Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I vissa arbetsflöden kan du automatisera uppgifter och vidta andra åtgärder direkt från ett enskilt meddelande. De kan hjälpa dig att spara tid och göra Teams mer användbart för dig och de personer du samarbetar med.

Är arbetsflöden nya? Kom igång med den här översikten.

Lägga till ett arbetsflöde

  1. Gå till Fler alternativ Knappen Fler alternativi det övre högra hörnet i ett meddelande.

    Realistiskt meddelande med menyn Fler alternativ markerad.

  2. Välj Fler åtgärder > + Skapa ny åtgärd.

    Menyn Fler alternativ med undermenyn Skapa ny åtgärd markerad.

  3. Välj det färdiga arbetsflöde du vill använda. 

    En dialogruta med arbetsflöden som kan köras från meddelanden

4. Följ anvisningarna. När du är klar får du en bekräftelse på att "Arbetsflödet har lagts till!"

Tips: Välj + Skapa ny för att skapa ett helt anpassat arbetsflöde. Du kommer direkt till Power Automate, appen som driver arbetsflödesupplevelsen i Teams.

Köra ett arbetsflöde från ett meddelande

1. Gå till Fler alternativ Knappen Fler alternativi det övre högra hörnet i ett meddelande.

2. Välj det arbetsflöde som du vill köra.

Tips: Dina senast använda meddelandeåtgärder – oavsett om det är arbetsflöden eller andra typer av åtgärder – visas direkt i menyn. de du använder mindre ofta finns under Fler åtgärder >.

Den helt expanderade menyn Fler alternativ med dess undermenyer

3. Följ de uppmaningar du fått.

Hantera arbetsflöden

Du hittar en länk till Hantera arbetsflöden på flera platser under hela upplevelsen: på skärmen där du lägger till ett arbetsflöde, i bekräftelsedialogrutan och från Appar > arbetsflöden. Om du skulle behöva redigera information om ett arbetsflöde eller ta bort ett helt och hållet går du till Hantera arbetsflöden.

Relaterade artiklar

Bläddra bland och lägga till arbetsflöden
Lägga till eller köra ett arbetsflöde från meddelandeområdet
 

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×