Många användare tycker att de kan arbeta effektivare genom att Project ett externt tangentbord med kortkommandon. För användare med rörelse- eller synnedsättning kan det vara enklare att använda kortkommandon än att använda pekskärmen, och kortkommandona är därmed ett nödvändigt alternativ till att använda musen.

Meddelanden: 

  • Kortkommandona i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

  • Ett plustecken (+) i en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter samtidigt.

  • Ett kommatecken (,) i en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter i ordning.

I den här artikeln beskrivs kortkommandona iProject 2010, Project 2013, Project 2016 och Project för Microsoft 365 på Windows-skrivbordet som tillämpligt.

Meddelanden: 

  • Viktigt!: Vissa kortkommandon är bara tillgängliga för Microsoft Project Online-prenumeranter. Nya funktioner släpps gradvis till prenumeranter, därför finns kanske inte funktionerna i ditt program ännu.

  • Du kan använda sökfunktionen för att snabbt hitta en genväg i den här artikeln. Tryck på Ctrl+F och skriv sedan sökorden.

Artikelinnehåll

Vanliga kortkommandon

Om du vill

Trycker du på

Öppna en projektfil (visa dialogrutan Öppna).

Ctrl+F12

Öppna en projektfil (visa fliken Öppna i Backstage-vyn).

Ctrl+O

Spara en projektfil

Ctrl+S

Skapa ett nytt projekt.

Ctrl+N

Aktivera skrivfältet för att redigera text i ett fält.

F2

Aktivera menyraden.

F10 eller Alt

Aktivera projektets systemmeny.

Alt+Bindestreck (-) eller Alt+Blanksteg

Navigera bland vyer och fönster

Om du vill

Trycker du på

Aktivera skrivfältet för att redigera text i ett fält.

F2

Aktivera menyraden.

F10 eller Alt

Aktivera projektets systemmeny.

Alt+Bindestreck (-) eller Alt+Blanksteg

Aktivera delningslisten.

Skift+F6

Stänga programfönstret.

Alt+F4

Visa alla filtrerade aktiviteter eller alla filtrerade resurser.

F3

Visa dialogrutan Fältinställningar.

Alt+F3

Öppna ett nytt fönster.

Skift+F11

Minska markeringen till ett fält.

Skift+Backsteg

Återställa sorteringen till ID-ordning och inaktivera gruppering.

Skift+F3

Markera ett ritobjekt.

F6

Visa aktivitetsinformation.

Skift+F2

Visa resursinformation.

Skift+F2

Visa tilldelningsinformation.

Skift+F2

Aktivera eller inaktivera Lägg till markering.

Skift+F8

Aktivera eller inaktivera Automatisk beräkning.

Ctrl+F9

Aktivera eller inaktivera Utökad markering.

F8

Flytta åt vänster, höger, uppåt eller nedåt för att visa olika sidor i fönstret Förhandsgranska.

Alt+piltangenterna

Använda huvudfönstret

Använd följande kortkommandon för att arbeta i huvudfönstret i Project 2013, Project 2016 och Project för Microsoft 365. Dessa kortkommandon är inte tillgängliga i Project 2010.

Om du vill

Tryck på

Växla mellan aktiva dialogrutor och huvudprogrammet.

Endast tillgängligt för Microsoft Project Online-prenumeranter.

Alt+F6

Öppna snabbmenyn för markerat objekt (högerklicksmenyn).

Endast tillgängligt för Microsoft Project Online-prenumeranter.

Skift+F10

Aktivera menyfliksområdet.

Endast tillgängligt för Microsoft Project Online-prenumeranter.

F10

Aktivera vydelaren.

Endast tillgängligt för Microsoft Project Online-prenumeranter.

Alt+Skift+F6

Visa den nedrullningsbara menyn Autofilter för den markerade kolumnen.

Endast tillgängligt för Microsoft Project Online-prenumeranter.

Alt+Skift+F3

Tillämpa det aktuella filtret.

Endast tillgängligt för Microsoft Project Online-prenumeranter.

Ctrl+F3

Öppna objektmenyn för den markerade cellen.

Endast tillgängligt för Microsoft Project Online-prenumeranter.

Alt+Skift+F10

Använda vyn Teamplanering

Använd följande kortkommandon för att arbeta i vyn Teamplanering i 2013, 2016, 2019 och Microsoft 365. Dessa kortkommandon är inte tillgängliga i Project 2010.

Om du vill

Trycker du på

Visa eller dölja en resursrad eller en grupperingsrad.

Endast tillgängligt för Microsoft Project Online-prenumeranter.

Alt + Skift + plustecken (+) eller minustecken (-)

Rulla tidsskalan åt vänster.

Endast tillgängligt för Microsoft Project Online-prenumeranter.

Alt+vänsterpil

Rulla tidsskalan åt höger.

Endast tillgängligt för Microsoft Project Online-prenumeranter.

Alt+högerpil

Ändra tid för en schemalagd aktivitet.

Endast tillgängligt för Microsoft Project Online-prenumeranter.

Ctrl+Piltangenter

Öppna dialogrutan med aktivitetsinformation.

Endast tillgängligt för Microsoft Project Online-prenumeranter.

Markera aktiviteten och tryck på Retur

Ändra tilldelningen av en aktivitet.

Endast tillgängligt för Microsoft Project Online-prenumeranter.

Ctrl+upp- eller nedpil

Använda vyn Tidslinje

Använd följande kortkommandon för att arbeta i tidslinjevyn i Project 2013, Project 2016 och Project för Microsoft 365. Dessa kortkommandon är inte tillgängliga i Project 2010.

Om du vill

Trycker du på

Bläddra igenom elementtyperna – aktivitetsfält, milstolpe, bildtext och tidslinje – när en av dem redan är markerad.

Endast tillgängligt för Microsoft Project Online-prenumeranter.

Tabb eller nedpil

Bläddra igenom elementtyperna i motsatt ordning – tidslinje, bildtext, milstolpe och aktivitetsfält – när en av dem redan är markerad.

Endast tillgängligt för Microsoft Project Online-prenumeranter.

Skift+Tabb eller uppil

Gå till föregående eller nästa objekt av den typen, till exempel till nästa milstolpe.

Endast tillgängligt för Microsoft Project Online-prenumeranter.

Vänster- eller högerpil

Rulla tidsskalan åt vänster.

Endast tillgängligt för Microsoft Project Online-prenumeranter.

Alt+vänsterpil

Rulla tidsskalan åt höger.

Endast tillgängligt för Microsoft Project Online-prenumeranter.

Alt+högerpil

Flytta objektet uppåt eller nedåt till nästa kanal eller tidslinje.

Endast tillgängligt för Microsoft Project Online-prenumeranter.

Ctrl+upp- eller nedpil

Öppna dialogrutan med aktivitetsinformation.

Endast tillgängligt för Microsoft Project Online-prenumeranter.

Skift+F2

Skapa disposition för ett projekt

Om du vill

Trycker du på

Dölja underaktiviteter.

Alt+Skift+Bindestreck (-) eller Alt+Skift+minustecken på det numeriska tangentbordet (-)

Dra in den markerade aktiviteten.

Alt+Skift+Högerpil

Visa underaktiviteter.

Alt+Skift+likhetstecken (=) eller Alt+Skift+plustecken på det numeriska tangentbordet (+)

Visa alla aktiviteter.

Alt+Skift+Asterisk på det numeriska tangentbordet (*)

Dra ut den markerade aktiviteten.

Alt+Skift+Vänsterpil

Välja och redigera i en dialogruta

Om du vill

Trycker du på

Flytta mellan fälten längst ned i ett formulär.

Piltangenterna

Flytta in i tabeller längst ned i ett formulär.

Vänster Alt+1 eller Höger Alt+2

Flytta till nästa aktivitet eller resurs.

Retur

Flytta till föregående aktivitet eller resurs.

Skift+Retur

Markera och redigera i en listvy

Redigera i en vy

Om du vill

Trycker du på

Lägga till en ny aktivitet.

Endast tillgängligt för Microsoft Project Online-prenumeranter.

Infoga

I Project 2010 inte tillgängligt.

Avbryta en post.

Esc

Radera eller återställa det markerade fältet.

Ctrl+Delete

Kopiera den markerade informationen.

Ctrl+C

Klippa ut den markerade informationen.

Ctrl+X

Radera den markerade informationen.

Ta bort

Ta bort rad som det finns en markerad cell i.

Ctrl+minustecken på det numeriska tangentbordet (-)

Fylla celler nedåt.

Ctrl+D

Visa dialogrutan Sök.

Ctrl+F eller Skift+F5

Fortsätta till nästa post bland sökresultaten i dialogrutan Sök.

Skift+F4

Använda kommandot Gå till (Redigera-menyn).

F5

Länka aktiviteter.

Ctrl+F2

Klistra in den kopierade eller urklippta informationen.

Ctrl+V

Minska markeringen till ett fält.

Skift+Backsteg

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Koppla isär aktiviteter.

Ctrl+Skift+F2

Ange att aktiviteten ska schemaläggas manuellt

Ctrl+Skift+M

Ange att aktiviteten ska schemaläggas automatiskt

Ctrl+Skift+A

Flytta i en vy

Om du vill

Trycker du på

Flytta till början i projektet (tidsskala).

Alt+Home

Flytta till slutet i projektet (tidsskala).

Alt+End

Flytta tidsskalan åt vänster.

Alt+vänsterpil

Flytta tidsskalan åt höger.

Alt+högerpil

Flytta till det första fältet i en rad.

Home eller Ctrl+Vänsterpil

Flytta till den första raden.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta till det första fältet på den första raden.

Ctrl+Home

Flytta till det sista fältet i en rad.

End eller Ctrl+Högerpil

Flytta till det sista fältet på den sista raden.

Ctrl+End

Flytta till den sista raden.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta i ett sidofönster

Om du vill

Trycker du på

Flytta fokus mellan sidofönstret och vyn på höger sida.

I Project 2013, Project 2016 och Project för Microsoft 365, F6

I Project 2010, Ctrl+Tabb eller Ctrl+Skift+Tabb

Markera olika kontroller i sidofönstret om fokus är i sidofönstret.

Tabbtangenten

Markera eller avmarkera kryssrutor och alternativknappar om fokus är i sidofönstret.

Blanksteg

Markera i en vy

Om du vill

Trycker du på

Utöka markeringen en sida nedåt.

Skift+Page Down

Utöka markeringen en sida uppåt.

Skift+Page Up

Utöka markeringen en rad nedåt.

Skift+Nedåtpil

Utöka markeringen en rad uppåt.

Skift+Uppil

Utöka markeringen till det första fältet på en rad.

Skift+Home

Utöka markeringen till det sista fältet på en rad.

Skift+End

Utöka markeringen till början av informationen.

Ctrl+Skift+Home

Utöka markeringen till slutet av informationen.

Ctrl+Skift+End

Utöka markeringen till den första raden.

Ctrl + Skift + Uppåtpil

Utöka markeringen till den sista raden.

Ctrl + Skift + Nedåtpil

Utöka markeringen till det första fältet på första raden.

Ctrl+Skift+Home

Utöka markeringen till det sista fältet på sista raden.

Ctrl+Skift+End

Markera alla rader och kolumner.

Ctrl+Skift+Blanksteg

Markera kolumnen.

Ctrl+Blanksteg

Markera en rad.

Skift+Blanksteg

Flytta ett fält nedåt inom en markering.

Retur

Flytta ett fält uppåt inom en markering.

Skift+Retur

Flytta ett fält åt höger inom en markering.

Tabbtangenten

Flytta ett fält åt vänster inom en markering.

Skift+Tabb

Markera och redigera i skrivfältet

Om du vill

Trycker du på

Godkänna en post.

Retur

Avbryta en post.

Esc

Ta bort ett tecken till vänster.

Backsteg

Ta bort ett tecken till höger.

Ta bort

Ta bort ett ord till höger.

Ctrl+Delete

Utöka markeringen till slutet av texten.

Skift+End

Utöka markeringen till början av texten.

Skift+Home

Aktivera eller inaktivera överskrivningsläge.

Insert

Använda en tidsskala

Om du vill

Trycker du på

Flytta tidsskalan en sida åt vänster.

Alt+Page Up

Flytta tidsskalan en sida åt höger.

Alt+Page Down

Flytta tidsskalan till början av projektet.

Alt+Home

Flytta tidsskalan till slutet av projektet.

Alt+End

Rulla tidsskalan åt vänster.

Alt+vänsterpil

Rulla tidsskalan åt höger.

Alt+högerpil

Visa mindre tidsenheter.

Ctrl+Snedstreck på det numeriska tangentbordet (/)

Visa större tidsenheter.

Ctrl+Asterisk på det numeriska tangentbordet (*)

Använda ett nätverksdiagram

Om du vill

Trycker du på

Flytta till en annan ruta i ett nätverksdiagram.

Piltangenterna

Lägga till nätverksdiagramrutor i markeringen.

Skift+piltangenter

Flytta en ruta i ett nätverksdiagram.

Obs!: Du måste ställa in manuell placering först. Markera rutan som du vill flytta. Välj Formatoch sedan Layout. Välj Tillåt manuell lådplacering.

Ctrl+piltangenter

Flytta till den översta nätverksdiagramrutan i vyn eller projektet.

Ctrl+Home eller Skift+Ctrl+Home

Flytta till den nedersta nätverksdiagramrutan i projektet.

Ctrl+End eller Skift+Ctrl+End

Flytta till nätverksdiagramrutan längst till vänster i projektet.

Home eller Skift+Home

Flytta till nätverksdiagramrutan längst till höger i projektet.

End eller Skift+End

Flytta upp en fönsterhöjd.

Page Up eller Skift+Page Up

Flytta ned en fönsterhöjd.

Page Down eller Skift+Page Down

Flytta åt vänster en fönsterbredd.

Ctrl+Page Up eller Skift+Ctrl+Page Up

Flytta åt höger en fönsterbredd.

Ctrl+Page Down eller Skift+Ctrl+Page Down

Markera nästa fält i nätverksdiagramrutan.

Retur- eller Tabb-tangenten

Markera föregående fält i nätverksdiagramrutan.

Skift+Retur

Använda OfficeArt-objekt

Använd följande kortkommandon för att arbeta med OfficeArt-objekt i Project 2013, Project 2016 och Project för Microsoft 365. Dessa kortkommandon är inte tillgängliga i Project 2010.

Flytta OfficeArt-former

Om du vill

Trycker du på

Knuffa formen uppåt, nedåt, till vänster eller höger.

Piltangenterna

Öka formens bredd med 10 %.

Skift+Högerpil

Minska formens bredd med 10 %.

Skift+Vänsterpil

Öka formens höjd med 10 %.

Skift+Uppil

Minska formens höjd med 10 %.

Skift+Nedåtpil

Öka formens bredd med 1 %.

Ctrl+Skift+Högerpil

Minska formens bredd med 1 %.

Ctrl+Skift+Vänsterpil

Öka formens höjd med 1 %.

Ctrl + Skift + Uppåtpil

Minska formens höjd med 1 %.

Ctrl + Skift + Nedåtpil

Rotera formen 15 grader åt höger.

Alt+högerpil

Rotera formen 15 grader åt vänster.

Alt+vänsterpil

Markera och kopiera OfficeArt-objekt och text

Om du vill

Trycker du på

Markera ett objekt (med markerad text i objektet).

Esc

Markera ett objekt (med ett objekt markerat).

Tabb eller Skift+Tabb tills objektet är markerat

Markera text i ett objekt (med ett objekt markerat).

Retur

Markera flera former

Håll ned Ctrl medan du markerar formerna

Markera flera former med text

Håll ned Skift medan du markerar formerna

Klippa ut ett markerat objekt.

Ctrl+X

Kopiera ett markerat objekt.

Ctrl+C

Klistra in ett utklippt eller kopierat objekt.

Ctrl+V

Klistra in special

Ctrl+Alt+V

Kopiera endast formateringen.

Ctrl+Skift+C

Klistra endast in formateringen.

Ctrl+Skift+V

Klistra in special

Ctrl+Alt+V

Gruppera figurer, bilder och WordArt.

Ctrl+G när du har markerat objekten som du vill gruppera

Dela upp figurer, bilder och WordArt.

Ctrl+Skift+G när du har markerat gruppen som du vill dela upp

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Gör om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Lägga till nästa objekt i en markering med flera objekt.

Ctrl+Klick

Lägger till nästa objekt i en markering med flera objekt. gör det möjligt att markera text i textrutan för att lägga till textrutan i flermarkeringen.

Skift+Klick

Redigera OfficeArt-text och textrutor

Om du vill

Trycker du på

Dölja markeringen.

Esc

Markera all text.

Ctrl+A

Ta bort ett ord till vänster.

Ctrl+Backsteg

Ta bort ett ord till höger.

Ctrl+Delete

Ångra.

Ctrl+Z

Gör om.

Ctrl+Y

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Flytta till radens början.

Home

Flytta till radens slut.

End

Flytta upp ett stycke.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta ett stycke nedåt.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta till början av texten i objektet.

Ctrl+Home

Flytta till slutet av texten i objektet.

Ctrl+End

Se även

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i Project

I den här artikeln beskrivs kortkommandona i Project för webben.

Project för webben är den moderna och rekommenderade versionen av Project, ett webbaserat verktyg för att skapa projekt och översikter, följa upp framsteg och hantera uppgifter och tilldelningar.

Meddelanden: 

  • Du kan använda sökfunktionen för att snabbt hitta en genväg i den här artikeln. Tryck på Ctrl+F och skriv sedan sökorden.

I det här avsnittet

Arbeta i ta board-vyn

Om du vill

Tryck på

När fokus är på en bucket i takvyn drar och släpper du bucketen för att flytta den åt vänster eller höger.

Ctrl+Skift+< eller Ctrl+Skift+>

Arbeta i rutnätsvyn

Om du vill

Tryck på

Expandera den överordnade uppgiften för att visa underordnade aktiviteter.

Skift+Alt+Plustecken (+) eller Skift+Alt+Likhetstecken (=)

Dölj den överordnade aktiviteten om du vill dölja underordnade aktiviteter.

Skift+Alt+Minustecken (-) eller Skift+Alt+Understreck (_)

Öka indraget för en aktivitet.

Skift+Alt+Högerpil

Minska indraget för en aktivitet.

Skift+Alt+Vänsterpil

Markera kolumnen i den aktuella cellen.

Ctrl+Blanksteg

Markera raden i den aktuella cellen.

Skift+Blanksteg

Markera flera rader kontinuerligt.

Skift+Blanksteg+upp- eller nedpil

Öppna snabbmenyn (högerklicksmenyn).

Skift+F10

Flytta fokus från en cell till höger, vänster, uppåt eller nedåt.

Högerpil, vänsterpil, uppåtpil eller nedåtpil

Rulla för att visa den nedre eller översta raden.

Page Down eller Page Up

Flytta fokus till den första eller sista cellen på raden som innehåller fokus.

HOME eller END

Flytta fokus till den första eller sista cellen på den första eller sista raden.

CTRL+HOME eller CTRL+END

Markera alla.

Ctrl+A

Utöka markeringen en cell åt höger, vänster, nedåt eller uppåt.

Skift+Högerpil, Vänsterpil, Nedåtpil eller Uppåtpil

Flytta fokus till delningsdelaren.

Ctrl+F6

Flytta delningsdelaren när fokus är på delningsdelaren.

Ctrl+vänster- eller högerpil

Öppna uppgiftsinformation.

Tryck på Tabb för att nå fältet och sedan Retur

Använda genvägarna för snabbåtgärder

Om du vill

Tryck på

Återaktivera en uppgift.

Alt+N

Markera en uppgift som slutförd.

Alt + D

Visa uppgiftsinformation.

ALT+I

Öppna snabbmenyn för en uppgift.

Alt+M

Arbeta i vyn Tidslinje

Om du vill

Tryck på

Flytta fokus till delningsdelaren.

Ctrl+F6

Flytta delningsdelaren när fokus är på delningsdelaren.

Ctrl+vänster- eller högerpil

Öppna uppgiftsinformation.

Tryck på Tabb för att nå fältet och sedan Retur

Se även

Grundläggande aktiviteter vid användning av en skärmläsare med Project

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i Project

I den här artikeln beskrivs kortkommandona i Project Online.

Project Online är den klassiska onlineversionen av Project, ett webbaserat verktyg för att hantera flera projekt, följa upp förloppet och balansera resursbehov. Om du vill komma åt och använda den moderna och rekommenderade onlineversionen går du till Project för webben.

Meddelanden: 

  • Du kan använda sökfunktionen för att snabbt hitta en genväg i den här artikeln. Tryck på Ctrl+F och skriv sedan sökorden.

I det här avsnittet

Navigera med bara tangentbordet

Följande tabell innehåller kortkommandon för att flytta in Project Online:

Om du vill

Tryck på

Flytta markeringen mellan länkarna i det övre länkfältet.

Alt+J

Flytta markeringen från en webbdel till nästa webbdel på sidor som använder flera webbdelar.

Alt+Ö

Expandera listrutan.

Alt+nedpil

Använda rutnätskontroller

Project Online, webbklienten för Microsoft Project Server 2019, använder AJAX- och HTML-rutnätskontroller för att visa olika informationsdelar. På vissa sidor i Project Web App ett HTML-tabellbaserat rutnät för att visa och redigera information. Sidan Uppgifter använder till exempel ett HTML-tabellbaserat rutnät. I HTML-rutnät kan du använda följande kortkommandon:

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa cell eller rad.

Högerpil eller Tabb

Flytta till föregående cell eller rad.

Vänsterpil eller Skift+Tabb

Flytta uppåt.

Uppil

Flytta nedåt.

Nedpil eller Retur

Gå till URL:en i den markerade cellen.

Retur

Flytta till cellrubriken.

Ctrl+Y

Ta bort fokus från den markerade cellen.

Esc

Flytta till den sista cellen eller raden.

Ctrl+End

Flytta till den första cellen eller raden.

Ctrl+Home

Växla radstrykning.

Ctrl+Blanksteg

Visa en nedrullningslistemeny i ett cellhuvud

Ctrl+Blanksteg

Visa eller dölja en gruppering.

Ctrl+Blanksteg

Expandera en grupp.

Ctrl+Blanksteg

Komprimera en grupp.

Ctrl+Blanksteg

Visa eller dölja ett rutnätselement med underordnade element.

Ctrl+Blanksteg

Växla en kryssruta.

Blanksteg

Öppna en nedrullningsig cell.

Alt+nedpil

Project Online också AJAX-rutnätskontroller för visning och redigering av information. På sidan Projektinformation används till exempel ett AJAX-rutnät. I AJAX-rutnät kan du använda följande kortkommandon:

Om du vill

Tryck på

Aktivera redigeringsläge för en cell.

F2

Uppåt en sida.

Page Up

Nedåt en sida.

Page Down

Dra in markerad aktivitet.

Alt+Skift+Högerpil

Dra ut markerad aktivitet.

Alt+Skift+Vänsterpil

Avbryta inmatning eller redigering.

Esc

Kopiera markeringen.

Ctrl+C

Klippa ut markeringen.

Ctrl+X

Radera den markerade informationen.

Delete eller Ctrl+V eller Ctrl+Z

Ta bort en rad.

Ctrl+Delete

Flytta till det första fältet i en rad.

Home

Flytta till den första raden.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta till det sista fältet i en rad.

End

Flytta till det sista fältet på den sista raden.

Ctrl+End

När det finns två rutnät på en sida kan du använda F6 för att flytta fokus från en rutnätscell till motsvarande rad i det andra rutnätet. När du har ett källrutnät och ett målrutnät kan du använda följande kortkommandon:

Om du vill

Tryck på

Flytta markerade objekt från källlistan till mållistan.

Åtkomsttangenten + Enkel rätvinkparentes (>)

Flytta alla objekt från källlistan till mållistan.

Snabbtangenten+W

Flytta alla objekt från målet till källlistan.

Snabbtangent+X

Flytta det markerade objektet från målet till källlistan.

Snabbtangenten+ Enkel vinkelparentes (<)

Öppna kryssrutorna under kryssrutan Resursnamn.

Blanksteg

Komma åt kalendern i en tabellcell.

Alt+nedpil (till exempel startdatum eller slutdatum)

Använd följande kortkommandon för att navigera i kalendern:

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa månad.

Alt+Enkel vinkelparentes (>)

Flytta till föregående månad.

Alt+Enkel vinkelparentes (<)

Använd följande kortkommandon för snabbtangenterna för Objektbyte:

Bild av knapp

Snabbtangent

Enkel vinkelparentes (>)

Alt+A

Dubbelt vinkelparentes (>>)

Alt+Ö

Dubbelt vinkelparentes (<<)

Alt+X

Enkel vinkelparentes (<)

Alt+O

Kortkommandona nedan kan användas i Serverinställningar:

Om du vill

Tryck på

Ta bort en tidrapporteringsperiod.

Alt+X

Ta bort en radklassificering.

ALT+I

Ta bort en ansluten SharePoint-webbplats.

Alt+S

Ta bort ett anpassat företagsfält eller uppslagstabell.

Alt+L

Ta bort en företagskalender.

Alt + D

Kortkommandona nedan kan användas i Serverinställningar >Hantera vyer jobb,under Utseende:

Om du vill

Tryck på

Ta bort en markerad vy.

Alt+L

Kopiera en markerad vy.

Alt+P

Se även

Grundläggande aktiviteter vid användning av en skärmläsare med Project

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i Project

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×