Du kan lägga till en tabell i en bild genom att skapa den direkt PowerPoint. Du kan också kopiera och klistra in en tabell från Word eller Excel.

Det går inte att konvertera befintlig bildtext till en tabell. Infoga en tom tabell och lägg sedan till text i den.

Din webbläsare har inte stöd för video.

53 sekunder

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

 1. Markera den bild som du vill lägga till en tabell i.

 2. Välj Tabell på fliken Infoga.

  Visar alternativet Tabell på fliken Infoga i menyfliksområdet i PowerPoint

 3. I dialogrutan Infoga tabell gör du något av följande:

  • Klicka och flytta musen för att välja antalet rader och kolumner du vill ha.

  • Välj Infoga tabell och ange ett tal i listorna Antal kolumner och Antal rader.

   Visar dialogrutan Infoga tabell i PowerPoint

 4. Om du vill lägga till text i tabellceller klickar du i en cell och skriver sedan in texten. När du har skrivit in texten klickar du utanför tabellen.

  Tips: 

  • Om du snabbt vill lägga till en ny rad i slutet av en tabell klickar du i den sista cellen på den sista raden och trycker på TABB.

  • Om du vill lägga till rader eller kolumner högerklickar du på en cell, klickar på Infoga i formateringsverktygsfältet och väljer var du vill infoga raden eller kolumnen.

  • Om du vill ta bort rader eller kolumner högerklickar du på en cell, klickar på Ta bort i formateringsverktygsfältet och väljer det du vill ta bort.

Överst på sidan

 1. Klicka på tabellen i Word du vill kopiera och sedan gå till Layout > Markera > Markera tabell.

 2. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start.

 3. Markera den bild i PowerPoint-presentationen du vill kopiera tabellen till och klicka på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start.

Tips: Du kan också kopiera en tabell från PowerPoint-presentationen till ett Excel-kalkylblad eller till ett Word-dokument.

Överst på sidan

 1. Kopiera en grupp celler från ett Excel-kalkylblad genom att först klicka i cellen längst upp till vänster i gruppen och sedan dra med musmarkören för att markera hela gruppen.

 2. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start.

 3. Markera den bild i PowerPoint-presentationen du vill kopiera cellgruppen till och klicka på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start.

Tips: Du kan också kopiera en tabell från PowerPoint-presentationen till ett Excel-kalkylblad eller till ett Word-dokument.

Överst på sidan

När du infogar ett Excel-kalkylblad i presentationen blir det ett OLE-inbäddat objekt. Om du ändrar tema (färg, teckensnitt och effekter) i presentationen uppdaterar inte temat det infogade kalkylbladet från Excel. Du kommer inte heller att kunna redigera tabellen med hjälp av alternativen i PowerPoint.

 1. Markera bilden du vill lägga till ett Excel-kalkylblad i.

 2. Gå till Infoga > Tabell) och välj sedan Excel-kalkylblad.

 3. Om du vill lägga till text i en tabellcell klickar du på en cell och skriver texten.

  När du har skrivit klart texten klickar du någonstans utanför tabellen.

  Tips: Om du vill redigera Excel-kalkylbladet när du har avmarkerat det dubbelklickar du på tabellen.

När du har lagt till en tabell i presentationen kan du formatera, ändra stil på och göra andra ändringar i tabellen med hjälp av tabellverktygen i PowerPoint. Information om hur du redigerar vad du har lagt till i en PowerPoint-presentation finns i Ändra utseende på en tabell.

Överst på sidan

Se även

Lägga till eller ta bort rader och kolumner i en tabell

Du kan lägga till en tabell i en bild, lägga till eller ta bort rader och kolumner och använda grundläggande tabellformatering i PowerPoint 2016 för Mac.

Infoga en tabell

 1. Markera den bild där du vill lägga till en tabell.

 2. Gå till fliken Infoga och klicka på Tabell.

 3. Gör något av följande på fliken Infoga tabell:

  • Flytta markören över rutnätet tills du har markerat önskat antal kolumner och rader. Klicka sedan för att infoga tabellen.

   Infoga en tabell med rutnätet

  • Klicka på Infoga tabell och ange ett tal i rutorna Antal kolumner och Antal rader.

   Menyalternativet Infoga tabell

 4. Om du vill lägga till text i tabellceller klickar du i en cell och skriver sedan in texten. När du har skrivit in texten klickar du utanför tabellen.

Tips: 

 • Om du snabbt vill lägga till en ny rad i slutet av en tabell klickar du i den sista cellen på den sista raden och trycker på TABB.

 • Om du vill lägga till kolumner eller rader använder du Ctrl + klick eller högerklickar på en cell, pekar på Infoga och väljer ett alternativ.

 • Om du vill ta bort kolumner eller rader använder du Ctrl + klick eller högerklickar på en cell, pekar på Ta bort och väljer ett alternativ.

Du kan lägga till en tabell i en bild genom att skapa den direkt PowerPoint för webben. Du kan också kopiera och klistra Word för webben, Outlook på webben eller Office (Word, Excel, PowerPoint ).

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

 1. Markera den bild som du vill lägga till en tabell i.

 2. Välj Tabell på fliken Infoga.

 3. Markera antalet rader och kolumner som du vill använda med musen i listrutan.

  Välj Tabell på fliken Infoga.

  En tom tabell läggs till i bilden.

 4. Om du vill lägga till text i tabellceller klickar du i en cell och skriver sedan in texten. När du har skrivit in texten klickar du utanför tabellen.

  • Om du snabbt vill lägga till en ny rad i slutet av en tabell klickar du i den sista cellen på den sista raden och trycker på TABB.

  • Om du vill lägga till rader eller kolumner högerklickar du på en cell, klickar på Infoga i formateringsverktygsfältet och väljer var du vill infoga raden eller kolumnen.

  • Om du vill ta bort rader eller kolumner högerklickar du på en cell, klickar på Ta bort i formateringsverktygsfältet och väljer det du vill ta bort.

 1. I Word för webben klickar du på den tabell du vill kopiera och går sedan till Layout > Markera > Välj tabell.

 2. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start.

 3. Markera den PowerPoint för webben du vill kopiera tabellen till i presentationen och klicka sedan på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start.

Tips: Du kan också kopiera och klistra in en tabell från PowerPoint för webben presentation i ett Word för webben dokument.

Du kan kopiera en grupp celler eller ett helt kalkylblad från en Excel på webben till PowerPoint för webben.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×