rubriknivåer:

  • Rubrik 2: Rubrik för huvudinnehållsområdet

  • Rubrik 3: Datumavgränsare i konversationen.

  • Rubrik 4: Enskilda meddelanden under ett datum.

  • Rubrik 5: Svarar på meddelanden.

  Tips: Som standard läses Microsoft Teams in de 20 senaste meddelandena. Om du vill visa äldre meddelanden måste du navigera bakåt i meddelandelistan.

Navigera i och läsa trådade konversationer

Till skillnad från privata chattar är konversationer i kanaler trådade. Det innebär att alla svar finns på varje enskilt inlägg i stället för det kostnadsfria konversationsformatet i chattvyn.

 1. Om konversationen du står i är en trådad konversation hör du: "Trådad konversation". Öppna den trådade konversationen genom att trycka på Retur. Du hör det första meddelandet i tråden.

 2. Gå mellan meddelandena i en trådad konversation genom att trycka på upp- eller nedpil. Skärmläsaren läser upp meddelandena när du går mellan dem.

 3. Öppna ett meddelande för fler åtgärder genom att trycka på Retur. Flytta tillbaka fokus till den trådade konversationen genom att trycka på Esc.

Publicera meddelanden i kanaler

 1. På fliken Inlägg trycker du på C. Fokus flyttas till meddelanderutan.

  Tips: 

  • Expandera redigeringsrutan så att fler redigeringsalternativ visas genom att trycka på Ctrl+Skift+X. Komprimera rutan genom att trycka på Ctrl+Skift+X igen.

  • Om du vill vara säker på att gruppmedlemmarna ser meddelandet trycker du på Ctrl+Skift+I i skrivrutan för att markera meddelandet som viktigt. Du hör: "Blockcitatsformatet har tagits bort". Viktiga meddelanden visar etiketten Viktigt! i kanalen och visas som aviseringar i aktivitetsfeeden för teammedlemmar.

 2. Skriv ditt meddelande. Du kan också lägga till bifogade filer eller till och med emojier, dekaler och memes.

 3. Skicka meddelandet genom att trycka på Ctrl+Retur.

Mer information om hur du skriver gruppmeddelanden och privata meddelanden och bifogar filer, bilder, uttryckssymboler, dekaler och memes finns i Använda en skärmläsare för att chatta i Microsoft Teams.

Svara på ett meddelande

 1. På fliken Inlägg går du till det meddelande som du vill svara på med uppåt- och nedåtpilarna.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Svara" och tryck på Retur.

 3. Skriv svaret och tryck på Retur för att skicka det.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge, i JAWS kallas det virtuellt markörläge och i Skärmläsaren kallas det skanningsläge.

 1. På fliken Inlägg går du till meddelandet du vill svara på genom att trycka på H (framåt) eller Skift+H (bakåt).

 2. Med Skärmläsaren trycker du på R-tangenten för att flytta fokus till svarsfältet. Annars trycker du på H-tangenten tills du hör "Svara" och trycker på Retur.

 3. Skriv svaret och tryck på Retur för att skicka det.

Redigera meddelanden

Du kan redigera meddelanden som du har publicerat i en kanal.

 1. Navigera till det meddelande du vill redigera i en kanal och tryck på Retur.

 2. Tryck på Retur igen för att öppna meddelandemenyn. Du hör: "Gilla".

 3. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Fler alternativ." Tryck på Ange för att välja.

 4. Tryck på nedpilen tills du kommer till knappen Redigera och tryck sedan på Retur.

 5. Nu kan du redigera meddelandetexten eller till exempel lägga till emojier eller bifogade filer. När du är klar trycker du på Tabb tills du hör "Skicka-knapp, Klar" och trycker sedan på Retur.

 6. Tryck på Esc om du vill gå tillbaka till meddelandet.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge, i JAWS kallas det virtuellt markörläge och i Skärmläsaren kallas det skanningsläge.

 1. Navigera till det meddelande du vill redigera i en kanal och tryck på Retur.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Verktygsfält med två knappar" och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Fler alternativ." Tryck på Ange för att välja.

 4. Tryck på B eller nedpil tills du kommer till knappen Redigera och tryck sedan på Retur.

 5. Nu kan du redigera meddelandetexten eller till exempel lägga till emojier eller bifogade filer. När du är klar trycker du på Tabb tills du hör "Skicka-knapp, Klar" och trycker sedan på Retur.

 6. Tryck på Esc om du vill gå tillbaka till meddelandet.

Ta bort meddelanden

Du kan ta bort meddelanden som du har publicerat i en kanal.

 1. Gå till det meddelande du vill ta bort i en kanal och tryck på Retur.

 2. Tryck på Retur igen för att öppna meddelandemenyn. Du hör: "Gilla".

 3. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Fler alternativ." Tryck på Ange för att välja.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du kommer till knappen Ta bort och tryck sedan på Retur. Meddelandet tas bort.

 5. Tryck på Esc om du vill gå tillbaka till meddelandelistan.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge, i JAWS kallas det virtuellt markörläge och i Skärmläsaren kallas det skanningsläge.

 1. Gå till det meddelande du vill ta bort i en kanal och tryck på Retur.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Verktygsfält med två knappar" och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Fler alternativ." Tryck på Ange för att välja.

 4. Tryck på B eller nedpil tills du kommer till knappen Ta bort och tryck sedan på Retur. Meddelandet tas bort.

 5. Tryck på Esc om du vill gå tillbaka till meddelandelistan.

Aktivera aviseringar för en konversation

När aviseringar har aktiverats för en konversation visas svar på konversationen i aktivitetsfeeden. Aviseringar aktiveras automatiskt för konversationer som du har startat eller svarat på.

 1. Gå till det sista meddelandet i kanalen genom att trycka på Skift+Tabb i meddelanderutan i en kanalkonversation.

 2. Tryck på upp- eller nedpil tills du hör det första meddelandet i konversationen som du vill aktivera aviseringar för.

 3. Tryck på RETUR. Du hör: "Gilla". Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Fler alternativ." Tryck på Ange för att välja.

 4. Om du vill aktivera aviseringar för konversationen trycker du på nedåtpilen tills du hör "Aktivera aviseringar" och väljer sedan genom att trycka på Retur.

  Obs!: Om du vill inaktivera aviseringar för konversationen trycker du på nedåtpilen tills du hör "Inaktivera aviseringar" och väljer sedan genom att trycka på Retur.

 5. Om du hör en bekräftelsedialogruta trycker du på Retur för att bekräfta och tillämpa ändringen.

 6. Tryck på Esc om du vill gå tillbaka till meddelandet.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge, i JAWS kallas det virtuellt markörläge och i Skärmläsaren kallas det skanningsläge.

 1. I en konversation trycker du på H eller Skift+H tills du hör det första meddelandet i konversationen som du vill aktivera eller inaktivera aviseringar för.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör: "Verktygsfält med två knappar."

 3. Tryck på RETUR. Du hör: "Gilla".

 4. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Fler alternativ." Tryck på Ange för att välja.

 5. Med Skärmläsaren trycker du på I tills du hör "Aktivera aviseringar" och trycker sedan på Retur.

  Med JAWS och NVDA trycker du på nedåtpilen tills du hör "Aktivera aviseringar" och trycker sedan på Retur.

  Obs!: Om du vill inaktivera meddelanden för konversationen trycker Skärmläsaren I tills du hör "Inaktivera aviseringar" och sedan på Retur för att välja. Med JAWS och NVDA trycker du på nedåtpilen tills du hör "Stäng av aviseringar" och trycker på Retur.

 6. Om du hör en bekräftelsedialogruta trycker du på Retur för att bekräfta och tillämpa ändringen.

 7. Tryck på Esc om du vill gå tillbaka till meddelandet.

Öppna dina filer i skrivbordsprogrammet som standard

Om du föredrar att alltid öppna och redigera dina Word-, PowerPoint- ellerExcel-filer i skrivbordsappen i stället för webbappen eller Microsoft Teams kan du ändra standardappen.

 1. Öppna inställningar Microsoft Teams Ctrl+Skift+komma (,). Dialogrutan Inställningar öppnas. Fokus är på fliken Allmänt.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Filer, Öppna alltid Word, PowerPoint och Excel filer i", följt av den aktuella standardappen.

 3. Tryck på blanksteg om du vill visa appmenyn. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör "Skrivbordsapp, inte markerad" och tryck sedan på Retur.

 4. Stäng dialogrutan Stäng Inställningar genom att trycka på Tabb tills du hör "Knappen Stäng inställningar" och tryck sedan på Retur.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge, i JAWS kallas det virtuellt markörläge och i Skärmläsaren kallas det skanningsläge.

 1. Öppna inställningar Microsoft Teams Ctrl+Skift+komma (,). Dialogrutan Inställningar öppnas. Fokus är på fliken Allmänt.

 2. Tryck på B tills du hör "Filer, öppna alltid Word, PowerPoint, och Excel filer i", följt av den aktuella standardappen.

 3. Tryck på blanksteg om du vill visa appmenyn. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör "Skrivbordsapp, inte markerad" och tryck sedan på Retur.

 4. Stäng dialogrutan Inställningar genom att trycka på B tills du hör "Knappen Stäng inställningar" och tryck på Retur.

Använda kommandona i sökfältet

I Microsoft Teams kan du använda kommandona i Sökfält för att snabbt göra saker.

 1. Tryck på Ctrl+E för att gå till sökfältet.

 2. Gör något av följande:

  • Skriv ett snedstreck (/) för att öppna listan med tillgängliga kommandon. Navigera i listan genom att trycka på upp- eller nedpilen tills du kommer till det kommando du vill använda och markera det genom att trycka på Retur.

  • Om du vet vilket kommando du vill använda skriver du kommandot i sökfältet och trycker på Retur.

Kontrollera om du är teamägare eller medlem

Teamägare har ytterligare behörigheter, till exempel att redigera teaminställningarna.

 1. Öppna vyn Teams genom att trycka på Ctrl+Skift+3.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att gå till det team du vill kontrollera.

 3. Tryck på Skift+F10 för att öppna menyn Fler alternativ.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör: "Hantera team".

 5. Tryck på RETUR. Du hör: "Medlemmar".

 6. Om du vill söka efter dig själv i medlemslistan trycker du på Tabb för att gå till sökrutan och skriver ditt namn.

 7. Tryck på Tabb tills du hör "Namn" och tryck sedan på nedåtpilen. Skärmläsaren läser upp namn, titel, plats och roll.

Logga ut från Microsoft Teams

 1. I Microsoft Teams du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Profil, appinställningar med mera" och trycker sedan på Retur.

 2. Tryck på nedpilen flera gånger tills du hör alternativet för att logga ut och tryck sedan på Retur.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att skapa och ändra team i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Video: Vad är Microsoft Teams?

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×