Lägga till, ändra eller ta bort felstaplar i ett diagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med felstaplar i diagram som du skapar kan du se marginaler för fel och standardavvikelser direkt. De kan visas på alla datapunkter eller brytpunkter i en dataserie som en standardfelmängd, en procentandel eller en standardavvikelse. Du kan ange egna värden som visar de exakta felmängderna. Du kan till exempel visa en positiv och negativ felmängd på 10 procent i resultaten för ett vetenskapligt experiment så här:

Linjediagram med 10 procent-felstaplar

Du kan använda felstaplar i dataserier för en 2D-yta, -fält, -kolumn, -rad, -punkt och -bubbeldiagram. För punkt- och bubbeldiagram kan du visa felstaplar för x- och y-värden.

Obs!: Följande gäller för Office 2013 och senare versioner. Letar du efter steg för Office 2010?

Lägga till eller ta bort felstaplar

 1. Klicka någonstans i diagrammet.

 2. Klicka på Diagramelement knappen Knappen Diagramelement bredvid diagrammet och markera sedan rutan Felstaplar. (Avmarkera kryssrutan om du vill ta bort felstaplar.)

 3. Om du vill ändra felmängden som visas klickar du på pilen bredvid Felstaplar och väljer sedan ett alternativ.

  Alternativ för felstapel

  • Välj ett fördefinierat alternativ för felstaplar, till exempel Standardfel, Procent eller Standardavvikelse.

  • Välj Fler alternativ om du vill ange egna mängder för felstaplarna, och välj sedan de alternativ du vill ha under Lodräta felstaplar eller Vågräta felstaplar. Här kan du även ändra riktning, slutformatet för felstaplarna och skapa anpassade felstaplar.

   Rutan Formatera felstaplar

Obs!: Felens riktning beror på vilken typ av diagram du använder. För punktdiagram visas både vågräta och lodräta felstaplar. Du kan ta bort någon av dessa felstaplar genom att markera dem och trycka på Delete.

Granska ekvationer för beräkning av felmängder

Många undrar hur Excel beräknar felmängderna. I Excel används följande ekvationer för att beräkna mängderna för Standardfel och Standardavvikelse som visas i diagrammet.

Detta alternativ

Använder den här ekvationen

Standardfel

Ekvation

Plats:

s = serienummer

i = datapunktnummer i serie s

m = antalet serier för punkt y i diagram

n = antalet punkter i varje serie

yär = datavärde för serie s och den i:te punkten

ny = totalt antal datavärden i alla serier

Standardavvikelse

Ekvation

Plats:

s = serienummer

i = datapunktnummer i serie s

m = antalet serier för punkt y i diagram

n = antalet punkter i varje serie

yär = datavärde för serie s och den i:te punkten

ny = totalt antal datavärden i alla serier

M = aritmetiskt medelvärde

Lägga till, ändra eller ta bort fel staplar i ett diagram i Office 2010

I Excel kan visa du felstaplar som använder ett standardfel belopp, en procentandel av värdet (5%) eller en standardavvikelse.

Standardfel och standardavvikelsen använder du följande ekvationer för beräkning av felvärden som visas i diagrammet.

Detta alternativ

Använder den här ekvationen

Där

Standardfel

Ekvation

s = serienummer

i = datapunktnummer i serie s

m = antalet serier för punkt y i diagram

n = antalet punkter i varje serie

yär = datavärde för serie s och den i:te punkten

ny = totalt antal datavärden i alla serier

Standardavvikelse

Ekvation

s = serienummer

i = datapunktnummer i serie s

m = antalet serier för punkt y i diagram

n = antalet punkter i varje serie

yär = datavärde för serie s och den i:te punkten

ny = totalt antal datavärden i alla serier

M = aritmetiskt medelvärde

 1. På 2D-område, stapel, kolumn, rad, punktdiagram eller bubbeldiagram, gör du något av följande:

  • Om du vill lägga till felstaplar i alla dataserier i diagrammet klickar du på diagramområdet.

  • Klicka på datapunkt eller dataserie som du vill använda om du vill lägga till felstaplar i ett markerad datapunkt eller dataserier eller gör följande för att välja från en lista med diagramelement:

   1. Klicka någonstans i diagrammet.

    Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

   2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format. Klicka på det diagramelement som du vill använda.

    Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. På fliken Layout i gruppen analys klickar du på Felstaplar.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Gör något av följande:

  1. Klicka på ett fördefinierat alternativ för felstaplar, till exempel Felstaplar med standardfel, Felstaplar med procent eller Felstaplar med standardavvikelse.

  2. Klicka på Fler alternativ i fel och sedan på gränssnitt och fel belopp alternativ som du vill använda under Lodräta felstaplar eller Vågräta felstaplar.

   Obs!: Riktning felstaplar beror på vilken diagramtyp i diagrammet. För punktdiagram visas både vågräta och lodräta felstaplar som standard. Du kan ta bort något av dessa felstaplar genom att markera dem och sedan trycka på DELETE.

 1. Klicka på felstaplar, datapunkten eller den dataserie som har felstaplar som du vill ändra en 2D-ytdiagram, liggande, kolumn, rad, punktdiagram eller bubbeldiagram, eller gör följande för att välja dem i en lista med diagramelement :

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format. Klicka på det diagramelement som du vill använda.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. På fliken Layout i gruppen analysFelstaplar och klicka sedan på Fler alternativ i fel.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på fel liggande riktning och end-format som du vill använda under Visa.

 1. Klicka på felstaplar, datapunkten eller den dataserie som har felstaplar som du vill ändra en 2D-ytdiagram, liggande, kolumn, rad, punktdiagram eller bubbeldiagram, eller gör följande för att välja dem i en lista med diagramelement :

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format. Klicka på det diagramelement som du vill använda.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. På fliken Layout i gruppen analysFelstaplar och klicka sedan på Fler alternativ i fel.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Under Felmängd, gör du något av följande:

  1. Om du vill använda en annan metod för att beräkna felet, klicka på det sätt som du vill använda och ange felmängden.

  2. Om du vill använda anpassade värden av felmängden, klickar du på anpassad och gör sedan följande:

   1. Klicka på Ange värde.

   2. Ange det kalkylbladsområde som du vill använda som belopp felvärden i rutorna Felvärdet positiva och Negativa felvärdet eller Skriv värdena som du vill använda, avgränsade med kommatecken. Skriv till exempel 0,4, 0,3, 0,8.

    Tips: Om du vill ange kalkylbladsområdet kan du klicka på Dölj dialogruta knappen Knappen Minimera och markera de data som du vill använda i kalkylbladet. Klicka på knappen Dölj dialogruta igen för att återgå till dialogrutan.

    Obs!: Dialogrutan Anpassade felstaplar kan inte visa knappen Dölj dialogruta i Microsoft Office Word 2007 eller Microsoft Office PowerPoint 2007, och du kan bara skriva belopp felvärden som du vill använda.

 1. Klicka på felstaplar, datapunkten eller den dataserie som har felstaplar som du vill ta bort en 2D-ytdiagram, liggande, kolumn, rad, punktdiagram eller bubbeldiagram, eller gör följande för att välja dem i en lista med diagramelement :

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format. Klicka på det diagramelement som du vill använda.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Gör något av följande:

  1. På fliken Layout i gruppen analysFelstaplar och klicka sedan på Ingen.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  2. Tryck på Delete-tangenten.

Tips: Du kan ta bort felstaplar direkt efter att du lägger till dem i diagrammet genom att klicka på Ångra i Verktygsfältet Snabbåtkomst eller genom att trycka på CTRL + Z.

Gör något av följande:

Visa fel som procent, standardavvikelse eller standardfel

 1. Välj den dataserie som du vill lägga till felstaplar i i diagrammet.

  I ett linjediagram klickar du exempelvis på en av linjerna i diagrammet, så markeras alla databrytpunkter i aktuell dataserie.

 2. Klicka på Lägg till diagramelement på fliken Diagram Desig n.

  På fliken Diagramdesign, väljer du Lägg till diagramelement

 3. Peka på Felstaplar och gör sedan något av följande:

Klicka på

Om du vill

Standardfel

Använd standardfel med följande formel:

Formel för standardfel

s = serienummer
I = punktnummer i serie s
m = antal serier för punkt y i diagram
n = antal punkter i varje serie
y is= datavärde för serie s och den I:te punkten
n y = totalt antal datavärden i alla serier

Procent

Använda en procentandel av värdet för varje datapunkt i dataserien

Standardavvikelse

Använda en multipel av standardfelet med följande formel:

Formel för standardavvikelse

s = serienummer
I = punktnummer i serie s
m = antal serier för punkt y i diagram
n = antal punkter i varje serie
y is= datavärde för serie s och den I:te punkten
n y = totalt antal datavärden i alla serier
M = aritmetiskt medelvärde

Visa fel som anpassade värden

 1. Välj den dataserie som du vill lägga till felstaplar i i diagrammet.

 2. Klicka på Lägg till diagramelement på fliken Diagramdesign och klicka sedan på Fler alternativ för felstaplar.

 3. Klicka på anpassad i fönstret Formatera felstaplar på fliken Alternativ i fel under Felmängd, och klicka sedan på Ange värde.

 4. Under Felmängd klickar du på Anpassad och klickar sedan på Ange värde.

  Visar fönstret formatera felstaplar med anpassade markerad för Felmängd

 5. I rutorna Positivt felvärde och Negativt felvärde skriver du de värden som du vill använda för varje datapunkt, avgränsade med kommatecken (t.ex. 0,4, 0,3, 0,8) och klickar sedan på OK.

  Obs!: Du kan också definiera felvärden som ett cellområde från samma Excel-arbetsbok. Om du vill markera cellområdet i dialogrutan Anpassade felstaplar tar du bort innehållet i rutan Positivt felvärde eller Negativt felvärde och markerar sedan det cellområde som du vill använda.

Lägg till upp-/nedstaplar

 1. Välj den dataserie som du vill lägga till upp-/ nedstaplar i i diagrammet.

 2. Klicka på Lägg till diagramelement på fliken Diagramdesign, pekar du på Upp-/ nedstaplar och klicka sedan på upp-/ nedstaplar.

  Beroende på diagramtypen kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

Mer information finns i

Skapa ett diagram

Ändra diagramtyp för ett befintligt diagram

Ett prenumeration för att få ut mesta möjliga av din tid

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×