Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i Project

Den här artikeln är avsedd för personer som använder ett skärmläsarprogram som Windows Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Använd Project skärmelement med tangentbordet och skärmläsaren för att utforska och navigera i skärmelementen och vyerna. Vi har testat det med Skärmläsaren och JAWS, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lär känna layouten Project layout

När du Project visas namnet på den aktuella vyns typ högst upp på skärmen, till vänster om filnamnet. Project vanligtvis i vyn Gantt-schema.

Programkontrollknapparna, som Minimera och Stäng, finns i övre högra hörnet. Verktygsfältet Snabbåtkomst finns som standard uppe till vänster på skärmen. Det här verktygsfältet kan anpassas och innehåller kommandon som används ofta, som Spara, Ångra och Gör om.

Nedanför verktygsfältet finns en uppsättning menyflikar. Följande flikar finns:

 • Arkiv

 • Uppgift

 • Resurs

 • Rapport

 • Projekt

 • Visa

 • Format

Menyfliken finns under denna rad med flikar. När du markerar en flik visas ett område med alternativ som är specifika för den fliken, ordnade i grupper. På fliken Visa ser du ett område där du kan välja visningsalternativ för informationen i filen.

Till höger om flikarna finns sökfältet Berätta. Längst till höger finns kommentarsknappen Vill du hjälpa till att förbättra Office? och knapparna Återställ fönster och Stäng fönster.

Projektinnehållet visas under menyfliksområdet och upptar större delen av fönstret.

Längst ned i fönstret finns det anpassningsbara statusfältet som visar statusinformation och vissa snabbåtkomstknappar, till exempel för olika vyer, samt zoomreglaget.

Navigera med hjälp av tangentbordet

Använd följande kortkommandon Project navigera i Project växla mellan skärmelement:

 • Tryck på Tabb för att flytta framåt. Tryck på Skift+Tabb för att flytta bakåt.

 • Du markerar ett objekt genom att trycka på Retur.

 • Tryck på Alt + nedpil för att expandera en undermeny eller lista.

 • Du bläddrar i menyer och listor genom att trycka på upp- eller nedpilen.

 • Tryck på Retur om du vill göra ett val i en lista.

 • Du avslutar en meny eller ett läge genom att trycka på Esc.

Använda Tala om det

Använd textfältet Sök om du vill hitta ett alternativ eller snabbt utföra en åtgärd. Mer information om sökfunktionen finns i Hitta det du söker med Microsoft Search.

Obs!: Beroende på vilken version av Microsoft 365 du använder kan textfältet Sök högst upp i programfönstret istället kallas för Berätta. De båda har i stort sett samma funktion, men vissa alternativ och sökresultat kan variera.

 1. Markera objektet eller avsnittet i dokumentet, presentationen eller kalkylbladet där du vill utföra en åtgärd. Välj till exempel ett cellområde i ett kalkylblad i Excel.

 2. Tryck på ALT + Q om du vill gå till textfältet Sök.

 3. Skriv sökorden för åtgärden som du vill utföra. Om du vill lägga till en punktlista skriver du till exempel punkter.

 4. Tryck på nedåtpiltangenten för att bläddra igenom sökresultaten.

 5. När du har hittat det resultat du letar efter trycker du på Retur för att välja det och utföra åtgärden.

Se även

Skapa ett nytt projekt i Project med en skärmläsare

Använda en skärmläsare för att arbeta med vyer i Project

Använd en skärmläsare för att granska eller redigera ett befintligt projekt i Project

Kortkommandon i Project

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använd tangentbordet och skärmläsaren för att utforska och navigera bland skärmelementen och vyerna i Project för webben. Vi har testat det med Skärmläsaren, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Project för webben är den moderna och rekommenderade versionen av Project, ett webbaserat verktyg för att skapa projekt och översikter, följa upp framsteg och hantera uppgifter och tilldelningar.

För att komma Project Online, den klassiska onlineversionen av Project, i Project Home, trycker du på Tabb tills du hör "Gå till Project Online" och trycker på Retur.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om Hur skärmläsare fungerar med Microsoft 365.

 • När du använder Project för webben rekommenderar vi att du Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Project för webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte för Project för webben.

I det här avsnittet

Navigera Project Start

Första gången du loggar in på Project för webben hamnar du i Project Home. I Project Home kan du skapa ett nytt projekt eller en översikt. Du kan också öppna de senaste, favoriterna eller delade projekt och översikter, eller projekt och översikter som du har skapat.

Du bläddrar i Project Home genom att trycka på Tabb (framåt) eller Skift+Tabb (bakåt). Fokus flyttas genom följande huvudelement:

 • Den vågräta navigeringsbanderollen högst upp på skärmen. Du kan också trycka på Ctrl+F6 för att gå direkt till banderollen. Skärmläsaren här: "Övre navigeringsbanderoll." Du kan till exempel komma Office-appen, meddelanden, inställningar och hjälp.

 • Knappen Nytt tomt projekt för att skapa nya översikter och projekt. Skärmläsaren: "Tryck på Retur för att skapa ett projekt".

 • Listan Favoriter som innehåller projekt och översikter som du har markerat som favoriter. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb för att bläddra bland favoriter.

 • Raden flikar med flikarna Senaste, Delas med migoch Skapad av mig. När du kommer till raden flikar hör du namnet på den markerade fliken, följt av "Flikobjekt", till exempel "Flikobjektet Senaste". Om du vill flytta till och öppna en annan flik trycker du på vänster- eller högerpilen tills du hör den flik du vill använda och trycker sedan på Retur.

 • En tabell med projekt och översikter på den valda fliken. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb för att gå till listan. Du hör namnet på det markerade projektet eller översikten. Använd upp- och nedpilarna för att bläddra i listan.

  Tryck på Retur för att öppna ett projekt eller en översikt.

 • Om den valda fliken innehåller fler objekt som inte visas i listan visas länken Visa mer. Tryck på Retur för att läsa in och visa nästa uppsättning objekt.

Gå tillbaka till Project Home

Lär dig hur du återgår till Project Home från Project-uppgifter eller en översikt.

 • Om du vill återgå till Project Home från Project-uppgifter trycker du på Ctrl+F6 eller Ctrl+Skift+F6 tills du hör "Navigeringsfönster". Tryck på Tabb en gång, tryck på upp- eller nedpilen tills du hör "Start" och tryck sedan på Retur.

 • Tryck på Alt + Project Home att återgå till en översikt.

Navigera i en översikt

När du väljer en översikt Project Home öppnas den i webbläsarfönstret och ersätter Project Home. Tryck på Ctrl +F6 (framåt) eller Ctrl + Skift + F6 (bakåt) för att bläddra igenom huvud elementen i en översikt. Fokus flyttas genom följande huvudelement:

 • Den vågräta navigeringsbanderollen högst upp på skärmen.

 • Översiktens namnrad som innehåller knapparna Zooma,Filtrera,Gå tilldatum och Medlemmar. Tryck på SR-tangenten + höger- eller vänsterpilen för att flytta i raden.

 • Kommandoverktygsfältet som innehåller knapparna Lägg till rad och Lägg till datum, samt sammanhangsspecifika knappar beroende på det markerade objektet i översikten. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb för att förflytta dig i verktygsfältet.

 • Innehållet i översikten i ett tabellformat. Tryck på Tabb eller Skift+Tabb för att flytta mellan områdena i tabellen. Tryck på Retur eller blanksteg för att markera ett tabellområde och gå mellan objekten i ett markerat område genom att trycka på vänster- eller högerpilen.

Navigera Project uppgifter

När du väljer ett projekt Project Home öppnas projektet i Project-uppgifter med rutnätsprojektvyn markerad.

Du bläddrar inom Project-uppgifter genom att trycka på Ctrl+F6 (framåt) eller Ctrl+Skift+F6 (bakåt). Fokus flyttas genom följande huvudelement:

 • Den vågräta navigeringsbanderollen högst upp på skärmen.

 • Navigeringsfönstret till vänster. Du kan Project Home från navigeringsfönstret.

 • Projektnamnet och vybanderollen som innehåller flikar för de tre olika projektvyerna: Rutnät,Tavlaoch Tidslinje.

 • Huvudinnehållsområdet som innehåller sammanhangsberoende data om projektet beror på den valda projektvyn.

Navigera mellan Project i Uppgiftsvyer

 1. I Project-uppgifter navigerar du mellan de tre olika projektvyerna genom att trycka på Tabb tills du hör den markerade vyn, till exempel "Markerad, flikobjektet Rutnät".

 2. Tryck på vänster- eller högerpilen tills du hör den vy du vill använda och tryck på Retur för att välja den.

Navigera i en projektvy

Om du vill flytta fokus till huvudinnehållsområdet i den valda projektvyn trycker du på Ctrl+F6 eller Ctrl+Skift+F6 tills du hör namnet på vyn, följt av "Regionlandmärke", till exempel "Ta boardvy, områdeslandmärke".

 • I rutnätsvyn kan du börja skapa projektet, lägga till och tilldela aktiviteter och lägga till varaktighet för aktiviteter. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb för att navigera i uppgiftstabellen.

 • I vyn Tavla kan du lägga till uppgifter i tidsenhet och lägga till nya buckets för att skapa en visuell vy av projektet och enkelt hantera dina uppgifter. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb för att flytta mellan buckets. Om du vill välja en bucket trycker du på Retur och använder Tabb för att navigera i en bucket.

 • När du har de grundläggande elementen i projektet på plats kan du sedan använda vyn Tidslinje för att lägga till samband och skapa ett Gantt-schema för projektet. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb för att navigera i tabellerna för uppgifter och tidslinjefält.

Navigera till och Inställningar navigeringsfönstret

I Project för webben inställningar kan du till exempel ändra ditt lösenord eller anpassa aviseringsinställningarna.

 1. Om du vill gå till inställningarna trycker du på Tabb tills du hör "Inställningar, knapp" och trycker sedan på Retur. Fönstret Inställningar öppnas.

 2. Tryck på Tabb för att flytta fokus till fönstret.

 3. Tryck på Tabb för att bläddra bland alternativen i fönstret. Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ.

 4. Stäng och stäng fönstret genom att trycka på Esc.

Se även

Skapa ett nytt projekt i Project med en skärmläsare

Använd en skärmläsare för att granska eller redigera ett befintligt projekt i Project

Kortkommandon i Project

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Project

Använd Project Online skärmelement med tangentbordet och skärmläsaren för att utforska och navigera i skärmelementen och vyerna. Vi har testat det med Skärmläsaren, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Project Online är den klassiska onlineversionen av Project, ett webbaserat verktyg för att hantera flera projekt, spåra framsteg och balansera resursbehov. Om du vill komma åt och använda den moderna och rekommenderade onlineversionen går du Project för webben.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om Hur skärmläsare fungerar med Microsoft 365.

 • När du använder Project Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Project Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Project Online.

I det här avsnittet

Växla mellan huvudskärmselementen och huvudskärmselementen

Du bläddrar bland och Project Online genom att trycka på Tabb (framåt) eller Skift+Tabb (bakåt). Tryck på Retur om du vill markera ett objekt i ett element.

Fokus flyttas genom följande element:

 • Huvudinnehållsområdet i mitten av skärmen. Innehållet beror på den valda vyn. Området innehåller huvuddata för dina projekt i en tabell.

 • Det vågräta appfältet högst upp på skärmen. Du hör: "Startprogrammet, menyobjekt". Du kan komma åt till exempel appmeddelanden, inställningar och hjälp.

 • Det vågräta tabbfältet. Du hör det aktuella fliknamnet. Du kan också trycka på Ctrl+F6 för att gå direkt till en flik. Vilka flikar som är tillgängliga beror på vyn och vad som är markerat i huvudinnehållsområdet. I flikfältet kan du aktivera menyfliksområdet som innehåller redigeringsalternativen för den aktuella markeringen. Du aktiverar menyfliksområdet genom att trycka på Retur när du är på en flik.

 • Det vågräta menyfliksområdet (när det aktiveras) under appfältet. När menyfliksområdet aktiveras flyttas fokus till den första aktiverade knappen och skärmläsaren läser upp knappen. Om du vill visa en menyknapp trycker du på Ctrl+Blanksteg. Tryck på Esc om du vill dölja en menyknapp. De tillgängliga alternativen beror på den markerade fliken.

 • Den vågräta rubrikraden. Du hör: "Project webbapp". Från rubrikraden kommer du åt textfältet Sök och startvyn.

 • Det lodräta navigeringsfältet längst till vänster på skärmen. Du hör: "Projekt". Om vyn är markerad hör du namnet på vyn, följt av "För närvarande markerad". Om vyn inte är markerad hör du vynamnet, följt av "Länk". I navigeringsfältet kan du välja den vy du vill använda, till exempel Uppgifter eller Resurser. Du kan också redigera de tillgängliga navigeringslänkarna eller lägga till nya länkar.

Navigera i huvudvyerna

Navigera i Project Online genom att trycka på Tabb (framåt) eller Skift+Tabb (bakåt). Huvudvyerna innehåller data som huvudsakligen finns i tabeller. När du anger en tabell läser skärmläsaren upp tabellen och dess information. När du bläddrar i tabellen hör du cellinnehållet.

Project Online innehåller följande huvudvyer: Start, Project,Godkännanden,Aktiviteter,Resurser och Rapporter.

Startvy

När du loggar in på Project Online visas startvyn. Från startvyn kan du komma åt programmets huvudfunktioner. Om du är nybörjare i appen kan du läsa mer om appfunktionerna eller fortsätta direkt för att skapa eller importera projekt. Du kan också gå till pågående projekt, godkännanden eller uppgifter.

När du bläddrar i startvyn läser skärmläsaren upp genvägarna till de huvudsakliga funktionerna som är tillgängliga i vyn. Du hör till exempel "Skapa eller importera projekt" eller "Uppgifter", följt av antalet nya aktiviteter.

Om du vill återgå till startvyn från någon av de andra vyerna trycker du på Tabb tills du hör "Project, länk" och trycker sedan på Retur.

Project Centrerad vy

I Project listas alla projekt som du kan komma åt i en tabell. Du kan välja ett projekt och fortsätta att redigera projektets schema eller detaljer.

Vyn Godkännandecenter

I vyn Godkännandecenter visas alla godkännanden för tidrapporter för din granskning i en tabell. Du kan markera ett objekt i tabellen och fortsätta att godkänna eller avvisa tidrapporten.

Vyn Uppgifter

I vyn Uppgifter visas en lista över projektaktiviteterna i en tabell. Du kan markera en uppgift och redigera uppgiftsinformationen.

Vyn Resurscenter

I vyn Resurscenter visas en lista över tillgängliga resurser i en tabell. Du kan lägga till nya resurser eller redigera de aktuella. Du kan också komma åt sidorna för resurstilldelningar, kapacitetsplanering och resurstilldelningar.

Vyn Rapporter

I vyn Rapporter visas dina rapporter i ett SharePoint i Microsoft 365 bibliotek. Du kan ladda upp en rapport eller skapa en ny direkt SharePoint i Microsoft 365. I vyn Rapporter SharePoint i Microsoft 365 verktygsfältet längst upp i huvudinnehållsområdet.

Anvisningar om hur du navigerar i SharePoint i Microsoft 365 finns i Använda en skärmläsare för att utforska och navigera SharePoint Online.

Navigera mellan vyer

Du kan enkelt flytta från en vy till en annan.

Obs!: Om du vill gå till vyn Start trycker du på Tabb tills du hör "Project, länk" och trycker sedan på Retur.

 1. Tryck på Tabb i valfri vy tills du hör den vy du vill använda, till exempel "Uppgifter, länk".

 2. Tryck på Retur för att välja den. Vyn öppnas och skärmläsaren läser upp vynamnet, till exempel "Uppgifter".

Se även

Skapa ett nytt projekt i Project med en skärmläsare

Använd en skärmläsare för att granska eller redigera ett befintligt projekt i Project

Kortkommandon i Project

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Project

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×