Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

När du lägger till en kolumn finns det många vanliga sätt att ändra och formatera olika datatyper. Du kanske till exempel vill avgöra om ett tal är udda eller jämnt, ge ett gemener en textsträng eller visa månadsnamnet för ett datum/tid. Power Query erbjuder många användbara kommandon för att uppnå vad du vill ha utan att du använder formler.

I vart och ett av följande avsnitt visas några exempel på vad du kan göra och sedan sammanfattas alla kommandon som är tillgängliga för varje datatyp.  

Datatypsgrupper på menyfliken Lägg till kolumn

Viktigt    I följande exempel används fliken Lägg till kolumn så att den ursprungliga kolumnen inte ändras. Det här är oftast en bra metod för att undvika oavsiktliga uppdateringsfel. Alla dessa kommandon är också tillgängliga under fliken Omvandla som ändrar den ursprungliga kolumnen. Var försiktig när du ändrar den ursprungliga kolumnen vilket kan leda till oavsiktliga uppdateringsfel.

Tips!    Om du snabbt vill skapa exempeldata och prova en procedur, skapar du en Excel-tabell med flera kolumner och rader och importerar den sedan. Mer information finns i Skapa en tabell och Importera från en Excel-tabell.

Det här avsnittet innehåller flera textexempel och visar sedan en lista över alla tillgängliga textkommandon. Användning av kommandot Parse diskuteras i ett annat ämne. Mer information finns i Tolka text som JSON eller XML.

Så här gör du för att skapa versial för varje ord i en sträng:

 1. Markera kolumnen LoudMemo.

 2. Välj Lägg till kolumn > Extrahera> varje Ord med versial. En ny kolumn läggs till med resultatet.

Lägga till en kolumn för att göra varje ord verslt

Så här hittar du längden på en sträng:

 1. Markera kolumnen Fullständigt namn.

 2. Välj Lägg till > formatera> längd. En ny kolumn läggs till med resultatet.

Lägga till en kolumn för att få längden på ett ord

Sammanfattning av kommandon för textdatatyper

Extrahera

Format

Parse

 • Längd

 • Första tecknen

 • Sista tecknen

 • Intervall

 • Text före avgränsare

 • Text efter avgränsare

 • Text mellan avgränsare

 • gemener

 • VERSALER

 • Använda versial på varje ord

 • Trimma

 • Rensa

 • Lägg till prefix

 • Lägg till suffix

 • XML

 • JSON

Det här avsnittet innehåller flera nummerexempel och visar sedan en lista över alla tillgängliga talkommandon.

Så här beräknar du fakulteten för ett tal:

 1. Markera kolumnen, Exempelnummer.

 2. Välj Lägg till kolumn > Vetenskapligt > Fakulteten. En ny kolumn läggs till med resultatet.

Lägga till en kolumn för att få fakulteten för ett tal

Så här hittar du tangens för ett tal:

 1. Markera kolumnen givet tal.

 2. Välj Lägg till > trigonometri> Tangens.En ny kolumn med namnet Tangensläggs till med resultatet 0,999999673.

 3. Välj Lägg till kolumn > avrunda > avrunda uppåt.En ny kolumn med namnet Avrundauppåt läggs till med resultatet 1.

Lägga till en kolumn för att hitta tangens för ett tal

Obs!    Talet 0,785398 är 270 grader i radianer.

Så här lägger du till två kolumner med tal:

 1. Markera kolumnerna StoreA och StoreB.

 2. Välj Lägg till > kolumnstatistik> Summa.

Lägga till en kolumn för att lägga till två tal från två kolumner

Så här räknar du ut en procent av ett tal:

I det här exemplet är värdet för 4 en undersökningsklassificering i intervallet 1 till 5.

 1. Markera kolumnen Kundklassificering.

 2. Välj Lägg till > standard > procent av. I dialogrutan Procent av anger du ett värde eller använder ett kolumnvärde.

  I vårt exempel anger du 500. Du vill uttrycka procentsatsen som 80 % eftersom 4 är 80 % av 5 i en bedömningsskala på 1 till 5.  80 % är 0,08 som ett decimalvärde där skalan är 0 till 1 och 100 % är ett decimalvärde på 1. För att konvertera till rätt procent och skala är beräkningen: (4/500)*100 som ger ett värde på 0,08.

Lägga till en kolumn för att få en procentsats av ett tal

Tips!   När du har läsat in frågan i ett kalkylblad visas 0,08 i kolumnen Procent, men det slutliga målet är att uttrycka dig som procent. I Excel väljer du kolumnen Procent av och sedan Start och> Procent Ikonen Formatera tal som procent i Excel som visar 80 %. Mer information finns i Formatera tal som procent .

Sammanfattning av kommandon för taldatatyper

Standard

Statistik

Avancerad

Trigonometri

Avrundning

 • Lägg till 

 • Multiplicera 

 • Reducera 

 • Dividera 

 • Dividera (heltal) 

 • Modulo 

 • Summa 

 • Min 

 • Max 

 • Median 

 • Medel 

 • Standardavvikelse 

 • Räkna värden 

 • Räkna distinkta värden

 • Absolut

 • Värde

 • Power > Fyrkant

 • Power > kub
  Energi > energi

 • Kvadratroten

 • Exponent

 • Logaritmen Base-10 

 • Logaritm Natural 

 • Fakulteten

 • Sinus

 • Cosinus

 • Tangens

 • Arcus cosinus

 • Arcus cosinus

 • Arcus tangens

 • Avrunda uppåt

 • Avrunda nedåt

 • Avrunda

Det här avsnittet innehåller flera exempel på datum, tid och varaktighet och visar sedan en lista över alla tillgängliga kommandon för datum, tid och varaktighet.

Så här visar du månadsnamnet för ett datum:

 1. Markera kolumnen Startdatum.

 2. Välj Lägg till > datum> månad> månadens namn.

Lägga till en kolumn för att få fram månadsnamnet för ett datum

Så här visar du veckonumret för ett datum:

 1. Markera kolumnen Orderdatum.

 2. Välj Lägg till > datum > Veckan på året.

Lägga till en kolumn för att få fram veckonumret för ett datum

Så här visar du åldern på en person som är a given vid födelsedatumet:

 1. Markera kolumnen DOB.

 2. Välj Lägg till > från datum >ålder. Med det här kommandot konverteras värdet till tidsformatet Dagar.Timmar:Minuter:Sekunder eller 25177.15:27:41.1876935. Det här är antalet dagar från födelsedatumet till nuet.

 3. Välj Lägg till kolumn > varaktighet > år. Då konverteras värdet i kolumnen Ålder till talår eller 68,97984786.

 4. Om du vill ta bort decimaler väljer du Lägg till > avrunda> Avrunda nedåt.

Lägga till en kolumn för att få någons ålder baserat på deras DOB

Sammanfattning av kommandon för datum, tid och varaktighet

Datum

Tid

Varaktighet

 • Ålder 

 • Endast datum 

 • Parse 

 • År > år

 • År > början av året

 • År > i slutet av året

 • Månad > månad

 • Månad > månadens början

 • Månad > månadens slut

 • Månad > dagar i månaden

 • Månad > Månadens namn

 • Kvartal > kvartalet

 • Kvartal > kvartalet

 • Kvartal > kvartalets slut

 • Vecka > Veckoår

 • Vecka > i månaden

 • Veckan > i början av veckan

 • Veckan > veckans slut

 • Dag > dag

 • Dag > dag i veckan

 • Dag > dag på året

 • Dag > i början av dagen

 • Dag > dagens slut

 • Day > Name of Day

 • Subtrahera dagar 

 • Kombinera datum och tid 

 • Tidigast 

 • Senaste

 • Endast tid 

 • Lokal tid 

 • Parse 

 • Hour > Hour

 • Timme > i början av timmen

 • Timme > i slutet av timmen

 • Minut 

 • Sekund 

 • Reducera 

 • Kombinera datum och tid 

 • Tidigast 

 • Senaste 

 • timmar 

 • minuter 

 • sekunder 

 • Totalt antal år 

 • Totalt antal dagar 

 • Totalt antal timmar 

 • Totalt antal minuter 

 • Totalt antal sekunder 

 • Reducera 

 • Multiplicera 

 • Dividera 

 • Statistik > Summa

 • Statistik > Minimum

 • Statistik > maximum

 • Statistik > Median

 • Statistik > medelvärde

Exempelartikel

Hjälp om Power Query för Excel

Lägga till en kolumn från ett exempel

Lägga till en anpassad kolumn

Lägga till en villkorsstyrd kolumn

Lägga till eller ändra datatyper

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×