Relaterade ämnen
×
Diagram
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Diagram

Skapa ett diagram från början till slut

Diagram hjälper dig att visualisera data på ett sätt som gör att du når ut bättre till din målgrupp. Lär dig att skapa ett diagram och lägga till en trendlinje. Du kan starta dokumentet från ett rekommenderat diagram eller välja ett från vår samling med fördefinierade diagrammallar.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Skapa diagram

 1. Markera data för diagrammet.

 2. Välj Infoga > Rekommenderade diagram.

 3. Välj ett diagram som du vill förhandsgranska på fliken Rekommenderade diagram.

  Obs!: Du kan markera de data du vill använda i diagrammet och trycka på ALT + F1 för att skapa ett diagram direkt, men det kanske inte blir den bäst lämpade diagramtypen för dina data. Om du inte ser något diagram som du vill använda går du till fliken Alla diagram för att visa alla diagramtyper.

 4. Välj ett diagram.

 5. Välj OK.

Lägga till en trendlinje

 1. Välj ett diagram.

 2. Välj Diagramdesign > Lägg till diagramelement

 3. Välj Trendlinje och sedan den typ av trendlinje som du vill ha, till exempel Linjär, Exponentiell, Linjär prognos eller Glidande medelvärde.

Obs!: Delar av innehållet i det här avsnittet behöver inte gälla alla språkområden.

Diagram visar data i ett grafiskt format som kan hjälpa dig och din målgrupp att visualisera relationer mellan data. När du skapar ett diagram kan du välja bland många diagramtyper (till exempel ett staplat diagram eller ett uppdelat 3D-cirkeldiagram). När du har skapat ett diagram kan du anpassa det genom att använda snabblayouter eller -format för diagram.

Diagram innehåller flera element, till exempel en rubrik, axeletiketter, en förklaring och stödlinjer. Du kan dölja eller visa dessa element och du kan även ändra deras plats och formatering.

Ett Office-diagram med bildtext

Bildtext 1 Diagramrubrik

Bild av knapp Rityta

Bildtext 3 Förklaring

Steg 4 Axelrubriker

Bildtext 5 Axeletiketter

Bildtext 6 Skalstreck

Bildtext 7 Stödlinjer

Du kan skapa diagram i Excel, Word och PowerPoint. Diagramdata anges och sparas emellertid i ett Excel-kalkylblad. Om du infogar ett diagram i Word eller PowerPoint öppnas ett nytt blad i Excel. När du sparar ett Word-dokument eller en PowerPoint-presentation som innehåller ett diagram sparas diagrammets underliggande Excel-data automatiskt i Word-dokumentet eller PowerPoint-presentationen.

Obs!: Arbetsboksgalleriet i Excel ersätter den tidigare Diagramguiden. Arbetsboksgalleriet i Excel öppnas som standard när du öppnar Excel. Du kan bläddra bland mallar och skapa en ny arbetsbok utifrån någon av dessa från galleriet. Om Arbetsboksgalleriet i Excel inte visas går du till Arkiv-menyn och klickar på Ny från mall.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på fliken Infoga , välj diagramtyp och dubbelklicka sedan på det diagram du vill lägga till.

  mac alla diagram

 3. När du infogar ett diagram i Word eller PowerPoint öppnas ett Excel-kalkylblad som innehåller en tabell med exempeldata.

 4. I Excel ersätter du exempeldata med de data som du vill rita i diagrammet. Om du redan har data i en annan tabell kan du kopiera data från den tabellen och klistra in dem över exempeldata. I följande tabell finns riktlinjer för hur du ordnar data så att de passar diagramtypen.

  För den här typen av diagram

  Ordnar du informationen så här

  Yt-, stapel-, ring-, linje- och polärdiagram

  I kolumner eller på rader, som i följande exempel:

  Serie 1

  Serie 2

  Kategori A

  10

  1,2

  Kategori B

  11

  14

  Kategori C

  9

  15

  eller

  Kategori A

  Kategori B

  Serie 1

  10

  11

  Serie 2

  1,2

  14

  Bubbeldiagram

  I kolumner med X-värden i första kolumnen och motsvarande Y-värden och bubbelstorleksvärden i angränsande kolumner, som i följande exempel:

  X-värden

  Y-värde 1

  Storlek 1

  0,7

  2,7

  4

  1,8

  3,2

  5

  2,6

  0,08

  6

  Cirkeldiagram

  I en kolumn eller på en rad med data, och i en kolumn eller på en rad med dataetiketter, som i följande exempel:

  Försäljning

  1:a kvart

  25

  2:a kvart

  30

  3:e kvart

  45

  eller

  1:a kvart

  2:a kvart

  3:e kvart

  Försäljning

  25

  30

  45

  Börskursdiagram

  I kolumner eller på rader i följande ordning, med namn eller datum som etiketter, som i följande exempel:

  Öppning

  Högsta

  Låg

  Stängning

  2002-01-05

  44

  55

  11

  25

  2002-01-06

  25

  57

  1,2

  38

  eller

  2002-01-05

  2002-01-06

  Öppning

  44

  25

  Högsta

  55

  57

  Lägsta

  11

  1,2

  Stängning

  25

  38

  Punktdiagram

  I kolumner med X-värden i första kolumnen och motsvarande Y-värden i angränsande kolumner, som i följande exempel:

  X-värden

  Y-värde 1

  0,7

  2,7

  1,8

  3,2

  2,6

  0,08

  eller

  X-värden

  0,7

  1,8

  2,6

  Y-värde 1

  2,7

  3,2

  0,08

 5. Ändra antalet rader och kolumner som ingår i diagrammet genom att hålla pekaren över det nedre högra hörnet av markerade data och sedan dra för att markera ytterligare data. I följande exempel expanderas tabellen med ytterligare kategorier och dataserier.

  Markera ytterligare data för ett Office-diagram

 6. Växla tillbaka till Word eller PowerPoint när du vill se resultatet av ändringarna.

  Obs!: När du stänger det Word-dokument eller den PowerPoint-presentation som innehåller diagrammet stängs diagrammets Excel-datatabell automatiskt.

När du har skapat ett diagram kanske du vill ändra hur tabellrader och -kolumner ritas i diagrammet. Exempel: I den första versionen av ett diagram kanske dataraderna från tabellen ritas på diagrammets lodräta axel (värde) och datakolumnerna på den vågräta axeln (kategori). I följande exempel är försäljning per instrument markerat i diagrammet.

Diagram som visar försäljning efter kategori

Om du vill att diagrammet ska markera försäljning per månad kan du återställa hur diagrammet ritas.

Diagram som visar försäljning per månad

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet.

 3. Klicka på fliken Diagramdesign och sedan på Växla rad/kolumn.

  Växla rad för Mac

Om Växla rad/kolumn inte är tillgängligt

Växla rad/kolumn är endast tillgängligt när diagrammets Excel-datatabell är öppen och endast för vissa diagramtyper. Du kan också redigera data genom att klicka på diagrammet och sedan redigera kalkylbladet i Excel.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet.

 3. Klicka på fliken Diagramdesign och sedan på Snabblayout.

  Snabblayout för Mac

 4. Klicka på den layout du vill använda.

Om du direkt vill ångra en snabblayout som du har använt trycker du på Kommandoknappen. + Z.

Diagramformat är en uppsättning komplementfärger och effekter som du kan använda på diagrammet. När du väljer ett diagramformat påverkar ändringarna hela diagrammet.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet.

 3. Klicka på fliken Diagramdesign och sedan på det format du vill använda.

  mac cd

Om du vill visa fler formatmallar pekar du på en formatmall och klickar sedan på Pil för mer nedan.

Om du direkt vill ångra en formatmall som du har använt trycker du på Kommandoknappen. + Z.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramdesign.

 3. Klicka på Lägg till diagramelement.

  Lägga till diagramelement i Mac

 4. Klicka på Diagramrubrik för att välja formateringsalternativ för rubrik och gå sedan tillbaka till diagrammet för att ange en rubrik i rutan Diagramrubrik.

Se även

Uppdatera data i ett befintligt diagram

Diagramtyper

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Skapa diagram

Du kan skapa ett diagram för dina data i Excel på webben. Beroende på vilka data du har kan du skapa ett stapel-, linje-, cirkel-, stapel-, yt-, punkt- eller polärdiagram. 

 1. Klicka någonstans i de data som du vill skapa ett diagram för.

  Om du vill rita specifika data i ett diagram kan du också markera data.

 2. Välj Infoga > Diagram > och den diagramtyp du vill använda.

  Diagramtyper

 3. Välj önskat alternativ på menyn som öppnas. Hovra över ett diagram om du vill veta mer om det.

  diagraminformation
   

  Tips: Ditt val tillämpas inte förrän du väljer ett alternativ från kommandomenyn Diagram. Överväg att granska flera diagramtyper: när du pekar på menyalternativ visas sammanfattningar bredvid dem så att du kan bestämma. 

 4. Om du vill redigera diagrammet (rubriker, förklaringar, dataetiketter) väljer du fliken Diagram och sedan Format.

  formatera diagram

 5. Justera inställningen efter behov i fönstret Diagram.  Du kan anpassa inställningarna för diagrammets rubrik, förklaring, axelrubriker, serierubriker med mera.

  Diagramfönster

Tillgängliga diagramtyper

Det är en bra idé att granska dina data och bestämma vilken typ av diagram som fungerar bäst. De tillgängliga typerna visas nedan.

Data som ordnas i rader eller kolumner i ett kalkylblad kan ritas i ett stapeldiagram. I ett stapeldiagram visas vanligtvis kategorier längs den vågräta axeln och värden längs den lodräta axeln som visas i diagrammet:

Grupperat stapeldiagram

Typer av stapeldiagram

 • Grupperad kolumnI grupperade stapeldiagram visas värdena i tvådimensionella staplar. Använd det här diagrammet när du har två kategorier som representerar:

  • intervall med värden (t.ex. antal element)

  • specifika skalor (t.ex. en 5-gradig Likert-skala: Håller med, Håller med i viss mån, Neutral, Håller inte med, Håller verkligen inte med)

  • namn som inte är placerade i en bestämd ordning (t.ex. namn på artiklar, geografiska namn eller namn på personer).

 • Staplad stapel I staplade stapeldiagram visas värdena i tvådimensionella staplade staplar. Använd det här diagrammet när du har flera dataserie och du vill framhäva hela.

 • 100 % staplad stapelI ett 100 % stående stapeldiagram visas 2D-kolumner som är staplade för att representera 100 %. Använd det här diagrammet när du har två eller fler dataserier och du vill framhäva hur mycket de bidrar till helheten, i synnerhet om det totala värdet är samma för varje kategori.

Data som är ordnade i kolumner eller rader i ett kalkylblad kan ritas i ett linjediagram. I ett linjediagram fördelas kategorierna jämnt längs den vågräta axeln och värdena längs den lodräta axeln. Ett linjediagram kan illustrera kontinuerliga data över tiden på en jämnt skalad axel och är därför idealiska om du vill illustrera datatrender med regelbundna tidsintervall, som månader, kvartal eller räkenskapsår.

Linjer med brytpunkter

Typer av linjediagram

 • Linje och linje med brytpunkterLinjediagram visas med eller utan brytpunkter för att ange enskilda datavärden och kan visa trender över tid eller jämnt fördelade kategorier, särskilt när du har många datapunkter och ordningen i vilken de presenteras är viktig. Om det finns många kategorier eller då värdena är approximerade ska du använda linjediagram utan markörer.

 • Staplad linje och staplad linje med brytpunkterStaplade linjediagram visas med eller utan brytpunkter för att ange enskilda datavärden och kan visa trenden för bidraget för varje värde över tid eller jämnt fördelade kategorier.

 • 100 % staplad linje och 100 % staplad linje med brytpunkter100 % staplade linjediagram visas med eller utan brytpunkter för att ange enskilda datavärden och kan visa trenden för hur mycket procent varje värde bidrar med över tid eller jämnt fördelade kategorier. Om det finns många kategorier eller då värdena är approximerade ska du använda ett staplat fraktionslinjediagram utan brytpunkter.

  Meddelanden: 

  • Linjediagram fungerar bäst när du har flera dataserier i diagrammet– om du bara har en dataserie kan du överväga att använda ett punktdiagram istället.

  • I staplade linjediagram läggs data till, vilket kanske inte är det resultat du vill ha. Det kanske inte är lätt att se att linjerna är staplade så du kan överväga att använda en annan typ av linjediagram eller ett diagram med staplad fraktionsyta i stället.

Data som är ordnade i en kolumn eller rad i ett kalkylblad kan ritas i ett cirkeldiagram. Cirkeldiagram används för att illustrera storleken på posterna i en dataserie, i förhållande till sammanlagt antal poster. datapunkter i ett cirkeldiagram visas som antal procent av hela cirkeln.

Cirkeldiagram

Använd cirkeldiagram i följande situationer:

 • du bara har en dataserie,

 • Inga av värdena i dina data är negativa

 • Nästan inga av värdena i dina data är nollvärden

 • Du har inte fler en sju kategorier, vilka alla representerar delar av hela cirkeln.

Data som bara är ordnade i kolumner eller rader i ett kalkylblad kan ritas i ett ringdiagram. På samma sätt som cirkeldiagram används ringdiagram för att illustrera förhållandet mellan delarna och helheten, men ringdiagram kan innehålla mer än en dataserie.

Ringdiagram

Tips: Ringdiagram är inte alltid lätta att läsa. Ibland kan det vara bättre att använda ett diagram av typen Staplad stapel eller Staplad liggande.

Data som är ordnade i kolumner eller rader i ett kalkylblad kan ritas i ett liggande diagram. Liggande diagram används för att jämföra enskilda element. I ett liggande diagram är kategorierna vanligtvis ordnade längs lodräta axlar och värdena längs vågräta axlar.

Liggande stapeldiagram

Du kan använda ett liggande diagram om

 • axeletiketterna är långa

 • värdena som visas representerar varaktigheter.

Typer av liggande stapeldiagram

 • KlustradeI grupperade stapeldiagram visas värdena i tvådimensionella staplar.

 • Staplad liggande stapelI staplade liggande diagram visas förhållandet mellan individuella element och helheten i 2D-staplar

 • Staplad 100 %I en staplad liggande fraktionsstapel visas 2D-staplar som jämför hur mycket varje värde bidrar procentuellt till det totala värdet för olika kategorier.

Data som ordnas i rader eller kolumner i ett kalkylblad kan ritas i ett ytdiagram. Ytdiagram kan användas för att kartlägga förändring över en viss tid och kan uppmärksamma det totala värdet i en trend. Genom att visa summan av de utritade värdena visar ytdiagram även relationen mellan delarna och helheten.

Ytdiagram

Typer av ytdiagram

 • OmrådetOm de visas i 2D-format visar ytdiagram värdetrenden över tid eller andra kategoridata. Generellt sett är det bättre att använda ett linjediagram i stället för ett ytdiagram som inte är staplat, eftersom data från en serie kan vara dold bakom data från en annan serie.

 • Staplad ytaEtt diagram med staplade ytdiagram visar trenden i andelar av hur mycket varje värde bidrar över tid eller andra kategoridata i 2D-format.

 • Staplade 100 % staplade ytdiagram visar trenden för hur mycket procent varje värde bidrar över tid eller andra kategoridata.

Data som är ordnade i kolumner och rader i ett kalkylblad kan ritas i ett punktdiagram. Placera x-värdena i en rad eller kolumn och ange sedan motsvarande y-värden i intilliggande rad eller kolumn.

Ett punktdiagram har två värdeaxlar: En vågrät (x) och en lodrät (y) värdeaxel. Värdena x och y kombineras till enskilda datapunkter och visas i ojämna intervall eller grupper. Punktdiagram används ofta för att visa och jämföra numeriska värden, t.ex. vetenskaplig, statistisk och teknisk information.

Punktdiagram

Du kan använda ett punktdiagram om

 • du vill ändra skalan på den vågräta axeln

 • du vill konvertera den vågräta axeln till en logaritmisk skala

 • värdena på den vågräta axeln inte har ett jämnt intervall

 • det finns många datapunkter på den vågräta axeln

 • du vill justera de oberoende axelskalorna i ett punktdiagram för att visa mer information om data med par med eller grupperade uppsättningar av värden

 • du vill visa likheter mellan stora uppsättningar med data eller skillnaderna mellan datapunkter

 • du vill jämföra ett stort antal datapunkter utan hänsyn till tidsfaktorn  ju mer information du tar med i ett punktdiagram, desto bättre jämförelser kan du göra

Typer av punktdiagram

 • ScatterI det här diagrammet visas datapunkter utan sammanbindande linjer för att jämföra par med värden.

 • Punktdiagram med utjämnade linjer och brytpunkter och punktdiagram med utjämnade linjerI det här diagrammet visas en utjämnad linje som sammanbinder datapunkterna. Utjämnade linjer kan visas med eller utan brytpunkter. Använd en utjämnad linje utan brytpunkter om du har många datapunkter.

 • Punktdiagram med raka linjer och brytpunkter och punktdiagram med raka linjerDet här diagrammet visar raka sammanbindningslinjer mellan datapunkter. Raka linjer kan visas med eller utan brytpunkter.

Data som ordnas i rader eller kolumner i ett kalkylblad kan ritas i ett polärdiagram. I ett polärdiagram jämförs mängdvärden från flera olika dataserie.

Polärdiagram

Typer av polärdiagram

 • Polär och polär med brytpunkter Med eller utan brytpunkter för enskilda datapunkter visar polärdiagram förändringar i värden i förhållande till en mittpunkt.

 • Fylld polärI den här typen av diagram är den yta som täcks av en dataserie fylld med en viss färg.

Lägga till eller redigera en diagramrubrik

Du kan lägga till eller redigera en diagramrubrik, anpassa dess utseende och ta med den i diagrammet.

 1. Klicka någonstans i diagrammet om du vill visa fliken Diagram i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Formatera för att öppna alternativen för diagramformatering.

  formatera diagram
   

 3. Expandera avsnittet Diagramrubrik i fönstret Diagram.

  rubrikdiagram

 4. Lägg till eller redigera diagramrubriken efter dina behov.

 5. Använd växeln för att dölja rubriken om du inte vill att en rubrik ska visas i diagrammet.

Lägga till axelrubriker för att förbättra diagrammets läsbarhet

Genom att lägga till rubriker på de vågräta och lodräta axlarna i diagram som har axlar kan de bli lättare att läsa. Du kan inte lägga till axelrubriker i diagram som inte har axlar, till exempel cirkel- och ringdiagram.

Precis som diagramrubriker hjälper axelrubriker personerna som visar diagrammet att förstå vad data handlar om.

Stapelkolumndiagram med axelrubriker

 1. Klicka någonstans i diagrammet om du vill visa fliken Diagram i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Formatera för att öppna alternativen för diagramformatering.

  formatera diagram

 3. I fönstret Diagram expanderar du avsnittet Vågrät axel eller Lodrät axel .

  vågrät axel
   

 4. Lägg till eller redigera alternativen Vågrät axel eller Lodrät axel efter dina behov.

 5. Expandera axelrubriken.

  rubrikaxel
   

 6. Ändra axelrubriken och ändra formateringen.

 7. Använd växeln för att visa eller dölja rubriken.

Ändra axeletiketterna

Axeletiketter visas under den vågräta axeln och bredvid den lodräta axeln. I diagrammet används text i källdata för dessa axeletiketter.

Grupperat stapeldiagram med axeletiketter

Så här ändrar du texten i kategorietiketterna på den vågräta eller lodräta axeln:

 1. Klicka på cellen som innehåller den etikettext du vill ändra.

 2. Skriv den text du vill använda och tryck på Retur.

  Axeletiketterna i diagrammet uppdateras automatiskt med den nya texten.

Tips: Axeletiketter skiljer sig från axelrubriker som du kan lägga till för att beskriva vad som visas på axlarna. Axelrubriker visas inte automatiskt i ett diagram.

Ta bort axeletiketterna

Så här tar du bort etiketter på den vågräta eller lodräta axeln:

 1. Klicka någonstans i diagrammet om du vill visa fliken Diagram i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Formatera för att öppna alternativen för diagramformatering.

  formatera diagram

 3. I fönstret Diagram expanderar du avsnittet Vågrät axel eller Lodrät axel .

  vågrät axel

 4. I listrutan för Etikettplacering väljer du Ingen för att förhindra att etiketterna visas i diagrammet.

  vågrät axeletikett
   

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×