Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Appar i Microsoft Teams-möten hjälper dig att göra saker som:

 • Få feedback med en undersökning eller skicka påminnelser (under mötet)

 • Samarbeta i realtid med dokument, anslagstavlor och annat interaktivt innehåll

 • Tillhandahålla mötesförberedelsematerial

Tips: Varje app är olika. Kontrollera appens supportresurser om du vill veta vad den kan göra i Teams-möten.

Vem kan använda appar i möten?

Mötesorganisatörer och presentatörer kan lägga till, använda och hantera appar (vilket omfattar att ta bort appar och ändra inställningar). 

Deltagare kan använda appar, men ibland inte alla funktioner.

Mer information finns i Roller i ett Teams-möte.

Före möten

Konfigurera appen i förväg för att förbereda dig inför mötet.

Lägga till en app före ett möte

 1. När mötesbjudan har skickats öppnar du mötet.

 2. Välj Lägg till Knapp Lägg till och välj en app.

  Tips: Under Senaste kan du se appar som din organisation tror kommer att förbättra dina möten.

Personer kan komma åt appen du precis lade till före, under och efter mötet.

Använda en app före ett möte

 1. Öppna mötesbjudan.

 2. Välj appnamnet för att öppna det.

 3. Börja använda appen.

  Skapa till exempel en undersökning som du planerar att skicka när mötet startar.

Under möten

Du kanske inser under ett möte att en viss app kan göra diskussionen tydligare eller bättre illustrera din poäng.

Lägga till en app under ett möte

 1. När mötet har startat väljer du Appar Knapp Lägg till.

 2. Välj den app du vill ha för mötet.

  Tips: Under Senaste kan du se appar som din organisation tror kommer att förbättra dina möten.

Personer kan komma åt appen du precis lade till under och efter mötet.

Använda en app under ett möte

Även om appfunktionerna varierar finns det några vanliga sätt att komma igång med appar i möten.

 1. Under mötet väljer du appikonen för att öppna appen.

  Om du inte ser appen kan du behöva lägga till den i mötet. Välj Appar Knapp Lägg till för att söka efter appen du vill ha.

 2. Börja använda appen.

  Tänk på att när en app är öppen till höger på skärmen kan andra i mötet vanligtvis inte se vad du gör i appen förrän du gör något för att avsiktligt involvera dem, till exempel starta en omröstning i ett möte.

Dela i möte

I vissa appar kan du välja Dela i möte Ikon för knappen Dela din skärm i Teams. att kunna öppna en app längst fram och i mitten för alla mötesdeltagare att använda tillsammans. Det här är ett bra sätt att fokusera allas uppmärksamhet på appens innehåll (till exempel en instrumentpanel).

När du är klar med appen tillsammans väljer du helt enkelt Sluta dela högst upp på skärmen.

Tänk på att du också kan bli ombedd att använda en app av någon annan i mötet (till exempel svara på en omröstningsfråga).

Ändra appinställningar

Tillgängliga inställningar beror på vilken app som är kopplad till mötet.

 1. Under mötet väljer du appikonen.

 2. Välj Fler alternativ Knappen Fler alternativ och välj något av följande:

 • Inställningar Knappen Inställningar: Ändra appens inställningar (varierar beroende på app).

 • Byt namn på Knappen Redigera: Ange ett namn på appen som är mer relevant för mötet.  

Ta bort en app från ett möte

 1. Under mötet väljer du ikonen för appen som du vill ta bort.

 2. Välj Ta bort Knappen Ta bort

Efter möten

När ett möte har avslutats kan du fortfarande gå tillbaka och använda tillhörande appar.

Använda en app efter ett möte

 1. Öppna mötesbjudan.

 2. Välj appnamnet för att börja använda det.

  Granska till exempel resultatet av en undersökning som slutfördes under mötet.

Obs!: 60 dagar efter att ett möte senast anslöts kan du inte längre komma åt dess appar eller lägga till nya.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×