Kortkommandon i Project

Många användare hittar ett externt tangent bord med kortkommandon för Project hjälper dem att arbeta mer effektivt. För användare med rörelse- eller synnedsättning kan det vara enklare att använda kortkommandon än att använda pekskärmen, och kortkommandona är därmed ett nödvändigt alternativ till att använda musen.

Meddelanden: 

  • Kortkommandona i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

  • Ett plus tecken (+) i en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter samtidigt.

  • Ett kommatecken (,) i en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter i ordning.

I den här artikeln beskrivs kortkommandon iProject 2010, Project 2013, Project 2016 och Project för Microsoft 365 körs på Skriv bords versionen av Windows.

Meddelanden: 

  • Viktigt!: Vissa kortkommandon är bara tillgängliga för Project Online-prenumeranter. Nya funktioner släpps gradvis till prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu.

  • Om du snabbt vill hitta en genväg i den här artikeln kan du använda sökningen. Tryck på CTRL + F och skriv sedan sökorden.

Artikelinnehåll

Vanliga kortkommandon

Om du vill

Trycker du på

Öppna en projektfil (visa dialogrutan Öppna).

Ctrl+F12

Öppna en projektfil (visa fliken Öppna i Backstage-vyn).

Ctrl+O

Spara en projektfil

Ctrl+S

Skapa ett nytt projekt.

Ctrl+N

Aktivera skrivfältet för att redigera text i ett fält.

F2

Aktivera menyraden.

F10 eller Alt

Aktivera projektets systemmeny.

ALT + bindestreck (-) eller ALT + blank steg

Navigera bland vyer och fönster

Om du vill

Trycker du på

Aktivera skrivfältet för att redigera text i ett fält.

F2

Aktivera menyraden.

F10 eller Alt

Aktivera projektets systemmeny.

ALT + bindestreck (-) eller ALT + blank steg

Aktivera delningslisten.

Skift+F6

Stänga programfönstret.

Alt+F4

Visa alla filtrerade aktiviteter eller alla filtrerade resurser.

F3

Visa dialogrutan Fältinställningar.

Alt+F3

Öppna ett nytt fönster.

Skift+F11

Minska markeringen till ett fält.

Skift+Backsteg

Återställa sorteringen till ID-ordning och inaktivera gruppering.

Skift+F3

Markera ett ritobjekt.

F6

Visa aktivitetsinformation.

Skift+F2

Visa resursinformation.

Skift+F2

Visa tilldelningsinformation.

Skift+F2

Aktivera eller inaktivera Lägg till markering.

Skift+F8

Aktivera eller inaktivera Automatisk beräkning.

Ctrl+F9

Aktivera eller inaktivera Utökad markering.

F8

Flytta åt vänster, höger, uppåt eller nedåt för att visa olika sidor i fönstret Förhandsgranska.

Alt+piltangenterna

Använda huvudfönstret

Använd följande kortkommandon för att arbeta i huvud fönstret i Project 2013, Project 2016 och Project för Microsoft 365. Dessa kortkommandon är inte tillgängliga i Project 2010.

Om du vill

Trycker du på

Växla mellan aktiva dialog rutor och huvud programmet.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Alt+F6

Öppna snabbmenyn för markerat objekt (högerklicksmenyn).

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Skift+F10

Aktivera menyfliksområdet.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

F10

Aktivera vydelaren.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Alt+Skift+F6

Visa den nedrullningsbara menyn Autofilter för den markerade kolumnen.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Alt+Skift+F3

Tillämpa det aktuella filtret.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Ctrl+F3

Öppna objektmenyn för den markerade cellen.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Alt+Skift+F10

Använda vyn team planering

Använd följande kortkommandon för att arbeta i vyn team planering i 2013, 2016, 2019 och Microsoft 365. Dessa kortkommandon är inte tillgängliga i Project 2010.

Om du vill

Trycker du på

Visa eller dölja en resursrad eller en grupperingsrad.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Alt + Skift + plustecken (+) eller minustecken (-)

Rulla tidsskalan åt vänster.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Alt+vänsterpil

Rulla tidsskalan åt höger.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Alt+högerpil

Ändra tid för en schemalagd aktivitet.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Ctrl+Piltangenter

Öppna dialog rutan aktivitets information.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Markera aktiviteten och tryck på Retur

Ändra tilldelningen av en aktivitet.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

CTRL + UPPIL eller NEDPIL

Använda vyn tids linje

Använd följande kortkommandon för att arbeta i vyn tids linje i Project 2013, Project 2016 och Project för Microsoft 365. Dessa kortkommandon är inte tillgängliga i Project 2010.

Om du vill

Trycker du på

Bläddra igenom elementtyperna – aktivitetsfält, milstolpe, bildtext och tidslinje – när en av dem redan är markerad.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Tabb eller nedpil

Bläddra igenom elementtyperna i motsatt ordning – tidslinje, bildtext, milstolpe och aktivitetsfält – när en av dem redan är markerad.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

SKIFT + TABB eller uppåtpil

Gå till föregående eller nästa objekt av den typen, till exempel till nästa milstolpe.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Vänster- eller högerpil

Rulla tidsskalan åt vänster.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Alt+vänsterpil

Rulla tidsskalan åt höger.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Alt+högerpil

Flytta objektet uppåt eller nedåt till nästa kanal eller tidslinje.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

CTRL + UPPIL eller NEDPIL

Öppna dialog rutan aktivitets information.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Skift+F2

Skapa disposition för ett projekt

Om du vill

Trycker du på

Dölja underaktiviteter.

Alt + Skift + bindestreck (-) eller ALT + SKIFT + minus tecken på det numeriska tangent bordet (-)

Dra in den markerade aktiviteten.

Alt+Skift+Högerpil

Visa underaktiviteter.

Alt + Skift + likhets tecken (=) eller ALT + SKIFT + plus tecken på det numeriska tangent bordet (+)

Visa alla aktiviteter.

Alt + Skift + asterisk på det numeriska tangent bordet (*)

Dra ut den markerade aktiviteten.

Alt+Skift+Vänsterpil

Välja och redigera i en dialogruta

Om du vill

Trycker du på

Flytta mellan fälten längst ned i ett formulär.

Piltangenterna

Flytta in i tabeller längst ned i ett formulär.

Vänster Alt + 1 eller höger Alt + 2

Flytta till nästa aktivitet eller resurs.

Retur

Flytta till föregående aktivitet eller resurs.

Skift+Retur

Markera och redigera i en listvy

Redigera i en vy

Om du vill

Trycker du på

Lägga till en ny aktivitet.

Endast tillgängligt för Project Online-prenumeranter.

Infoga

I Project 2010 inte tillgänglig.

Avbryta en post.

Esc

Radera eller återställa det markerade fältet.

Ctrl+Delete

Kopiera den markerade informationen.

Ctrl+C

Klippa ut den markerade informationen.

Ctrl+X

Radera den markerade informationen.

Ta bort

Ta bort rad som det finns en markerad cell i.

CTRL + minus tecken på det numeriska tangent bordet (-)

Fylla celler nedåt.

Ctrl+D

Visa dialogrutan Sök.

Ctrl+F eller Skift+F5

Fortsätta till nästa post bland sökresultaten i dialogrutan Sök.

Skift+F4

Använda kommandot Gå till (Redigera-menyn).

F5

Länka aktiviteter.

Ctrl+F2

Klistra in den kopierade eller urklippta informationen.

Ctrl+V

Minska markeringen till ett fält.

Skift+Backsteg

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Koppla isär aktiviteter.

Ctrl+Skift+F2

Ange att aktiviteten ska schemaläggas manuellt

Ctrl+Skift+M

Ange att aktiviteten ska schemaläggas automatiskt

Ctrl+Skift+A

Flytta i en vy

Om du vill

Trycker du på

Flytta till början i projektet (tidsskala).

Alt+Home

Flytta till slutet i projektet (tidsskala).

Alt+End

Flytta tidsskalan åt vänster.

Alt+vänsterpil

Flytta tidsskalan åt höger.

Alt+högerpil

Flytta till det första fältet i en rad.

Home eller CTRL + VÄNSTERPIL

Flytta till den första raden.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta till det första fältet på den första raden.

Ctrl+Home

Flytta till det sista fältet i en rad.

End eller Ctrl + högerpil

Flytta till det sista fältet på den sista raden.

Ctrl+End

Flytta till den sista raden.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta i ett sidofönster

Om du vill

Trycker du på

Flytta fokus mellan sidofönstret och vyn på höger sida.

I Project 2013, Project 2016 och Project för Microsoft 365, F6

I Project 2010 CTRL + TABB eller CTRL + SKIFT + TABB

Markera olika kontroller i sidofönstret om fokus är i sidofönstret.

Tabbtangenten

Markera eller avmarkera kryssrutor och alternativknappar om fokus är i sidofönstret.

Blanksteg

Markera i en vy

Om du vill

Trycker du på

Utöka markeringen en sida nedåt.

Skift+Page Down

Utöka markeringen en sida uppåt.

Skift+Page Up

Utöka markeringen en rad nedåt.

Skift+Nedåtpil

Utöka markeringen en rad uppåt.

Skift + Uppåtpil

Utöka markeringen till det första fältet på en rad.

Skift+Home

Utöka markeringen till det sista fältet på en rad.

Skift+End

Utöka markeringen till början av informationen.

Ctrl+Skift+Home

Utöka markeringen till slutet av informationen.

Ctrl+Skift+End

Utöka markeringen till den första raden.

Ctrl + Skift + Uppåtpil

Utöka markeringen till den sista raden.

CTRL + SKIFT + nedåtpil

Utöka markeringen till det första fältet på första raden.

Ctrl+Skift+Home

Utöka markeringen till det sista fältet på sista raden.

Ctrl+Skift+End

Markera alla rader och kolumner.

Ctrl+Skift+Blanksteg

Markera kolumnen.

Ctrl+Blanksteg

Markera en rad.

Skift+Blanksteg

Flytta ett fält nedåt inom en markering.

Retur

Flytta ett fält uppåt inom en markering.

Skift+Retur

Flytta ett fält åt höger inom en markering.

Tabbtangenten

Flytta ett fält åt vänster inom en markering.

Skift+Tabb

Markera och redigera i skrivfältet

Om du vill

Trycker du på

Godkänna en post.

Retur

Avbryta en post.

Esc

Ta bort ett tecken till vänster.

Backsteg

Ta bort ett tecken till höger.

Ta bort

Ta bort ett ord till höger.

Ctrl+Delete

Utöka markeringen till slutet av texten.

Skift+End

Utöka markeringen till början av texten.

Skift+Home

Aktivera eller inaktivera överskrivningsläge.

Insert

Använda en tidsskala

Om du vill

Trycker du på

Flytta tidsskalan en sida åt vänster.

Alt+Page Up

Flytta tidsskalan en sida åt höger.

Alt+Page Down

Flytta tidsskalan till början av projektet.

Alt+Home

Flytta tidsskalan till slutet av projektet.

Alt+End

Rulla tidsskalan åt vänster.

Alt+vänsterpil

Rulla tidsskalan åt höger.

Alt+högerpil

Visa mindre tidsenheter.

CTRL + snedstreck på det numeriska tangent bordet (/)

Visa större tidsenheter.

CTRL + asterisk på det numeriska tangent bordet (*)

Använda ett nätverksdiagram

Om du vill

Trycker du på

Flytta till en annan ruta i ett nätverksdiagram.

Piltangenterna

Lägga till nätverksdiagramrutor i markeringen.

Skift+piltangenter

Flytta en ruta i ett nätverksdiagram.

Obs!: Du måste ställa in manuell placering först. Markera rutan som du vill flytta. Välj formatoch sedan layout. Välj Tillåt manuellrutplacering.

Ctrl+piltangenter

Flytta till den översta nätverksdiagramrutan i vyn eller projektet.

Ctrl+Home eller Skift+Ctrl+Home

Flytta till den nedersta nätverksdiagramrutan i projektet.

Ctrl+End eller Skift+Ctrl+End

Flytta till nätverksdiagramrutan längst till vänster i projektet.

Home eller Skift+Home

Flytta till nätverksdiagramrutan längst till höger i projektet.

End eller Skift+End

Flytta upp en fönsterhöjd.

Page Up eller Skift+Page Up

Flytta ned en fönsterhöjd.

Page Down eller Skift+Page Down

Flytta åt vänster en fönsterbredd.

Ctrl+Page Up eller Skift+Ctrl+Page Up

Flytta åt höger en fönsterbredd.

Ctrl+Page Down eller Skift+Ctrl+Page Down

Markera nästa fält i nätverksdiagramrutan.

RETUR eller TABB

Markera föregående fält i nätverksdiagramrutan.

Skift+Retur

Använda OfficeArt-objekt

Använd följande kortkommandon för att arbeta med OfficeArt-objekt i Project 2013, Project 2016 och Project för Microsoft 365. Dessa kortkommandon är inte tillgängliga i Project 2010.

Flytta OfficeArt-former

Om du vill

Trycker du på

Knuffa formen uppåt, nedåt, till vänster eller höger.

Piltangenterna

Öka formens bredd med 10 %.

SKIFT + HÖGERPIL

Minska formens bredd med 10 %.

Skift + vänsterpil

Öka formens höjd med 10 %.

Skift + Uppåtpil

Minska formens höjd med 10 %.

Skift+Nedåtpil

Öka formens bredd med 1 %.

CTRL + SKIFT + HÖGERPIL

Minska formens bredd med 1 %.

CTRL + SKIFT + VÄNSTERPIL

Öka formens höjd med 1 %.

Ctrl + Skift + Uppåtpil

Minska formens höjd med 1 %.

CTRL + SKIFT + nedåtpil

Rotera formen 15 grader åt höger.

Alt+högerpil

Rotera formen 15 grader åt vänster.

Alt+vänsterpil

Markera och kopiera OfficeArt-objekt och text

Om du vill

Trycker du på

Markera ett objekt (med markerad text i objektet).

Esc

Markera ett objekt (med ett objekt markerat).

TABB eller SKIFT + TABB tills önskat objekt är markerat

Markera text i ett objekt (med ett objekt markerat).

Retur

Markera flera former

Håll ned CTRL medan du markerar formerna

Markera flera former med text

Håll ned SKIFT medan du markerar formerna

Klippa ut ett markerat objekt.

Ctrl+X

Kopiera ett markerat objekt.

Ctrl+C

Klistra in ett utklippt eller kopierat objekt.

Ctrl+V

Klistra in special

Ctrl+Alt+V

Kopiera endast formateringen.

Ctrl+Skift+C

Klistra endast in formateringen.

Ctrl+Skift+V

Klistra in special

Ctrl+Alt+V

Gruppera figurer, bilder och WordArt.

Ctrl+G när du har markerat objekten som du vill gruppera

Dela upp figurer, bilder och WordArt.

Ctrl+Skift+G när du har markerat gruppen som du vill dela upp

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Gör om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Lägga till nästa objekt i en markering med flera objekt.

Ctrl+Klick

Lägger till nästa objekt i en multimarkering; gör det möjligt att välja text ruta i en markerings ruta.

Skift+Klick

Redigera OfficeArt-text och textrutor

Om du vill

Trycker du på

Dölja markeringen.

Esc

Markera all text.

Ctrl+A

Ta bort ett ord till vänster.

Ctrl+Backsteg

Ta bort ett ord till höger.

Ctrl+Delete

Ångra.

Ctrl+Z

Gör om.

Ctrl+Y

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Flytta till radens början.

Home

Flytta till radens slut.

End

Flytta upp ett stycke.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta ett stycke nedåt.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta till början av texten i objektet.

Ctrl+Home

Flytta till slutet av texten i objektet.

Ctrl+End

Se även

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i Project

I den här artikeln beskrivs kortkommandona i Project för webben.

Project för webben är den moderna och rekommenderade versionen av Project, ett webbaserat verktyg som används för att skapa projekt och översikter, spåra framsteg och hantera uppgifter och tilldelningar.

Meddelanden: 

  • Om du snabbt vill hitta en genväg i den här artikeln kan du använda sökningen. Tryck på CTRL + F och skriv sedan sökorden.

I det här avsnittet

Arbeta i vyn tavla

Om du vill

Trycker du på

Med fokus på en Bucket i vyn styrelse drar och släpper du den åt vänster eller höger.

CTRL + SKIFT +< eller CTRL + SKIFT +>

Arbeta i diagramvyn

Om du vill

Trycker du på

Expandera den överordnade aktiviteten för att visa de underordnade aktiviteterna.

Skift + Alt + plus tecken (+) eller Skift + Alt + likhets tecken (=)

Dölj den överordnade aktiviteten för att dölja underordnade aktiviteter.

Skift + Alt + minus tecken (-) eller Skift + Alt + under streck (_)

Öka indraget för en aktivitet.

SKIFT + ALT + HÖGERPIL

Minska indraget för en aktivitet.

Skift + Alt + Vänsterpil

Markera kolumnen i den aktuella cellen.

Ctrl+Blanksteg

Markera raden för den aktuella cellen.

Skift+Blanksteg

Markera flera rader kontinuerligt.

Skift + blank steg + UPPIL eller NEDPIL

Öppna snabb menyn (Högerklicka-menyn).

Skift+F10

Flytta fokus från en cell till höger, till vänster, uppåt eller nedåt.

Höger-, vänster-, upp-eller NEDPIL

Bläddra för att visa den nedersta eller översta raden.

Page Down eller Page Up

Flytta fokus till den första eller sista cellen i raden som innehåller fokus.

HOME eller END

Flytta fokus till den första eller sista cellen på den första eller sista raden.

CTRL+HOME eller CTRL+END

Markera allt.

Ctrl+A

Utöka markeringen en cell åt höger, vänster, nedåt eller uppåt.

Skift + höger-, vänster-eller uppåtpil

Flytta fokus till delnings listen.

Ctrl+F6

Flytta delnings listen när fokus är på delnings listen.

CTRL + vänster eller höger piltangent

Öppna aktivitets information.

Tryck på TABB för att nå fältet och ange sedan

Använda kortkommandon för snabb åtgärder

Om du vill

Trycker du på

Återaktivera en uppgift.

Alt+N

Markera en uppgift som slutförd.

Alt + D

Visa aktivitets information.

ALT+I

Öppna snabb menyn för en uppgift.

Alt+M

Arbeta i vyn tids linje

Om du vill

Trycker du på

Flytta fokus till delnings listen.

Ctrl+F6

Flytta delnings listen när fokus är på delnings listen.

CTRL + vänster eller höger piltangent

Öppna aktivitets information.

Tryck på TABB för att nå fältet och ange sedan

Se även

Grundläggande aktiviteter vid användning av en skärmläsare med Project

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i Project

I den här artikeln beskrivs kortkommandona i Project Online.

Project Online är den klassiska online-versionen av Project, ett webbaserat verktyg för att hantera flera projekt, spårnings framsteg och resurs behov. För att komma åt och använda den moderna och rekommenderade online-versionen går du till Project för webben.

Meddelanden: 

  • Om du snabbt vill hitta en genväg i den här artikeln kan du använda sökningen. Tryck på CTRL + F och skriv sedan sökorden.

I det här avsnittet

Navigera med bara tangentbordet

I följande tabell visas kortkommandon för att flytta i Project Online:

Om du vill

Trycker du på

Flytta markeringen mellan länkarna i det övre länk fältet.

Alt+J

Flytta markeringen från en webbdel till nästa webbdel på sidor som använder flera webb delar.

Alt+Ö

Expandera List rutor.

Alt+nedpil

Använda rutnäts kontroller

Project Online, webb klienten för Microsoft Project Server 2019, används kontroller för AJAX och HTML-rutnät för att visa olika delar av informationen. Vissa av sidorna i Project Web App använder ett HTML-baserat rutnät för att visa och redigera information. På sidan uppgifter används till exempel ett HTML-baserat rutnät. I HTML-rutnät kan du använda följande kortkommandon:

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa cell eller rad.

HÖGERPIL eller TABB

Flytta till föregående cell eller rad.

VÄNSTERPIL eller SKIFT + TABB

Flytta upp.

Uppil

Flytta ned.

NEDPIL eller RETUR

Gå till URL-adressen i den markerade cellen.

Retur

Gå till cell rubrik.

Ctrl+Y

Ta bort fokus från den markerade cellen.

Esc

Flytta till den sista cellen eller raden.

Ctrl+End

Flytta till den första cellen eller raden.

Ctrl+Home

Växla rad markering.

Ctrl+Blanksteg

Expandera en nedrullningsbar meny i ett cell huvud

Ctrl+Blanksteg

Visa eller dölja en gruppering.

Ctrl+Blanksteg

Expandera en grupp.

Ctrl+Blanksteg

Dölja en grupp.

Ctrl+Blanksteg

Expandera eller komprimera ett rutnäts element med underordnade.

Ctrl+Blanksteg

Visa en kryss ruta.

Blanksteg

Öppna en listruta.

Alt+nedpil

Project Online använder också AJAX-rutnät för att visa och redigera information. Sidan projekt information använder till exempel ett Ajax-rutnät. I AJAX-rutnät kan du använda följande kortkommandon:

Om du vill

Trycker du på

Aktivera redigerings läge för en cell.

F2

Skapa en sida.

Page Up

En sida nedåt.

Page Down

Dra in markerad aktivitet.

Alt+Skift+Högerpil

Dra ut markerad aktivitet.

Alt+Skift+Vänsterpil

Avbryt eller redigera.

Esc

Kopiera markering.

Ctrl+C

Klipp ut markering.

Ctrl+X

Radera den markerade informationen.

Delete eller Ctrl + V eller Ctrl + Z

Ta bort en rad.

Ctrl+Delete

Flytta till det första fältet i en rad.

Home

Flytta till den första raden.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta till det sista fältet i en rad.

End

Flytta till det sista fältet på den sista raden.

Ctrl+End

Om det finns två rutnät på en sida kan du använda F6 för att flytta fokus från en rutnäts cell till motsvarande rad i det andra rutnätet. När du har ett käll rutnät och ett mål rutnät kan du använda följande kortkommandon:

Om du vill

Trycker du på

Flytta de markerade objekten från källistan till mål listan.

Snabb tangenten + enkel höger vinkel paren tes (>)

Flytta alla objekt från källistan till mål listan.

Snabb tangenten + W

Flytta alla objekt från målet till källistan.

Åtkomst-tangenten + X

Flytta det markerade objektet från målet till källistan.

Snabb tangenten + enkel vänster hak paren tes (<)

Öppna kryss rutorna under kryss rutan resurs namn.

Blanksteg

Gå till kalendern i en tabell cell.

Alt + nedåtpil (till exempel start datum eller slutdatum)

Använd följande kortkommandon för att navigera i kalendern:

Om du vill

Trycker du på

Gå till nästa månad.

Alt + enkel höger vinkel paren tes (>)

Gå till föregående månad.

Alt + enkel vänster hak paren tes (<)

Använd följande kortkommandon för åtkomst nycklar för objekt utbyte:

Bild av knapp

Snabb tangenten

Enkel höger vinkel paren tes (>)

Alt+A

Dubbel höger hak paren tes (>>)

Alt+Ö

Dubbel vänster hak paren tes (<<)

Alt+X

Vinklad vänster hak paren tes (<)

Alt+O

Följande kortkommandon kan användas i Server inställningar:

Om du vill

Trycker du på

Ta bort en tid rapport period.

Alt+X

Ta bort en rad klassificering.

ALT+I

Ta bort en ansluten SharePoint-webbplats.

Alt+S

Ta bort ett anpassat företags fält eller en uppslags tabell.

Alt+L

Ta bort en företags kalender.

Alt + D

Du kan använda kortkommandona nedan i Server inställningar > Hantera vyer-jobb, under utseende och känsla:

Om du vill

Trycker du på

Ta bort en vald vy.

Alt+L

Kopiera en markerad vy.

Alt+P

Se även

Grundläggande aktiviteter vid användning av en skärmläsare med Project

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i Project

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×